Електронна реєстрація
03.09.2019 10:11
Присутні:393
  • Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ"
   Кількість депутатів: 247

   Присутні:232 Відсутні:15

   • Аліксійчук О.В.
    Присутній
   • Аллахвердієва І.В.
    Присутня
   • Ананченко М.О.
    Присутній
   • Андрійович З.М.
    Присутній
   • Арахамія Д.Г.
    Присутній
   • Арістов Ю.Ю.
    Присутній
   • Арсенюк О.О.
    Присутній
   • Бабак С.В.
    Присутній
   • Бабій Р.В.
    Присутній
   • Бакумов О.С.
    Присутній
   • Бардіна М.О.
    Відсутня
   • Безгін В.Ю.
    Присутній
   • Безугла М.В.
    Присутня
   • Беленюк Ж.В.
    Присутній
   • Березін М.Ю.
    Присутній
   • Боблях А.Р.
    Присутній
   • Богданець А.В.
    Присутній
   • Богуцька Є.П.
    Присутня
   • Божик В.І.
    Присутній
   • Бондар Г.В.
    Присутня
   • Бондаренко О.В.
    Присутній
   • Борзова І.Н.
    Присутня
   • Бородін В.В.
    Присутній
   • Брагар Є.В.
    Присутній
   • Бужанський М.А.
    Присутній
   • Буймістер Л.А.
    Присутня
   • Булах Л.В.
    Присутня
   • Бунін С.В.
    Присутній
   • Вагнєр В.О.
    Присутня
   • Василевська-Смаглюк О.М.
    Присутня
   • Василів І.В.
    Присутній
   • Васильєв І.С.
    Присутній
   • Васильковський І.І.
    Присутній
   • Ватрас В.А.
    Присутній
   • Венедіктова І.В.
    Присутня
   • Веніславський Ф.В.
    Присутній
   • Верещук І.А.
    Присутня
   • Вінтоняк О.В.
    Присутня
   • Володіна Д.А.
    Присутня
   • Воронов В.А.
    Присутній
   • Воронько О.Є.
    Присутній
   • Гайду О.В.
    Відсутній
   • Галайчук В.С.
    Присутній
   • Галушко М.Л.
    Присутній
   • Гевко В.Л.
    Присутній
   • Герасименко І.Л.
    Присутній
   • Герман Д.В.
    Присутній
   • Герус А.М.
    Відсутній
   • Гетманцев Д.О.
    Присутній
   • Горбенко Р.О.
    Присутній
   • Горенюк О.О.
    Присутній
   • Горобець О.С.
    Присутній
   • Гривко С.Д.
    Присутній
   • Гринчук О.А.
    Присутня
   • Грищенко Т.М.
    Присутня
   • Грищук Р.П.
    Відсутній
   • Гузенко М.В.
    Відсутній
   • Гурін Д.О.
    Відсутній
   • Дануца О.А.
    Присутній
   • Демченко С.О.
    Присутній
   • Дирдін М.Є.
    Присутній
   • Діденко Ю.О.
    Присутня
   • Дмитрієва О.О.
    Присутня
   • Дмитрук А.Г.
    Присутній
   • Драбовський А.Г.
    Присутній
   • Дубінський О.А.
    Відсутній
   • Дубнов А.В.
    Присутній
   • Дунда О.А.
    Присутній
   • Жмеренецький О.С.
    Присутній
   • Жупанин А.В.
    Присутній
   • Заблоцький М.Б.
    Присутній
   • Забуранна Л.В.
    Присутня
   • Завітневич О.М.
    Присутній
   • Загоруйко А.Л.
    Присутня
   • Задорожний А.В.
    Присутній
   • Задорожній М.М.
    Відсутній
   • Заремський М.В.
    Присутній
   • Заславський Ю.І.
    Присутній
   • Захарченко В.В.
    Присутній
   • Здебський Ю.В.
    Присутній
   • Зуб В.О.
    Присутній
   • Зуєв М.С.
    Присутній
   • Іванісов Р.В.
    Присутній
   • Іванов В.І.
    Присутній
   • Іонушас С.К.
    Присутній
   • Кабанов О.Є.
    Відсутній
   • Кальченко С.В.
    Присутній
   • Камельчук Ю.О.
    Присутній
   • Каптєлов Р.В.
    Присутній
   • Касай Г.О.
    Присутній
   • Касай К.І.
    Присутній
   • Качура О.А.
    Відсутній
   • Кириченко М.О.
    Присутній
   • Кисилевський Д.Д.
    Присутній
   • Кицак Б.В.
    Присутній
   • Кінзбурська В.О.
    Присутня
   • Кісєль Ю.Г.
    Присутній
   • Клочко А.А.
    Присутній
   • Коваленко А.М.
    Присутня
   • Коваль О.В.
    Присутня
   • Ковальов А.В.
    Присутній
   • Ковальов О.І.
    Присутній
   • Ковальчук О.В.
    Присутній
   • Козак В.В.
    Присутній
   • Колебошин С.В.
    Присутній
   • Колєв О.В.
    Присутній
   • Колісник А.С.
    Присутня
   • Колюх В.В.
    Присутній
   • Копанчук О.Є.
    Присутня
   • Копитін І.В.
    Присутній
   • Корнієнко О.С.
    Присутній
   • Корявченков Ю.В.
    Присутній
   • Костін А.Є.
    Присутній
   • Костюк Д.С.
    Присутній
   • Костюх А.В.
    Присутній
   • Кравчук Є.М.
    Присутня
   • Красносільська А.О.
    Присутня
   • Красов О.І.
    Присутній
   • Крейденко В.В.
    Присутній
   • Криворучкіна О.В.
    Присутня
   • Кривошеєв І.С.
    Присутній
   • Крячко М.В.
    Присутній
   • Кубраков О.М.
    Присутній
   • Кузбит Ю.М.
    Присутній
   • Кузнєцов О.О.
    Присутній
   • Кузьміних С.В.
    Присутній
   • Культенко А.В.
    Присутній
   • Кунаєв А.Ю.
    Присутній
   • Куницький О.О.
    Присутній
   • Кучер О.В.
    Відсутній
   • Лаба М.М.
    Присутній
   • Леонов О.О.
    Присутній
   • Лерос Г.Б.
    Присутній
   • Лис О.Г.
    Присутня
   • Литвиненко С.А.
    Присутній
   • Літвінов О.М.
    Присутній
   • Лічман Г.В.
    Присутня
   • Любота Д.В.
    Присутній
   • Ляшенко А.О.
    Присутня
   • Мазурашу Г.Г.
    Присутній
   • Маріковський О.В.
    Присутній
   • Марусяк О.Р.
    Присутній
   • Марченко Л.І.
    Присутня
   • Марчук І.П.
    Присутній
   • Матусевич О.Б.
    Присутній
   • Медяник В.А.
    Присутній
   • Мезенцева М.С.
    Присутня
   • Мельник П.В.
    Присутній
   • Мережко О.О.
    Присутній
   • Микиша Д.С.
    Присутній
   • Мисягін Ю.М.
    Присутній
   • Михайлюк Г.О.
    Присутня
   • Мовчан О.В.
    Присутній
   • Мокан В.І.
    Присутній
   • Монастирський Д.А.
    Присутній
   • Мотовиловець А.В.
    Присутній
   • Мошенець О.В.
    Присутня
   • Мулик Р.М.
    Присутній
   • Мурдій І.Ю.
    Присутній
   • Нагаєвський А.С.
    Присутній
   • Нагорняк С.В.
    Присутній
   • Нальотов Д.О.
    Присутній
   • Наталуха Д.А.
    Присутній
   • Негулевський І.П.
    Присутній
   • Неклюдов В.М.
    Присутній
   • Нестеренко К.О.
    Присутній
   • Нікітіна М.В.
    Присутня
   • Новіков М.М.
    Присутній
   • Овчинникова Ю.Ю.
    Присутня
   • Одарченко А.М.
    Відсутній
   • Павліш П.В.
    Присутній
   • Павловський П.І.
    Присутній
   • Павлюк М.В.
    Присутній
   • Пасічний О.С.
    Присутній
   • Пашковський М.І.
    Присутній
   • Перебийніс М.В.
    Присутній
   • Петруняк Є.В.
    Присутній
   • Пивоваров Є.П.
    Присутній
   • Підласа Р.А.
    Присутня
   • Подгорна В.В.
    Присутня
   • Поляков А.Е.
    Присутній
   • Потураєв М.Р.
    Присутній
   • Припутень Д.С.
    Присутній
   • Прощук Е.П.
    Присутній
   • Пуртова А.А.
    Присутня
   • Пушкаренко А.М.
    Присутній
   • Радуцький М.Б.
    Присутній
   • Рєпіна Е.А.
    Присутня
   • Рубльов В.В.
    Присутній
   • Рябуха Т.В.
    Присутня
   • Савченко О.С.
    Присутня
   • Саладуха О.В.
    Відсутня
   • Саламаха О.І.
    Присутній
   • Салійчук О.В.
    Присутній
   • Северин С.С.
    Присутній
   • Семінський О.В.
    Присутній
   • Скічко О.О.
    Присутній
   • Скороход А.К.
    Відсутня
   • Сова О.Г.
    Присутній
   • Совгиря О.В.
    Присутня
   • Соломчук Д.В.
    Присутній
   • Сольський М.Т.
    Присутній
   • Соха Р.В.
    Присутній
   • Стернійчук В.О.
    Присутній
   • Стефанчук М.О.
    Присутній
   • Стріхарський А.П.
    Присутній
   • Струневич В.О.
    Присутній
   • Сушко П.М.
    Присутній
   • Тарасенко Т.П.
    Присутній
   • Тарасов О.С.
    Присутній
   • Тимофійчук В.Я.
    Присутній
   • Тищенко М.М.
    Присутній
   • Тістик Р.Я.
    Присутній
   • Ткаченко М.М.
    Присутній
   • Ткаченко О.В.
    Присутній
   • Ткаченко О.М.
    Присутній
   • Торохтій Б.Г.
    Присутній
   • Третьякова Г.М.
    Присутня
   • Трухін О.М.
    Присутній
   • Устенко О.О.
    Присутній
   • Федієнко О.П.
    Присутній
   • Фріс І.П.
    Присутній
   • Фролов П.В.
    Присутній
   • Халімон П.В.
    Присутній
   • Холодов А.І.
    Присутній
   • Хоменко О.В.
    Відсутня
   • Чернєв Є.В.
    Присутній
   • Чернявський С.М.
    Присутній
   • Чорний Д.С.
    Присутній
   • Чорноморов А.О.
    Присутній
   • Швець С.Ф.
    Присутній
   • Шевченко Є.В.
    Присутній
   • Шинкаренко І.А.
    Присутній
   • Шипайло О.І.
    Присутній
   • Шол М.В.
    Присутня
   • Шпак Л.О.
    Присутня
   • Штепа С.С.
    Присутній
   • Шуляк О.О.
    Присутня
   • Юнаков І.С.
    Присутній
   • Юраш С.А.
    Присутній
   • Юрченко О.М.
    Присутній
   • Якименко П.В.
    Присутній
   • Яковлєва Н.І.
    Присутня
   • Янченко Г.І.
    Присутня
   • Яременко Б.В.
    Присутній
   • Ясько Є.О.
    Присутня
   • Яцик Ю.Г.
    Присутня
  • Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ"
   Кількість депутатів: 43

   Присутні:41 Відсутні:2

   • Абрамович І.О.
    Присутній
   • Бойко Ю.А.
    Присутній
   • Борт В.П.
    Відсутній
   • Бурміч А.П.
    Присутній
   • Волошин О.А.
    Присутній
   • Гнатенко В.С.
    Присутній
   • Дунаєв С.В.
    Присутній
   • Загородній Ю.І.
    Присутній
   • Іоффе Ю.Я.
    Присутній
   • Ісаєнко Д.В.
    Присутній
   • Кальцев В.Ф.
    Присутній
   • Качний О.С.
    Присутній
   • Кива І.В.
    Присутній
   • Кісільов І.П.
    Присутній
   • Козак Т.Р.
    Присутній
   • Колтунович О.С.
    Присутній
   • Королевська Н.Ю.
    Присутня
   • Кузьмін Р.Р.
    Присутній
   • Лукашев О.А.
    Присутній
   • Льовочкін С.В.
    Присутній
   • Льовочкіна Ю.В.
    Присутня
   • Макаренко М.В.
    Присутній
   • Мамка Г.М.
    Відсутній
   • Мамоян С.Ч.
    Присутній
   • Медведчук В.В.
    Присутній
   • Мороз В.В.
    Присутній
   • Німченко В.І.
    Присутній
   • Павленко Ю.О.
    Присутній
   • Папієв М.М.
    Присутній
   • Плачкова Т.М.
    Присутня
   • Пономарьов О.С.
    Присутній
   • Приходько Н.І.
    Присутня
   • Пузанов О.Г.
    Присутній
   • Рабінович В.З.
    Присутній
   • Скорик М.Л.
    Присутній
   • Славицька А.К.
    Присутня
   • Солод Ю.В.
    Присутній
   • Столар В.М.
    Присутній
   • Суркіс Г.М.
    Присутній
   • Фельдман О.Б.
    Присутній
   • Христенко Ф.В.
    Присутній
   • Чорний В.І.
    Присутній
   • Шуфрич Н.І.
    Присутній
  • Позафракційні
   Кількість депутатів: 37

   Присутні:32 Відсутні:5

   • Арешонков В.Ю.
    Присутній
   • Бабенко М.В.
    Відсутній
   • Бакунець П.А.
    Присутній
   • Васильченко Г.І.
    Присутня
   • Вельможний С.А.
    Присутній
   • Горват Р.І.
    Присутній
   • Гриб В.О.
    Присутня
   • Давиденко В.М.
    Присутній
   • Деркач А.Л.
    Присутній
   • Довгий О.С.
    Присутній
   • Єфімов М.В.
    Відсутній
   • Іванчук А.В.
    Відсутній
   • Кіт А.Б.
    Присутній
   • Ковальов О.І.
    Відсутній
   • Кондратюк О.К.
    Присутня
   • Кулініч О.І.
    Присутній
   • Лабазюк С.П.
    Присутній
   • Лунченко В.В.
    Присутній
   • Люшняк М.В.
    Присутній
   • Магера С.В.
    Присутній
   • Магомедов М.С.
    Присутній
   • Молоток І.Ф.
    Присутній
   • Новинський В.В.
    Присутній
   • Петьовка В.В.
    Присутній
   • Приходько Б.В.
    Присутній
   • Разумков Д.О.
    Присутній
   • Савчук О.В.
    Присутня
   • Совсун І.Р.
    Присутня
   • Стефанишина О.А.
    Присутня
   • Стефанчук Р.О.
    Присутній
   • Сухов О.С.
    Присутній
   • Требушкін Р.В.
    Відсутній
   • Шахов С.В.
    Присутній
   • Шенцев Д.О.
    Присутній
   • Шпенов Д.Ю.
    Присутній
   • Яковенко Є.Г.
    Присутній
   • Яценко А.В.
    Присутній
  • Фракція політичної партії "Європейська солідарність"
   Кількість депутатів: 27

   Присутні:27 Відсутні:0

   • Алєксєєв С.О.
    Присутній
   • Ар’єв В.І.
    Присутній
   • Бондар М.Л.
    Присутній
   • Величкович М.Р.
    Присутній
   • Герасимов А.В.
    Присутній
   • Геращенко І.В.
    Присутня
   • Гончаренко О.О.
    Присутній
   • Джемілєв М. .
    Присутній
   • Забродський М.В.
    Присутній
   • Зінкевич Я.В.
    Присутня
   • Іонова М.М.
    Присутня
   • Климпуш-Цинцадзе І.О.
    Присутня
   • Княжицький М.Л.
    Присутній
   • Князевич Р.П.
    Присутній
   • Кубів С.І.
    Присутній
   • Лопушанський А.Я.
    Присутній
   • Луценко І.С.
    Присутня
   • Павленко Р.М.
    Присутній
   • Парубій А.В.
    Присутній
   • Порошенко П.О.
    Присутній
   • Саврасов М.В.
    Присутній
   • Синютка О.М.
    Присутній
   • Сюмар В.П.
    Присутня
   • Федина С.Р.
    Присутня
   • Фріз І.В.
    Присутня
   • Чийгоз А.З.
    Присутній
   • Южаніна Н.П.
    Присутня
  • Фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
   Кількість депутатів: 24

   Присутні:23 Відсутні:1

   • Абдуллін О.Р.
    Присутній
   • Бєлькова О.В.
    Присутня
   • Бондарєв К.А.
    Присутній
   • Власенко С.В.
    Присутній
   • Волинець М.Я.
    Присутній
   • Данілов В.Б.
    Присутній
   • Дубіль В.О.
    Присутній
   • Івченко В.Є.
    Присутній
   • Кабаченко В.В.
    Присутній
   • Кириленко І.Г.
    Присутній
   • Кожем’якін А.А.
    Присутній
   • Крулько І.І.
    Присутній
   • Кучеренко О.Ю.
    Присутній
   • Лабунська А.В.
    Присутня
   • Мейдич О.Л.
    Присутній
   • Наливайченко В.О.
    Присутній
   • Немиря Г.М.
    Присутній
   • Ніколаєнко А.І.
    Присутній
   • Пузійчук А.В.
    Присутній
   • Соболєв С.В.
    Присутній
   • Тарута С.О.
    Присутній
   • Тимошенко Ю.В.
    Відсутня
   • Цимбалюк М.М.
    Присутній
   • Шкрум А.І.
    Присутня
  • Депутатська група "За майбутнє"
   Кількість депутатів: 22

   Присутні:22 Відсутні:0

   • Балога В.І.
    Присутній
   • Батенко Т.І.
    Присутній
   • Білозір Л.М.
    Присутня
   • Бондар В.В.
    Присутній
   • Вацак Г.А.
    Присутній
   • Герега О.В.
    Присутній
   • Гузь І.В.
    Присутній
   • Дубневич Я.В.
    Присутній
   • Івахів С.П.
    Присутній
   • Кіссе А.І.
    Присутній
   • Колихаєв І.В.
    Присутній
   • Констанкевич І.М.
    Присутня
   • Кучер М.І.
    Присутній
   • Лубінець Д.В.
    Присутній
   • Мінько С.А.
    Присутній
   • М’ялик В.Н.
    Присутній
   • Палиця І.П.
    Присутній
   • Поляк В.М.
    Присутній
   • Урбанський А.І.
    Присутній
   • Чайківський І.А.
    Присутній
   • Шаповалов Ю.А.
    Присутній
   • Юрчишин П.В.
    Присутній
  • Фракція політичної партії "ГОЛОС"
   Кількість депутатів: 17

   Присутні:16 Відсутні:1

   • Бобровська С.А.
    Присутня
   • Вакарчук С.І.
    Присутній
   • Василенко Л.В.
    Присутня
   • Железняк Я.І.
    Присутній
   • Клименко Ю.Л.
    Відсутня
   • Костенко Р.В.
    Присутній
   • Лозинський Р.М.
    Присутній
   • Макаров О.А.
    Присутній
   • Осадчук А.П.
    Присутній
   • Піпа Н.Р.
    Присутня
   • Рахманін С.І.
    Присутній
   • Рудик К.О.
    Присутня
   • Рущишин Я.І.
    Присутній
   • Умєров Р.Е.
    Присутній
   • Устінова О.Ю.
    Присутня
   • Цабаль В.В.
    Присутній
   • Юрчишин Я.Р.
    Присутній