Додаток № 4
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів
з Державного бюджету України в 2005 році
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної  класифікації видатків та кредитування  державного бюджету   Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування  державного бюджету  Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування - всього
Загальний       фонд Спеціальний фонд Разом Загальний       фонд Спеціальний фонд Разом Загальний       фонд Спеціальний фонд Разом
Всього: 707 649,4 1 903 968,3 2 611 617,7 -806 434,2 -1 699 117,7 -2 505 551,9 -98 784,8 204 850,6 106 065,8
1100000 Міністерство палива та енергетики України 281 445,0 281 445,0 -80 000,0 -80 000,0 201 445,0 201 445,0
1101000 Апарат Міністерства палива та енергетики України 281 445,0 281 445,0 -80 000,0 -80 000,0 201 445,0 201 445,0
1101360 0433 Надання кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій 280 000,0 280 000,0 280 000,0 280 000,0
1101370 0433 Повернення  кредитів, наданих на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій -80 000,0 -80 000,0 -80 000,0 -80 000,0
1101600 0433 Реконструкція гідроелектростанцій Дніпровського каскаду 1 445,0 1 445,0 1 445,0 1 445,0
2200000 Міністерство освіти і науки України 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0
2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0
2201210 0990 Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0
2400000 Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 4 417,0 4 417,0 4 417,0 4 417,0
2409000 Державний фонд стимулювання і фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища 4 417,0 4 417,0 4 417,0 4 417,0
2409030 0513 Надання пільгових кредитів на здійснення природоохоронних заходів 4 417,0 4 417,0 4 417,0 4 417,0
2800000 Міністерство аграрної політики України 177 750,0 294 000,0 471 750,0 -919 917,7 -919 917,7 177 750,0 -625 917,7 -448 167,7
2801000 Апарат Міністерства аграрної політики України 77 750,0 294 000,0 371 750,0 -919 917,7 -919 917,7 77 750,0 -625 917,7 -548 167,7
2801160 1062 Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників 25 000,0 6 000,0 31 000,0 25 000,0 6 000,0 31 000,0
2801380 0421 Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років -25 917,7 -25 917,7 -25 917,7 -25 917,7
2801400 0421 Повернення кредитів, наданих фермерським господарствам -3 000,0 -3 000,0 -3 000,0 -3 000,0
2801410 0421 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників -6 000,0 -6 000,0 -6 000,0 -6 000,0
2801440 0421 Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарюванн -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0
2801450 0421 Здійснення фінансової підтримки заставних та інтервенційних операцій з зерном 50 000,0 285 000,0 335 000,0 50 000,0 285 000,0 335 000,0
2801460 0421 Надання кредитів фермерським господарствам 2 750,0 3 000,0 5 750,0 2 750,0 3 000,0 5 750,0
2801470 0421 Повернення сільськогосподарськими підприємствами бюджетних позичок та заборгованості за кредитами, наданими під гарантію Кабінету Міністрів України -400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 -400 000,0
2801490 0421 Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики на інтервенційні операції із зерном -285 000,0 -285 000,0 -285 000,0 -285 000,0
2804000 Державний департамент рибного господарства 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0
2804100 0423 Заходи по операціях фінансового лізингу суден рибопромислового флоту 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0
3200000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій 50 000,0 50 000,0 -50 000,0 -50 000,0
3201000 Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 50 000,0 50 000,0 -50 000,0 -50 000,0
3201480 0433 Надання кредитів на оплату екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0
3201500 0433 Повернення кредитів, наданих на оплату екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню -50 000,0 -50 000,0 -50 000,0 -50 000,0
3400000 Міністерство  України у справах сім'ї, дітей та молоді 200 000,0 9 200,0 209 200,0 -9 200,0 -9 200,0 200 000,0 200 000,0
3408000 Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 200 000,0 9 200,0 209 200,0 -9 200,0 -9 200,0 200 000,0 200 000,0
3408020 1062 Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 200 000,0 9 200,0 209 200,0 200 000,0 9 200,0 209 200,0
3408030 1062 Повернення коштів, наданих для кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла -9 200,0 -9 200,0 -9 200,0 -9 200,0
3500000 Міністерство фінансів України 43 396,0 43 396,0 43 396,0 43 396,0
3501000 Апарат Міністерства фінансів України 43 396,0 43 396,0 43 396,0 43 396,0
3501620 0411 Надання кредитів на реалізацію муніципальних проектів розвитку міст України 43 396,0 43 396,0 43 396,0 43 396,0
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 129 399,4 488 858,0 618 257,4 -806 434,2 -806 434,2 -677 034,8 488 858,0 -188 176,8
3511000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 129 399,4 488 858,0 618 257,4 -806 434,2 -806 434,2 -677 034,8 488 858,0 -188 176,8
3511530 0442 Повернення коштів, наданих підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу -5 664,2 -5 664,2 -5 664,2 -5 664,2
3511540 0454 Повернення коштів, наданих для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки -7 800,0 -7 800,0 -7 800,0 -7 800,0
3511600 0490 Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії 129 399,4 129 399,4 129 399,4 129 399,4
3511620 0490 Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 488 858,0 488 858,0 488 858,0 488 858,0
3511630 0490 Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою -792 970,0 -792 970,0 -792 970,0 -792 970,0
5100000 Державний комітет України по земельних ресурсах 7 000,0 75 580,0 82 580,0 7 000,0 75 580,0 82 580,0
5101000 Апарат Державного комітету України по земельних ресурсах 7 000,0 75 580,0 82 580,0 7 000,0 75 580,0 82 580,0
5101610 0421 Надання кредитів на розвиток системи кадастру 7 000,0 75 580,0 82 580,0 7 000,0 75 580,0 82 580,0
5120000 Державний комітет України з державного матеріального резерву 400 000,0 400 000,0 -400 000,0 -400 000,0
5121000 Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 400 000,0 400 000,0 -400 000,0 -400 000,0
5121050 0220 Повернення коштів, наданих з державного бюджету на закупівлю сільськогосподарської продукції -400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 -400 000,0
5121060 0220 Заходи щодо  формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів 400 000,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0
6800000 Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 180 000,0 240 000,0 420 000,0 -240 000,0 -240 000,0 180 000,0 180 000,0
6801000 Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 180 000,0 240 000,0 420 000,0 -240 000,0 -240 000,0 180 000,0 180 000,0
6801020 0421 Заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки  180 000,0 200 000,0 380 000,0 180 000,0 200 000,0 380 000,0
6801030 0421 Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу  -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0
6801040 0421 Придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу   40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0
6801050 0421 Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарюванн -40 000,0 -40 000,0 -40 000,0 -40 000,0
7960000 Київська міська державна адміністрація 17 072,3 17 072,3 17 072,3 17 072,3
7961000 Апарат Київської міської державної адміністрації 17 072,3 17 072,3 17 072,3 17 072,3
7961600 0620 Модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і громадських будівлях міста Києва 17 072,3 17 072,3 17 072,3 17 072,3