Koмiтет з питань охорони здоров'я
Реєстрація проведена 16.01.2018 14:30
Присутні: 10
Відсутні: 4
Бахтеєва Т.Д. Присутня Березенко С.І. Відсутній
Біловол О.М. Присутній Богомолець О.В. Присутня
Донець Т.А. Відсутня Кириченко О.М. Присутній
Колганова О.В. Відсутня Корчинська О.А. Присутня
Мельничук С.П. Присутній Мусій О.С. Присутній
Сисоєнко І.В. Присутня Шипко А.Ф. Присутній
Шурма І.М. Відсутній Яриніч К.В. Присутній