Електронна реєстрація
07.06.2001 16:02
Присутні:400
  • Фракція Комуністичної партії України
   Кількість депутатів: 113

   Присутні:110 Відсутні:3

   • Абрамов Ф.М.
    Присутній
   • Александровська А.О.
    Присутня
   • Анастасієв В.О.
    Присутній
   • Аніщук В.В.
    Присутній
   • Аннєнков Є.І.
    Відсутній
   • Бабурін О.В.
    Присутній
   • Баулін П.Б.
    Присутній
   • Бережний В.Г.
    Присутній
   • Блохін О.В.
    Присутній
   • Бондарчук О.В.
    Присутній
   • Борщевський В.В.
    Присутній
   • Буждиган П.П.
    Відсутній
   • Буйко Г.В.
    Присутній
   • Василенко А.С.
    Присутній
   • Ведмідь А.П.
    Присутня
   • Гінзбург О.П.
    Присутня
   • Гмиря С.П.
    Присутній
   • Голуб О.В.
    Присутній
   • Грачов О.О.
    Присутній
   • Гуренко С.І.
    Присутній
   • Дайнеко Л.І.
    Присутній
   • Долженко Г.П.
    Присутній
   • Доманський А.І.
    Присутній
   • Донченко Ю.Г.
    Присутній
   • Дорогунцов С.І.
    Присутній
   • Драголюнцев А.Д.
    Присутній
   • Єськов В.А.
    Присутній
   • Єщенко В.М.
    Присутній
   • Жежук Н.С.
    Присутня
   • Заклунна В.Г.
    Присутня
   • Зачосов В.О.
    Присутній
   • Іванов В.Г.
    Присутній
   • Кирил В.О.
    Присутній
   • Клочко М.О.
    Присутня
   • Кожевніков Б.М.
    Присутній
   • Корнійчук І.В.
    Присутній
   • Кочерга В.Г.
    Присутній
   • Кравченко М.В.
    Присутній
   • Красняков Є.В.
    Присутній
   • Круценко В.Я.
    Присутній
   • Крючков Г.К.
    Присутній
   • Кузнєцов П.С.
    Присутній
   • Кухарчук М.А.
    Присутній
   • Кучеренко В.М.
    Присутній
   • Кушнір О.Д.
    Присутній
   • Лантух В.І.
    Присутній
   • Левченко А.І.
    Присутній
   • Лешан Е.А.
    Присутній
   • Лісогорський О.І.
    Присутній
   • Малєвський О.Т.
    Присутній
   • Марамзін Ф.А.
    Присутній
   • Мармазов Є.В.
    Присутній
   • Мартинюк А.І.
    Присутній
   • Масенко О.М.
    Присутній
   • Матвєєв В.Г.
    Присутній
   • Матвєєв В.Й.
    Присутній
   • Мигович І.І.
    Присутній
   • Мироненко В.А.
    Присутній
   • Мішура В.Д.
    Присутній
   • Молчанов Б.Я.
    Присутній
   • Мороз А.М.
    Присутній
   • Морозов А.П.
    Присутній
   • Наливайко А.М.
    Присутній
   • Олійник Б.І.
    Присутній
   • Оплачко В.М.
    Присутній
   • Охріменко К.О.
    Присутній
   • Панасовський О.Г.
    Присутній
   • Парубок О.Н.
    Присутній
   • Пасечна Л.Я.
    Присутня
   • Пасєка М.С.
    Присутній
   • Пейгалайнен А.В.
    Присутній
   • Петренко В.О.
    Присутній
   • Петренко Д.Д.
    Присутній
   • Петров В.Б.
    Присутній
   • Понеділко В.І.
    Присутній
   • Пономаренко Г.Г.
    Присутній
   • Попов Г.Д.
    Присутній
   • Пустовойтов В.С.
    Присутній
   • Пхиденко С.С.
    Присутній
   • Райковський Б.С.
    Присутній
   • Роєнко В.Г.
    Присутній
   • Самойлик К.С.
    Присутня
   • Сизенко Ю.П.
    Присутній
   • Симоненко П.М.
    Присутній
   • Сімонов В.Д.
    Присутній
   • Сінченко С.Г.
    Присутній
   • Сіренко В.Ф.
    Присутній
   • Снігач А.П.
    Присутній
   • Сокерчак В.М.
    Присутній
   • Соломатін Ю.П.
    Присутній
   • Степура В.С.
    Присутній
   • Стрижко Л.П.
    Присутній
   • Строгов А.Н.
    Присутній
   • Танасов С.І.
    Присутній
   • Терещук В.В.
    Присутній
   • Тищенко П.В.
    Присутній
   • Тіщенко О.В.
    Присутній
   • Ткаченко О.М.
    Відсутній
   • Тропін В.І.
    Присутній
   • Туш М.Н.
    Присутній
   • Федоренко Л.П.
    Присутня
   • Хара В.Г.
    Присутній
   • Хмельовий А.П.
    Присутній
   • Хунов А.І.
    Присутній
   • Цибенко П.С.
    Присутній
   • Чекалін В.М.
    Присутній
   • Черенков О.П.
    Присутній
   • Чернічко О.М.
    Присутній
   • Чивюк М.В.
    Присутній
   • Чичканов С.В.
    Присутній
   • Штепа Н.П.
    Присутня
   • Юхимець О.Ф.
    Присутня
   • Яценко В.М.
    Присутній
  • Фракція партії "Трудова Україна"
   Кількість депутатів: 46

   Присутні:44 Відсутні:2

   • Балашов Г.В.
    Присутній
   • Білик А.Г.
    Присутній
   • Богословська І.Г.
    Присутня
   • Васильєв Г.А.
    Присутній
   • Гадяцький Л.М.
    Присутній
   • Гнатюк Д.М.
    Присутній
   • Горбатов В.М.
    Присутній
   • Гошовська В.А.
    Присутня
   • Дашутін Г.П.
    Присутній
   • Деркач А.Л.
    Присутній
   • Донець Н.Г.
    Присутня
   • Друзюк С.О.
    Присутня
   • Єдін О.Й.
    Присутній
   • Задорожна Т.А.
    Присутня
   • Засуха Т.В.
    Присутня
   • Звонарж А.Ю.
    Присутній
   • Іванов С.А.
    Присутній
   • Іоффе Ю.Я.
    Присутній
   • Кириченко М.О.
    Присутній
   • Кондратевський С.М.
    Присутній
   • Кондратенко А.І.
    Присутній
   • Костусєв О.О.
    Присутній
   • Лавриненко М.Ф.
    Присутній
   • Мазуренко В.І.
    Присутній
   • Малолітко І.Ф.
    Присутній
   • Мангул А.І.
    Присутній
   • Миримський Л.Ю.
    Присутній
   • Новик А.М.
    Присутній
   • Омеліч В.С.
    Присутній
   • Пересунько С.І.
    Присутній
   • Пінчук В.М.
    Присутній
   • Раханський А.В.
    Присутній
   • Савенко М.М.
    Присутній
   • Салій І.М.
    Присутній
   • Свирида О.М.
    Присутній
   • Синенко С.І.
    Присутня
   • Смірнов Є.Л.
    Присутній
   • Спіженко Ю.П.
    Відсутній
   • Сухий Я.М.
    Присутній
   • Табачник Д.В.
    Відсутній
   • Тігіпко С.Л.
    Присутній
   • Чікал А.В.
    Присутній
   • Шаров І.Ф.
    Присутній
   • Шпак О.Г.
    Присутній
   • Шпиг Ф.І.
    Присутній
   • Шпігало В.Є.
    Присутній
  • Не входять до складу фракцій
   Кількість депутатів: 44

   Присутні:31 Відсутні:13

   • Агафонов М.І.
    Відсутній
   • Баранчик І.І.
    Присутній
   • Безугла Л.Я.
    Присутня
   • Білоус А.О.
    Відсутній
   • Бойко Б.Ф.
    Відсутній
   • Вітренко Н.М.
    Присутня
   • Гавриш С.Б.
    Присутній
   • Головатий С.П.
    Присутній
   • Гурвіц Е.Й.
    Відсутній
   • Довганчин Г.В.
    Присутній
   • Довгань К.В.
    Присутній
   • Довгань С.В.
    Присутній
   • Дроботов А.І.
    Присутній
   • Єльяшкевич О.С.
    Присутній
   • Єрмак А.В.
    Присутній
   • Єрохін О.В.
    Присутній
   • Жердицький В.Ю.
    Відсутній
   • Коломойцев-Рибалка В.Е.
    Відсутній
   • Кощинець В.В.
    Відсутній
   • Кучеренко О.Ю.
    Присутній
   • Лазаренко П.І.
    Відсутній
   • Лимар Н.О.
    Присутня
   • Лютікова І.І.
    Відсутня
   • Марченко В.Р.
    Присутній
   • Матвієнко А.С.
    Присутній
   • Медведчук В.В.
    Присутній
   • Моісеєнко В.М.
    Присутній
   • Омельченко Г.О.
    Присутній
   • Плющ І.С.
    Присутній
   • Пухкал О.Г.
    Присутній
   • Романчук П.М.
    Присутній
   • Сафронов С.О.
    Присутній
   • Сергієнко О.І.
    Присутній
   • Сидорчук М.Ю.
    Присутній
   • Сирота М.Д.
    Присутній
   • Ситник К.М.
    Присутній
   • Старинець О.Г.
    Присутній
   • Сушкевич В.М.
    Відсутній
   • Устенко П.І.
    Відсутній
   • Федорин Я.В.
    Присутній
   • Чиж І.С.
    Відсутній
   • Чубатенко О.М.
    Відсутній
   • Шишкін В.І.
    Присутній
   • Яковенко О.М.
    Присутній
  • Фракція Соціал-демократичної партії України (о)
   Кількість депутатів: 36

   Присутні:32 Відсутні:4

   • Андреічев О.А.
    Присутній
   • Андресюк Б.П.
    Присутній
   • Бабич В.Г.
    Присутній
   • Бойчук І.В.
    Присутній
   • Борзов В.П.
    Присутній
   • Волковський А.П.
    Присутній
   • Губський Б.В.
    Присутній
   • Дворкіс Д.В.
    Присутній
   • Жовтіс О.І.
    Присутній
   • Заєць В.В.
    Присутній
   • Заплатинський В.М.
    Присутній
   • Зінченко О.О.
    Присутній
   • Іщенко О.М.
    Присутній
   • Квят В.П.
    Відсутній
   • Ківалов С.В.
    Присутній
   • Костицький В.В.
    Присутній
   • Кравчук Л.М.
    Відсутній
   • Литвак О.М.
    Присутній
   • Мельнічук С.І.
    Відсутній
   • Мичко М.І.
    Присутній
   • Мокроусов А.О.
    Присутній
   • Онуфрійчук М.Я.
    Присутній
   • Песоцький М.Ф.
    Присутній
   • Плужніков І.О.
    Присутній
   • Поляков С.В.
    Присутній
   • Развадовський В.Й.
    Присутній
   • Сігал Є.Я.
    Відсутній
   • Суркіс Г.М.
    Присутній
   • Фесенко К.Г.
    Присутній
   • Франчук А.Р.
    Присутній
   • Франчук І.А.
    Присутній
   • Череп В.І.
    Присутній
   • Чукмасов С.О.
    Присутній
   • Шиллер Р.І.
    Присутній
   • Шуфрич Н.І.
    Присутній
   • Шушкевич В.Г.
    Присутній
  • Фракція "Батьківщина"
   Кількість депутатів: 26

   Присутні:26 Відсутні:0

   • Алексєєв В.Г.
    Присутній
   • Білорус О.Г.
    Присутній
   • Габер М.О.
    Присутній
   • Давидов В.В.
    Присутній
   • Зубов В.С.
    Присутній
   • Кирильчук Є.І.
    Присутній
   • Кірімов І.З.
    Присутній
   • Константинов Е.С.
    Присутній
   • Косаківський Л.Г.
    Присутній
   • Левцун В.І.
    Присутній
   • Настенко О.А.
    Присутній
   • Нечипорук В.П.
    Присутній
   • Онопенко В.В.
    Присутній
   • Павловський М.А.
    Присутній
   • Пилипчук І.М.
    Присутній
   • Правденко С.М.
    Присутній
   • Ременюк О.І.
    Присутній
   • Ромовська З.В.
    Присутня
   • Сас С.В.
    Присутній
   • Таран (Терен) В.В.
    Присутній
   • Толочко П.П.
    Присутній
   • Турчинов О.В.
    Присутній
   • Черненко В.Г.
    Присутній
   • Чичков В.М.
    Присутній
   • Чобіт Д.В.
    Присутній
   • Юхновський О.І.
    Присутній
  • Фракція партії "Демократичний союз"
   Кількість депутатів: 26

   Присутні:21 Відсутні:5

   • Абдуллін О.Р.
    Відсутній
   • Акопян В.Г.
    Присутній
   • Антоньєва Г.П.
    Присутня
   • Бакай І.М.
    Присутній
   • Біловол О.М.
    Присутній
   • Бортник В.Ф.
    Відсутній
   • Буряк С.В.
    Присутній
   • Ващук К.Т.
    Присутня
   • Волков О.М.
    Присутній
   • Гуров В.М.
    Присутній
   • Гусак Л.Г.
    Присутній
   • Данильчук О.Ю.
    Присутній
   • Діяк І.В.
    Присутній
   • Задорожній О.В.
    Присутній
   • Калінчук В.А.
    Присутній
   • Козак Я.І.
    Присутній
   • Марченко О.А.
    Присутній
   • Пашковський Л.Б.
    Присутній
   • Подобєдов С.М.
    Присутній
   • Рябікін П.Б.
    Відсутній
   • Сацюк В.М.
    Відсутній
   • Сопрун С.І.
    Присутній
   • Стоженко В.Я.
    Присутній
   • Трофименко Л.С.
    Присутня
   • Фурдичко О.І.
    Відсутній
   • Чаговець В.М.
    Присутній
  • Фракція Українського Народного Руху
   Кількість депутатів: 22

   Присутні:20 Відсутні:2

   • Альошин В.Б.
    Присутній
   • Асадчев В.М.
    Присутній
   • Білас І.Г.
    Присутній
   • Гудима О.М.
    Присутній
   • Джоджик Я.І.
    Присутній
   • Жовтяк Є.Д.
    Присутній
   • Кириленко В.А.
    Присутній
   • Кожин Б.Б.
    Присутній
   • Костенко Ю.І.
    Присутній
   • Кулик О.В.
    Присутній
   • Манчуленко Г.М.
    Присутній
   • Мовчан П.М.
    Присутній
   • Насалик І.С.
    Присутній
   • Полюхович І.П.
    Відсутній
   • Ратушний М.Я.
    Присутній
   • Слободян О.В.
    Присутній
   • Тарасюк І.Г.
    Відсутній
   • Тягнибок О.Я.
    Присутній
   • Червоній В.М.
    Присутній
   • Черняк В.К.
    Присутній
   • Шевченко В.Ф.
    Присутній
   • Юхновський І.Р.
    Присутній
  • Фракція партії "Солідарність"
   Кількість депутатів: 21

   Присутні:17 Відсутні:4

   • Альохін В.І.
    Присутній
   • Ананко Є.П.
    Присутній
   • Арабаджи В.В.
    Присутній
   • Власов В.Д.
    Відсутній
   • Горбачов В.С.
    Присутній
   • Іщенко О.І.
    Відсутній
   • Кармазін Ю.А.
    Відсутній
   • Кіяшко С.М.
    Відсутній
   • Ковач М.М.
    Присутній
   • Король В.М.
    Присутній
   • Корчинський А.І.
    Присутній
   • Кушніров М.О.
    Присутній
   • Макеєнко В.В.
    Присутній
   • Мартиновський В.П.
    Присутній
   • Плютинський В.А.
    Присутній
   • Попеску І.В.
    Присутній
   • Порошенко П.О.
    Присутній
   • Ржавський О.М.
    Присутній
   • Семиноженко В.П.
    Присутній
   • Стоян О.М.
    Присутній
   • Шмаров В.М.
    Присутній
  • Фракція "Регіони України"
   Кількість депутатів: 20

   Присутні:16 Відсутні:4

   • Богатиренко А.А.
    Присутній
   • Богатирьова Р.В.
    Присутня
   • Борзих О.І.
    Присутній
   • Журавський В.С.
    Присутній
   • Звягільський Ю.Л.
    Відсутній
   • Кириченко С.О.
    Присутній
   • Коновалюк В.І.
    Присутній
   • Ларін С.М.
    Відсутній
   • Лєщинський О.О.
    Присутній
   • Литюк А.І.
    Присутній
   • Матвієнков С.А.
    Присутній
   • Писаренко А.А.
    Відсутній
   • Рибак В.В.
    Присутній
   • Тихонов С.А.
    Присутній
   • Ткаленко І.І.
    Присутній
   • Ткачук В.М.
    Присутній
   • Філіпчук Г.Г.
    Відсутній
   • Черновецький Л.М.
    Присутній
   • Юшко І.О.
    Присутній
   • Янковський М.А.
    Присутній
  • Фракція партії Зелених України
   Кількість депутатів: 17

   Присутні:13 Відсутні:4

   • Бєлоусова І.А.
    Відсутня
   • Гаврилов І.О.
    Присутній
   • Діброва В.Г.
    Присутній
   • Єльчанінов В.С.
    Присутній
   • Кирюшин І.В.
    Відсутній
   • Кононов В.М.
    Присутній
   • Кривошея С.В.
    Присутній
   • Крук Ю.Б.
    Присутній
   • Курикін С.І.
    Присутній
   • Москвін С.О.
    Присутній
   • Павленко С.Г.
    Присутній
   • Поліщук О.В.
    Присутній
   • Рись С.М.
    Присутній
   • Рябченко О.В.
    Відсутній
   • Самойленко Ю.І.
    Присутній
   • Хазан В.Б.
    Відсутній
   • Хмельницький В.І.
    Присутній
  • Фракція Соціалістичної партії України
   Кількість депутатів: 16

   Присутні:16 Відсутні:0

   • Бокий І.С.
    Присутній
   • Вінський Й.В.
    Присутній
   • Квятковський І.В.
    Присутній
   • Марковська Н.С.
    Присутня
   • Місюра В.Я.
    Присутній
   • Мороз О.О.
    Присутній
   • Мусієнко І.М.
    Присутній
   • Мухін В.В.
    Присутній
   • Ніколаєнко С.М.
    Присутній
   • Покотило Н.О.
    Присутня
   • Семенюк В.П.
    Присутня
   • Сінько В.Д.
    Присутній
   • Станков А.К.
    Присутній
   • Степанов М.В.
    Присутній
   • Цушко В.П.
    Присутній
   • Шеховцов О.Д.
    Присутній
  • Фракція партії"Реформи і порядок"-Реформи-конгрес
   Кількість депутатів: 16

   Присутні:14 Відсутні:2

   • Беспалий Б.Я.
    Присутній
   • Бондаренко В.Д.
    Присутній
   • Бондаренко О.Ф.
    Присутня
   • Жеваго К.В.
    Відсутній
   • Жир О.О.
    Присутній
   • Коліушко І.Б.
    Присутній
   • Косів М.В.
    Присутній
   • Осташ І.І.
    Присутній
   • Пинзеник В.М.
    Присутній
   • Стецьків Т.С.
    Присутній
   • Стецько Я.Й.
    Відсутня
   • Терьохін С.А.
    Присутній
   • Філенко В.П.
    Присутній
   • Цехмістренко В.Г.
    Присутній
   • Чорновіл Т.В.
    Присутній
   • Чубаров Р.А.
    Присутній
  • Фракція Народно Демократичної партії
   Кількість депутатів: 16

   Присутні:15 Відсутні:1

   • Бандурка О.М.
    Присутній
   • Безсмертний Р.П.
    Присутній
   • Волок А.М.
    Присутній
   • Зарубінський О.О.
    Присутній
   • Карпов О.М.
    Присутній
   • Кафарський В.І.
    Присутній
   • Кінах А.К.
    Присутній
   • Ковалко М.П.
    Присутній
   • Костржевськй Д.Б.
    Відсутній
   • Мартиненко М.В.
    Присутній
   • Мельник П.В.
    Присутній
   • Петров О.В.
    Присутній
   • Салигін В.В.
    Присутній
   • Супрун Л.П.
    Присутня
   • Хорошковський В.І.
    Присутній
   • Шевчук С.В.
    Присутній
  • Фракція "Яблуко"
   Кількість депутатів: 16

   Присутні:14 Відсутні:2

   • Бродський М.Ю.
    Присутній
   • Гуцол М.В.
    Присутній
   • Креч Е.Е.
    Присутній
   • Мазур О.А.
    Присутня
   • Мельников О.Б.
    Відсутній
   • Подгорний С.П.
    Присутній
   • Потімков С.Ю.
    Присутній
   • Проценко В.В.
    Присутня
   • Сахно Ю.П.
    Присутній
   • Суслов В.І.
    Відсутній
   • Ткачук В.А.
    Присутній
   • Фіалковський В.О.
    Присутній
   • Чайка В.В.
    Присутній
   • Чародєєв О.В.
    Присутній
   • Штепа В.Д.
    Присутній
   • Ющик О.І.
    Присутній
  • Фракція Народного Руху України
   Кількість депутатів: 14

   Присутні:11 Відсутні:3

   • Глухівський Л.Й.
    Присутній
   • Григорович Л.С.
    Присутня
   • Джемілев М. .
    Присутній
   • Зварич Р.М.
    Присутній
   • Кендзьор Я.М.
    Присутній
   • Ключковський Ю.Б.
    Присутній
   • Костинюк Б.І.
    Присутній
   • Криворучко Ю.З.
    Відсутній
   • Кульчинський М.Г.
    Присутній
   • Лавринович О.В.
    Присутній
   • Танюк Л.С.
    Присутній
   • Удовенко Г.Й.
    Присутній
   • Чорноволенко О.В.
    Відсутній
   • Шепа В.В.
    Відсутній