ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
4 сесія  9 скликання
РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
05.11.2020 11:57:41
Присутні - 322  Відсутні - 100
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ"
Кількість депутатів - 246
Присутні - 207  Відсутні - 39
Аліксійчук О.В. Присутній Аллахвердієва І.В. Присутня
Ананченко М.О. Присутній Андрійович З.М. Відсутній
Арахамія Д.Г. Присутній Арістов Ю.Ю. Присутній
Арсенюк О.О. Присутній Бабак С.В. Присутній
Бабій Р.В. Присутній Бакумов О.С. Присутній
Бардіна М.О. Присутня Безгін В.Ю. Відсутній
Безугла М.В. Присутня Беленюк Ж.В. Присутній
Березін М.Ю. Присутній Боблях А.Р. Присутній
Богданець А.В. Присутній Богуцька Є.П. Присутня
Божик В.І. Присутній Бондар Г.В. Присутня
Бондаренко О.В. Присутній Борзова І.Н. Присутня
Бородін В.В. Відсутній Брагар Є.В. Присутній
Бужанський М.А. Присутній Буймістер Л.А. Присутня
Булах Л.В. Присутня Бунін С.В. Відсутній
Вагнєр В.О. Присутня Василевська-Смаглюк О.М. Відсутня
Василів І.В. Відсутній Васильєв І.С. Присутній
Васильковський І.І. Присутній Ватрас В.А. Присутній
Веніславський Ф.В. Присутній Верещук І.А. Присутня
Вінтоняк О.В. Відсутня Володіна Д.А. Присутня
Воронов В.А. Присутній Воронько О.Є. Присутній
Гайду О.В. Присутній Галайчук В.С. Присутній
Галушко М.Л. Присутній Гевко В.Л. Присутній
Герасименко І.Л. Присутній Герман Д.В. Присутній
Герус А.М. Присутній Гетманцев Д.О. Присутній
Горбенко Р.О. Присутній Горенюк О.О. Відсутній
Горобець О.С. Присутній Гривко С.Д. Присутній
Гринчук О.А. Присутня Гришина Ю.М. Присутня
Грищенко Т.М. Присутня Грищук Р.П. Присутній
Гузенко М.В. Присутній Гурін Д.О. Присутній
Дануца О.А. Присутній Демченко С.О. Присутній
Дирдін М.Є. Відсутній Діденко Ю.О. Присутня
Дмитрієва О.О. Присутня Дмитрук А.Г. Присутній
Драбовський А.Г. Присутній Дубінський О.А. Відсутній
Дубнов А.В. Присутній Дунда О.А. Присутній
Жмеренецький О.С. Присутній Жупанин А.В. Відсутній
Заблоцький М.Б. Присутній Забуранна Л.В. Присутня
Завітневич О.М. Відсутній Загоруйко А.Л. Присутня
Задорожний А.В. Присутній Задорожній М.М. Присутній
Заремський М.В. Присутній Заславський Ю.І. Присутній
Захарченко В.В. Відсутній Здебський Ю.В. Відсутній
Зуб В.О. Присутній Зуєв М.С. Присутній
Іванов В.І. Присутній Іонушас С.К. Присутній
Кабанов О.Є. Присутній Калаур І.Р. Присутній
Кальченко С.В. Присутній Камельчук Ю.О. Присутній
Каптєлов Р.В. Присутній Касай Г.О. Присутній
Касай К.І. Присутній Качура О.А. Відсутній
Кириченко М.О. Присутній Кисилевський Д.Д. Присутній
Кицак Б.В. Присутній Кінзбурська В.О. Відсутня
Кісєль Ю.Г. Присутній Клочко А.А. Присутній
Коваль О.В. Присутня Ковальов А.В. Присутній
Ковальов О.І. Присутній Ковальчук О.В. Відсутній
Козак В.В. Присутній Колебошин С.В. Присутній
Колєв О.В. Присутній Колісник А.С. Відсутня
Колюх В.В. Присутній Копанчук О.Є. Присутня
Копиленко О.Л. Присутній Копитін І.В. Присутній
Корнієнко О.С. Присутній Корявченков Ю.В. Відсутній
Костін А.Є. Відсутній Костюк Д.С. Присутній
Костюх А.В. Присутній Кравчук Є.М. Присутня
Красов О.І. Присутній Крейденко В.В. Відсутній
Криворучкіна О.В. Відсутня Кривошеєв І.С. Відсутній
Крячко М.В. Присутній Кузбит Ю.М. Присутній
Кузнєцов О.О. Присутній Кузьміних С.В. Присутній
Культенко А.В. Присутній Кунаєв А.Ю. Присутній
Куницький О.О. Присутній Лаба М.М. Присутній
Леонов О.О. Присутній Лис О.Г. Відсутня
Литвиненко С.А. Відсутній Літвінов О.М. Відсутній
Лічман Г.В. Присутня Любота Д.В. Присутній
Ляшенко А.О. Присутня Мазурашу Г.Г. Присутній
Мандзій С.В. Присутній Маріковський О.В. Присутній
Марусяк О.Р. Присутній Марченко Л.І. Присутня
Марчук І.П. Присутній Маслов Д.В. Присутній
Матусевич О.Б. Присутній Медяник В.А. Присутній
Мезенцева М.С. Присутня Мельник П.В. Присутній
Мережко О.О. Відсутній Микиша Д.С. Відсутній
Мисягін Ю.М. Присутній Михайлюк Г.О. Присутня
Мовчан О.В. Відсутній Мокан В.І. Присутній
Монастирський Д.А. Присутній Мотовиловець А.В. Присутній
Мошенець О.В. Присутня Мулик Р.М. Відсутній
Мурдій І.Ю. Присутній Нагаєвський А.С. Присутній
Нагорняк С.В. Присутній Нальотов Д.О. Присутній
Наталуха Д.А. Присутній Негулевський І.П. Присутній
Неклюдов В.М. Присутній Нестеренко К.О. Присутній
Нікітіна М.В. Присутня Новіков М.М. Присутній
Овчинникова Ю.Ю. Присутня Одарченко А.М. Присутній
Остапенко А.Д. Присутній Павліш П.В. Відсутній
Павловський П.І. Присутній Павлюк М.В. Присутній
Пасічний О.С. Присутній Пашковський М.І. Присутній
Перебийніс М.В. Присутній Петруняк Є.В. Присутній
Пивоваров Є.П. Присутній Підласа Р.А. Присутня
Подгорна В.В. Присутня Потураєв М.Р. Відсутній
Припутень Д.С. Присутній Прощук Е.П. Присутній
Пуртова А.А. Присутня Пушкаренко А.М. Присутній
Радіна А.О. Присутня Радуцький М.Б. Присутній
Рєпіна Е.А. Присутня Рубльов В.В. Присутній
Руденко О.С. Присутня Рябуха Т.В. Відсутня
Савченко О.С. Присутня Саладуха О.В. Відсутня
Саламаха О.І. Присутній Салійчук О.В. Присутній
Санченко О.В. Присутній Северин С.С. Присутній
Семінський О.В. Присутній Скічко О.О. Присутній
Сова О.Г. Присутній Совгиря О.В. Присутня
Соломчук Д.В. Присутній Сольський М.Т. Присутній
Соха Р.В. Присутній Стернійчук В.О. Відсутній
Стефанчук М.О. Присутній Стріхарський А.П. Присутній
Струневич В.О. Присутній Сушко П.М. Присутній
Тарасенко Т.П. Присутній Тарасов О.С. Присутній
Тимофійчук В.Я. Присутній Тищенко М.М. Присутній
Тістик Р.Я. Присутній Ткаченко М.М. Присутній
Ткаченко О.М. Присутній Торохтій Б.Г. Відсутній
Третьякова Г.М. Присутня Трухін О.М. Присутній
Устенко О.О. Присутній Федієнко О.П. Присутній
Фріс І.П. Присутній Фролов П.В. Відсутній
Халімон П.В. Присутній Холодов А.І. Присутній
Хоменко О.В. Присутня Циба Т.В. Присутня
Чернєв Є.В. Присутній Чернявський С.М. Присутній
Чорний Д.С. Присутній Чорноморов А.О. Присутній
Швець С.Ф. Присутній Шевченко Є.В. Присутній
Шинкаренко І.А. Присутній Шипайло О.І. Відсутній
Шол М.В. Присутня Шпак Л.О. Присутня
Штепа С.С. Присутній Шуляк О.О. Присутня
Юнаков І.С. Присутній Юраш С.А. Присутній
Якименко П.В. Присутній Яковлєва Н.І. Присутня
Янченко Г.І. Присутня Яременко Б.В. Присутній
Ясько Є.О. Відсутня Яцик Ю.Г. Присутня
 
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ"
Кількість депутатів - 44
Присутні - 18  Відсутні - 26
Абрамович І.О. Відсутній Бойко Ю.А. Відсутній
Борт В.П. Присутній Бурміч А.П. Відсутній
Волошин О.А. Присутній Гнатенко В.С. Присутній
Дунаєв С.В. Відсутній Загородній Ю.І. Відсутній
Іоффе Ю.Я. Присутній Ісаєнко Д.В. Відсутній
Кальцев В.Ф. Присутній Качний О.С. Присутній
Кива І.В. Присутній Кісільов І.П. Відсутній
Козак Т.Р. Відсутній Колтунович О.С. Присутній
Королевська Н.Ю. Відсутня Кузьмін Р.Р. Відсутній
Ларін С.М. Присутній Лукашев О.А. Відсутній
Льовочкін С.В. Відсутній Льовочкіна Ю.В. Присутня
Макаренко М.В. Присутній Мамка Г.М. Присутній
Мамоян С.Ч. Відсутній Медведчук В.В. Відсутній
Мороз В.В. Відсутній Німченко В.І. Присутній
Павленко Ю.О. Присутній Папієв М.М. Відсутній
Плачкова Т.М. Відсутня Пономарьов О.С. Присутній
Приходько Н.І. Відсутня Пузанов О.Г. Відсутній
Рабінович В.З. Відсутній Скорик М.Л. Відсутній
Славицька А.К. Присутня Солод Ю.В. Відсутній
Столар В.М. Відсутній Суркіс Г.М. Відсутній
Фельдман О.Б. Відсутній Христенко Ф.В. Відсутній
Чорний В.І. Присутній Шуфрич Н.І. Присутній
 
Фракція політичної партії "Європейська солідарність"
Кількість депутатів - 27
Присутні - 22  Відсутні - 5
Алєксєєв С.О. Присутній Ар’єв В.І. Присутній
Бондар М.Л. Присутній Величкович М.Р. Присутній
В’ятрович В.М. Присутній Герасимов А.В. Відсутній
Геращенко І.В. Відсутня Гончаренко О.О. Присутній
Джемілєв М. . Присутній Забродський М.В. Присутній
Зінкевич Я.В. Присутня Іонова М.М. Присутня
Климпуш-Цинцадзе І.О. Присутня Княжицький М.Л. Відсутній
Князевич Р.П. Присутній Кубів С.І. Присутній
Лопушанський А.Я. Присутній Павленко Р.М. Присутній
Парубій А.В. Присутній Порошенко П.О. Присутній
Саврасов М.В. Присутній Синютка О.М. Відсутній
Сюмар В.П. Присутня Федина С.Р. Присутня
Фріз І.В. Відсутня Чийгоз А.З. Присутній
Южаніна Н.П. Присутня   
 
Депутатська група "Партія "За майбутнє"
Кількість депутатів - 24
Присутні - 13  Відсутні - 11
Балога В.І. Відсутній Батенко Т.І. Присутній
Бондар В.В. Відсутній Герега О.В. Відсутній
Гузь І.В. Присутній Дубневич Я.В. Відсутній
Івахів С.П. Відсутній Кіссе А.І. Присутній
Колихаєв І.В. Присутній Констанкевич І.М. Відсутня
Лабазюк С.П. Присутній Лубінець Д.В. Відсутній
Мінько С.А. Відсутній Молоток І.Ф. Присутній
М’ялик В.Н. Присутній Палиця І.П. Присутній
Поляков А.Е. Присутній Рудик С.Я. Присутній
Скороход А.К. Присутня Урбанський А.І. Присутній
Чайківський І.А. Відсутній Шаповалов Ю.А. Присутній
Юрчишин П.В. Відсутній Яценко А.В. Відсутній
 
Фракція політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
Кількість депутатів - 24
Присутні - 17  Відсутні - 7
Абдуллін О.Р. Присутній Бондарєв К.А. Присутній
Власенко С.В. Присутній Волинець М.Я. Присутній
Данілов В.Б. Відсутній Дубіль В.О. Відсутній
Євтушок С.М. Присутній Івченко В.Є. Присутній
Кабаченко В.В. Присутній Кириленко І.Г. Присутній
Кожем’якін А.А. Відсутній Крулько І.І. Відсутній
Кучеренко О.Ю. Присутній Лабунська А.В. Відсутня
Мейдич О.Л. Присутній Наливайченко В.О. Присутній
Немиря Г.М. Присутній Ніколаєнко А.І. Присутній
Пузійчук А.В. Відсутній Соболєв С.В. Присутній
Тарута С.О. Відсутній Тимошенко Ю.В. Присутня
Цимбалюк М.М. Присутній Шкрум А.І. Присутня
 
Депутатська група "ДОВІРА"
Кількість депутатів - 20
Присутні - 15  Відсутні - 5
Арешонков В.Ю. Присутній Бабенко М.В. Відсутній
Бакунець П.А. Присутній Білозір Л.М. Присутня
Вацак Г.А. Відсутній Вельможний С.А. Присутній
Горват Р.І. Присутній Єфімов М.В. Присутній
Іванчук А.В. Відсутній Кіт А.Б. Присутній
Ковальов О.І. Присутній Кулініч О.І. Присутній
Кучер М.І. Відсутній Лунченко В.В. Присутній
Люшняк М.В. Присутній Петьовка В.В. Присутній
Поляк В.М. Відсутній Приходько Б.В. Присутній
Сухов О.С. Присутній Шахов С.В. Присутній
 
Фракція політичної партії "ГОЛОС"
Кількість депутатів - 19
Присутні - 14  Відсутні - 5
Бобровська С.А. Присутня Василенко Л.В. Присутня
Васильченко Г.І. Присутня Железняк Я.І. Присутній
Клименко Ю.Л. Відсутня Костенко Р.В. Відсутній
Лозинський Р.М. Присутній Макаров О.А. Присутній
Осадчук А.П. Присутній Піпа Н.Р. Відсутня
Рахманін С.І. Відсутній Рудик К.О. Присутня
Рущишин Я.І. Відсутній Совсун І.Р. Присутня
Стефанишина О.А. Присутня Умєров Р.Е. Присутній
Устінова О.Ю. Присутня Цабаль В.В. Присутній
Юрчишин Я.Р. Присутній   
 
Позафракційні
Кількість депутатів - 18
Присутні - 16  Відсутні - 2
Гриб В.О. Присутня Деркач А.Л. Відсутній
Довгий О.С. Присутній Іванісов Р.В. Присутній
Кондратюк О.К. Присутня Лерос Г.Б. Присутній
Магера С.В. Присутній Магомедов М.С. Присутній
Новинський В.В. Присутній Разумков Д.О. Присутній
Савчук О.В. Присутня Світлична Ю.О. Присутня
Стефанчук Р.О. Присутній Требушкін Р.В. Присутній
Шенцев Д.О. Присутній Шпенов Д.Ю. Присутній
Юрченко О.М. Присутній Яковенко Є.Г. Відсутній