Електронна реєстрація
08.06.2000 16:01
Присутні:393
    • Фракція Комуністичної партії України
      Кількість депутатів: 115

      Присутні:105 Відсутні:10

      • Абрамов Ф.М.
        Присутній
      • Александровська А.О.
        Присутня
      • Анастасієв В.О.
        Присутній
      • Аніщук В.В.
        Присутній
      • Аннєнков Є.І.
        Присутній
      • Бабурін О.В.
        Присутній
      • Баулін П.Б.
        Присутній
      • Бережний В.Г.
        Присутній
      • Бондарчук О.В.
        Відсутній
      • Борщевський В.В.
        Присутній
      • Буждиган П.П.
        Відсутній
      • Буйко Г.В.
        Присутній
      • Василенко А.С.
        Присутній
      • Ведмідь А.П.
        Присутня
      • Власов В.Д.
        Присутній
      • Гінзбург О.П.
        Відсутня
      • Гмиря С.П.
        Присутній
      • Голуб О.В.
        Присутній
      • Грачов О.О.
        Відсутній
      • Гуренко С.І.
        Присутній
      • Дайнеко Л.І.
        Присутній
      • Долженко Г.П.
        Присутній
      • Доманський А.І.
        Присутній
      • Донченко Ю.Г.
        Присутній
      • Дорогунцов С.І.
        Відсутній
      • Драголюнцев А.Д.
        Присутній
      • Єськов В.А.
        Присутній
      • Єщенко В.М.
        Присутній
      • Жежук Н.С.
        Присутня
      • Заклунна В.Г.
        Відсутня
      • Зачосов В.О.
        Присутній
      • Іванов В.Г.
        Присутній
      • Кирил В.О.
        Присутній
      • Клочко М.О.
        Присутня
      • Кожевніков Б.М.
        Присутній
      • Кондратенко А.І.
        Відсутній
      • Корнійчук І.В.
        Присутній
      • Кочерга В.Г.
        Присутній
      • Кравченко М.В.
        Присутній
      • Красняков Є.В.
        Присутній
      • Круценко В.Я.
        Присутній
      • Крючков Г.К.
        Присутній
      • Кузнєцов П.С.
        Присутній
      • Кухарчук М.А.
        Присутній
      • Кучеренко В.М.
        Присутній
      • Кушнір О.Д.
        Присутній
      • Лантух В.І.
        Присутній
      • Левченко А.І.
        Присутній
      • Лешан Е.А.
        Присутній
      • Лісогорський О.І.
        Присутній
      • Малєвський О.Т.
        Присутній
      • Марамзін Ф.А.
        Присутній
      • Мармазов Є.В.
        Присутній
      • Масенко О.М.
        Присутній
      • Матвєєв В.Г.
        Присутній
      • Матвєєв В.Й.
        Присутній
      • Мигович І.І.
        Присутній
      • Мироненко В.А.
        Присутній
      • Мішура В.Д.
        Присутній
      • Моісеєнко В.М.
        Присутній
      • Молчанов Б.Я.
        Присутній
      • Мороз А.М.
        Присутній
      • Морозов А.П.
        Присутній
      • Наливайко А.М.
        Присутній
      • Олійник Б.І.
        Відсутній
      • Оплачко В.М.
        Присутній
      • Охріменко К.О.
        Присутній
      • Панасовський О.Г.
        Присутній
      • Парубок О.Н.
        Присутній
      • Пасечна Л.Я.
        Присутня
      • Пасєка М.С.
        Присутній
      • Пейгалайнен А.В.
        Присутній
      • Петренко В.О.
        Присутній
      • Петренко Д.Д.
        Присутній
      • Петров В.Б.
        Присутній
      • Понеділко В.І.
        Присутній
      • Пономаренко Г.Г.
        Присутній
      • Попов Г.Д.
        Присутній
      • Пустовойтов В.С.
        Присутній
      • Пхиденко С.С.
        Присутній
      • Райковський Б.С.
        Присутній
      • Роєнко В.Г.
        Присутній
      • Самойлик К.С.
        Присутня
      • Сизенко Ю.П.
        Присутній
      • Симоненко П.М.
        Присутній
      • Сімонов В.Д.
        Присутній
      • Сінченко С.Г.
        Присутній
      • Сіренко В.Ф.
        Присутній
      • Снігач А.П.
        Присутній
      • Сокерчак В.М.
        Присутній
      • Соломатін Ю.П.
        Відсутній
      • Степура В.С.
        Присутній
      • Стрижко Л.П.
        Присутній
      • Строгов А.Н.
        Присутній
      • Танасов С.І.
        Присутній
      • Терещук В.В.
        Присутній
      • Тищенко П.В.
        Присутній
      • Тіщенко О.В.
        Присутній
      • Тропін В.І.
        Присутній
      • Туш М.Н.
        Присутній
      • Федоренко Л.П.
        Присутня
      • Хара В.Г.
        Присутній
      • Хмельовий А.П.
        Присутній
      • Хунов А.І.
        Присутній
      • Цибенко П.С.
        Присутній
      • Чекалін В.М.
        Присутній
      • Черенков О.П.
        Присутній
      • Чернічко О.М.
        Відсутній
      • Чивюк М.В.
        Присутній
      • Чичканов С.В.
        Присутній
      • Чичков В.М.
        Присутній
      • Штепа Н.П.
        Присутня
      • Юхимець О.Ф.
        Присутня
      • Яковенко О.М.
        Присутній
      • Яценко В.М.
        Присутній
    • Не входять до складу фракцій
      Кількість депутатів: 46

      Присутні:29 Відсутні:17

      • Агафонов М.І.
        Відсутній
      • Безугла Л.Я.
        Відсутня
      • Бойчук І.В.
        Присутній
      • Бродський М.Ю.
        Присутній
      • Вітренко Н.М.
        Відсутня
      • Гавриш С.Б.
        Відсутній
      • Головатий С.П.
        Відсутній
      • Гурвіц Е.Й.
        Присутній
      • Єльяшкевич О.С.
        Відсутній
      • Єрмак А.В.
        Присутній
      • Жердицький В.Ю.
        Відсутній
      • Кармазін Ю.А.
        Присутній
      • Коломойцев-Рибалка В.Е.
        Відсутній
      • Лавриненко М.Ф.
        Присутній
      • Лавринович О.В.
        Присутній
      • Лазаренко П.І.
        Відсутній
      • Лєщинський О.О.
        Присутній
      • Лимар Н.О.
        Відсутня
      • Литюк А.І.
        Присутній
      • Мазур О.А.
        Присутня
      • Малолітко І.Ф.
        Відсутній
      • Мартинюк А.І.
        Присутній
      • Марченко В.Р.
        Відсутній
      • Матвієнко А.С.
        Присутній
      • Медведчук В.В.
        Присутній
      • Омельченко Г.О.
        Присутній
      • Плющ І.С.
        Присутній
      • Подгорний С.П.
        Присутній
      • Потімков С.Ю.
        Присутній
      • Проценко В.В.
        Присутня
      • Романчук П.М.
        Відсутній
      • Сахно Ю.П.
        Присутній
      • Сидорчук М.Ю.
        Відсутній
      • Ситник К.М.
        Присутній
      • Смірнов Є.Л.
        Присутній
      • Старинець О.Г.
        Присутній
      • Ткаченко О.М.
        Відсутній
      • Ткачук В.А.
        Присутній
      • Тягнибок О.Я.
        Присутній
      • Філіпчук Г.Г.
        Відсутній
      • Чайка В.В.
        Присутній
      • Чародєєв О.В.
        Відсутній
      • Чиж І.С.
        Присутній
      • Чобіт Д.В.
        Присутній
      • Шишкін В.І.
        Присутній
      • Штепа В.Д.
        Присутній
    • Фракція партії "Трудова Україна"
      Кількість депутатів: 40

      Присутні:40 Відсутні:0

      • Білик А.Г.
        Присутній
      • Богатиренко А.А.
        Присутній
      • Богословська І.Г.
        Присутня
      • Васильєв Г.А.
        Присутній
      • Гадяцький Л.М.
        Присутній
      • Горбатов В.М.
        Присутній
      • Горбачов В.С.
        Присутній
      • Гошовська В.А.
        Присутня
      • Дашутін Г.П.
        Присутній
      • Деркач А.Л.
        Присутній
      • Донець Н.Г.
        Присутня
      • Друзюк С.О.
        Присутня
      • Єдін О.Й.
        Присутній
      • Задорожна Т.А.
        Присутня
      • Звонарж А.Ю.
        Присутній
      • Іванов С.А.
        Присутній
      • Іоффе Ю.Я.
        Присутній
      • Кириченко М.О.
        Присутній
      • Кондратевський С.М.
        Присутній
      • Коновалюк В.І.
        Присутній
      • Костусєв О.О.
        Присутній
      • Лютікова І.І.
        Присутня
      • Мазуренко В.І.
        Присутній
      • Мангул А.І.
        Присутній
      • Миримський Л.Ю.
        Присутній
      • Новик А.М.
        Присутній
      • Омеліч В.С.
        Присутній
      • Пересунько С.І.
        Присутній
      • Пінчук В.М.
        Присутній
      • Раханський А.В.
        Присутній
      • Савенко М.М.
        Присутній
      • Свирида О.М.
        Присутній
      • Синенко С.І.
        Присутня
      • Спіженко Ю.П.
        Присутній
      • Чікал А.В.
        Присутній
      • Шаров І.Ф.
        Присутній
      • Шпак О.Г.
        Присутній
      • Шпиг Ф.І.
        Присутній
      • Шпігало В.Є.
        Присутній
      • Янковський М.А.
        Присутній
    • Група "Відродження регіонів"
      Кількість депутатів: 35

      Присутні:32 Відсутні:3

      • Абдуллін О.Р.
        Присутній
      • Акопян В.Г.
        Присутній
      • Антоньєва Г.П.
        Присутня
      • Бортник В.Ф.
        Присутній
      • Буряк С.В.
        Присутній
      • Ващук К.Т.
        Присутня
      • Волков О.М.
        Присутній
      • Гуров В.М.
        Присутній
      • Гусак Л.Г.
        Присутній
      • Данильчук О.Ю.
        Присутній
      • Діяк І.В.
        Присутній
      • Задорожній О.В.
        Присутній
      • Засуха Т.В.
        Присутня
      • Звягільський Ю.Л.
        Присутній
      • Козак Я.І.
        Присутній
      • Кощинець В.В.
        Відсутній
      • Кучеренко О.Ю.
        Присутній
      • Марченко О.А.
        Присутній
      • Матвієнков С.А.
        Присутній
      • Насалик І.С.
        Присутній
      • Нечипорук В.П.
        Відсутній
      • Пашковський Л.Б.
        Присутній
      • Подобєдов С.М.
        Відсутній
      • Рибак В.В.
        Присутній
      • Сацюк В.М.
        Присутній
      • Сопрун С.І.
        Присутній
      • Стоженко В.Я.
        Присутній
      • Табачник Д.В.
        Присутній
      • Тихонов С.А.
        Присутній
      • Ткаленко І.І.
        Присутній
      • Ткачук В.М.
        Присутній
      • Трофименко Л.С.
        Присутня
      • Устенко П.І.
        Присутній
      • Фурдичко О.І.
        Присутній
      • Чаговець В.М.
        Присутній
    • Фракція "Батьківщина"
      Кількість депутатів: 35

      Присутні:31 Відсутні:4

      • Алексєєв В.Г.
        Відсутній
      • Альохін В.І.
        Відсутній
      • Білорус О.Г.
        Присутній
      • Білоус А.О.
        Присутній
      • Блохін О.В.
        Присутній
      • Борзов В.П.
        Присутній
      • Габер М.О.
        Присутній
      • Гнатюк Д.М.
        Присутній
      • Гуцол М.В.
        Присутній
      • Давидов В.В.
        Присутній
      • Зубов В.С.
        Присутній
      • Кирильчук Є.І.
        Присутній
      • Кірімов І.З.
        Присутній
      • Константинов Е.С.
        Присутній
      • Косаківський Л.Г.
        Присутній
      • Куньов І.П.
        Присутній
      • Левцун В.І.
        Присутній
      • Литвак О.М.
        Присутній
      • Мельников О.Б.
        Відсутній
      • Мичко М.І.
        Присутній
      • Настенко О.А.
        Присутній
      • Онопенко В.В.
        Присутній
      • Павловський М.А.
        Присутній
      • Правденко С.М.
        Присутній
      • Пухкал О.Г.
        Присутній
      • Развадовський В.Й.
        Присутній
      • Ременюк О.І.
        Присутній
      • Ромовська З.В.
        Присутня
      • Сас С.В.
        Присутній
      • Сафронов С.О.
        Присутній
      • Сушкевич В.М.
        Відсутній
      • Толочко П.П.
        Присутній
      • Турчинов О.В.
        Присутній
      • Черненко В.Г.
        Присутній
      • Юхновський О.І.
        Присутній
    • Фракція Соціал-демократичної партії України (о)
      Кількість депутатів: 34

      Присутні:32 Відсутні:2

      • Ананко Є.П.
        Присутній
      • Андреічев О.А.
        Присутній
      • Андресюк Б.П.
        Присутній
      • Бабич В.Г.
        Присутній
      • Волковський А.П.
        Присутній
      • Губський Б.В.
        Присутній
      • Дворкіс Д.В.
        Присутній
      • Жовтіс О.І.
        Присутній
      • Заєць В.В.
        Присутній
      • Заплатинський В.М.
        Присутній
      • Зінченко О.О.
        Присутній
      • Іщенко О.І.
        Присутній
      • Іщенко О.М.
        Присутній
      • Квят В.П.
        Присутній
      • Ківалов С.В.
        Присутній
      • Костицький В.В.
        Присутній
      • Кравчук Л.М.
        Відсутній
      • Мельнічук С.І.
        Присутній
      • Мокроусов А.О.
        Присутній
      • Онуфрійчук М.Я.
        Присутній
      • Песоцький М.Ф.
        Присутній
      • Пилипчук І.М.
        Присутній
      • Плужніков І.О.
        Присутній
      • Поляков С.В.
        Присутній
      • Сігал Є.Я.
        Присутній
      • Суркіс Г.М.
        Присутній
      • Суслов В.І.
        Відсутній
      • Фесенко К.Г.
        Присутній
      • Фіалковський В.О.
        Присутній
      • Франчук А.Р.
        Присутній
      • Франчук І.А.
        Присутній
      • Череп В.І.
        Присутній
      • Шуфрич Н.І.
        Присутній
      • Шушкевич В.Г.
        Присутній
    • Фракція Народно Демократичної партії
      Кількість депутатів: 24

      Присутні:21 Відсутні:3

      • Балашов Г.В.
        Присутній
      • Бандурка О.М.
        Присутній
      • Безсмертний Р.П.
        Присутній
      • Борзих О.І.
        Присутній
      • Журавський В.С.
        Присутній
      • Зарубінський О.О.
        Присутній
      • Карпов О.М.
        Присутній
      • Кафарський В.І.
        Присутній
      • Кириченко С.О.
        Присутній
      • Кінах А.К.
        Відсутній
      • Ковалко М.П.
        Присутній
      • Кононенко Ю.С.
        Присутній
      • Костржевськй Д.Б.
        Відсутній
      • Ларін С.М.
        Присутній
      • Мартиненко М.В.
        Присутній
      • Мельник П.В.
        Присутній
      • Петров О.В.
        Присутній
      • Салигін В.В.
        Присутній
      • Супрун Л.П.
        Присутня
      • Хорошковський В.І.
        Присутній
      • Черновецький Л.М.
        Присутній
      • Чукмасов С.О.
        Присутній
      • Шевчук С.В.
        Присутній
      • Юшко І.О.
        Відсутній
    • Фракція партії "Солідарність"
      Кількість депутатів: 23

      Присутні:22 Відсутні:1

      • Арабаджи В.В.
        Присутній
      • Баранчик І.І.
        Присутній
      • Довганчин Г.В.
        Присутній
      • Довгань К.В.
        Присутній
      • Довгань С.В.
        Присутній
      • Дроботов А.І.
        Присутній
      • Кіяшко С.М.
        Присутній
      • Ковач М.М.
        Присутній
      • Король В.М.
        Присутній
      • Корчинський А.І.
        Присутній
      • Кушніров М.О.
        Присутній
      • Мартиновський В.П.
        Присутній
      • Писаренко А.А.
        Відсутній
      • Плютинський В.А.
        Присутній
      • Попеску І.В.
        Присутній
      • Порошенко П.О.
        Присутній
      • Ржавський О.М.
        Присутній
      • Семиноженко В.П.
        Присутній
      • Сергієнко О.І.
        Присутній
      • Сирота М.Д.
        Присутній
      • Стоян О.М.
        Присутній
      • Чубатенко О.М.
        Присутній
      • Шмаров В.М.
        Присутній
    • Фракція Українського Народного Руху
      Кількість депутатів: 21

      Присутні:21 Відсутні:0

      • Альошин В.Б.
        Присутній
      • Асадчев В.М.
        Присутній
      • Білас І.Г.
        Присутній
      • Гудима О.М.
        Присутній
      • Джоджик Я.І.
        Присутній
      • Жовтяк Є.Д.
        Присутній
      • Кириленко В.А.
        Присутній
      • Кожин Б.Б.
        Присутній
      • Костенко Ю.І.
        Присутній
      • Кулик О.В.
        Присутній
      • Манчуленко Г.М.
        Присутній
      • Мовчан П.М.
        Присутній
      • Полюхович І.П.
        Присутній
      • Ратушний М.Я.
        Присутній
      • Слободян О.В.
        Присутній
      • Тарасюк І.Г.
        Присутній
      • Федорин Я.В.
        Присутній
      • Червоній В.М.
        Присутній
      • Черняк В.К.
        Присутній
      • Шевченко В.Ф.
        Присутній
      • Юхновський І.Р.
        Присутній
    • Фракція Соціалістичної партії України
      Кількість депутатів: 18

      Присутні:15 Відсутні:3

      • Бокий І.С.
        Присутній
      • Вінський Й.В.
        Присутній
      • Квятковський І.В.
        Присутній
      • Макеєнко В.В.
        Відсутній
      • Марковська Н.С.
        Присутня
      • Місюра В.Я.
        Присутній
      • Мороз О.О.
        Присутній
      • Мусієнко І.М.
        Присутній
      • Мухін В.В.
        Присутній
      • Ніколаєнко С.М.
        Присутній
      • Покотило Н.О.
        Присутня
      • Семенюк В.П.
        Присутня
      • Сінько В.Д.
        Присутній
      • Станков А.К.
        Відсутній
      • Степанов М.В.
        Присутній
      • Цушко В.П.
        Присутній
      • Шеховцов О.Д.
        Присутній
      • Ющик О.І.
        Відсутній
    • Фракція Народного Руху України
      Кількість депутатів: 18

      Присутні:18 Відсутні:0

      • Бойко Б.Ф.
        Присутній
      • Бондаренко О.Ф.
        Присутня
      • Глухівський Л.Й.
        Присутній
      • Григорович Л.С.
        Присутня
      • Джемілев М. .
        Присутній
      • Зварич Р.М.
        Присутній
      • Кендзьор Я.М.
        Присутній
      • Ключковський Ю.Б.
        Присутній
      • Косів М.В.
        Присутній
      • Костинюк Б.І.
        Присутній
      • Креч Е.Е.
        Присутній
      • Криворучко Ю.З.
        Присутній
      • Кульчинський М.Г.
        Присутній
      • Танюк Л.С.
        Присутній
      • Таран (Терен) В.В.
        Присутній
      • Удовенко Г.Й.
        Присутній
      • Чорноволенко О.В.
        Присутній
      • Шепа В.В.
        Присутній
    • Фракція партії Зелених України
      Кількість депутатів: 17

      Присутні:14 Відсутні:3

      • Бєлоусова І.А.
        Присутня
      • Гаврилов І.О.
        Присутній
      • Діброва В.Г.
        Присутній
      • Єльчанінов В.С.
        Присутній
      • Кирюшин І.В.
        Відсутній
      • Кононов В.М.
        Присутній
      • Кривошея С.В.
        Відсутній
      • Крук Ю.Б.
        Присутній
      • Курикін С.І.
        Присутній
      • Москвін С.О.
        Присутній
      • Павленко С.Г.
        Присутній
      • Поліщук О.В.
        Присутній
      • Рись С.М.
        Відсутній
      • Рябченко О.В.
        Присутній
      • Самойленко Ю.І.
        Присутній
      • Хазан В.Б.
        Присутній
      • Хмельницький В.І.
        Присутній
    • Фракція партії"Реформи і порядок"-Реформи-конгрес
      Кількість депутатів: 14

      Присутні:13 Відсутні:1

      • Беспалий Б.Я.
        Присутній
      • Бондаренко В.Д.
        Присутній
      • Ємець О.І.
        Присутній
      • Жеваго К.В.
        Присутній
      • Жир О.О.
        Присутній
      • Коліушко І.Б.
        Присутній
      • Осташ І.І.
        Присутній
      • Пинзеник В.М.
        Присутній
      • Стецьків Т.С.
        Присутній
      • Стецько Я.Й.
        Відсутня
      • Терьохін С.А.
        Присутній
      • Філенко В.П.
        Присутній
      • Цехмістренко В.Г.
        Присутній
      • Чубаров Р.А.
        Присутній