Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики
Реєстрація проведена 09.09.2019 09:00
Присутні: 16
Відсутні: 1
Абдуллін О.Р. Присутній Боблях А.Р. Присутній
Богуцька Є.П. Присутня Кабанов О.Є. Присутній
Качний О.С. Присутній Княжицький М.Л. Присутній
Констанкевич І.М. Присутня Кравчук Є.М. Присутня
Кузьмін Р.Р. Відсутній Лерос Г.Б. Присутній
Нальотов Д.О. Присутній Павленко Ю.О. Присутній
Потураєв М.Р. Присутній Рябуха Т.В. Присутня
Сушко П.М. Присутній Ткаченко О.В. Присутній
Федина С.Р. Присутня