Д
    Проект Закону про внесення зміни до Закону України "Про інформацію" (щодо відшко-дування майнової та моральної шкоди від поши-рення інформації, що не відповідає дійсності)
  • 01.12.1999 р. - (16:45:45-17:21:32)
  • 05.11.1999 р. - (11:40:15-11:40:56)