Додаток № 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2005 рік
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Найменування показників
згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд         Спеціальний фонд         Разом
      Всього видатки споживання з них   видатки розвитку Всього видатки споживання з них   видатки розвитку  
          оплата праці комунальні послуги та енергоносії       оплата праці комунальні послуги та енергоносії    
Видатки - всього: 73 801 486,1 58 959 339,1 12 038 206,5 1 110 059,0 14 592 147,0 22 983 761,2 15 252 306,9 734 921,3 205 265,1 7 731 454,3 96 785 247,3
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 2 023 968,8 1 632 425,0 409 111,6 59 391,1 391 543,8 682 984,9 445 840,7 63 299,8 13 452,7 237 144,2 2 706 953,7
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України 2 006 778,8 1 615 235,0 408 588,4 59 363,1 391 543,8 682 887,9 445 840,7 63 299,8 13 452,7 237 047,2 2 689 666,7
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 7 054,4 4 954,4 2 627,5 615,0 2 100,0 2 387,2 2 082,2 342,5 8,1 305,0 9 441,6
2301020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 2 895,5 2 895,5 2 895,5
2301030 0750 Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 8 480,9 8 480,9 8 122,4 8 122,4 16 603,3
2301040 0750 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини 2 026,9 2 026,9 2 026,9
2301050 0750 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 267,8 267,8 267,8
2301060 0750 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини 909,7 109,7 40,2 11,7 800,0 909,7
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 172 077,8 169 477,8 2 600,0 320 487,7 239 577,0 80 910,7 492 565,5
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів  та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 29 156,5 29 156,5 18 962,0 1 084,5 13 447,2 10 894,3 3 532,3 1 722,1 2 552,9 42 603,7
2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 222,6 222,6 161,4 222,6
2301100 0731 Стаціонарне медичне обслуговування  працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 25 138,7 24 638,7 12 228,8 1 997,2 500,0 5 043,5 3 559,0 897,8 95,0 1 484,5 30 182,2
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 145 062,8 131 482,2 55 251,9 11 926,7 13 580,6 5 511,8 5 205,1 417,3 304,0 306,7 150 574,6
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань  із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України 53 285,1 46 885,1 16 847,3 3 640,8 6 400,0 4 611,2 3 619,6 1 628,7 125,5 991,6 57 896,3
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз 65 096,4 62 996,4 18 668,9 10 313,1 2 100,0 11 134,6 9 718,4 954,8 2 132,7 1 416,2 76 231,0
2301190 0734 Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 47 080,7 45 280,7 16 234,8 7 446,7 1 800,0 18 515,4 14 628,8 1 470,1 2 410,0 3 886,6 65 596,1
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 9 584,2 8 884,2 4 903,5 447,2 700,0 1 661,9 1 505,4 487,2 57,5 156,5 11 246,1
2301230 0723 Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах 9 830,7 9 230,7 4 932,6 556,3 600,0 3 211,5 2 545,7 899,9 133,2 665,8 13 042,2
2301250 0740 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи 396 819,2 391 819,2 252 986,6 20 990,5 5 000,0 178 368,8 141 030,3 47 150,4 6 282,5 37 338,5 575 188,0
2301260 0740 Заходи по боротьбі з епідеміями 5 000,0 5 000,0 5 000,0
2301270 0740 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 104 900,0 102 093,5 2 806,5 104 900,0
2301280 0763 Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення 85 900,0 85 900,0 85 900,0
2301290 0763 Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров'я 146 000,0 146 000,0 146 000,0
2301310 0763 Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин 8 315,1 7 640,1 675,0 8 315,1
2301340 0763 Державний контроль за якістю лікарських засобів 2 245,5 2 245,5 1 248,9 151,1 11 981,4 11 156,9 5 452,7 170,6 824,5 14 226,9
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 6 375,3 6 375,3 2 036,8 92,2 25,0 12,0 13,0 6 400,3
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 1 856,9 1 856,9 1 856,9
2301370 0763 Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом 54 851,1 45 351,1 9 500,0 54 851,1
2301380 0763 Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу 34 198,9 31 198,9 3 000,0 34 198,9
2301390 0763 Забезпечення медичних заходів державної програми "Онкологія" 162 200,0 106 431,4 55 768,6 162 200,0
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 134 686,6 85 119,6 49 567,0 134 686,6
2301410 0825 Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки 2 421,9 1 571,9 836,2 40,0 850,0 140,0 117,0 30,0 7,5 23,0 2 561,9
2301420 0826 Збереження та популяризація історії медицини 1 312,6 1 312,6 621,0 50,1 212,0 189,0 36,1 4,0 23,0 1 524,6
2301450 0763 Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" 163 000,0 163 000,0 163 000,0
2301470 0763 Централізоване придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я 20 000,0 20 000,0 20 000,0
2301480 0763 Компенсація виробникам додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів 50 000,0 50 000,0 50 000,0
2301600 0763 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу 18 525,0 18 525,0 98 026,3 98 026,3 116 551,3
2301820 0762 Будівництво "Фабрики крові" 20 000,0 20 000,0 20 000,0
2301830 0942 Капітальний ремонт та реконструкція учбового та анатомічного корпусів та будівель університетської клініки Одеського державного медичного університету 10 000,0 10 000,0 10 000,0
2302000 Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення 902,4 902,4 523,2 28,0 97,0 97,0 999,4
2302010 0763 Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 902,4 902,4 523,2 28,0 97,0 97,0 999,4
2304000 Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 16 287,6 16 287,6 16 287,6
2304020 0763 Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 16 287,6 16 287,6 16 287,6
2200000 Міністерство освіти і науки України 4 631 216,1 4 138 049,8 564 803,4 131 207,5 493 166,3 2 250 718,4 1 749 511,9 48 270,4 15 461,5 501 206,5 6 881 934,5
2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України 4 483 680,5 4 014 232,9 563 383,7 131 033,0 469 447,6 2 158 684,1 1 701 345,8 48 270,4 15 461,5 457 338,3 6 642 364,6
2201010 0990 Керівництво та управління у сфері освіти і науки 6 871,3 6 871,3 3 475,7 80,0 60,0 60,0 6 931,3
2201020 0140 Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах 102 514,4 102 514,4 102 514,4
2201030 0140 Забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень 8 978,8 441,7 268,6 5,7 8 537,1 8 978,8
2201040 0980 Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності  вищих навчальних закладів 31 721,9 31 721,9 35 000,0 35 000,0 66 721,9
2201050 0150 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 7 798,0 7 798,0 7 798,0
2201060 0150 Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами 4 907,6 4 907,6 4 907,6
2201070 0150 Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва 12 717,2 12 717,2 12 717,2
2201080 0150 Державні стипендії в галузі науки і техніки 1 731,3 1 731,3 1 731,3
2201090 0980 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури вищих навчальних закладів 13 340,0 13 340,0 13 340,0
2201100 0922 Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 22 440,2 19 440,2 8 131,2 1 894,8 3 000,0 1 557,0 1 367,0 127,2 190,0 23 997,2
2201110 0923 Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації 12 945,6 12 445,6 5 467,9 2 156,2 500,0 1 175,8 1 052,8 231,0 59,3 123,0 14 121,4
2201120 0960 Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 17 393,2 17 293,2 4 497,4 647,4 100,0 3 446,8 2 939,3 699,3 323,1 507,5 20 840,0
2201130 0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 1 298 430,0 1 293 930,0 509 498,2 123 371,7 4 500,0 166 462,1 150 745,7 45 490,8 14 014,5 15 716,4 1 464 892,1
2201140 0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації 19 378,1 18 878,1 11 292,1 902,3 500,0 251,6 220,6 24,0 27,7 31,0 19 629,7
2201150 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 502 040,6 501 550,6 490,0 184 442,5 152 202,5 32 240,0 686 483,1
2201160 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1 673 003,2 1 646 953,2 26 050,0 1 628 990,0 1 290 751,5 338 238,5 3 301 993,2
2201170 0970 Виготовлення випускних документів про освіту 30 000,0 30 000,0 30 000,0
2201180 0990 Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти 1 350,0 1 350,0 1 350,0
2201190 0970 Інформатизація загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл, забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 82 176,0 82 176,0 82 176,0
2201200 0990 Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті 61 900,0 61 900,0 61 900,0
2201220 0240 Підготовка призовників військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у професійно-технічних навчальних закладах 1 711,4 1 711,4 1 150,8 1 711,4
2201230 0970 Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 83 374,0 4 000,0 79 374,0 573,3 573,3 83 947,3
2201240 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 21 007,2 19 807,2 10 489,4 434,1 1 200,0 4 679,3 3 355,3 1 243,8 191,6 1 324,0 25 686,5
2201260 0721 Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 91,4 91,4 54,7 4,4 91,4
2201270 0826 Функціонування музеїв 522,2 522,2 257,5 32,0 522,2
2201280 0832 Фінансова підтримка науково-освітянської преси 28,1 28,1 28,1
2201290 0473 Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" 7 308,6 7 308,6 7 308,6
2201300 0350 Спецінформації 1 750,0 1 750,0 1 750,0
2201310 0810 Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 26 150,0 25 150,0 6 547,4 1 185,0 1 000,0 1 767,5 1 341,5 96,8 452,1 426,0 27 917,5
2201320 0950 Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 2 058,1 2 058,1 1 426,6 99,7 1 644,4 1 574,4 384,7 241,0 70,0 3 702,5
2201330 0140 Фундаментальні дослідження в наукових установах 6 834,6 6 834,6 1 834,4 1 834,4 8 669,0
2201340 0150 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукових установ 5 247,6 1 247,4 806,8 117,0 4 000,2 258,0 248,0 100,0 25,0 10,0 5 505,6
2201350 0150 Прикладні розробки в наукових установах 3 753,5 3 753,5 2 324,3 2 324,3 6 077,8
2201370 0942 Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого 29 285,5 28 985,5 300,0 30 100,0 13 231,0 16 869,0 59 385,5
2201400 0481 Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру 1 130,7 1 130,7 19,4 102,7 1 130,7
2201410 0942 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 12 842,3 12 642,3 200,0 7 862,1 6 577,9 1 284,2 20 704,4
2201420 0980 Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 424,5 424,5 424,5
2201430 0942 Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут" 155 367,4 154 367,4 1 000,0 64 915,0 53 765,0 11 150,0 220 282,4
2201440 0970 Придбання шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл 63 450,0 63 450,0 63 450,0
2201450 0990 Виплати на реалізацію положень Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" 149 000,0 149 000,0 149 000,0
2201600 0921 Заходи щодо модернізації системи загальної середньої освіти 706,0 706,0 21 340,0 21 340,0 22 046,0
2202000 Державний департамент інтелектуальної власності 1 226,9 1 226,9 730,6 174,5 14 400,0 14 400,0 15 626,9
2202010 0411 Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності 1 226,9 1 226,9 730,6 174,5 1 226,9
2202020 0411 Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності 14 400,0 14 400,0 14 400,0
2204000 Державна інспекція навчальних закладів 997,3 997,3 593,7 997,3
2204010 0990 Керівництво та управління у сфері навчальних закладів 997,3 997,3 593,7 997,3
2205000 Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки 3 366,0 3 366,0 95,4 3 366,0
2205010 0150 Присудження державних премій в галузі науки і техніки 180,9 180,9 95,4 180,9
2205020 0150 Відзначення державними преміями і  державними стипендіями в галузі науки і техніки 3 185,1 3 185,1 3 185,1
2206000 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 141 945,4 118 226,7 23 718,7 77 634,3 48 166,1 29 468,2 219 579,7
2206010 0140 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 20 305,1 20 305,1 870,0 870,0 21 175,1
2206020 0980 Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 1 798,1 1 798,1 1 730,0 1 730,0 3 528,1
2206030 0980 Державна підтримка технічного оснащення наукової бази  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 900,0 900,0 900,0
2206040 0980 Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 115,5 115,5 115,5
2206050 0942 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 118 826,7 118 226,7 600,0 75 034,3 48 166,1 26 868,2 193 861,0
2500000 Міністерство праці та соціальної політики України 2 263 312,6 1 804 551,6 28 657,9 7 824,3 458 761,0 337 080,5 45 588,3 152,0 1 147,3 291 492,2 2 600 393,1
2501000 Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 1 811 094,3 1 711 415,3 14 521,0 6 330,8 99 679,0 106 622,0 10 235,8 92,9 985,3 96 386,2 1 917 716,3
2501010 0412 Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 12 864,1 10 864,1 6 230,1 382,7 2 000,0 808,3 808,3 605,8 13 672,4
2501020 0481 Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики 7 569,5 7 569,5 558,8 558,8 8 128,3
2501030 1080 Прикладні розробки у сфері адаптації сліпих 83,0 83,0 83,0
2501040 1080 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері виробництва засобів реабілітації інвалідів 650,0 650,0 650,0
2501050 0941 Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 4 944,6 4 544,2 400,4 46,5 28,5 18,0 4 991,1
2501060 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення 242,8 230,8 118,4 43,0 12,0 24,0 20,0 4,0 266,8
2501070 0732 Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 3 746,9 2 973,7 1 071,4 545,4 773,2 26,0 26,0 14,8 3 772,9
2501080 0734 Санаторне лікування інвалідів та ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 27 921,1 27 450,2 7 101,1 5 359,7 470,9 1 703,5 1 597,0 92,9 364,7 106,5 29 624,6
2501090 1090 Виготовлення бланків посвідчень для інвалідів, ветеранів війни та праці, нагрудних знаків та посвідчень до них для працівників системи соціального захисту 545,2 545,2 545,2
2501100 1090 Видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань 1 925,0 1 925,0 1 925,0
2501110 1040 Заходи із соціального захисту дітей 3 500,0 3 500,0 3 500,0
2501120 1010 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів 14 798,0 14 798,0 14 798,0
2501130 1020 Одноразова грошова допомога непрацюючим малозабезпеченим особам 1 474,4 1 474,4 1 474,4
2501140 1090 Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України 23 000,0 2 464,2 20 535,8 23 000,0
2501150 1030 Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни 424 819,5 424 819,5 424 819,5
2501160 1030 Довічні державні стипендії 1 215,9 1 215,9 1 215,9
2501170 1010 Розробка нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах 8 426,3 3 103,3 5 323,0 8 426,3
2501180 1070 Соціальний захист працівників, що  вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 1 156,7 1 156,7 1 156,7
2501190 0481 Соціологічні дослідження у сфері трудових відносин та соціальної політики 400,0 400,0 400,0
2501200 1070 Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок 201 315,0 201 315,0 201 315,0
2501210 1070 Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 326 080,4 326 080,4 326 080,4
2501220 1070 Забезпечення автомобілями громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 450,0 450,0 450,0
2501230 1070 Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 507 736,5 507 736,5 507 736,5
2501240 1070 Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 35 787,8 35 787,8 35 787,8
2501250 1070 Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 46 090,0 46 090,0 46 090,0
2501270 1010 Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 7 000,0 7 000,0 7 000,0
2501280 1062 Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 50 000,0 50 000,0 50 000,0
2501300 1070 Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 200,0 2 200,0 2 200,0
2501320 1020 Утворення недержавного пенсійного фонду та сплата пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду на користь працівників бюджетних установ 80 000,0 80 000,0 80 000,0
2501550 0942 Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації 4 118,9 3 836,6 282,3 1 822,0 1 547,5 274,5 5 940,9
2501600 1090 Розробка та впровадження моделей соціального інвестування 10 000,0 10 000,0 88 000,0 88 000,0 98 000,0
2501610 1090 Підвищення  ефективності  управління реформою системи соціального захисту 1 027,7 303,8 723,9 11 276,5 4 928,1 6 348,4 12 304,2
2501620 1090 Створення єдиної системи збору та обліку внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та подальше формування системи накопичувального пенсійного забезпечення 5,0 5,0 2 356,4 1 280,4 1 076,0 2 361,4
2503000 Державний департамент  нагляду за додержанням законодавства про працю 12 921,5 12 493,7 7 620,7 121,3 427,8 12 921,5
2503010 0412 Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю 12 921,5 12 493,7 7 620,7 121,3 427,8 12 921,5
2505000 Державний комітет України у справах ветеранів 15 511,6 7 287,4 1 248,0 1 026,9 8 224,2 458,5 448,5 59,1 162,0 10,0 15 970,1
2505010 1030 Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів 1 024,1 1 024,1 585,2 91,7 1 024,1
2505020 0734 Санаторне лікування ветеранів та інвалідів війни, хворих на туберкульоз 11 915,8 3 691,6 662,8 935,2 8 224,2 458,5 448,5 59,1 162,0 10,0 12 374,3
2505030 1030 Відвідування військових поховань та військових пам'ятників 102,6 102,6 102,6
2505050 1030 Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів 2 469,1 2 469,1 2 469,1
2507000 Фонд України соціального захисту інвалідів 423 785,2 73 355,2 5 268,2 345,3 350 430,0 230 000,0 34 904,0 195 096,0 653 785,2
2507010 1010 Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів 9 487,8 9 087,8 5 268,2 345,3 400,0 9 487,8
2507030 1010 Забезпечення інвалідів автомобілями 192 968,8 192 968,8 110 000,0 110 000,0 302 968,8
2507040 1010 Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 16 000,0 16 000,0 16 000,0
2507050 0734 Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів 35 251,4 35 251,4 35 251,4
2507060 1010 Встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп 6 956,0 6 956,0 6 956,0
2507070 1010 Одноразова матеріальна допомога інвалідам 6 000,0 6 000,0 6 000,0
2507080 1010 Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів 60,0 60,0 120 000,0 34 904,0 85 096,0 120 060,0
в тому числі на створення Національного центру параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів 29 000,0 29 000,0 29 000,0
2507090 1010 Забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації 157 061,2 157 061,2 157 061,2
6480000 Пенсійний фонд України 6 200 000,0 6 200 000,0 3 961 540,2 3 961 540,2 10 161 540,2
6481000 Пенсійний фонд України 6 200 000,0 6 200 000,0 3 961 540,2 3 961 540,2 10 161 540,2
6481020 1020 Відшкодування на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби 233 353,5 233 353,5 233 353,5
6481030 1020 Відшкодування на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд 1 820 209,6 1 820 209,6 1 820 209,6
6481040 1020 Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників 237 699,6 237 699,6 237 699,6
6481050 1020 Відшкодування на виплату пенсій  особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС 4 078,2 4 078,2 4 078,2
6481060 1020 Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І 280 464,1 280 464,1 280 464,1
6481070 1020 Відшкодування на виплату пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій ІІ, ІІІ і ІV, та непрацездатним пенсіонерам, які проживають у зонах радіоактивного забруднення 470 445,3 470 445,3 470 445,3
6481080 1070 Компенсація за втрату годувальника та допомога на поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 4 400,6 4 400,6 4 400,6
6481090 1020 Компенсація несплачених страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії осіб 110 889,3 110 889,3 110 889,3
6481100 1020 Виплата щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації) 6 200 000,0 6 200 000,0 800 000,0 800 000,0 7 000 000,0
1800000 Міністерство культури і мистецтв України 449 409,9 377 700,2 47 157,6 4 128,9 71 709,7 58 137,8 51 949,7 7 147,1 432,8 6 188,1 507 547,7
1801000 Апарат Міністерства культури і мистецтв України 413 030,6 354 948,4 34 181,7 2 991,7 58 082,2 51 541,4 45 523,3 4 208,7 312,2 6 018,1 464 572,0
1801010 0829 Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв 5 539,5 3 839,5 1 780,1 77,0 1 700,0 5 539,5
1801020 0840 Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва 2 220,8 2 220,8 200,0 200,0 2 420,8
1801030 0921 Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т.Г.Шевченка 2 667,6 2 167,6 1 164,1 200,0 500,0 2 667,6
1801040 0922 Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 14 317,6 11 992,1 7 323,0 765,2 2 325,5 315,8 304,5 90,1 14,3 11,3 14 633,4
1801050 0941 Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 2 393,2 1 893,2 500,0 180,0 165,6 14,4 2 573,2
1801060 0942 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 73 375,0 70 175,0 3 200,0 15 497,9 13 333,8 2 164,1 88 872,9
1801070 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 2 424,9 2 124,9 1 194,9 156,8 300,0 6 000,0 5 600,0 3 559,4 106,5 400,0 8 424,9
1801080 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 436,5 386,5 115,7 50,0 436,5
1801090 0990 Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів 475,6 425,6 257,7 15,8 50,0 6,0 6,0 481,6
1801100 0824 Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва 4 861,1 4 861,1 4 861,1
1801110 0821 Фінансова підтримка національних театрів 61 937,0 56 587,0 5 350,0 61 937,0
1801120 0822 Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 56 545,4 54 345,4 2 200,0 56 545,4
1801130 0829 Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів 1 000,0 1 000,0 1 000,0
1801140 0829 Державні та галузеві премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва 1 553,0 1 553,0 1 553,0
1801150 0829 Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій 1 997,1 1 900,0 97,1 1 997,1
1801160 0829 Фінансова підтримка гастрольної діяльності 2 700,0 2 700,0 700,0 700,0 3 400,0
1801170 0829 Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 23 758,6 23 758,6 23 758,6
в тому числі проведення фестивалів "Таврійські Ігри", "Чорноморські Ігри", "Ялта", "Діти-дітям" 5 000,0 5 000,0 5 000,0
1801180 0829 Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв України 15 797,4 15 797,4 15 797,4
1801190 0825 Бібліотечна справа 18 722,3 18 122,7 10 775,7 738,9 599,6 705,0 610,0 73,0 22,5 95,0 19 427,3
1801200 0826 Музейна справа та виставкова діяльність 18 503,2 17 703,2 10 878,6 915,0 800,0 1 916,8 1 580,5 312,2 149,6 336,3 20 420,0
1801220 0960 Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім.Вірського 132,3 132,3 96,5 133,2 133,2 93,4 265,5
1801230 0823 Фінансова підтримка виготовлення і розповсюдження кінопродукції 19 500,0 19 500,0 750,0 650,0 100,0 20 250,0
1801240 0829 Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 1 867,1 975,3 595,4 123,0 891,8 210,0 210,0 80,6 19,3 2 077,1
1801260 0829 Заходи з відтворення культури національних меншин 1 500,0 1 500,0 1 500,0
1801270 0829 Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 144,8 144,8 144,8
1801290 0829 Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" 3 000,0 3 000,0 3 000,0
1801300 0832 Фінансова підтримка культурологічних видань 1 000,0 1 000,0 1 000,0
1801310 0825 Комплексні заходи з всебічного розвитку української мови 20 000,0 11 000,0 9 000,0 20 000,0
1801320 0829 Підготовка та реалізація програми "Крок до зірок" 5 000,0 5 000,0 5 000,0
1801330 0942 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва Київським національним університетом культури і мистецтв 39 660,6 37 160,6 2 500,0 24 926,7 22 229,7 2 697,0 64 587,3
1801800 0826 Реконструкція та реставрація комплексу споруд Національного художнього музею України 10 000,0 10 000,0 10 000,0
1802000 Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 467,2 417,2 159,5 10,0 50,0 467,2
1802010 0829 Керівництво та управління у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 351,9 301,9 159,5 10,0 50,0 351,9
1802020 0829 Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 115,3 115,3 115,3
1803000 Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 690,5 679,5 95,2 7,0 11,0 690,5
1803010 0829 Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 175,2 164,2 95,2 7,0 11,0 175,2
1803020 0829 Національні премії імені Тараса Шевченка у галузі культури, літератури і мистецтва 515,3 515,3 515,3
1805000 Державна служба охорони культурної спадщини 35 221,6 21 655,1 12 721,2 1 120,2 13 566,5 6 596,4 6 426,4 2 938,4 120,6 170,0 41 818,0
1805010 0829 Керівництво та управління у сфері збереження культурної спадщини 472,6 472,6 285,6 8,5 472,6
1805020 0827 Збереження історико-культурної спадщини в заповідниках 33 649,0 20 082,5 12 435,6 1 111,7 13 566,5 6 596,4 6 426,4 2 938,4 120,6 170,0 40 245,4
1805030 0829 Заходи з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток культурної спадщини 1 100,0 1 100,0 1 100,0
0110000 Апарат Верховної Ради України 331 720,0 249 640,2 97 472,5 2 713,0 82 079,8 36 909,0 32 048,0 10 229,2 3 773,4 4 861,0 368 629,0
0111000 Апарат Верховної Ради України 331 720,0 249 640,2 97 472,5 2 713,0 82 079,8 36 909,0 32 048,0 10 229,2 3 773,4 4 861,0 368 629,0
0111010 0111 Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 191 926,2 133 656,2 56 281,9 58 270,0 191 926,2
0111020 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 56 928,0 49 051,8 28 856,7 7 876,2 56 928,0
0111030 0111 Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України 1 600,0 1 600,0 1 600,0
0111040 0113 Візити народних депутатів України за кордон 9 000,0 9 000,0 9 000,0
0111050 0111 Обслуговування діяльності Верховної Ради України 47 787,6 40 521,6 11 290,4 2 713,0 7 266,0 2 680,0 2 330,0 950,0 350,0 50 467,6
0111060 0111 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади 6 217,6 6 217,6 6 217,6
0111070 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України 4 700,0 4 700,0 34 229,0 29 718,0 9 279,2 3 773,4 4 511,0 38 929,0
0111080 0831 Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 7 320,0 5 620,0 1 043,5 1 700,0 7 320,0
0111090 0832 Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче" 5 490,6 5 490,6 5 490,6
0111100 0610 Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 750,0 750,0 750,0
0300000 Державне управління справами 453 054,2 298 015,3 87 388,8 17 469,7 155 038,9 85 354,6 73 692,4 19 997,6 10 028,7 11 662,2 538 408,8
0301000 Апарат Державного управління справами 411 815,0 275 088,2 84 736,9 17 149,6 136 726,8 85 354,6 73 692,4 19 997,6 10 028,7 11 662,2 497 169,6
0301010 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента України 54 883,2 42 843,2 22 404,6 74,3 12 040,0 54 883,2
0301020 0111 Організація та здійснення офіційних заходів за участю  Президента України 6 467,0 6 467,0 6 467,0
0301030 0111 Обслуговування діяльності Президента України 39 158,3 31 958,3 10 923,9 5 088,0 7 200,0 7 583,0 7 122,3 3 243,6 204,2 460,7 46 741,3
0301040 0113 Візити Президента України за кордон 7 071,7 7 071,7 7 071,7
0301050 0133 Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків 25 925,0 25 925,0 25 925,0
0301060 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 41 185,9 34 585,9 7 646,9 6 538,2 6 600,0 51 841,0 45 963,8 10 600,3 8 447,0 5 877,2 93 026,9
0301070 0140 Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 1 941,9 1 941,9 1 941,9
0301080 0140 Фундаментальні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень  із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 7 875,0 7 875,0 7 875,0
0301090 0150 Прикладні розробки у сфері державного управління 749,9 749,9 749,9
0301110 0960 Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" 28 579,7 28 019,7 471,7 111,1 560,0 773,0 493,0 26,5 280,0 29 352,7
0301120 0942 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія" 5 545,8 5 145,8 400,0 3 279,8 2 073,4 1 206,4 8 825,6
0301130 0950 Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України 25 431,7 22 731,7 10 905,4 1 306,2 2 700,0 16 315,8 14 023,3 5 689,4 1 065,8 2 292,5 41 747,5
0301140 0520 Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 4 531,4 3 881,4 2 305,2 184,6 650,0 700,0 638,6 120,0 78,6 61,4 5 231,4
0301160 0111 Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України 6 200,0 400,0 5 800,0 6 200,0
0301170 0731 Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 37 071,5 34 571,5 16 049,2 2 701,5 2 500,0 1 972,0 1 622,0 109,3 206,6 350,0 39 043,5
0301190 0721 Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 61 855,4 23 042,9 12 237,6 858,5 38 812,5 1 970,0 1 208,0 762,0 63 825,4
0301200 0740 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в  лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади 2 708,2 1 508,2 871,6 55,0 1 200,0 920,0 548,0 235,0 372,0 3 628,2
0301220 0763 Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 220,0 220,0 220,0
0301230 0950 Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 31,1 31,1 22,7 31,1
0301260 0422 Ведення лісового та мисливського господарства 2 418,9 2 118,9 868,1 232,2 300,0 2 418,9
0301270 0832 Фінансова підтримка газети "Президентський вісник" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Президентський контроль" 5 007,8 4 407,8 600,0 5 007,8
0301280 0150 Виконання загальнодержавних організаційних, інформаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів Цільового плану Україна-НАТО 3 260,0 3 260,0 3 260,0
0301330 0150 Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 195,6 158,1 30,0 37,5 195,6
0301800 0731 Проведення капітального ремонту та реконструкції поліклініки № 1 Державного управління справами 13 000,0 13 000,0 13 000,0
0301810 0960 Реконструкція Міжнародного дитячого центру "Артек" 10 000,0 10 000,0 10 000,0
0301820 0734 Реконструкція корпусу № 1 Державного підприємства "Санаторій "Кришталевий палац" 2 500,0 2 500,0 2 500,0
0301840 0950 Завершення реконструкції  навчального корпусу Національної академії державного управління при Президентові України 2 000,0 2 000,0 2 000,0
0301850 0111 Реконструкція будинку для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим, Ради представників кримськотатарського народу у м.Сімферополі 1 000,0 1 000,0 1 000,0
0301860 0829 Реконструкція та реставрація Маріїнського палацу 5 000,0 5 000,0 5 000,0
0301880 0722 Капітальний ремонт та облаштування корпусу № 2 та інших будівель клінічної лікарні "Феофанія" 10 000,0 10 000,0 10 000,0
0303000 Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 2 763,9 1 463,9 437,3 200,0 1 300,0 2 763,9
0303010 0111 Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 2 763,9 1 463,9 437,3 200,0 1 300,0 2 763,9
0304000 Національна служба посередництва і примирення України 3 802,0 3 439,9 1 882,7 104,3 362,1 3 802,0
0304010 0412 Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 3 629,9 3 329,9 1 882,7 104,3 300,0 3 629,9
0304020 0481 Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 62,1 62,1 62,1
0304030 0950 Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів 110,0 110,0 110,0
0306000 Національний комплекс "Експоцентр України" 1 300,7 1 200,7 100,0 1 300,7
0306020 0822 Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" 1 135,6 1 035,6 100,0 1 135,6
0306040 0829 Проведення загальнодержавних, галузевих та регіональних виставкових заходів Національним комплексом "Експоцентр України" 165,1 165,1 165,1
0307000 Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України 784,1 734,1 331,9 15,8 50,0 784,1
0307010 0133 Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 784,1 734,1 331,9 15,8 50,0 784,1
0309000 Державне авіапідприємство "Україна" 32 588,5 16 088,5 16 500,0 32 588,5
0309010 0133 Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 32 588,5 16 088,5 16 500,0 32 588,5
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 136 875,1 114 613,6 41 514,3 3 181,9 22 261,5 4 740,9 4 671,9 1 974,6 281,0 69,0 141 616,0
0411000 Секретаріат Кабінету Міністрів України 136 875,1 114 613,6 41 514,3 3 181,9 22 261,5 4 740,9 4 671,9 1 974,6 281,0 69,0 141 616,0
0411010 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 64 049,8 60 649,8 30 805,2 243,0 3 400,0 64 049,8
0411020 0111 Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України 5 000,0 5 000,0 5 000,0
0411030 0111 Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 41 593,9 30 393,9 9 762,8 2 883,9 11 200,0 4 240,9 4 171,9 1 740,6 274,0 69,0 45 834,8
0411040 0111 Створення спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, розвиток та інтеграція інформаційних ресурсів і технологій органів державної влади 4 135,5 4 135,5 4 135,5
0411050 0113 Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон  за рішенням Кабінету Міністрів України 13 500,0 13 500,0 13 500,0
0411060 0950 Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України 67,9 67,9 67,9
0411070 0832 Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робітнича газета" 3 481,7 3 481,7 3 481,7
0411080 0422 Ведення лісового і мисливського господарства 2 320,3 1 520,3 946,3 55,0 800,0 500,0 500,0 234,0 7,0 2 820,3
0411800 0828 Погашення заборгованості з реконструкції будинку клубу Кабінету Міністрів України 2 726,0 2 726,0 2 726,0
0500000 Державна судова адміністрація України 645 849,1 606 941,4 310 263,1 19 556,9 38 907,7 645 849,1
0501000 Апарат Державної судової адміністрації України 645 849,1 606 941,4 310 263,1 19 556,9 38 907,7 645 849,1
0501010 0330 Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи 12 758,3 11 758,3 6 283,0 265,1 1 000,0 12 758,3
0501020 0330 Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 63 730,4 60 730,4 32 481,3 1 552,0 3 000,0 63 730,4
0501030 0330 Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами 155 530,8 145 530,8 71 367,7 2 469,3 10 000,0 155 530,8
0501040 0330 Здійснення правосуддя місцевими судами 334 682,5 314 682,5 165 989,0 12 203,2 20 000,0 334 682,5
0501050 0330 Здійснення правосуддя військовими судами 12 753,8 12 634,2 8 001,5 232,1 119,6 12 753,8
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 708,3 708,3 708,3 708,3
0501080 0330 Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 37 189,3 34 189,3 18 303,1 1 222,8 3 000,0 37 189,3
0501110 0950 Підготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України 1 313,8 1 313,8 667,3 15,2 1 313,8
0501150 0330 Виконання рішень судів на користь суддів 9 500,0 9 500,0 9 500,0
0501160 0330 Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами 4 409,3 4 008,7 1 763,2 366,4 400,6 4 409,3
0501170 0330 Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами 13 980,9 12 593,4 5 407,0 1 230,8 1 387,5 13 980,9
0600000 Верховний Суд України 150 516,3 40 516,3 17 212,5 757,5 110 000,0 150 516,3
0601000  Апарат Верховного Суду України 150 516,3 40 516,3 17 212,5 757,5 110 000,0 150 516,3
0601010 0330 Здійснення правосуддя Верховним Судом України 52 919,6 40 419,6 17 212,5 757,5 12 500,0 52 919,6
0601020 0950 Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України 96,7 96,7 96,7
0601800 0330 Реконструкція будинку для розміщення Верховного Суду України 97 500,0 97 500,0 97 500,0
0700000 Вищий господарський суд України 39 118,6 32 388,4 15 437,5 1 380,0 6 730,2 39 118,6
0701000 Вищий господарський суд України 39 118,6 32 388,4 15 437,5 1 380,0 6 730,2 39 118,6
0701010 0330 Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 39 118,6 32 388,4 15 437,5 1 380,0 6 730,2 39 118,6
0750000 Вищий адміністративний суд України 3 335,2 3 335,2 1 971,5 123,7 3 335,2
0751000 Апарат Вищого адміністративного суду України 3 335,2 3 335,2 1 971,5 123,7 3 335,2
0751010 0330 Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України 3 335,2 3 335,2 1 971,5 123,7 3 335,2
0800000 Конституційний Суд України 24 251,7 21 524,0 11 208,8 340,0 2 727,7 24 251,7
0801000  Конституційний Суд України 24 251,7 21 524,0 11 208,8 340,0 2 727,7 24 251,7
0801010 0330 Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 24 251,7 21 524,0 11 208,8 340,0 2 727,7 24 251,7
0900000 Генеральна прокуратура України 318 266,3 315 266,3 217 560,2 9 454,2 3 000,0 22 786,9 9 208,3 15,0 96,3 13 578,6 341 053,2
0901000 Генеральна прокуратура України 318 266,3 315 266,3 217 560,2 9 454,2 3 000,0 22 786,9 9 208,3 15,0 96,3 13 578,6 341 053,2
0901010 0360 Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 313 130,4 311 130,4 214 938,2 9 130,2 2 000,0 22 586,9 9 098,3 15,0 96,3 13 488,6 335 717,3
0901020 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України 5 135,9 4 135,9 2 622,0 324,0 1 000,0 200,0 110,0 90,0 5 335,9
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 2 121 555,7 1 982 885,7 1 566 062,2 100 625,6 138 670,0 1 000 814,4 784 637,3 239 471,1 37 553,5 216 177,1 3 122 370,1
1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України 1 773 737,6 1 655 125,6 1 334 599,9 93 622,1 118 612,0 960 254,3 749 716,7 221 937,7 37 246,3 210 537,6 2 733 991,9
1001010 0310 Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ 40 531,6 40 531,6 38 056,4 40 531,6
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 4 162,7 4 162,7 4 162,7 4 162,7
1001020 0310 Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача 37 267,0 25 000,0 12 267,0 37 267,0
1001040 0310 Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією 3 000,0 3 000,0 3 000,0
1001050 0310 Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 1 321 884,8 1 315 384,8 1 112 642,8 70 042,7 6 500,0 825 201,8 636 770,1 178 789,0 31 292,7 188 431,7 2 147 086,6
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 117 579,3 117 579,3 117 579,3 17 482,8 17 482,8 17 482,8 135 062,1
1001070 0380 Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 15 403,0 14 303,0 13 163,0 1 100,0 9 296,0 5 691,9 3 458,1 32,0 3 604,1 24 699,0
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 1 513,7 1 513,7 1 513,7 397,7 397,7 397,7 1 911,4
1001080 0942 Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації 118 188,7 118 188,7 84 124,3 11 635,9 85 135,5 68 440,9 30 612,9 2 633,5 16 694,6 203 324,2
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 7 620,6 7 620,6 7 620,6 116,9 116,9 116,9 7 737,5
1001100 0721 Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 100 813,2 100 813,2 54 834,5 10 860,1 36 776,4 35 092,6 8 829,2 2 905,9 1 683,8 137 589,6
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 363,9 363,9 363,9 40,4 40,4 40,4 404,3
1001130 0910 Дошкільна, позашкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників,  осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 11 024,3 11 024,3 5 382,6 1 050,3 3 292,0 3 172,6 152,5 373,5 119,4 14 316,3
1001160 0310 Забезпечення заходів спеціальними підрозділами  по боротьбі  з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України 1 605,0 170,0 1 435,0 1 605,0
1001170 0370 Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією 689,0 689,0 574,3 33,1 689,0
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 56,2 56,2 56,2 56,2
1001180 0310 Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя 26 021,0 26 021,0 25 822,0 552,6 548,6 96,0 8,7 4,0 26 573,6
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 2 960,4 2 960,4 2 960,4 11,0 11,0 11,0 2 971,4
1001190 1062 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 97 310,0 97 310,0 97 310,0
1003000 Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 344 068,1 324 010,1 231 462,3 7 003,5 20 058,0 40 560,1 34 920,6 17 533,4 307,2 5 639,5 384 628,2
1003010 0310 Керівництво та управління внутрішніми військами 11 044,7 11 044,7 8 014,4 11 044,7
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 876,3 876,3 876,3 876,3
1003020 0310 Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю,  конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 270 543,0 261 487,3 182 329,1 6 099,5 9 055,7 15 456,3 11 536,4 551,4 169,1 3 919,9 285 999,3
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 18 153,9 18 153,9 18 153,9 58,4 58,4 58,4 18 212,3
1003030 0380 Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 28 333,9 28 333,9 25 363,9 332,4 21 972,1 20 642,8 16 617,7 40,0 1 329,3 50 306,0
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 2 766,8 2 766,8 2 766,8 1 910,4 1 910,4 1 910,4 4 677,2
1003070 0942 Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 18 298,3 18 126,0 12 879,4 355,0 172,3 900,2 820,1 238,0 80,1 19 198,5
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 1 015,2 1 015,2 1 015,2 1 015,2
1003080 0731 Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 5 018,2 5 018,2 2 875,5 216,6 2 231,5 1 921,3 126,3 98,1 310,2 7 249,7
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 113,2 113,2 113,2 113,2
1003090 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України 10 830,0 10 830,0 10 830,0
1005000 Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" 3 750,0 3 750,0 3 750,0
1005020 0810 Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників  і військовослужбовців правоохоронних органів 3 750,0 3 750,0 3 750,0
1010000 Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні видатки) 865 319,1 865 319,1 865 319,1
1011000 Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні видатки) 865 319,1 865 319,1 865 319,1
1011020 1020 Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 865 319,1 865 319,1 865 319,1
1100000 Міністерство палива та енергетики України 4 441 483,4 1 121 217,1 6 688,2 484,8 3 320 266,3 909 240,9 11 800,9 897 440,0 5 350 724,3
1101000 Апарат Міністерства палива та енергетики України 4 441 483,4 1 121 217,1 6 688,2 484,8 3 320 266,3 909 240,9 11 800,9 897 440,0 5 350 724,3
1101010 0434 Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 13 350,8 11 850,8 6 688,2 484,8 1 500,0 13 350,8
1101030 0483 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері паливно-енергетичного комплексу 1 515,0 1 515,0 1 515,0
1101040 0483 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері паливно-енергетичного комплексу 7 063,0 7 063,0 7 063,0
1101050 0732 Фінансова підтримка закладів охорони здоров'я державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 5 000,0 5 000,0 5 000,0
1101070 0513 Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації 247 956,5 215 956,5 32 000,0 247 956,5
1101080 0434 Створення власного виробництва ядерного палива 24 200,0 24 200,0 24 200,0
1101090 0942 Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним інститутом ядерної енергії та промисловості 8 022,3 8 022,3 15 240,9 11 800,9 3 440,0 23 263,2
1101100 0513 Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SIP 34 687,0 22 728,4 11 958,6 34 687,0
1101130 0483 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу 200,0 200,0 200,0
1101140 0434 Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів 11 192,0 2 000,0 9 192,0 11 192,0
1101150 0433 Будівництво енергоблоків, атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач 600 000,0 600 000,0 600 000,0
1101170 0483 Прикладні розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу 2 588,9 2 588,9 2 588,9
1101180 0431 Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 797 444,1 797 444,1 797 444,1
в тому числі придбання високо-енергетичного опромінювача для Донецького обласного протипухлинного центру 48 000,0 48 000,0 48 000,0
1101190 0320 Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 185 659,1 145 659,1 40 000,0 185 659,1
1101200 0431 Державна підтримка вугледобувних підприємств на покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик 698 751,0 698 751,0 72 000,0 72 000,0 770 751,0
1101210 0431 Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 1 432 348,7 1 432 348,7 1 432 348,7
1101220 0431 Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, у тому числі, дегазація вугільних пластів 65 505,0 65 505,0 65 505,0
1101230 0431 Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного та електротехнічного обладнання для оснащення вугільних шахт 21 000,0 21 000,0 21 000,0
1101240 0431 Придбання експериментальної партії азотно-мембранних станцій для гасіння пожеж на вугледобувних шахтах 50 000,0 50 000,0 50 000,0
1101260 0431 Створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки 75 000,0 75 000,0 75 000,0
1101280 0431 Заходи по підвищенню безпеки видобутку вугілля, у тому числі створення і впровадження теплоенергетичних когенераційних модулів утилізації вугільного метану 190 000,0 190 000,0 190 000,0
1101300 0483 Розробка державних науково-технічних програм для забезпечення екологічної безпеки у сфері паливно-енергетичного комплексу 10 000,0 10 000,0 10 000,0
1101320 1020 Відшкодування на виплату пенсій працівникам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах 710 000,0 710 000,0 710 000,0
1101330 0441 Державна підтримка на часткове покриття витрат із собівартості продукції уранодобувного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат 50 000,0 50 000,0 50 000,0
1101350 0433 Заходи по створенню ядерно-паливного циклу 22 000,0 22 000,0 22 000,0
1200000 Міністерство економіки  та з питань європейської інтеграції України 83 670,0 73 790,9 33 783,9 2 493,2 9 879,1 21 246,3 14 834,1 303,5 197,2 6 412,2 104 916,3
1201000 Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 57 040,2 51 824,1 20 351,9 1 960,0 5 216,1 13 346,3 10 455,8 78,5 2 890,5 70 386,5
1201010 0132 Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 32 683,6 31 683,6 19 082,4 1 860,0 1 000,0 1 168,9 344,5 824,4 33 852,5
1201020 0411 Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ 2 163,4 2 163,4 2 163,4
1201030 0411 Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями 3 983,1 3 983,1 3 983,1
1201040 0411 Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках 4 800,0 4 800,0 4 800,0
1201050 0481 Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі 1 925,7 1 925,7 80,0 80,0 2 005,7
1201060 0487 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування 518,8 518,8 518,8
1201070 0481 Розробки найважливіших новітніх технологій  та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі 1 608,8 257,2 1 351,6 1 608,8
1201080 0487 Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем 69,5 69,5 69,5
1201090 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки 365,5 365,5 175,6 117,0 116,0 78,5 1,0 482,5
1201110 0950 Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва 4 050,0 4 050,0 4 050,0
1201120 0832 Фінансова підтримка журналу "Економіка України" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель" 347,8 347,8 347,8
1201130 0411 Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства 2 174,4 1 754,4 1 093,9 100,0 420,0 2 174,4
1201150 0113 Забезпечення діяльності Організаційної групи ЄЕП 702,0 702,0 702,0
1201600 0460 Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет 1 327,5 1 327,5 10 259,8 9 995,3 264,5 11 587,3
1201610 0481 Заходи щодо зміцнення інформаційної бази для прийняття рішень і прогнозування 320,1 320,1 1 720,6 1 720,6 2 040,7
1204000 Державна інспекція з контролю за цінами 16 113,7 15 483,7 9 072,2 476,2 630,0 16 113,7
1204010 0411 Керівництво та управління у сфері контролю за цінами 15 983,7 15 483,7 9 072,2 476,2 500,0 15 983,7
1204020 0481 Прикладні розробки у сфері державного контролю за цінами 130,0 130,0 130,0
1205000 Державний комітет України з енергозбереження 10 516,1 6 483,1 4 359,8 57,0 4 033,0 7 900,0 4 378,3 225,0 197,2 3 521,7 18 416,1
1205010 0434 Керівництво та управління у сфері енергозбереження 6 693,7 6 483,1 4 359,8 57,0 210,6 7 900,0 4 378,3 225,0 197,2 3 521,7 14 593,7
1205020 0483 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері енергозбереження 1 646,4 1 646,4 1 646,4
1205030 0483 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергозбереження 340,0 340,0 340,0
1205040 0434 Міжгалузеві енергозберігаючі заходи 1 836,0 1 836,0 1 836,0
1400000 Міністерство закордонних справ України 604 629,1 500 591,5 16 467,9 10 485,0 104 037,6 33 468,0 13 475,4 1 712,9 321,0 19 992,6 638 097,1
1401000 Апарат Міністерства закордонних справ України 604 629,1 500 591,5 16 467,9 10 485,0 104 037,6 33 468,0 13 475,4 1 712,9 321,0 19 992,6 638 097,1
1401010 0113 Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 27 388,8 20 888,8 10 747,9 485,0 6 500,0 27 388,8
1401020 0113 Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 78 390,0 78 390,0 78 390,0
1401030 0113 Функціонування закордонних дипломатичних установ України 373 269,6 355 757,6 4 840,0 10 000,0 17 512,0 33 258,0 13 268,4 1 652,9 321,0 19 989,6 406 527,6
1401040 0113 Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 16 812,8 300,0 16 512,8 16 812,8
1401050 0113 Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України 5 464,7 5 464,7 5 464,7
1401070 0113 Внески до установ і організацій СНД 6 144,8 6 144,8 6 144,8
1401080 0113 Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами 5 335,1 5 335,1 5 335,1
1401090 0113 Виконання зобов'язань Уряду України щодо функціонування бюро інформації Ради Європи та інформаційного офісу ГУУАМ 379,7 379,7 379,7
1401100 0950 Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов 3 557,9 1 557,9 880,0 2 000,0 210,0 207,0 60,0 3,0 3 767,9
1401110 0113 Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій 20 443,0 20 443,0 20 443,0
1401120 0950 Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад  п'ятої-сьомої категорій державних службовців 319,6 319,6 319,6
1401130 0113 Виготовлення службових документів, що засвідчують особу, для виїзду за кордон 610,3 610,3 610,3
1401140 0113 Забезпечення представництва України під час розгляду справ у Міжнародному Cуді ООН 5 000,0 5 000,0 5 000,0
1401800 0113 Реконструкція будинку по вул. Великій Житомирській, 2 31 512,8 31 512,8 31 512,8
1401810 0113 Будівництво службово-житлового комплексу для працівників Посольства України в Російській Федерації 30 000,0 30 000,0 30 000,0
1700000 Державний комітет телебачення і радіомовлення України 238 270,5 223 528,1 70 351,0 7 123,9 14 742,4 55 297,5 47 805,1 20 203,0 352,8 7 492,4 293 568,0
1701000 Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України 238 270,5 223 528,1 70 351,0 7 123,9 14 742,4 55 297,5 47 805,1 20 203,0 352,8 7 492,4 293 568,0
1701010 0831 Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення 3 525,4 3 525,4 1 851,1 168,4 300,0 300,0 45,0 3 825,4
1701020 0840 Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації 179,9 179,9 179,9
1701040 0950 Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті 1 615,9 1 025,9 545,2 36,7 590,0 191,7 142,9 32,2 6,0 48,8 1 807,6
1701050 0824 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації 120,0 120,0 120,0
1701060 0840 Прикладні розробки у сфері книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності 760,7 760,7 840,0 840,0 1 600,7
1701070 0834 Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 312,9 271,9 168,2 3,4 41,0 25,0 25,0 3,0 337,9
1701080 0831 Виробництво телерадіопрограм для державних потреб 68 122,3 65 922,3 33 905,0 4 226,6 2 200,0 17 500,0 15 663,7 6 132,4 246,6 1 836,3 85 622,3
1701090 0831 Заходи з розвитку супутникового мовлення 10 767,7 9 267,7 2 092,0 161,7 1 500,0 650,0 647,7 240,1 2,3 11 417,7
1701100 0832 Фінансова підтримка преси 500,0 500,0 500,0
1701120 0834 Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції 11 777,1 11 777,1 11 777,1
1701130 0829 Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків  та премії в інформаційній галузі 394,5 394,5 394,5
1701140 0831 Виробництво та розповсюдження телепрограм Національною телекомпанією України 45 618,9 43 074,9 18 266,3 1 704,5 2 544,0 19 290,8 19 140,8 11 514,3 5,2 150,0 64 909,7
1701150 0831 Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб 43 632,4 43 632,4 4 500,0 4 500,0 48 132,4
1701160 0850 Здійснення контролю у сфері захисту суспільної моралі 2 016,9 1 130,4 776,8 886,5 2 016,9
1701170 0850 Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках 1 796,0 1 796,0 1 796,0
1701180 0829 Підготовка та проведення сьомої Європейської міністерської конференції з питань засобів масової інформації 4 740,3 4 740,3 4 740,3
1701190 0831 Виробництво та розповсюдження радіопрограм Національною радіокомпанією України 21 540,2 20 240,2 12 746,4 822,6 1 300,0 12 000,0 7 385,0 2 281,0 50,0 4 615,0 33 540,2
1701200 0829 Проведення пісенного конкурсу "Євробачення - 2005" в Україні 20 849,4 20 849,4 20 849,4
1900000 Державний комітет лісового господарства України 173 780,2 163 183,2 100 245,5 1 110,3 10 597,0 11 277,4 7 915,4 725,1 100,6 3 362,0 185 057,6
1901000 Апарат Державного комітету лісового господарства України 173 780,2 163 183,2 100 245,5 1 110,3 10 597,0 11 277,4 7 915,4 725,1 100,6 3 362,0 185 057,6
1901010 0422 Керівництво та управління у сфері лісового господарства 17 708,7 16 872,4 7 464,0 577,4 836,3 55,0 55,0 35,0 17 763,7
1901020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 242,7 242,7 242,7
1901030 0482 Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 2 094,3 2 094,3 1 540,0 1 540,0 3 634,3
1901040 0482 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 100,0 100,0 24,5 9,9 100,0
1901050 0941 Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 10 952,9 10 952,9 4 280,5 3 902,5 378,0 15 233,4
1901060 0422 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді 129 906,7 126 243,0 86 693,5 446,3 3 663,7 2 320,0 1 506,5 132,2 15,5 813,5 132 226,7
1901070 0511 Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг 3 100,0 3 100,0 3 100,0
1901080 0520 Збереження природно-заповідного фонду 9 674,9 9 014,9 6 063,5 76,7 660,0 3 081,9 2 451,4 592,9 50,1 630,5 12 756,8
2100000 Міністерство оборони України 5 295 285,9 3 723 813,4 2 582 629,4 282 817,5 1 571 472,5 273 494,0 220 354,8 40 139,9 24 275,3 53 139,2 5 568 779,9
2101000 Апарат Міністерства оборони України 5 295 285,9 3 723 813,4 2 582 629,4 282 817,5 1 571 472,5 273 494,0 220 354,8 40 139,9 24 275,3 53 139,2 5 568 779,9
2101010 0210 Керівництво та військове управління Збройними Силами України 53 368,9 53 168,9 43 666,7 1 314,2 200,0 1 134,0 1 121,5 12,5 54 502,9
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 3 539,7 3 539,7 3 539,7 3 539,7
2101020 0210 Утримання особового складу Збройних Сил України 2 149 166,2 2 149 166,2 1 957 204,7 4 000,0 4 000,0 2 153 166,2
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 191 105,1 191 105,1 191 105,1 191 105,1
2101030 0210 Матеріально-технічне забезпечення бойової, оперативної та фізичної підготовки військ 4 160,0 535,0 3 625,0 10 644,0 4 546,5 6 097,5 14 804,0
2101040 0113 Верифікаційна діяльність за кордоном 240,0 240,0 240,0
2101050 0210 Тилове забезпечення Збройних Сил України 442 324,5 401 600,0 40 724,5 23 630,5 18 739,8 4 890,7 465 955,0
2101060 0210 Утримання, експлуатація, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України 287 780,4 287 780,4 280 311,9 52 670,0 46 870,0 10 500,0 5 800,0 340 450,4
2101070 0210 Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління 20 849,6 12 849,6 8 000,0 2 660,0 1 000,0 1 660,0 23 509,6
2101080 0260 Медичне лікування та обслуговування особового складу Збройних Сил України 173 640,5 173 540,5 107 683,0 100,0 18 632,0 15 246,0 4 142,8 3 386,0 192 272,5
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 1 652,7 1 652,7 1 652,7 1 652,7
2101090 0260 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та утримання реабілітаційних центрів Міністерства оборони 21 799,5 21 799,5 13 464,0 1 191,4 100 925,0 93 213,4 28 310,1 13 735,2 7 711,6 122 724,5
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 169,4 169,4 169,4 169,4
2101100 0240 Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді 307 139,7 295 256,8 259 910,7 11 882,9 18 321,0 13 381,0 7 226,5 4 940,0 325 460,7
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 20 782,5 20 782,5 20 782,5 20 782,5
2101110 0210 Проведення мобілізаційної роботи, забезпечення діяльності військкоматів, організація і проведення призову молодого поповнення на військову службу 6 011,1 4 411,1 1 600,0 400,0 400,0 6 411,1
2101120 0260 Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України 30 477,6 30 477,6 22 181,6 11 364,0 10 802,6 460,5 40,1 561,4 41 841,6
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 949,3 949,3 949,3 949,3
2101140 0210 Реформування та розвиток Збройних Сил України 365 100,0 53 800,0 311 300,0 840,0 840,0 365 940,0
2101150 0210 Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України 80 100,0 80 100,0 80 100,0
2101160 0250 Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави 103 000,0 103 000,0 1 173,5 973,5 200,0 104 173,5
2101170 0210 Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки 21 373,4 960,0 20 413,4 21 200,0 8 860,5 12 339,5 42 573,4
2101180 0210 Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів 16 200,0 16 200,0 1 200,0 100,0 1 100,0 17 400,0
2101190 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 500 700,0 5 000,0 495 700,0 2 600,0 1 000,0 1 600,0 503 300,0
2101200 0210 Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України 108 015,4 108 015,4 800,0 800,0 108 815,4
2101210 0512 Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання 70 264,8 70 264,8 1 200,0 1 200,0 71 464,8
2101230 0210 Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях 349 355,7 206 561,3 177 541,3 142 794,4 349 355,7
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 20 417,2 20 417,2 20 417,2 20 417,2
2101240 0210 Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері 17 210,4 9 560,4 977,4 7 650,0 100,0 100,0 17 310,4
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 112,4 112,4 112,4 112,4
2101250 0240 Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань Товариством сприяння обороні України 11 606,1 11 606,1 11 606,1
2101270 0210 Підготовка курсантів льотних спеціалізацій для Збройних Сил України Харківським аероклубом Товариства сприяння обороні України 1 300,0 1 100,0 200,0 1 300,0
2101280 0210 Створення та закупівля літака АН-70 129 702,1 129 702,1 129 702,1
2101330 1050 Відшкодування Фонду соціального страхування на випадок безробіття додаткових витрат, пов'язаних з виплатою військовослужбовцям, звільненим у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної 4 400,0 4 400,0 4 400,0
2101340 0210 Захист важливих державних об'єктів 20 000,0 20 000,0 20 000,0
2110000 Міністерство оборони України (загальнодержавні видатки) 2 667 510,2 2 667 510,2 2 667 510,2
2111000 Міністерство оборони України (загальнодержавні видатки) 2 667 510,2 2 667 510,2 2 667 510,2
2111020 1020 Пенсійне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України 2 667 510,2 2 667 510,2 2 667 510,2
2400000 Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 112 736,0 105 974,6 71 011,8 2 151,5 6 761,4 130 163,4 54 429,0 3 175,4 1 871,5 75 734,4 242 899,4
2401000 Апарат Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 109 287,0 102 767,2 69 110,9 2 058,0 6 519,8 114 163,4 38 429,0 3 175,4 1 871,5 75 734,4 223 450,4
2401010 0540 Загальне керівництво та управління у сфері охорони навколишнього природного середовища 4 257,7 4 257,7 2 592,7 155,0 1 870,1 1 650,1 236,0 255,0 220,0 6 127,8
2401020 0540 Управління та контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища на регіональному рівні 39 004,5 39 004,5 26 546,7 660,4 12 660,9 10 069,4 930,2 2 591,5 51 665,4
2401030 0530 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього природного середовища 1 164,9 1 164,9 1 164,9
2401040 0530 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері природоохоронної діяльності 802,4 802,4 802,4
2401050 0530 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері гідрометеорології 1 829,8 1 829,8 989,0 989,0 2 818,8
2401070 0530 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 84,9 28,3 56,6 84,9
2401080 0530 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та досліджень клімату 663,6 663,6 663,6
2401090 0950 Підвищення кваліфікації у сфері охорони навколишнього природного середовища 239,7 239,7 174,9 239,3 159,3 50,0 28,8 80,0 479,0
2401120 0511 Гідрометеорологічна діяльність 45 530,3 45 027,3 30 630,0 1 080,2 503,0 15 758,2 10 778,7 2 449,0 549,8 4 979,5 61 288,5
2401140 0511 Розвиток споруд і засобів гідрометеорологічних спостережень і прогнозування на річках і водоймах 786,4 556,4 230,0 786,4
2401160 0520 Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 13 725,3 13 478,8 9 166,6 162,4 246,5 2 250,0 2 023,9 440,4 107,7 226,1 15 975,3
2401170 0540 Забезпечення вимірів речовин та аналіз проб під час проведення інспекцій Організацією по забороні хімічної зброї 247,5 174,5 73,0 247,5
2401180 0540 Розробка та впровадження заходів і механізмів формування умов екологічно-збалансованого (сталого) розвитку 2 700,0 2 700,0 2 700,0
2401190 0540 Сприяння екологічній освіті, випуску та поширенню екологічної інформації 2 100,0 1 930,0 170,0 2 100,0
2401200 0540 Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства 8 000,0 8 000,0 8 000,0
2401210 0511 Моніторинг навколишнього природного середовища, створення систем і банків екологічної інформації 6 455,0 6 455,0 6 455,0
2401220 0511 Запобігання та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища 2 950,0 2 950,0 2 950,0
2401230 0513 Очистка стічних вод 17 833,0 17 833,0 17 833,0
2401240 0540 Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища 4 100,0 3 890,0 210,0 4 100,0
2401250 0512 Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 8 067,0 8 067,0 8 067,0
2401260 0520 Формування національної екологічної мережі 2 000,0 2 000,0 2 000,0
2401290 0511 Підвищення якості атмосферного повітря 18 145,9 18 145,9 18 145,9
2401310 0530 Експертно-аналітичне супроводження та моніторинг наукових проектів з екологічної безпеки 950,0 950,0 950,0
2401600 0520 Збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі 8 045,0 7 927,6 117,4 8 045,0
2402000 Державна екологічна інспекція 1 560,8 1 480,8 889,8 68,0 80,0 1 560,8
2402010 0511 Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 1 560,8 1 480,8 889,8 68,0 80,0 1 560,8
2403000 Державна служба заповідної справи 369,5 365,9 228,1 3,6 369,5
2403010 0520 Керівництво та управління у сфері заповідної справи 369,5 365,9 228,1 3,6 369,5
2405000 Державна гідрометеорологічна служба 545,1 545,1 319,5 545,1
2405010 0540 Керівництво та управління у сфері гідрометеорології 545,1 545,1 319,5 545,1
2407000 Національна комісія радіаційного захисту населення 209,6 201,6 119,5 8,0 209,6
2407010 0513 Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення 209,6 201,6 119,5 8,0 209,6
2408000 Державна інспекція з контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів  414,0 314,0 194,0 5,5 100,0 414,0
2408010 0540 Керівництво та управління у сфері з контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів  414,0 314,0 194,0 5,5 100,0 414,0
2409000 Державний фонд стимулювання і фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища 350,0 300,0 150,0 20,0 50,0 16 000,0 16 000,0 16 350,0
2409010 0540 Забезпечення діяльності Державного фонду стимулювання і фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища 350,0 300,0 150,0 20,0 50,0 350,0
2409020 0513 Фінансова підтримка природоохоронної діяльності через механізм здешевлення кредитів комерційних банків 16 000,0 16 000,0 16 000,0
2600000 Міністерство  промислової політики України 126 012,8 25 790,3 5 186,5 422,2 100 222,5 113 240,0 475,0 130,0 112 765,0 239 252,8
2601000 Апарат Міністерства промислової політики України 126 012,8 25 790,3 5 186,5 422,2 100 222,5 113 240,0 475,0 130,0 112 765,0 239 252,8
2601010 0442 Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 10 737,9 9 563,6 4 977,4 400,0 1 174,3 450,0 450,0 130,0 11 187,9
2601020 0484 Прикладні розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловості 2 555,6 2 555,6 2 555,6
2601030 0484 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості 3 427,9 3 427,9 3 427,9
2601040 0484 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері промисловості 505,9 505,9 505,9
2601050 0825 Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки 251,3 251,3 161,9 17,0 35,0 25,0 10,0 286,3
2601060 0826 Функціонування Державного металургійного музею України 79,9 79,9 47,2 5,2 79,9
2601070 0442 Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу 10 000,0 10 000,0 10 000,0
2601080 0513 Консервація виробничих потужностей промислових підприємств 2 500,0 2 500,0 2 500,0
2601090 0441 Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди 34 755,0 34 755,0 34 755,0
2601100 0513 Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності 11 000,0 8 000,0 3 000,0 11 000,0
2601110 0442 Заходи  спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу 5 000,0 5 000,0 5 000,0
2601130 0484 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості 6 414,7 6 414,7 6 414,7
2601140 0484 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції 1 310,7 1 310,7 1 310,7
2601150 0442 Фінансова підтримка вітчизняного виробника калійних добрив 3 650,0 3 650,0 3 650,0
2601160 0442 Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 5 000,0 5 000,0 5 000,0
2601180 0433 Заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій 78 000,0 78 000,0 78 000,0
2601190 0441 Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та відновлення будівництва його об'єктів 4 000,0 4 000,0 4 000,0
2601210 0260 Забезпечення міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій і військово-технічній сферах 2 500,0 2 500,0 2 500,0
2601230 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері промисловості 78,9 78,9 78,9
2601240 0411 Презентація українськими підприємствами вітчизняних товарів на міжнародній виставці "Ганновер Мессе" 1 000,0 1 000,0 1 000,0
2601250 0490 Заходи по виконанню програм розвитку підприємств суднобудівної, літакобудівної промисловості, підприємств концерну "Бронетехніка України" та підприємств і організацій, які виготовляють і розробляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії 20 000,0 20 000,0 20 000,0
2601810 0210 Підготовка виробництва літака  АН-70 та створення літака АН-148 10 000,0 10 000,0 10 000,0
2601830 0512 Будівництво установки по знешкодженню та знищенню високотоксичних відходів ДП ”Горлівський хімічний завод” 3 000,0 3 000,0 3 000,0
2601850 0442 Будівництво циклічно-поточної лінії та рекультивація відпрацьованих кар’єрів і відвалів ВАТ “Балаклавське рудоуправління" 23 000,0 23 000,0 23 000,0
2800000 Міністерство аграрної політики України 3 875 594,2 996 806,3 247 976,1 16 215,4 2 878 787,9 1 168 487,6 503 490,9 85 055,3 9 041,9 664 996,7 5 044 081,8
2801000 Апарат Міністерства аграрної політики України 3 241 061,7 500 097,7 72 314,4 3 519,6 2 740 964,0 850 702,7 259 870,1 17 685,1 1 941,8 590 832,6 4 091 764,4
2801010 0421 Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу 14 113,4 10 305,4 4 074,2 400,0 3 808,0 14 113,4
2801030 0482 Прикладні розробки у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва 4 745,0 4 745,0 4 745,0
2801050 0482 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 3 161,5 3 161,5 3 161,5
2801060 0482 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 1 213,0 1 213,0 1 213,0
2801070 0960 Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу 5 000,0 5 000,0 5 000,0
2801080 0941 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 179 622,0 170 869,0 8 753,0 70 481,5 60 999,0 9 482,5 250 103,5
2801100 0942 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 183 625,2 174 725,2 8 900,0 193 022,0 145 982,0 47 040,0 376 647,2
2801110 0990 Методичне забезпечення діяльності аграрних навчальних закладів 3 332,9 2 232,9 1 113,5 187,0 1 100,0 4 862,1 4 272,1 117,0 102,6 590,0 8 195,0
2801130 0930 Підготовка, перепідготовка  та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу 5 000,0 5 000,0 5 000,0
2801140 0950 Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти 2 803,9 2 703,9 1 686,4 205,3 100,0 1 226,0 1 171,0 396,3 131,2 55,0 4 029,9
2801150 0828 Заходи, пов'язані з передачею культурно-освітніх установ у комунальну власність 1 150,0 1 150,0 839,4 1 150,0
2801170 0421 Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу 10 000,0 10 000,0 10 000,0
2801180 0421 Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення 5 000,0 5 000,0 5 000,0
2801190 0421 Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу 124 000,0 124 000,0 124 000,0
2801200 0421 Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин 10 000,0 10 000,0 10 000,0
2801210 0421 Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 429 500,0 429 500,0 429 500,0
2801220 0421 Селекція в рослинництві 100 000,0 100 000,0 100 000,0
2801230 0421 Фінансова підтримка фермерських господарств 17 250,0 17 250,0 17 250,0
2801240 0421 Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових кредитів 100 000,0 100 000,0 100 000,0
2801250 0421 Погашення заборгованості із закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рр. 5 000,0 5 000,0 5 000,0
2801260 0422 Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам 15 500,0 15 500,0 15 500,0
2801270 0482 Розробка зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості 5 000,0 5 000,0 5 000,0
2801280 0421 Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах 50 000,0 50 000,0 50 000,0
2801290 0421 Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу 8 000,0 8 000,0 8 000,0
2801300 0620 Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості 19 000,0 19 000,0 19 000,0
2801310 0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу 126 976,3 122 686,3 62 100,9 2 227,3 4 290,0 48 270,0 47 446,0 17 171,8 1 708,0 824,0 175 246,3
2801320 0482 Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу 37 823,3 37 823,3 6 923,4 6 923,4 44 746,7
2801330 0421 Створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння 30 000,0 30 000,0 20 917,7 20 917,7 50 917,7
2801340 0421 Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин 20 000,0 20 000,0 20 000,0
2801350 0421 Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками 144 000,0 144 000,0 144 000,0
2801360 0482 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері сільського господарства 1 845,2 1 845,2 1 845,2
2801370 0421 Часткова компенсація вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва 40 000,0 40 000,0 40 000,0
2801420 0490 Впровадження енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі 10 000,0 10 000,0 10 000,0
2801430 0421 Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва 70 000,0 70 000,0 200 000,0 200 000,0 270 000,0
2801500 0421 Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення довгострокових кредитів 120 000,0 120 000,0 120 000,0
2801510 0421 Фінансова підтримка розвитку хмелярства 16 000,0 16 000,0 16 000,0
2801520 0421 Розвиток тепличного господарства НВО "Пуща-Водиця" 5 000,0 5 000,0 5 000,0
2801540 0421 Компенсація Пенсійному фонду різниці між сумою страхових внесків, сплачених сільськогосподарськими підприємствами-cуб'єктами спеціального режиму оподаткування за спеціальною ставкою, та внесками, які були б сплачені ними на загальних підставах 1 207 400,0 1 207 400,0 1 207 400,0
2801550 0620 Газифікація сільських населених пунктів та будівництво газопроводів-відводів до сільських населених пунктів 200 000,0 200 000,0 200 000,0
2801560 0421 Формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом 100 000,0 100 000,0 100 000,0
2801570 0421 Забезпечення діяльності Аграрного фонду 10 000,0 5 425,0 2 500,0 500,0 4 575,0 10 000,0
2801580 0421 Здешевлення вартості страхових премій (внесків) фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку 54 000,0 54 000,0 54 000,0
2801590 0421 Засновницький внесок до статутного фонду (капіталу) аграрної біржі 36 000,0 36 000,0 36 000,0
2801800 0513 Заходи з ліквідації наслідків затоплення шахти № 9 та аварійного ствола шахти № 8 Солотвинського солерудника Тячівського району Закарпатської області 15 000,0 15 000,0 15 000,0
2802000 Державний департамент ветеринарної медицини 369 060,1 292 315,1 143 612,4 7 280,2 76 745,0 200 000,0 145 900,0 55 000,0 6 350,0 54 100,0 569 060,1
2802010 0421 Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини 52 590,0 47 690,0 26 019,0 2 044,0 4 900,0 52 590,0
2802020 0421 Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро 111 423,1 66 578,1 2 716,0 71,2 44 845,0 111 423,1
2802030 0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини 205 047,0 178 047,0 114 877,4 5 165,0 27 000,0 200 000,0 145 900,0 55 000,0 6 350,0 54 100,0 405 047,0
2803000 Державний департамент продовольства 1 631,2 1 546,3 916,1 62,1 84,9 6,2 6,2 1 637,4
2803010 0442 Керівництво та управління у сфері продовольства 980,3 980,3 547,7 50,0 980,3
2803020 0484 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку харчової промисловості 66,9 66,9 66,9
2803040 0828 Заходи, пов'язані з передачею культурно-освітніх установ Державного департаменту продовольства у комунальну власність 350,0 350,0 256,0 350,0
2803050 0829 Методично-бібліотечне забезпечення переробної промисловості 234,0 216,0 112,4 12,1 18,0 6,2 6,2 240,2
2804000 Державний департамент рибного господарства 111 611,3 76 432,6 23 249,5 4 268,8 35 178,7 13 911,8 10 465,2 3 446,6 125 523,1
2804010 0423 Керівництво та управління у сфері рибного господарства 1 610,2 1 460,2 616,2 46,0 150,0 1 610,2
2804030 0482 Прикладні розробки у сфері рибного господарства 2 144,7 2 144,7 2 144,7
2804040 0941 Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 7 326,7 7 026,7 300,0 5 468,5 4 475,8 992,7 12 795,2
2804050 0942 Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 7 324,2 6 140,2 1 184,0 6 143,3 4 329,4 1 813,9 13 467,5
2804070 0423 Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства 86 205,5 61 805,5 22 633,3 4 222,8 24 400,0 600,0 600,0 86 805,5
2804080 0423 Селекція у рибному господарстві 7 000,0 7 000,0 7 000,0
2804090 0423 Міжнародна діяльність у галузі рибного  господарства 1 700,0 1 060,0 640,0 1 700,0
2807000 Фізкультурно-спортивне товариство "Колос" 12 006,0 11 006,0 1 000,0 12 006,0
2807020 0810 Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення 12 006,0 11 006,0 1 000,0 12 006,0
2808000 Державна служба з охорони прав на сорти рослин 19 537,7 12 737,7 7 319,7 1 014,7 6 800,0 43 995,0 43 995,0 12 300,0 744,0 63 532,7
2808010 0421 Керівництво та управління у сфері охорони прав на сорти рослин 393,2 393,2 234,5 12,0 393,2
2808020 0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі охорони прав на сорти рослин 14 659,5 12 159,5 7 085,2 1 002,7 2 500,0 43 995,0 43 995,0 12 300,0 744,0 58 654,5
2808030 0421 Докорінне поліпшення земель сортодослідних станцій та опорних пунктів 1 000,0 1 000,0 1 000,0
2808040 0421 Селекція в галузі сортовипробування 3 300,0 3 300,0 3 300,0
2808050 0421 Участь у міжнародному Союзі з охорони прав нових сортів рослин (УПОВ) 185,0 185,0 185,0
2809000 Національний аграрний університет 120 686,2 102 670,9 564,0 70,0 18 015,3 59 871,9 43 254,4 70,2 6,1 16 617,5 180 558,1
2809020 0140 Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 1 022,2 1 022,2 1 022,2
2809030 0482 Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 5 693,1 5 693,1 2 000,0 2 000,0 7 693,1
2809040 0941 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації Національного аграрного університету 24 683,6 22 683,6 2 000,0 15 235,3 12 419,3 2 816,0 39 918,9
2809050 0942 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом 82 992,8 78 992,8 4 000,0 42 394,8 30 630,8 11 764,0 125 387,6
2809060 0950 Підвищення кваліфікації кадрів Інститутом післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу Національного аграрного університету 994,5 994,5 564,0 70,0 241,8 204,3 70,2 6,1 37,5 1 236,3
2809800 0482 Створення Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу 5 300,0 5 300,0 5 300,0
3000000 Державний комітет статистики України 157 530,7 149 797,1 95 459,1 3 425,9 7 733,6 29 692,1 21 258,2 1 432,5 2 431,5 8 433,9 187 222,8
3001000 Апарат Державного комітету статистики України 157 530,7 149 797,1 95 459,1 3 425,9 7 733,6 29 692,1 21 258,2 1 432,5 2 431,5 8 433,9 187 222,8
3001010 0132 Керівництво та управління у сфері статистики 139 308,1 138 280,5 93 840,9 3 425,9 1 027,6 12 610,5 10 828,1 1 432,5 2 431,5 1 782,4 151 918,6
3001020 0132 Статистичні спостереження та переписи 9 498,6 9 296,6 1 618,2 202,0 9 498,6
3001030 1090 Обстеження умов життя домогосподарств 1 176,6 1 176,6 1 176,6
3001040 0150 Прикладні розробки у сфері державної статистики 535,6 535,6 535,6
3001060 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики 18,2 18,2 18,2
3001070 0132 Створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики 4 646,4 1 158,0 3 488,4 4 646,4
3001080 0150 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері державної статистики 34,2 34,2 34,2
3001600 0132 Реформування державної статистики 2 313,0 1 009,6 1 303,4 17 081,6 10 430,1 6 651,5 19 394,6
3100000 Міністерство транспорту та зв'язку України 325 952,1 270 297,2 142 982,8 14 358,6 55 654,9 139 625,5 105 740,3 3 413,6 1 018,5 33 885,2 465 577,6
3101000 Апарат Міністерства транспорту та зв'язку України 31 437,7 30 274,4 2 416,4 253,0 1 163,3 51 336,1 45 784,2 5 551,9 82 773,8
3101010 0455 Загальне керівництво та управління у сфері транспорту та зв'язку 3 782,5 3 741,0 2 416,4 253,0 41,5 3 782,5
3101020 0485 Прикладні розробки у сфері функціонування транспортної системи 546,3 546,3 546,3
3101030 0485 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку національної транспортної мережі 495,5 495,5 495,5
3101040 0485 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері транспортного комплексу 80,0 80,0 80,0
3101050 0941 Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 1 276,5 1 276,5 1 065,5 865,5 200,0 2 342,0
3101060 0942 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 25 212,5 25 212,5 50 270,6 44 918,7 5 351,9 75 483,1
3101090 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері транспорту 44,4 44,4 44,4
3102000 Державний департамент автомобільного транспорту 627,4 627,4 326,9 100,0 627,4
3102010 0451 Керівництво та управління у сфері автомобільного транспорту 627,4 627,4 326,9 100,0 627,4
3103000 Державний департамент морського і річкового транспорту 24 980,0 24 980,0 20 760,4 4 370,4 685,1 225,0 16 390,0 45 740,4
3103010 0452 Керівництво та управління у сфері морського і річкового транспорту 20 760,4 4 370,4 685,1 225,0 16 390,0 20 760,4
3103020 0452 Навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавства у водах України 10 230,0 10 230,0 10 230,0
3103030 0452 Підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів 14 750,0 14 750,0 14 750,0
3104000 Державна адміністрація залізничного транспорту 133 592,3 133 592,3 80 324,5 9 094,3 21 084,4 19 956,5 1 164,0 710,1 1 127,9 154 676,7
3104020 0941 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 13 445,4 13 445,4 15 929,1 15 157,6 771,5 29 374,5
3104030 0990 Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту 146,9 146,9 104,5 2,5 146,9
3104040 0731 Фінансова підтримка закладів охорони здоров'я Державної адміністрації залізничного транспорту 102 339,4 102 339,4 68 880,0 7 050,5 4 539,9 4 196,9 1 059,2 664,5 343,0 106 879,3
3104050 0762 Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту 1 507,7 1 507,7 1 008,0 69,4 116,0 114,6 1,0 9,0 1,4 1 623,7
3104060 0721 Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 16 152,9 16 152,9 10 332,0 1 971,9 499,4 487,4 103,8 36,6 12,0 16 652,3
3105000 Державна спеціальна служба транспорту 60 000,0 59 500,0 42 000,0 3 233,3 500,0 10 257,3 5 257,3 5 000,0 70 257,3
3105010 0220 Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту 60 000,0 59 500,0 42 000,0 3 233,3 500,0 10 257,3 5 257,3 5 000,0 70 257,3
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 4 341,2 4 341,2 4 341,2 4 341,2
3106000 Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації 41 021,5 18 309,9 1 839,9 147,0 22 711,6 29 787,3 25 237,1 4 550,2 70 808,8
3106010 0460 Керівництво та управління у сфері зв'язку та інформатизації 2 851,7 2 851,7 1 839,9 147,0 2 851,7
3106020 0150 Прикладні дослідження у сфері сучасних інформаційних систем та зв'язку 985,5 985,5 985,5
3106030 0486 Проведення наукових виставок і конференцій у сфері зв'язку та інформатизації 251,0 251,0 251,0
3106040 0941 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами І та ІІ рівнів акредитації 4 630,4 4 335,4 295,0 2 872,0 2 618,5 253,5 7 502,4
3106050 0942 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації 12 299,4 10 395,8 1 903,6 26 915,3 22 618,6 4 296,7 39 214,7
3106060 0460 Спецоб'єкти 3 904,0 3 904,0 3 904,0
3106070 0460 Забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу 6 824,4 700,0 6 124,4 6 824,4
3106080 0473 Національна програма інформатизації 9 072,6 9 072,6 9 072,6
3106090 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері зв'язку та інформатизації 27,0 27,0 27,0
3106100 0486 Розробка найважливіших новітніх технологій у сфері зв'язку та інформатизації 175,5 175,5 175,5
3107000 Головне управління Державної фельд'єгерської  служби України 15 489,2 15 489,2 9 405,0 231,0 6 400,0 5 134,8 1 564,5 83,4 1 265,2 21 889,2
3107010 0113 Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну 2 911,8 2 911,8 2 911,8
3107020 0460 Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади 12 577,4 12 577,4 9 405,0 231,0 6 400,0 5 134,8 1 564,5 83,4 1 265,2 18 977,4
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 971,7 971,7 971,7 157,9 157,9 157,9 1 129,6
3108000 Головна державна інспекція на автомобільному транспорті 18 804,0 12 504,0 6 670,1 1 300,0 6 300,0 18 804,0
3108010 0451 Здійснення контролю у сфері автомобільного транспорту та державного нагляду за забезпеченням безпеки автомобільних перевезень 18 804,0 12 504,0 6 670,1 1 300,0 6 300,0 18 804,0
3110000 Державна служба автомобільних доріг України 3 380,9 3 253,9 1 552,6 200,0 127,0 3 101 593,0 3 101 593,0 3 104 973,9
3111000 Апарат Державної служби автомобільних доріг України 3 380,9 3 253,9 1 552,6 200,0 127,0 3 101 593,0 3 101 593,0 3 104 973,9
3111010 0456 Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг 3 380,9 3 253,9 1 552,6 200,0 127,0 3 380,9
3111020 0456 Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування 2 866 011,3 2 866 011,3 2 866 011,3
в тому числі розвиток мережі та утримання автомобільних доріг комунальної власності, в першу чергу у сільській місцевості 194 993,0 194 993,0 194 993,0
в тому числі будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжі 80 000,0 80 000,0 80 000,0
в тому числі будівництво дороги міжнародного значення Майдан-Копищанський-Олевськ-Котлярка 10 000,0 10 000,0 10 000,0
3111030 0456 Погашення зобов'язань за кредитом, отриманим під гарантію Кабінету Міністрів України для реконструкції автомобільної дороги Київ-Одеса на дільниці від Жашкова до Червонознам'янки 235 581,7 235 581,7 235 581,7
3200000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій 1 295 028,3 1 030 241,3 583 803,8 36 886,4 264 787,0 216 706,7 181 491,8 98 077,0 4 235,9 35 214,9 1 511 735,0
3201000 Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 914 135,9 765 839,4 578 244,4 36 643,4 148 296,5 213 096,2 178 134,2 96 570,6 4 102,1 34 962,0 1 127 232,1
3201010 0320 Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій 16 236,3 16 236,3 10 531,0 333,0 50,0 50,0 16 286,3
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 697,0 697,0 697,0 697,0
3201130 0832 Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та цивільного захисту населення 2 000,0 2 000,0 2 000,0
3201190 0512 Будівництво пускового комплексу "Вектор" 29 600,0 29 600,0 29 600,0
3201240 0512 Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій 15 900,0 15 900,0 15 900,0
3201260 0320 Авіаційні роботи з пошуку та рятування 13 704,4 8 465,0 1 553,3 13,0 5 239,4 13 704,4
3201270 0320 Створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій 3 100,0 3 100,0 3 100,0
3201280 0320 Забезпечення заходів у сфері цивільного захисту 693 526,7 680 965,6 545 538,9 34 288,0 12 561,1 201 761,2 171 249,2 93 729,6 4 022,6 30 512,0 895 287,9
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 49 060,1 49 060,1 49 060,1 9 212,7 9 212,7 9 212,7 58 272,8
3201300 0721 Медичне забезпечення та санаторно-курортне лікування працівників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та членів їх сімей,  здійснення санітарних та протиепідемічних заходів 5 268,0 5 268,0 5 268,0
3201340 0250 Прикладні дослідження і розробки та науково-дослідні роботи у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки 5 456,8 5 036,8 3 532,9 181,3 420,0 1 600,0 1 500,0 630,0 13,5 100,0 7 056,8
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 274,2 274,2 274,2 17,3 17,3 17,3 291,5
3201350 0512 Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі 2 150,0 2 150,0 2 150,0
3201360 0942 Підготовка і перепідготовка керівних кадрів і спеціалістів у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки 27 821,7 27 791,7 17 088,3 1 828,1 30,0 7 685,0 5 335,0 2 211,0 66,0 2 350,0 35 506,7
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 999,8 999,8 999,8 9,2 9,2 9,2 1 009,0
3201430 0763 Матеріально-технічне забезпечення мобільного госпіталю 1 000,0 26,0 974,0 1 000,0
3201440 0512 Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України 2 200,0 2 200,0 2 200,0
3201450 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 16 319,0 16 319,0 2 000,0 2 000,0 18 319,0
3201470 0433 Реалізація комплексної програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 5 000,0 1 800,0 3 200,0 5 000,0
3201490 0320 Придбання спеціальної пожежної автомобільної техніки 5 000,0 5 000,0 5 000,0
3201510 0513 Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення 69 853,0 69 853,0 69 853,0
3202000 Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення 622,7 622,7 392,5 622,7
3202010 0513 Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення 622,7 622,7 392,5 622,7
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 6,7 6,7 6,7 6,7
3203000 Державний департамент страхового фонду документації 8 684,9 8 104,4 4 956,4 226,5 580,5 3 492,6 3 357,6 1 506,4 133,8 135,0 12 177,5
3203010 0320 Керівництво та управління діяльністю у сфері створення страхового фонду документації 2 907,7 2 863,2 1 475,0 97,8 44,5 0,1 0,1 2 907,8
3203020 0320 Створення і зберігання страхового фонду документації 5 777,2 5 241,2 3 481,4 128,7 536,0 3 492,5 3 357,5 1 506,4 133,8 135,0 9 269,7
3204000 Державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба 35 523,8 28 823,8 6 700,0 35 523,8
3204020 0320 Аварійно-рятувальні заходи на загальнодержавному і регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях 35 523,8 28 823,8 6 700,0 35 523,8
3205000 Державний комітет України з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 336 061,0 226 851,0 210,5 16,5 109 210,0 117,9 117,9 336 178,9
3205020 1070 Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 70 871,0 70 871,0 70 871,0
3205030 1070 Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 155 500,0 155 500,0 155 500,0
3205070 0763 Комплексне медико-санітарне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 71 390,0 71 390,0 71 390,0
3205080 0513 Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення 12 000,0 12 000,0 12 000,0
3205090 0530 Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 5 320,0 480,0 210,5 16,5 4 840,0 5 320,0
3205100 0490 Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми 19 980,0 19 980,0 117,9 117,9 20 097,9
3205110 0763 Здійснення окремих заходів Всеукраїнською громадською організацією "Союз Чорнобиль України" та іншими громадськими організаціями по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 000,0 1 000,0 1 000,0
3210000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій (загальнодержавні видатки) 13 636,1 13 636,1 13 636,1
3211000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій (загальнодержавні видатки) 13 636,1 13 636,1 13 636,1
3211020 1020 Пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 13 636,1 13 636,1 13 636,1
3400000 Міністерство  України у справах сім'ї, дітей та молоді 115 670,2 97 387,2 3 287,9 230,1 18 283,0 529,2 394,2 18,0 15,2 135,0 116 199,4
3401000 Апарат Міністерства  України у справах сім'ї, дітей  та молоді 86 166,8 80 783,8 2 842,6 215,1 5 383,0 529,2 394,2 18,0 15,2 135,0 86 696,0
3401010 1040 Загальне керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики 3 918,8 3 018,8 2 066,2 63,5 900,0 3 918,8
3401020 0960 Надання позашкільної освіти в МДЦК "Золотий ключик" 1 631,6 1 131,6 684,2 148,1 500,0 279,2 244,2 18,0 15,2 35,0 1 910,8
3401050 0950 Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, жінок, молоді та дітей 543,7 543,7 92,2 3,5 150,0 150,0 693,7
3401070 1040 Здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї 53 089,7 53 089,7 53 089,7
3401170 1040 Державна підтримка молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї 8 000,0 8 000,0 8 000,0
3401180 1080 Прикладні розробки у сфері сім'ї та молоді 983,0 983,0 100,0 100,0 1 083,0
3401190 1040 Здійснення державними органами централізованих заходів по організації відпочинку та оздоровлення дітей 15 000,0 15 000,0 15 000,0
3401800 1040 Проведення ремонтно-реставраційних робіт будинку по вул. Десятинній, 14 3 000,0 3 000,0 3 000,0
3402000 Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді 14 003,4 12 003,4 445,3 15,0 2 000,0 14 003,4
3402010 1040 Керівництво та управління у сфері соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю 1 183,0 1 006,0 445,3 15,0 177,0 1 183,0
3402020 1040 Реалізація програм та здійснення  заходів Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді 12 820,4 10 997,4 1 823,0 12 820,4
3408000 Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 15 500,0 4 600,0 10 900,0 15 500,0
3408040 1062 Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву 5 500,0 4 600,0 900,0 5 500,0
3408050 1062 Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 10 000,0 10 000,0 10 000,0
3500000 Міністерство фінансів України 5 288 049,7 4 844 775,7 320 560,9 16 074,2 443 274,0 80 331,9 61 598,7 2 157,9 196,8 18 733,2 5 368 381,6
3501000 Апарат Міністерства фінансів України 4 850 782,5 4 453 884,0 87 629,6 4 591,1 396 898,5 78 126,1 59 993,2 2 142,3 53,9 18 132,9 4 928 908,6
3501010 0112 Керівництво та управління у сфері фінансів 236 961,4 156 801,0 86 625,9 4 236,6 80 160,4 58,4 53,4 4,3 5,0 237 019,8
3501020 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових органів 42 147,6 14 147,6 28 000,0 42 147,6
3501030 0150 Прикладні наукові розробки у сфері розвитку державних фінансів 10 000,0 10 000,0 10 000,0
3501040 0941 Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 2 535,8 1 989,8 546,0 635,3 584,5 50,8 3 171,1
3501050 0942 Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 97 207,0 28 996,1 68 210,9 14 727,5 12 272,9 2 454,6 111 934,5
3501060 0950 Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи 450,0 450,0 450,0
3501070 0826 Функціонування Музею коштовного і декоративного каміння 181,1 157,1 62,7 6,0 24,0 6,0 6,0 2,9 187,1
3501080 0832 Фінансова підтримка журналу "Фінанси України" 135,0 135,0 135,0
3501090 0829 Підтримка культурно-оздоровчих заходів фінансової системи 7 964,4 1 964,4 453,9 269,9 6 000,0 252,9 212,9 44,6 31,2 40,0 8 217,3
3501100 0490 Забезпечення державних виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні 10 030,1 744,6 98,8 36,6 9 285,5 2 000,0 423,0 148,3 7,0 1 577,0 12 030,1
3501110 0150 Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів 331,7 317,3 129,6 14,4 150,0 140,0 46,5 11,4 10,0 481,7
3501120 0150 Прикладні розробки у сфері фінансів, кредиту і грошового обігу 6 469,2 6 469,2 419,8 419,8 6 889,0
3501140 0113 Внески до міжнародних організацій 52 030,0 52 030,0 52 030,0
3501160 1070 Заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень 500 000,0 500 000,0 500 000,0
3501170 0171 Обслуговування внутрішнього державного боргу 1 335 059,7 1 335 059,7 1 335 059,7
3501180 0172 Обслуговування зовнішнього державного боргу 2 357 389,9 2 357 389,9 2 357 389,9
3501190 0360 Оплата послуг юридичних осіб, які залучаються для стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, а також банкрутством позичальника 20 000,0 20 000,0 20 000,0
3501200 0150 Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння 1 222,6 592,6 258,7 42,0 630,0 3 067,0 3 055,5 1 900,0 11,5 4 289,6
3501210 0487 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері технології, матеріалів і устаткування для виробництва бланків цінних паперів і документів суворого обліку 900,0 900,0 900,0
3501220 0487 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння 150,0 100,0 50,0 150,0
3501240 0112 Заходи по боротьбі з корупцією 7 000,0 7 000,0 7 000,0
3501300 0512 Створення потужностей по переробці відходів виробництва та споживання 25 000,0 25 000,0 25 000,0
3501310 0490 Відшкодування витрат державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" 7 048,0 7 048,0 7 048,0
3501330 0113 Трьохстороння зустріч представників офіційних установ та учасників фінансових ринків України, Польщі та Білорусі 1 500,0 1 500,0 1 500,0
3501340 0411 Державна програма розвитку Національної депозитарної системи України 144 500,0 144 500,0 144 500,0
3501600 0411 Розвиток муніципального кредитного ринку 1 503,5 469,0 1 034,5 5 820,0 632,0 5 188,0 7 323,5
3501610 0411 Заходи щодо розвитку фінансових послуг у сільськогосподарських регіонах 3 000,0 1 016,2 1 983,8 30 328,8 22 370,6 7 958,2 33 328,8
3501630 0112 Модернізація, удосконалення та раціоналізація  механізмів збору даних для статистики державних фінансів 60,0 18,2 41,8 600,0 182,0 418,0 660,0
3501640 0112 Забезпечення діяльності Наглядової Ради по впровадженню проекту модернізації податкових інспекцій 5,5 5,5 60,4 60,4 65,9
3503000 Державна пробірна служба 2 296,4 2 070,9 915,2 47,9 225,5 1 031,6 593,5 15,6 27,0 438,1 3 328,0
3503010 0411 Керівництво та управління у сфері державного пробірного контролю 2 166,4 2 070,9 915,2 47,9 95,5 726,6 413,5 15,6 27,0 313,1 2 893,0
3503020 0487 Наукове забезпечення державного пробірного контролю 130,0 130,0 130,0
3503030 0411 Фінансова підтримка державного пробірного контролю 305,0 180,0 125,0 305,0
3504000 Державне казначейство України 271 746,5 231 846,5 129 877,3 8 301,3 39 900,0 930,1 771,1 80,4 159,0 272 676,6
3504010 0112 Керівництво та управління казначейським обслуговуванням бюджету 251 766,5 228 866,5 129 877,3 8 301,3 22 900,0 930,1 771,1 80,4 159,0 252 696,6
3504020 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів Державного казначейства України 1 300,0 1 300,0 1 300,0
3504600 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів Державного казначейства 18 680,0 1 680,0 17 000,0 18 680,0
3505000 Головне контрольно-ревізійне управління України 163 224,3 156 974,3 102 138,8 3 133,9 6 250,0 244,1 240,9 35,5 3,2 163 468,4
3505010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів 158 474,3 154 274,3 102 138,8 3 133,9 4 200,0 244,1 240,9 35,5 3,2 158 718,4
3505020 0950 Підвищення кваліфікації працівників контрольно-ревізійної служби України 300,0 300,0 300,0
3505030 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів контрольно-ревізійної служби України 4 450,0 2 400,0 2 050,0 4 450,0
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 18 254 667,7 16 969 045,4 3 013,2 997,8 1 035 622,3 6 018 000,0 6 000 000,0 18 000,0 24 272 667,7
3511000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 18 254 667,7 16 969 045,4 3 013,2 997,8 1 035 622,3 6 018 000,0 6 000 000,0 18 000,0 24 272 667,7
3511030 0133 Резервний фонд 250 000,0 250 000,0
3511040 0220 Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України 18 588,5 12 156,2 3 013,2 997,8 6 432,3 18 588,5
3511050 0180 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 9 893 284,3 9 893 284,3 9 893 284,3
3511060 0180 Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 230 865,7 230 865,7 230 865,7
3511070 0180 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 6 793 529,2 6 246 739,2 546 790,0 18 000,0 18 000,0 6 811 529,2
3511090 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві, інших аварійних об'єктах комунальної власності та виконання інвестиційних проектів 450 000,0 450 000,0 450 000,0
3511100 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям пра 541 000,0 541 000,0 541 000,0
3511110 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи щодо погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень 6 000 000,0 6 000 000,0 6 000 000,0
3511250 1070 Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду 15 000,0 15 000,0 15 000,0
3511280 0133 Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України 30 000,0 30 000,0 30 000,0
3511290 1062 Пайова участь у будівництві житла для державних службовців 20 000,0 20 000,0 20 000,0
3511580 0133 Гранти учасникам Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 12 400,0 12 400,0 12 400,0
3600000 Міністерство юстиції України 297 777,7 265 882,5 172 513,6 4 900,5 31 895,2 166 920,3 129 269,2 20 372,0 5 038,0 37 651,1 464 698,0
3601000 Апарат Міністерства юстиції України 296 966,8 265 071,6 172 023,7 4 884,4 31 895,2 166 920,3 129 269,2 20 372,0 5 038,0 37 651,1 463 887,1
3601010 0380 Керівництво та управління у сфері юстиції 256 172,4 253 172,4 167 545,2 4 648,7 3 000,0 156 958,9 120 372,8 15 851,0 4 825,5 36 586,1 413 131,3
3601020 0380 Заходи по виконанню робіт з адаптації законодавства України до законодавства ЄС та проведенню в Україні правової реформи і законопроектних робіт 6 186,0 3 949,6 983,4 2,5 2 236,4 366,4 246,4 120,0 6 552,4
3601070 0330 Проведення судової експертизи 6 608,0 5 289,8 3 098,1 190,0 1 318,2 9 500,0 8 560,0 4 500,0 180,0 940,0 16 108,0
3601080 0370 Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз 2 791,0 2 791,0 2 791,0
3601090 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції 698,9 698,9 397,0 43,2 95,0 90,0 21,0 32,5 5,0 793,9
3601150 0133 Забезпечення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах 22 549,6 22 549,6 22 549,6
3601160 0380 Надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави 1 960,9 1 960,9 1 960,9
3603000 Державний комітет України у справах релігій 810,9 810,9 489,9 16,1 810,9
3603010 0850 Керівництво та управління у сфері релігій 734,6 734,6 489,9 16,1 734,6
3603020 0829 Заходи, пов'язані із забезпеченням свободи совісті та релігії 76,3 76,3 76,3
5000000 Державний комітет України по водному господарству 444 771,9 374 588,1 175 969,7 91 238,1 70 183,8 104 410,9 88 782,5 12 703,6 34 844,0 15 628,4 549 182,8
5001000 Апарат Державного комітету України по водному господарству 444 771,9 374 588,1 175 969,7 91 238,1 70 183,8 104 410,9 88 782,5 12 703,6 34 844,0 15 628,4 549 182,8
5001010 0421 Керівництво та управління у сфері водного господарства 2 527,4 2 207,4 1 313,7 32,0 320,0 2 527,4
5001020 0482 Прикладні розробки у сфері розвитку водного господарства 492,6 492,6 492,6
5001030 0530 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері екологічного оздоровлення водних ресурсів 54,1 54,1 54,1
5001040 0950 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства 719,3 719,3 449,7 29,2 700,0 681,0 230,0 144,0 19,0 1 419,3
5001050 0421 Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 386 110,8 368 981,4 174 206,3 91 176,9 17 129,4 103 710,9 88 101,5 12 473,6 34 700,0 15 609,4 489 821,7
5001060 0511 Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами 4 002,4 2 680,0 1 322,4 4 002,4
5001070 0511 Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь 28 865,3 28 865,3 28 865,3
5001080 0511 Комплексний протипаводковий захист в басейні р.Тиса у Закарпатській області 10 000,0 10 000,0 10 000,0
5001090 0620 Будівництво Кілійського і Татарбунарського групових водопроводів Одеської області 12 000,0 12 000,0 12 000,0
5020000 Державний комітет природних ресурсів України 81 336,5 2 708,3 1 743,7 90,0 78 628,2 299 700,0 1 040,0 80,0 298 660,0 381 036,5
5021000 Апарат Державного комітету природних ресурсів України 81 336,5 2 708,3 1 743,7 90,0 78 628,2 299 700,0 1 040,0 80,0 298 660,0 381 036,5
5021010 0540 Загальне керівництво та управління у сфері природних ресурсів 2 708,3 2 708,3 1 743,7 90,0 1 500,0 1 040,0 80,0 460,0 4 208,3
5021020 0530 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері природних ресурсів 1 200,0 1 200,0 1 200,0
5021030 0444 Розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі дорозвідка відкритих в Україні родовищ мідьвмісних руд 298 200,0 298 200,0 298 200,0
5021040 0411 Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи 13 528,2 13 528,2 13 528,2
5021050 0511 Геолого-екологічні дослідження та заходи 6 000,0 6 000,0 6 000,0
5021060 0490 Демаркація та делімітація державного кордону 12 900,0 12 900,0 12 900,0
5021070 0444 Регіональне геологічне і спеціальне вивчення надр та інші геологічні роботи, пов'язані із загальним вивченням надр за допомогою сучасних методів геофізичних досліджень 5 000,0 5 000,0 5 000,0
5021080 0444 Вивчення перспектив нафтогазоносності свердловин, користувачів яких не встановлено, та підготовка їх до повторного використання 10 000,0 10 000,0 10 000,0
5021090 0444 Переоснащення підприємств геологічної галузі 30 000,0 30 000,0 30 000,0
5100000 Державний комітет України по земельних ресурсах 139 433,6 126 796,2 71 349,4 288,9 12 637,4 91 000,0 20 640,0 1 240,0 70 360,0 230 433,6
5101000 Апарат Державного комітету України по земельних ресурсах 139 433,6 126 796,2 71 349,4 288,9 12 637,4 91 000,0 20 640,0 1 240,0 70 360,0 230 433,6
5101010 0421 Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів 98 462,2 98 462,2 71 349,4 278,9 15 000,0 10 200,0 1 200,0 4 800,0 113 462,2
5101020 0950 Підвищення кваліфікації працівників Держкомзему 18,0 18,0 18,0
5101030 0421 Проведення земельної реформи 28 803,0 27 303,0 1 500,0 28 803,0
5101040 0511 Збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів 5 000,0 5 000,0 5 000,0
5101600 0421 Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості 7 150,4 1 013,0 10,0 6 137,4 76 000,0 10 440,0 40,0 65 560,0 83 150,4
5120000 Державний комітет України з державного матеріального резерву 125 226,7 16 566,7 9 380,4 2 470,8 108 660,0 597 350,0 134 678,0 3 750,0 2 530,0 462 672,0 722 576,7
5121000 Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 125 226,7 16 566,7 9 380,4 2 470,8 108 660,0 597 350,0 134 678,0 3 750,0 2 530,0 462 672,0 722 576,7
5121010 0220 Керівництво та управління у сфері державного матеріального резерву 3 897,0 3 837,0 1 815,4 135,3 60,0 3 897,0
5121020 0220 Обслуговування державного матеріального резерву організаціями Державного комітету України з державного матеріального резерву 21 329,7 12 729,7 7 565,0 2 335,5 8 600,0 29 250,0 23 678,0 3 750,0 2 530,0 5 572,0 50 579,7
в тому числі заміна зношеного високопродуктивного енергозберігаючого обладнання для зберігання зерна та продовольчих товарів 1 000,0 1 000,0 1 000,0
5121030 0220 Відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву 36 400,0 36 400,0 36 400,0
5121040 0220 Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву 100 000,0 100 000,0 531 700,0 74 600,0 457 100,0 631 700,0
в тому числі на закупівлю світлих нафтопродуктів 100 000,0 100 000,0 120 000,0 120 000,0 220 000,0
5160000 Державна митна служба України 472 550,2 410 998,8 255 145,1 13 572,5 61 551,4 3 623,1 2 552,5 265,4 156,9 1 070,6 476 173,3
5161000 Апарат Державної митної служби України 472 550,2 410 998,8 255 145,1 13 572,5 61 551,4 3 623,1 2 552,5 265,4 156,9 1 070,6 476 173,3
5161010 0112 Керівництво та управління у сфері митної справи 400 649,5 394 649,5 246 707,0 12 813,3 6 000,0 2 340,6 1 477,3 2,3 863,3 402 990,1
5161020 0112 Розбудова та модернізація об'єктів митної системи 50 126,5 50 126,5 50 126,5
5161030 0942 Підготовка кадрів для митної служби 13 460,9 13 322,8 6 620,0 634,0 138,1 1 282,5 1 075,2 265,4 154,6 207,3 14 743,4
5161040 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби 3 313,3 3 026,5 1 818,1 125,2 286,8 3 313,3
5161050 0150 Прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби 5 000,0 5 000,0 5 000,0
5270000 Державний комітет ядерного регулювання України 6 935,5 4 924,3 3 009,8 90,1 2 011,2 6 935,5
5271000 Апарат Державного комітету ядерного регулювання України 6 935,5 4 924,3 3 009,8 90,1 2 011,2 6 935,5
5271010 0434 Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання 5 450,3 4 905,7 3 009,8 90,1 544,6 5 450,3
5271020 0530 Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання 666,6 666,6 666,6
5271030 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері ядерного регулювання 18,6 18,6 18,6
5271040 0540 Створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання 800,0 800,0 800,0
5300000 Державний комітет України з будівництва та архітектури 30 751,9 11 253,9 4 487,8 265,8 19 498,0 3 329,0 3 092,3 1 069,0 342,5 236,7 34 080,9
5301000 Апарат Державного комітету України з будівництва та архітектури 30 336,8 10 838,8 4 418,1 254,8 19 498,0 3 329,0 3 092,3 1 069,0 342,5 236,7 33 665,8
5301010 0443 Керівництво та управління у сфері будівництва та архітектури 3 448,5 2 544,2 1 483,0 38,0 904,3 3 448,5
5301020 0484 Прикладні розробки у сфері будівництва 586,8 586,8 586,8
5301040 0484 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері  будівництва 102,7 102,7 102,7
5301050 0484 Наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва 1 000,0 1 000,0 1 000,0
5301060 0824 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері архітектури 15,0 15,0 15,0
5301070 0825 Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки 574,2 344,2 166,7 30,4 230,0 60,0 58,4 30,0 1,6 634,2
5301080 0827 Збереження архітектурної спадщини в заповідниках 4 137,0 4 137,0 2 768,4 186,4 3 269,0 3 033,9 1 039,0 342,5 235,1 7 406,0
5301090 0829 Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури 15 700,0 15 700,0 15 700,0
5301100 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 800,0 800,0 800,0
5301110 0484 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку нових будівельних матеріалів та виробів 174,2 174,2 174,2
5301120 0829 Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій 3 798,4 3 798,4 3 798,4
5302000 Комітет із Державної премії України у галузі архітектури 415,1 415,1 69,7 11,0 415,1
5302010 0829 Присудження Державної премії в галузі архітектури 115,1 115,1 69,7 11,0 115,1
5302020 0829 Відзначення Державною премією в галузі архітектури 300,0 300,0 300,0
5310000 Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства 10 061,8 3 169,8 1 528,9 48,7 6 892,0 406,5 306,0 145,0 3,0 100,5 10 468,3
5311000 Апарат Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 10 061,8 3 169,8 1 528,9 48,7 6 892,0 406,5 306,0 145,0 3,0 100,5 10 468,3
5311010 0610 Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства 4 190,0 2 990,0 1 408,7 40,8 1 200,0 4 190,0
5311020 0630 Прикладні розробки у сфері житлової політики 988,2 988,2 988,2
5311030 0630 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку житлово-комунального господарства 3 783,8 3 783,8 3 783,8
5311040 0620 Державний насіннєвий контроль у сфері зеленого будівництва та квітникарства 57,6 57,6 37,6 6,1 376,5 276,0 130,0 2,0 100,5 434,1
5311050 0520 Збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників 122,2 122,2 82,6 1,8 30,0 30,0 15,0 1,0 152,2
5311060 0630 Наукові розробки із стандартизації у сфері житлової політики 800,0 800,0 800,0
5311070 0630 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку житлово-комунального господарства 120,0 120,0 120,0
5320000 Державний комітет України у справах національностей та міграції 61 720,8 18 484,0 3 143,1 825,3 43 236,8 2 000,0 2 000,0 63 720,8
5321000 Апарат Державного комітету України у справах національностей та міграції 61 720,8 18 484,0 3 143,1 825,3 43 236,8 2 000,0 2 000,0 63 720,8
5321010 0380 Керівництво та управління у сфері національностей та міграції 3 867,7 3 367,7 2 008,1 109,0 500,0 3 867,7
5321020 1070 Надання допомоги біженцям 5 031,1 1 019,3 532,0 105,4 4 011,8 5 031,1
5321030 0829 Заходи щодо відтворення культури національних меншин та встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 4 116,3 4 116,3 2 000,0 2 000,0 6 116,3
5321040 1070 Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були  депортовані з території України 40 000,0 6 775,0 33 225,0 40 000,0
5321050 0829 Заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради 600,0 600,0 600,0
5321060 0113 Внески до Міжнародної організації міграції 130,0 130,0 130,0
5321070 0380 Створення та утримання пунктів розміщення незаконних мігрантів та інформаційної системи обліку та аналізу міграційних потоків 7 075,7 1 575,7 603,0 610,9 5 500,0 7 075,7
5321080 1090 Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 900,0 900,0 900,0
5340000 Адміністрація Державної прикордонної служби України 785 819,9 585 689,9 431 368,1 35 635,4 200 130,0 14 584,6 6 744,2 176,6 1 511,5 7 840,4 800 404,5
5341000 Апарат Адміністрації Державної прикордонної служби України 771 136,4 576 086,8 422 612,4 35 635,4 195 049,6 14 584,6 6 744,2 176,6 1 511,5 7 840,4 785 721,0
5341010 0310 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України 16 442,9 16 442,9 15 447,4 16 442,9
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 1 574,6 1 574,6 1 574,6 1 574,6
5341020 0310 Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України 521 310,7 521 310,7 384 872,4 35 635,4 5 294,3 5 294,3 176,6 1 511,5 526 605,0
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 38 704,2 38 704,2 38 704,2 38 704,2
5341030 0310 Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України 154 426,7 14 014,8 140 411,9 9 290,3 1 449,9 7 840,4 163 717,0
5341040 0310 Участь у виконанні заходів з делімітації та демаркації державного кордону України 801,5 189,8 611,7 801,5
5341060 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України 24 128,6 24 128,6 22 292,6 24 128,6
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 1 985,2 1 985,2 1 985,2 1 985,2
5341070 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України 29 026,0 29 026,0 29 026,0
5341080 0310 Створення автоматизованої інформаційної системи перетину державного кордону України і банку даних міжвідомчого користування 5 000,0 5 000,0 5 000,0
5341800 0310 Комплекс заходів з укріплення державного кордону 20 000,0 20 000,0 20 000,0
5342000 Розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України 14 683,5 9 603,1 8 755,7 5 080,4 14 683,5
5342010 0310 Функціонування розвідувального органу 14 683,5 9 603,1 8 755,7 5 080,4 14 683,5
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 807,8 807,8 807,8 807,8
5360000 Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики 30 845,9 11 539,5 6 519,6 640,6 19 306,4 30 845,9
5361000 Апарат Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 30 845,9 11 539,5 6 519,6 640,6 19 306,4 30 845,9
5361010 0411 Керівництво та управління у сфері технічного регулювання та споживчої політики 11 259,5 11 259,5 6 519,6 640,6 11 259,5
5361020 0481 Прикладні розробки у сфері стандартизації, сертифікації та метрології 953,4 953,4 953,4
5361030 0481 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері стандартизації продукції і послуг 203,9 203,9 203,9
5361040 0481 Наукові програми у сфері стандартизації, сертифікації і еталонної бази 4 363,5 4 363,5 4 363,5
5361050 0487 Збереження та функціонування національної еталонної бази 68,0 68,0 68,0
5361060 0473 Державний нагляд за додержанням стандартів, державний метрологічний нагляд та заходи, пов'язані з виконанням державних завдань у сфері метрології 2 717,6 2 717,6 2 717,6
5361080 0411 Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими 8 500,0 8 500,0 8 500,0
5361090 0411 Виробництво та розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та зловживання алкогольних напоїв 280,0 280,0 280,0
5361800 0481 Реконструкція та ремонт майнового комплексу Державного науково-дослідного інституту "Система" 2 500,0 2 500,0 2 500,0
5380000 Державна туристична адміністрація України 28 689,7 1 848,4 824,1 38,0 26 841,3 28 689,7
5381000 Апарат Державної туристичної адміністрації України 28 689,7 1 848,4 824,1 38,0 26 841,3 28 689,7
5381010 0472 Керівництво та управління у сфері туризму 2 098,4 1 848,4 824,1 38,0 250,0 2 098,4
5381020 0472 Фінансова підтримка розвитку туризму в Україні 19 765,3 19 765,3 19 765,3
5381030 0840 Прикладні розробки у сфері туризму 334,2 334,2 334,2
5381040 0472 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку туризму 291,8 291,8 291,8
5381050 0472 Фінансова підтримка створення умов для забезпечення безпеки туристів та розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні 6 200,0 6 200,0 6 200,0
5420000 Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту 292 934,6 235 752,7 28 890,5 572,6 57 181,9 15 474,9 12 442,8 3 032,1 308 409,5
5421000 Апарат Державного  комітету України з питань фізичної культури і спорту 90 792,0 50 610,1 2 196,5 179,3 40 181,9 15 474,9 12 442,8 3 032,1 106 266,9
5421010 0810 Керівництво та управління у сфері фізичної культури і спорту 2 587,7 2 424,7 1 134,6 104,5 163,0 2 587,7
5421020 0941 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами І і IІ рівнів акредитації 6 968,6 6 353,6 615,0 546,6 490,1 56,5 7 515,2
5421030 0942 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами ІІІ і IV рівнів акредитації 37 228,9 34 228,9 3 000,0 14 849,3 11 952,7 2 896,6 52 078,2
5421040 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері спорту 147,1 147,1 87,1 15,8 147,1
5421050 0826 Функціонування музею спортивної слави України 197,6 197,6 58,5 15,0 197,6
5421090 0810 Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій 2 438,2 2 438,2 916,3 44,0 2 438,2
5421100 0810 Розвиток матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень 37 969,7 2 700,0 35 269,7 37 969,7
5421110 0840 Прикладні розробки у сфері розвитку окремих видів спорту та методики підготовки спортсменів 1 134,2 1 134,2 79,0 79,0 1 213,2
5421120 0810 Розвиток авіаційних видів спорту 2 120,0 2 120,0 2 120,0
5422000 Управління "Укрспортзабезпечення" 143 747,5 131 747,5 22 246,3 351,4 12 000,0 143 747,5
5422020 0810 Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень 82 325,5 70 325,5 22 039,8 351,4 12 000,0 82 325,5
5422030 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 49 244,2 49 244,2 49 244,2
5422040 0810 Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських іграх 4 896,5 4 896,5 4 896,5
5422050 0810 Проведення заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури 7 281,3 7 281,3 206,5 7 281,3
5423000 Національний комітет спорту інвалідів України 55 892,1 50 892,1 4 447,7 41,9 5 000,0 55 892,1
5423020 0810 Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів 20 959,4 20 499,4 4 447,7 41,9 460,0 20 959,4
5423030 0810 Підготовка і участь національних збірних команд в Параолімпійських  і Дефлімпійських іграх 26 352,7 26 352,7 26 352,7
5423040 0810 Фінансова підтримка параолімпійського руху в Україні 8 580,0 4 040,0 4 540,0 8 580,0
5424000 Профспілково-спортивне товариство "Україна" 2 503,0 2 503,0 2 503,0
5424020 0810 Фізкультурно-спортивна підготовка дітей та молоді 2 503,0 2 503,0 2 503,0
5480000 Державний комітет України з нагляду за охороною праці 53 232,4 47 400,5 28 723,4 1 002,4 5 831,9 400,0 400,0 53 632,4
5481000 Апарат Державного комітету України з нагляду за охороною праці 53 232,4 47 400,5 28 723,4 1 002,4 5 831,9 400,0 400,0 53 632,4
5481010 0412 Керівництво та управління у сфері нагляду за охороною праці 52 058,6 47 336,9 28 723,4 1 002,4 4 721,7 52 058,6
5481030 0950 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони праці та наглядової діяльності 63,6 63,6 63,6
5481040 0481 Прикладні розробки у сфері охорони праці 1 110,2 1 110,2 400,0 400,0 1 510,2
5500000 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 7 908,7 7 044,8 4 161,4 462,4 863,9 7 908,7
5501000 Апарат Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 7 908,7 7 044,8 4 161,4 462,4 863,9 7 908,7
5501010 0112 Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг 7 908,7 7 044,8 4 161,4 462,4 863,9 7 908,7
5530000 Державний комітет фінансового моніторингу 75 763,3 26 112,3 10 078,1 372,0 49 651,0 75 763,3
5531000 Апарат Державного комітету фінансового моніторингу 75 763,3 26 112,3 10 078,1 372,0 49 651,0 75 763,3
5531010 0112 Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу 54 763,3 26 112,3 10 078,1 372,0 28 651,0 54 763,3
5531800 0112 Здійснення капітального ремонту будинку по вул.Білоруській,24 21 000,0 21 000,0 21 000,0
5560000 Національна комісія з питань регулювання зв'язку 700,6 298,0 178,1 402,6 6 260,0 3 660,1 1 900,8 2 599,9 6 960,6
5561000 Національна комісія з питань регулювання зв'язку 700,6 298,0 178,1 402,6 6 260,0 3 660,1 1 900,8 2 599,9 6 960,6
5561010 0460 Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку 700,6 298,0 178,1 402,6 6 260,0 3 660,1 1 900,8 2 599,9 6 960,6
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України 129 333,4 69 627,2 62 536,0 4 021,2 59 706,2 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 130 264,4
5961000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України 129 333,4 69 627,2 62 536,0 4 021,2 59 706,2 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 130 264,4
5961010 0260 Розвідувальна діяльність у сфері оборони 129 333,4 69 627,2 62 536,0 4 021,2 59 706,2 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 130 264,4
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 6 400,0 6 400,0 6 400,0 6 400,0
5980000 Вища рада юстиції 8 943,0 5 443,0 2 485,6 70,0 3 500,0 8 943,0
5981000 Апарат Вищої ради юстиції 8 943,0 5 443,0 2 485,6 70,0 3 500,0 8 943,0
5981010 0330 Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю 8 943,0 5 443,0 2 485,6 70,0 3 500,0 8 943,0
5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 18 933,8 7 988,8 4 274,8 75,0 10 945,0 18 933,8
5991000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 18 933,8 7 988,8 4 274,8 75,0 10 945,0 18 933,8
5991010 0111 Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини 18 933,8 7 988,8 4 274,8 75,0 10 945,0 18 933,8
6010000 Антимонопольний комітет України 18 638,6 16 067,7 8 414,7 1 722,4 2 570,9 1 817,3 774,8 1 042,5 20 455,9
6011000 Апарат Антимонопольного комітету України 18 638,6 16 067,7 8 414,7 1 722,4 2 570,9 1 817,3 774,8 1 042,5 20 455,9
6011010 0411 Керівництво та управління  у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції 18 017,7 16 067,7 8 414,7 1 722,4 1 950,0 1 773,9 774,8 999,1 19 791,6
6011020 0481 Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права 620,9 620,9 43,4 43,4 664,3
6020000 Вища атестаційна комісія України 1 373,2 1 321,7 818,5 36,0 51,5 1 373,2
6021000 Апарат Вищої атестаційної комісії України 1 373,2 1 321,7 818,5 36,0 51,5 1 373,2
6021010 0990 Керівництво та управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів 1 113,6 1 062,1 676,7 36,0 51,5 1 113,6
6021020 0990 Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 259,6 259,6 141,8 259,6
6070000 Державний департамент України з питань виконання покарань 699 621,5 645 291,6 400 835,0 61 824,6 54 329,9 159 195,5 130 230,1 20 694,9 19 718,1 28 965,4 858 817,0
6071000 Апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань 699 621,5 645 291,6 400 835,0 61 824,6 54 329,9 159 195,5 130 230,1 20 694,9 19 718,1 28 965,4 858 817,0
6071010 0340 Керівництво та управління у сфері виконання покарань 35 487,4 35 487,4 31 320,0 667,4 108,0 106,0 15,0 10,0 2,0 35 595,4
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 3 141,8 3 141,8 3 141,8 3 141,8
6071020 0340 Утримання спецконтингенту в установах кримінально-виконавчої системи 141 487,8 138 687,8 45 597,8 2 800,0 94 273,3 91 483,2 16 742,0 2 790,1 235 761,1
6071030 0340 Здійснення виконання покарань та утримання персоналу установ і органів кримінально-виконавчої системи 428 818,1 426 218,1 369 340,0 8 428,1 2 600,0 38 179,0 36 602,3 20 515,9 2 851,2 1 576,7 466 997,1
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 32 486,4 32 486,4 32 486,4 123,4 123,4 123,4 32 609,8
6071040 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного департаменту України з питань виконання покарань 530,0 530,0 175,0 50,0 781,8 691,8 164,0 77,0 90,0 1 311,8
6071060 0340 Утримання спецконтингенту, хворого на туберкульоз, в установах кримінально-виконавчої системи 44 802,3 41 802,3 6 252,3 3 000,0 1 346,8 1 346,8 37,9 46 149,1
6071070 0340 Заходи щодо впровадження Кримінально-виконавчого кодексу та приведення умов тримання засуджених до вимог європейських стандартів 20 294,1 20 294,1 20 294,1
6071080 1062 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи 11 840,0 11 840,0 11 840,0
6071090 0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної реабілітації при установах виконання покарань 7 100,0 2 566,0 829,0 4 534,0 7 100,0
6071600 0763 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу в установах кримінально-виконавчої системи 9 261,8 9 261,8 24 506,6 24 506,6 33 768,4
6080000 Державний департамент України з питань виконання покарань (загальнодержавні видатки) 30 921,7 30 921,7 30 921,7
6081000 Державний департамент України з питань виконання покарань (загальнодержавні видатки) 30 921,7 30 921,7 30 921,7
6081020 1020 Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи 30 921,7 30 921,7 30 921,7
6100000 Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації 2 564,4 2 564,4 1 119,1 18 590,0 16 854,0 5 033,7 2 084,0 1 736,0 21 154,4
6101000 Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації 2 564,4 2 564,4 1 119,1 18 590,0 16 854,0 5 033,7 2 084,0 1 736,0 21 154,4
6101010 0454 Керівництво та управління у сфері нагляду за забезпеченням безпеки авіації 17 200,0 15 970,0 4 860,7 1 885,0 1 230,0 17 200,0
6101020 0731 Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту 1 616,1 1 616,1 1 119,1 1 190,0 874,0 173,0 199,0 316,0 2 806,1
6101030 0721 Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 948,3 948,3 948,3
6101040 0454 Страховий фонд безпеки авіації 200,0 10,0 190,0 200,0
6110000 Державний комітет архівів України 10 373,6 5 322,2 3 459,0 271,8 5 051,4 1 058,7 796,7 281,3 56,0 262,0 11 432,3
6111000 Апарат Державного комітету архівів України 10 373,6 5 322,2 3 459,0 271,8 5 051,4 1 058,7 796,7 281,3 56,0 262,0 11 432,3
6111010 0133 Керівництво та управління у сфері архівної справи 811,5 811,5 489,7 7,0 811,5
6111020 0150 Прикладні розробки у сфері архівної справи 551,4 551,4 26,0 26,0 577,4
6111030 0133 Архівна справа 9 010,7 4 510,7 2 969,3 264,8 4 500,0 1 032,7 796,7 281,3 56,0 236,0 10 043,4
6120000 Головне управління державної служби України 15 512,0 11 600,2 3 791,1 65,3 3 911,8 600,0 377,3 108,3 222,7 16 112,0
6121000 Апарат Головного управління державної служби України 12 286,2 9 786,2 3 271,1 52,8 2 500,0 600,0 377,3 108,3 222,7 12 886,2
6121010 0131 Керівництво та  функціональне управління у сфері державної служби 8 770,0 6 270,0 3 271,1 52,8 2 500,0 600,0 377,3 108,3 222,7 9 370,0
6121030 0950 Підготовка магістрів державної служби та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією 3 516,2 3 516,2 3 516,2
6122000 Центр сприяння інституційному розвитку державної служби 3 225,8 1 814,0 520,0 12,5 1 411,8 3 225,8
6122020 0150 Забезпечення інституційного розвитку державної служби та організація проведення функціональних обстежень органів виконавчої влади 2 014,0 1 814,0 520,0 12,5 200,0 2 014,0
6122030 0150 Дослідження і розробки у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу 1 211,8 1 211,8 1 211,8
6140000 Державна податкова адміністрація України 1 843 312,0 1 569 706,1 1 049 962,7 39 822,5 273 605,9 202 005,6 178 721,3 170,9 200,3 23 284,3 2 045 317,6
6141000 Апарат Державної податкової адміністрації України 1 843 312,0 1 569 706,1 1 049 962,7 39 822,5 273 605,9 202 005,6 178 721,3 170,9 200,3 23 284,3 2 045 317,6
6141010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства 1 652 454,7 1 521 207,8 1 049 265,6 39 609,5 131 246,9 157 624,6 151 598,0 173,3 6 026,6 1 810 079,3
6141020 0150 Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби 2 832,4 2 832,4 125,0 125,0 2 957,4
6141030 0941 Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 1 801,5 1 801,5 1 100,0 800,0 300,0 2 901,5
6141040 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією державної податкової служби 82 949,5 28 949,5 54 000,0 17 000,0 13 500,0 3 500,0 99 949,5
6141050 0950 Підвищення кваліфікації Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби 1 858,8 1 758,8 697,1 213,0 100,0 700,0 600,0 170,9 27,0 100,0 2 558,8
6141060 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів податкової служби 4 500,0 4 500,0 4 500,0
6141080 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи податкових органів 82 848,2 9 451,0 73 397,2 82 848,2
6141600 0112 Модернізація податкової служби 14 066,9 2 037,5 12 029,4 25 456,0 12 223,3 13 232,7 39 522,9
6150000 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 22 475,2 18 250,2 9 683,2 500,1 4 225,0 22 475,2
6151000 Апарат Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України 22 475,2 18 250,2 9 683,2 500,1 4 225,0 22 475,2
6151010 0411 Керівництво та управління у сфері фондового ринку 18 922,7 16 197,7 9 683,2 500,1 2 725,0 18 922,7
6151020 0411 Створення cистеми моніторингу фондового ринку 1 500,0 1 500,0 1 500,0
6151030 0950 Підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління 52,5 52,5 52,5
6151040 0481 Проведення рейтингової оцінки галузей національної економіки 2 000,0 2 000,0 2 000,0
6160000 Державна податкова адміністрація України (загальнодержавні видатки) 26 941,8 26 941,8 26 941,8
6161000 Державна податкова адміністрація України (загальнодержавні видатки) 26 941,8 26 941,8 26 941,8
6161020 1020 Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу податкової міліції 26 941,8 26 941,8 26 941,8
6170000 Державна служба експортного контролю України 2 619,4 1 966,2 1 315,6 104,9 653,2 2 619,4
6171000 Апарат Державної служби експортного контролю України 2 619,4 1 966,2 1 315,6 104,9 653,2 2 619,4
6171010 0411 Керівництво та управління у сфері експортного контролю 2 371,2 1 966,2 1 315,6 104,9 405,0 2 371,2
6171020 0481 Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю 248,2 248,2 248,2
6370000 Національна комісія регулювання електроенергетики України 7 935,3 6 933,3 3 714,4 155,8 1 002,0 50,0 50,0 20,0 7 985,3
6371000 Апарат Національної комісії регулювання електроенергетики України 7 935,3 6 933,3 3 714,4 155,8 1 002,0 50,0 50,0 20,0 7 985,3
6371010 0433 Керівництво та управління у сфері регулювання електроенергетики 7 935,3 6 933,3 3 714,4 155,8 1 002,0 50,0 50,0 20,0 7 985,3
6380000 Національне космічне агентство України 261 796,4 58 673,6 45 051,0 4 787,2 203 122,8 3 516,8 395,0 72,0 52,0 3 121,8 265 313,2
6381000 Апарат Національного космічного агентства України 261 796,4 58 673,6 45 051,0 4 787,2 203 122,8 3 516,8 395,0 72,0 52,0 3 121,8 265 313,2
6381010 0473 Керівництво та управління у сфері космічної діяльності 4 648,7 4 248,7 2 771,9 126,6 400,0 4 648,7
6381020 0487 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері космічної галузі 200,0 200,0 200,0
6381030 0960 Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України 1 942,8 1 942,8 738,1 170,5 425,0 395,0 72,0 52,0 30,0 2 367,8
6381040 0473 Загальнодержавна (Національна) космічна програма 59 500,0 59 500,0 50,0 50,0 59 550,0
6381050 0473 Управління та випробування космічних засобів 60 290,1 52 425,1 41 541,0 4 490,1 7 865,0 3 041,8 3 041,8 63 331,9
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 4 020,0 4 020,0 4 020,0 5,8 5,8 5,8 4 025,8
6381060 0473 Функціонування і розвиток національної системи сейсмічних спостережень 700,0 700,0 700,0
6381070 0460 Експлуатація супутникових систем зв'язку та телерадіомовлення 500,0 500,0 500,0
6381080 0487 Прикладні розробки у сфері космічної галузі 200,0 200,0 200,0
6381090 0487 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері космічної галузі 500,0 500,0 500,0
6381100 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національного космічного агентства 4 000,0 4 000,0 4 000,0
6381120 0512 Утилізація твердого ракетного палива 60 000,0 57,0 59 943,0 60 000,0
6381130 0473 Забезпечення обслуговування кредитних ресурсів, залучених для реалізації проекту "Циклон-4" 64 314,8 64 314,8 64 314,8
6381140 0434 Реконструкція і відновлення обладнання ТЕЦ ДП "ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" 5 000,0 5 000,0 5 000,0
6400000 Національний  координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів 11 472,2 872,2 614,8 9,8 10 600,0 300,0 300,0 11 772,2
6401000 Апарат Національного координаційного центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів 11 472,2 872,2 614,8 9,8 10 600,0 300,0 300,0 11 772,2
6401010 1070 Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку 2 472,2 872,2 614,8 9,8 1 600,0 300,0 300,0 2 772,2
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 6,6 6,6 6,6 6,6
6401020 0442 Конверсія колишніх військових об'єктів 9 000,0 9 000,0 9 000,0
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 4 370,4 4 370,4 2 663,8 60,0 4 370,4
6441000 Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 4 370,4 4 370,4 2 663,8 60,0 4 370,4
6441010 0831 Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення 4 370,4 4 370,4 2 663,8 60,0 4 370,4
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 14 763,1 7 536,9 4 534,7 7 226,2 1 790,0 1 790,0 16 553,1
6501000 Апарат Ради національної безпеки і оборони України 14 763,1 7 536,9 4 534,7 7 226,2 1 790,0 1 790,0 16 553,1
6501010 0350 Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони 8 729,8 7 442,6 4 495,9 1 287,2 8 729,8
6501020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері національної безпеки 1 349,7 1 349,7 190,0 190,0 1 539,7
6501030 0370 Прикладні розробки у сфері національної безпеки 4 589,3 4 589,3 1 600,0 1 600,0 6 189,3
6501040 0370 Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів у сфері національної безпеки 94,3 94,3 38,8 94,3
6510000 Рахункова палата 27 078,8 21 517,0 10 140,1 1 085,2 5 561,8 27 078,8
6511000 Апарат Рахункової палати 27 078,8 21 517,0 10 140,1 1 085,2 5 561,8 27 078,8
6511010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету 23 321,8 21 517,0 10 140,1 1 085,2 1 804,8 23 321,8
6511020 0112 Створення інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати 3 757,0 3 757,0 3 757,0
6520000 Служба безпеки України 985 175,2 889 837,0 713 010,8 25 784,9 95 338,2 40 441,9 30 061,5 4 359,5 4 400,9 10 380,4 1 025 617,1
6521000 Центральне управління Служби безпеки України 965 714,3 885 558,3 709 926,1 25 784,9 80 156,0 40 441,9 30 061,5 4 359,5 4 400,9 10 380,4 1 006 156,2
6521010 0350 Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України 844 884,1 804 009,6 659 930,5 22 357,1 40 874,5 7 750,7 5 381,9 612,9 998,3 2 368,8 852 634,8
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 69 983,9 69 983,9 69 983,9 69 983,9
6521030 0370 Наукова діяльність у сфері забезпечення державної безпеки, дослідження та розробки спеціальної техніки 850,0 75,0 775,0 850,0
6521040 0113 Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади 1 300,0 1 300,0 1 300,0
6521050 0734 Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби безпеки України 33 304,6 28 712,1 16 297,9 2 302,8 4 592,5 30 878,4 23 312,7 3 689,0 3 368,6 7 565,7 64 183,0
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 577,7 577,7 577,7 577,7
6521070 0942 Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації 48 790,2 46 790,2 33 697,7 1 125,0 2 000,0 1 368,3 932,4 57,6 15,0 435,9 50 158,5
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 3 009,3 3 009,3 3 009,3 3 009,3
6521090 0910 Утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України 671,4 671,4 444,5 434,5 19,0 10,0 1 115,9
6521100 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України 18 954,0 18 954,0 18 954,0
6521120 0350 Захист інформаційних ресурсів держави 6 150,0 6 150,0 6 150,0
6521140 0350  Розвиток та модернізація державної системи урядового зв'язку 1 800,0 1 800,0 1 800,0
6521150 0350 Створення та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку 510,0 510,0 510,0
6521200 0350 Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України 8 500,0 4 000,0 4 500,0 8 500,0
6524000 Антитерористичний центр Служби безпеки України 19 460,9 4 278,7 3 084,7 15 182,2 19 460,9
6524010 0350 Боротьба з тероризмом на території України 19 460,9 4 278,7 3 084,7 15 182,2 19 460,9
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 354,8 354,8 354,8 354,8
6530000 Служба безпеки України (загальнодержавні видатки) 255 782,2 255 782,2 255 782,2
6531000 Служба безпеки України (загальнодержавні видатки) 255 782,2 255 782,2 255 782,2
6531020 1020 Пенсійне забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України та Управління державної охорони 255 782,2 255 782,2 255 782,2
6540000 Національна академія наук України 914 081,1 62 194,7 34 874,0 2 241,7 851 886,4 235 564,8 2 483,6 227,0 89,9 233 081,2 1 149 645,9
6541000 Апарат Національної академії наук України 914 081,1 62 194,7 34 874,0 2 241,7 851 886,4 235 564,8 2 483,6 227,0 89,9 233 081,2 1 149 645,9
6541020 0150 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України 23 496,2 23 326,2 18 956,3 166,0 170,0 1 837,5 1 327,5 22,9 510,0 25 333,7
6541030 0140 Фундаментальні дослідження наукових установ Національної академії наук України 516 310,6 516 310,6 193 163,7 193 163,7 709 474,3
6541040 0487 Прикладні розробки у сфері розвитку галузей економіки 147 924,6 147 924,6 38 223,4 38 223,4 186 148,0
в тому числі розробка та створення засобів криптографічного захисту інформації 25 000,0 25 000,0 25 000,0
6541050 0487 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку галузей економіки 45 593,0 45 593,0 45 593,0
6541060 0150 Фінансова підтримка технічного забезпечення Національної академії наук України 76 253,6 76 253,6 76 253,6
6541080 0942 Підготовка кадрів фізико-технічного напряму вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 2 979,0 2 979,0 222,9 119,9 103,0 3 201,9
6541090 0990 Методичне забезпечення викладення народознавства та  української мови як іноземної Міжнародною школою україністики 127,7 127,7 77,7 1,8 29,0 27,0 7,0 2,0 156,7
6541100 0731 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України 7 955,8 7 943,8 3 818,9 511,0 12,0 211,5 201,5 45,0 5,0 10,0 8 167,3
6541130 0150 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Національної академії наук України 14 590,9 13 257,7 3 792,2 805,7 1 333,2 315,0 305,0 80,0 38,0 10,0 14 905,9
6541140 0530 Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України 9 869,8 9 869,8 1 000,0 1 000,0 10 869,8
6541160 0481 Сейсмічні та геофізичні спостереження 2 385,3 2 380,3 1 578,9 78,5 5,0 2 385,3
6541170 0530 Збереження та розвиток садово-паркового комплексу "Феофанія" 37 894,6 37 894,6 37 894,6
6541180 0487 Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського 12 200,0 12 180,0 6 650,0 678,7 20,0 561,8 502,7 95,0 24,0 59,1 12 761,8
6541190 0731 Фінансова підтримка оздоровчих закладів Національної академії наук України 5 000,0 5 000,0 5 000,0
6541830 1062 Будівництво житла для вчених Національної академії наук України 10 000,0 10 000,0 10 000,0
6541840 0732 Завершення будівництва третьої черги пускового комплексу Інституту сорбації та проблем ендоекології Національної академії наук України 1 500,0 1 500,0 1 500,0
6550000 Академія педагогічних наук України 30 127,2 7 882,1 4 080,7 734,2 22 245,1 5 092,2 3 724,6 1 505,0 265,1 1 367,6 35 219,4
6551000 Апарат Академії педагогічних наук України 30 127,2 7 882,1 4 080,7 734,2 22 245,1 5 092,2 3 724,6 1 505,0 265,1 1 367,6 35 219,4
6551020 0980 Наукова і організаційна діяльність президії Академії педагогічних наук України 4 907,1 4 907,1 231,4 231,4 5 138,5
6551030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук 15 381,7 15 381,7 986,8 881,0 314,5 92,9 105,8 16 368,5
6551040 0980 Прикладні розробки у сфері педагогіки та психології 130,8 130,8 130,8
6551050 0980 Підготовка наукових кадрів у системі Академії педагогічних наук України 1 398,0 1 398,0 426,8 465,5 465,5 254,0 1 863,5
6551060 0950 Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації 4 583,6 3 783,6 2 463,3 359,3 800,0 3 194,3 2 291,9 936,5 165,4 902,4 7 777,9
6551070 0930 Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України 2 466,8 2 466,8 1 108,9 374,9 214,2 86,2 6,8 128,0 2 681,0
6551080 0980 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії педагогічних наук України 171,3 111,3 60,0 171,3
6551090 0980 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері педагогіки та психології 965,5 965,5 965,5
6551100 0826 Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики 122,4 122,4 81,7 122,4
6560000 Академія медичних наук України 443 547,8 287 725,9 89 955,7 18 310,1 155 821,9 21 588,8 6 864,1 654,6 675,5 14 724,7 465 136,6
6561000 Апарат Академії медичних наук України 443 547,8 287 725,9 89 955,7 18 310,1 155 821,9 21 588,8 6 864,1 654,6 675,5 14 724,7 465 136,6
6561020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини 22 167,2 22 167,2 22 167,2
6561030 0750 Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб людини 30 134,2 30 134,2 13 594,5 13 594,5 43 728,7
6561040 0750 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини 6 720,5 6 720,5 6 720,5
6561050 0750 Підготовка наукових кадрів Академією медичних наук України 996,1 996,1 73,4 996,1
6561060 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук України 295 357,6 277 357,6 85 737,7 18 056,4 18 000,0 7 814,5 6 756,3 638,9 667,4 1 058,2 303 172,1
6561070 0722 Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук України 4 187,4 4 037,4 1 531,3 200,1 150,0 179,8 107,8 15,7 8,1 72,0 4 367,2
6561080 0763 Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для клінік науково-дослідних установ Академії медичних наук України 29 872,5 1 872,5 28 000,0 29 872,5
6561090 0750 Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук України 3 348,3 3 328,3 2 613,3 26,6 20,0 3 348,3
6561100 0750 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії медичних наук України 164,0 134,0 27,0 30,0 164,0
6561820 0732 Реконструкція споруд та оснащення Інституту невідкладної і відновної хірургії Академії медичних наук України 10 000,0 10 000,0 10 000,0
6561830 0732 Будівництво хірургічного корпусу Інституту онкології Академії медичних наук України 15 600,0 15 600,0 15 600,0
6561840 0732 Завершення будівництва "Дитячого корпусу" Інституту фтизіатрії і пульмонології 10 000,0 10 000,0 10 000,0
6561850 0732 Будівництво поліклінічного корпусу Інституту травматології та ортопедії 15 000,0 15 000,0 15 000,0
6570000 Академія мистецтв України 8 300,0 4 430,5 3 665,4 93,0 3 869,5 8 300,0
6571000 Апарат Академії мистецтв України 8 300,0 4 430,5 3 665,4 93,0 3 869,5 8 300,0
6571020 0840 Наукова і організаційна діяльність президії Академії мистецтв України 5 430,5 4 430,5 3 665,4 93,0 1 000,0 5 430,5
6571030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства 2 869,5 2 869,5 2 869,5
6580000 Академія правових наук України 8 983,9 4 118,9 3 457,9 36,6 4 865,0 2 662,6 188,0 20,4 2 474,6 11 646,5
6581000 Апарат Академії правових наук України 8 983,9 4 118,9 3 457,9 36,6 4 865,0 2 662,6 188,0 20,4 2 474,6 11 646,5
6581020 0370 Наукова і організаційна діяльність президії Академії правових наук України 4 144,7 4 056,2 3 457,9 36,6 88,5 210,0 137,0 4,0 73,0 4 354,7
6581030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права 4 058,9 4 058,9 2 388,9 2 388,9 6 447,8
6581040 0370 Підготовка наукових кадрів у сфері законодавства 62,7 62,7 63,7 51,0 16,4 12,7 126,4
6581050 0370 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері удосконалення законодавства 225,7 225,7 225,7
6581060 0370 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм  у сфері боротьби зі злочинністю 491,9 491,9 491,9
6590000 Українська академія аграрних наук 154 593,2 14 691,2 8 728,9 540,6 139 902,0 58 723,0 890,0 167,1 125,5 57 833,0 213 316,2
6591000 Апарат Української академії аграрних наук 154 593,2 14 691,2 8 728,9 540,6 139 902,0 58 723,0 890,0 167,1 125,5 57 833,0 213 316,2
6591020 0482 Наукова і організаційна діяльність президії Української академії аграрних наук 7 168,7 7 168,7 5 699,1 165,0 160,0 160,0 11,0 7 328,7
6591030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних наук 82 730,2 82 730,2 17 901,0 17 901,0 100 631,2
6591040 0482 Прикладні розробки Української академії аграрних наук у сфері сільськогосподарських наук 40 396,7 40 396,7 39 777,0 39 777,0 80 173,7
6591050 0482 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва та застосування нових технологій у рослинництві 3 250,1 3 250,1 3 250,1
6591060 0482 Фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів агропромислового комплексу 3 753,4 3 704,4 1 206,1 49,0 3 753,4
6591070 0421 Докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств 149,5 149,5 149,5
6591080 0421 Селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах 5 601,9 5 601,9 5 601,9
6591090 0421 Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва 6 714,6 6 714,6 6 714,6
6591100 0520 Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" 3 607,8 2 607,8 1 426,7 184,0 1 000,0 535,0 380,0 50,1 0,5 155,0 4 142,8
6591110 0482 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Української академії аграрних наук 1 220,3 1 210,3 397,0 191,6 10,0 350,0 350,0 117,0 114,0 1 570,3
6600000 Управління державної охорони України 80 426,4 72 015,7 58 174,8 1 508,5 8 410,7 550,0 200,0 350,0 80 976,4
6601000 Управління державної охорони України 80 426,4 72 015,7 58 174,8 1 508,5 8 410,7 550,0 200,0 350,0 80 976,4
6601020 0350 Державна охорона органів державної влади та посадових осіб 76 777,4 72 015,7 58 174,8 1 508,5 4 761,7 550,0 200,0 350,0 77 327,4
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 6 618,8 6 618,8 6 618,8 6 618,8
6601030 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України 3 649,0 3 649,0 3 649,0
6610000 Фонд державного майна України 34 763,0 34 763,0 24 544,8 391,0 72 458,4 41 257,0 6 912,1 2 672,7 31 201,4 107 221,4
6611000 Апарат Фонду державного майна України 34 763,0 34 763,0 24 544,8 391,0 72 458,4 41 257,0 6 912,1 2 672,7 31 201,4 107 221,4
6611010 0411 Керівництво та управління у сфері державного майна 34 763,0 34 763,0 24 544,8 391,0 640,0 624,0 16,0 35 403,0
6611020 0411 Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна 71 818,4 40 633,0 6 912,1 2 672,7 31 185,4 71 818,4
6620000 Служби зовнішньої розвідки України 109 029,0 103 513,0 88 200,1 1 452,2 5 516,0 745,0 745,0 109 774,0
6621000 Служби зовнішньої розвідки України 109 029,0 103 513,0 88 200,1 1 452,2 5 516,0 745,0 745,0 109 774,0
6621010 0350 Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном 107 329,0 102 813,0 88 200,1 1 452,2 4 516,0 745,0 745,0 108 074,0
в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 9 875,5 9 875,5 9 875,5 9 875,5
6621020 0734 Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби зовнішньої розвідки України 700,0 700,0 700,0
6621030 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України 1 000,0 1 000,0 1 000,0
6730000 Центральна виборча комісія 84 743,9 68 443,9 9 092,5 414,0 16 300,0 84 743,9
6731000 Апарат Центральної виборчої комісії 84 743,9 68 443,9 9 092,5 414,0 16 300,0 84 743,9
6731010 0160 Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів 32 843,7 20 543,7 9 092,5 414,0 12 300,0 32 843,7
6731020 0160 Проведення виборів народних депутатів України 4 500,0 4 500,0 4 500,0
6731040 0160 Проведення виборів Президента України 42 400,2 42 400,2 42 400,2
6731050 0160 Створення та запровадження Єдиного державного реєстру виборців і єдиної електронної інформаційної системи "Вибори" 5 000,0 1 000,0 4 000,0 5 000,0
6800000 Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 7 200,0 7 200,0 7 200,0
6801000 Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 7 200,0 7 200,0 7 200,0
6801060 0421 Ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у лізингоотримувачів, визначених банкрутами або такими, що порушили договір лізингу  7 200,0 7 200,0 7 200,0
7710000 Рада міністрів Автономної Республіки Крим 19 869,3 19 136,8 11 155,6 933,6 732,5 124,0 122,3 73,4 1,7 19 993,3
7711000 Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим 19 869,3 19 136,8 11 155,6 933,6 732,5 124,0 122,3 73,4 1,7 19 993,3
7711010 0111 Здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим 19 869,3 19 136,8 11 155,6 933,6 732,5 124,0 122,3 73,4 1,7 19 993,3
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 44 317,7 43 670,8 25 466,3 1 620,8 646,9 1 243,9 1 066,9 314,9 99,5 177,0 45 561,6
7721000 Апарат Вінницької обласної державної адміністрації 44 317,7 43 670,8 25 466,3 1 620,8 646,9 1 243,9 1 066,9 314,9 99,5 177,0 45 561,6
7721010 0111 Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області 44 317,7 43 670,8 25 466,3 1 620,8 646,9 1 243,9 1 066,9 314,9 99,5 177,0 45 561,6
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 27 427,9 26 517,6 15 378,6 931,3 910,3 929,7 716,8 219,1 45,6 212,9 28 357,6
7731000 Апарат Волинської обласної державної адміністрації 27 427,9 26 517,6 15 378,6 931,3 910,3 929,7 716,8 219,1 45,6 212,9 28 357,6
7731010 0111 Здійснення виконавчої влади у Волинській області 27 427,9 26 517,6 15 378,6 931,3 910,3 929,7 716,8 219,1 45,6 212,9 28 357,6
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 39 339,3 38 948,0 22 571,3 1 681,8 391,3 1 981,6 1 821,4 341,5 246,3 160,2 41 320,9
7741000 Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації 39 339,3 38 948,0 22 571,3 1 681,8 391,3 1 981,6 1 821,4 341,5 246,3 160,2 41 320,9
7741010 0111 Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області 39 339,3 38 948,0 22 571,3 1 681,8 391,3 1 981,6 1 821,4 341,5 246,3 160,2 41 320,9
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 34 875,3 34 401,9 19 917,9 1 902,8 473,4 1 791,5 1 597,5 372,3 58,8 194,0 36 666,8
7751000 Апарат Донецької обласної державної адміністрації 34 875,3 34 401,9 19 917,9 1 902,8 473,4 1 791,5 1 597,5 372,3 58,8 194,0 36 666,8
7751010 0111 Здійснення виконавчої влади у Донецькій області 34 875,3 34 401,9 19 917,9 1 902,8 473,4 1 791,5 1 597,5 372,3 58,8 194,0 36 666,8
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 36 742,9 36 353,6 21 127,1 1 834,6 389,3 718,6 632,0 175,9 49,0 86,6 37 461,5
7761000 Апарат Житомирської обласної державної адміністрації 36 742,9 36 353,6 21 127,1 1 834,6 389,3 718,6 632,0 175,9 49,0 86,6 37 461,5
7761010 0111 Здійснення виконавчої влади у Житомирській області 36 742,9 36 353,6 21 127,1 1 834,6 389,3 718,6 632,0 175,9 49,0 86,6 37 461,5
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 29 027,5 26 668,4 15 434,4 1 366,3 2 359,1 910,0 785,0 207,0 180,0 125,0 29 937,5
7771000 Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації 29 027,5 26 668,4 15 434,4 1 366,3 2 359,1 910,0 785,0 207,0 180,0 125,0 29 937,5
7771010 0111 Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області 29 027,5 26 668,4 15 434,4 1 366,3 2 359,1 910,0 785,0 207,0 180,0 125,0 29 937,5
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 32 219,3 31 088,4 17 983,7 1 008,9 1 130,9 1 312,8 1 125,5 282,0 79,9 187,3 33 532,1
7781000 Апарат Запорізької обласної державної адміністрації 32 219,3 31 088,4 17 983,7 1 008,9 1 130,9 1 312,8 1 125,5 282,0 79,9 187,3 33 532,1
7781010 0111 Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області 32 219,3 31 088,4 17 983,7 1 008,9 1 130,9 1 312,8 1 125,5 282,0 79,9 187,3 33 532,1
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 30 265,9 28 786,7 16 705,8 1 215,3 1 479,2 1 498,8 1 232,8 227,1 113,2 266,0 31 764,7
7791000 Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації 30 265,9 28 786,7 16 705,8 1 215,3 1 479,2 1 498,8 1 232,8 227,1 113,2 266,0 31 764,7
7791010 0111 Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області 30 265,9 28 786,7 16 705,8 1 215,3 1 479,2 1 498,8 1 232,8 227,1 113,2 266,0 31 764,7
7800000 Київська обласна державна адміністрація 42 175,3 41 604,6 24 172,8 2 698,6 570,7 1 367,9 1 181,7 360,1 125,6 186,2 43 543,2
7801000 Апарат Київської обласної державної адміністрації 42 175,3 41 604,6 24 172,8 2 698,6 570,7 1 367,9 1 181,7 360,1 125,6 186,2 43 543,2
7801010 0111 Здійснення виконавчої влади у Київській області 42 175,3 41 604,6 24 172,8 2 698,6 570,7 1 367,9 1 181,7 360,1 125,6 186,2 43 543,2
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 31 651,7 30 959,5 17 881,1 1 590,2 692,2 896,1 719,7 216,5 38,7 176,4 32 547,8
7811000 Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації 31 651,7 30 959,5 17 881,1 1 590,2 692,2 896,1 719,7 216,5 38,7 176,4 32 547,8
7811010 0111 Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області 31 651,7 30 959,5 17 881,1 1 590,2 692,2 896,1 719,7 216,5 38,7 176,4 32 547,8
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 32 515,5 32 013,1 18 198,1 1 852,4 502,4 910,1 673,9 202,1 36,1 236,2 33 425,6
7821000 Апарат Луганської обласної державної адміністрації 32 515,5 32 013,1 18 198,1 1 852,4 502,4 910,1 673,9 202,1 36,1 236,2 33 425,6
7821010 0111 Здійснення виконавчої влади у Луганській області 32 515,5 32 013,1 18 198,1 1 852,4 502,4 910,1 673,9 202,1 36,1 236,2 33 425,6
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 36 470,6 36 156,5 21 040,8 1 098,7 314,1 1 289,3 1 050,3 269,3 67,0 239,0 37 759,9
7831000 Апарат Львівської обласної державної адміністрації 36 470,6 36 156,5 21 040,8 1 098,7 314,1 1 289,3 1 050,3 269,3 67,0 239,0 37 759,9
7831010 0111 Здійснення виконавчої влади у Львівській області 36 470,6 36 156,5 21 040,8 1 098,7 314,1 1 289,3 1 050,3 269,3 67,0 239,0 37 759,9
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 29 117,9 28 686,7 16 639,6 1 265,6 431,2 1 278,5 1 059,3 350,3 99,4 219,2 30 396,4
7841000 Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації 29 117,9 28 686,7 16 639,6 1 265,6 431,2 1 278,5 1 059,3 350,3 99,4 219,2 30 396,4
7841010 0111 Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області 29 117,9 28 686,7 16 639,6 1 265,6 431,2 1 278,5 1 059,3 350,3 99,4 219,2 30 396,4
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 43 136,5 41 641,9 24 301,7 2 125,5 1 494,6 2 256,8 1 962,0 727,2 81,0 294,8 45 393,3
7851000 Апарат Одеської обласної державної адміністрації 43 136,5 41 641,9 24 301,7 2 125,5 1 494,6 2 256,8 1 962,0 727,2 81,0 294,8 45 393,3
7851010 0111 Здійснення виконавчої влади в Одеській області 43 136,5 41 641,9 24 301,7 2 125,5 1 494,6 2 256,8 1 962,0 727,2 81,0 294,8 45 393,3
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 35 213,6 34 339,2 19 825,8 1 345,1 874,4 1 699,9 1 416,6 289,9 122,6 283,3 36 913,5
7861000 Апарат Полтавської обласної державної адміністрації 35 213,6 34 339,2 19 825,8 1 345,1 874,4 1 699,9 1 416,6 289,9 122,6 283,3 36 913,5
7861010 0111 Здійснення виконавчої влади у Полтавській області 35 213,6 34 339,2 19 825,8 1 345,1 874,4 1 699,9 1 416,6 289,9 122,6 283,3 36 913,5
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 27 806,5 26 770,5 15 343,2 1 811,7 1 036,0 1 437,5 1 225,3 273,1 124,8 212,2 29 244,0
7871000 Апарат Рівненської обласної державної адміністрації 27 806,5 26 770,5 15 343,2 1 811,7 1 036,0 1 437,5 1 225,3 273,1 124,8 212,2 29 244,0
7871010 0111 Здійснення виконавчої влади у Рівненській області 27 806,5 26 770,5 15 343,2 1 811,7 1 036,0 1 437,5 1 225,3 273,1 124,8 212,2 29 244,0
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 30 694,9 30 165,9 17 363,4 945,3 529,0 1 113,9 951,9 290,3 41,4 162,0 31 808,8
7881000 Апарат Сумської обласної державної адміністрації 30 694,9 30 165,9 17 363,4 945,3 529,0 1 113,9 951,9 290,3 41,4 162,0 31 808,8
7881010 0111 Здійснення виконавчої влади у Сумській області 30 694,9 30 165,9 17 363,4 945,3 529,0 1 113,9 951,9 290,3 41,4 162,0 31 808,8
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 29 849,8 29 512,1 16 971,9 1 303,3 337,7 945,2 841,3 296,8 48,8 103,9 30 795,0
7891000 Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації 29 849,8 29 512,1 16 971,9 1 303,3 337,7 945,2 841,3 296,8 48,8 103,9 30 795,0
7891010 0111 Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області 29 849,8 29 512,1 16 971,9 1 303,3 337,7 945,2 841,3 296,8 48,8 103,9 30 795,0
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 45 022,2 43 960,6 25 509,9 2 179,6 1 061,6 1 873,5 1 363,8 250,0 250,3 509,7 46 895,7
7901000 Апарат Харківської обласної державної адміністрації 45 022,2 43 960,6 25 509,9 2 179,6 1 061,6 1 873,5 1 363,8 250,0 250,3 509,7 46 895,7
7901010 0111 Здійснення виконавчої влади у Харківській області 45 022,2 43 960,6 25 509,9 2 179,6 1 061,6 1 873,5 1 363,8 250,0 250,3 509,7 46 895,7
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 27 505,6 26 998,4 15 558,0 1 151,7 507,2 1 168,9 932,7 162,7 62,9 236,2 28 674,5
7911000 Апарат Херсонської обласної державної адміністрації 27 505,6 26 998,4 15 558,0 1 151,7 507,2 1 168,9 932,7 162,7 62,9 236,2 28 674,5
7911010 0111 Здійснення виконавчої влади у Херсонській області 27 505,6 26 998,4 15 558,0 1 151,7 507,2 1 168,9 932,7 162,7 62,9 236,2 28 674,5
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 32 721,6 32 330,4 18 753,8 1 349,8 391,2 701,7 396,7 111,0 305,0 33 423,3
7921000 Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації 32 721,6 32 330,4 18 753,8 1 349,8 391,2 701,7 396,7 111,0 305,0 33 423,3
7921010 0111 Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області 32 721,6 32 330,4 18 753,8 1 349,8 391,2 701,7 396,7 111,0 305,0 33 423,3
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 30 826,8 30 243,7 17 451,6 1 320,5 583,1 1 113,8 914,8 238,2 88,2 199,0 31 940,6
7931000 Апарат Черкаської обласної державної адміністрації 30 826,8 30 243,7 17 451,6 1 320,5 583,1 1 113,8 914,8 238,2 88,2 199,0 31 940,6
7931010 0111 Здійснення виконавчої влади у Черкаській області 30 826,8 30 243,7 17 451,6 1 320,5 583,1 1 113,8 914,8 238,2 88,2 199,0 31 940,6
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 22 147,1 19 028,5 10 922,7 742,9 3 118,6 1 206,0 800,6 266,7 34,5 405,4 23 353,1
7941000 Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації 22 147,1 19 028,5 10 922,7 742,9 3 118,6 1 206,0 800,6 266,7 34,5 405,4 23 353,1
7941010 0111 Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області 22 147,1 19 028,5 10 922,7 742,9 3 118,6 1 206,0 800,6 266,7 34,5 405,4 23 353,1
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 32 766,4 32 047,9 18 531,8 1 327,6 718,5 1 032,5 857,5 182,0 81,2 175,0 33 798,9
7951000 Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації 32 766,4 32 047,9 18 531,8 1 327,6 718,5 1 032,5 857,5 182,0 81,2 175,0 33 798,9
7951010 0111 Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області 32 766,4 32 047,9 18 531,8 1 327,6 718,5 1 032,5 857,5 182,0 81,2 175,0 33 798,9
7970000 Севастопольська міська державна адміністрація 14 378,6 12 427,4 6 965,7 890,7 1 951,2 2 241,9 1 689,6 843,3 73,2 552,3 16 620,5
7971000 Апарат Севастопольської міської державної адміністрації 14 378,6 12 427,4 6 965,7 890,7 1 951,2 2 241,9 1 689,6 843,3 73,2 552,3 16 620,5
7971010 0111 Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі 14 378,6 12 427,4 6 965,7 890,7 1 951,2 2 241,9 1 689,6 843,3 73,2 552,3 16 620,5
8680000 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва 17 749,3 11 695,4 3 996,9 300,6 6 053,9 66 914,8 1 267,0 25,0 65 647,8 84 664,1
8681000 Апарат Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 17 749,3 11 695,4 3 996,9 300,6 6 053,9 66 914,8 1 267,0 25,0 65 647,8 84 664,1
8681010 0411 Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та підприємництва 11 540,4 8 597,9 3 996,9 300,6 2 942,5 400,0 400,0 25,0 11 940,4
8681020 0411 Заходи, пов'язані з веденням Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та Єдиного ліцензійного реєстру 4 408,9 3 097,5 1 311,4 867,0 867,0 5 275,9
8681030 0490 Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні у 2005 році 1 800,0 1 800,0 1 800,0
8681600 0411 Розвиток приватного сектора 65 647,8 65 647,8 65 647,8