У
Проект Закону про вихід з Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок