У
Проект Закону про правовий режим майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР