Додаток № 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Фінансування Державного бюджету України на 2005 рік
(тис.  грн.)
Код Найменування Всього Загальний фонд  Спеціальний фонд 
Загальне фінансування 8 869 831,9 8 593 572,3 276 259,6
400000 Фінансування за борговими операціями 3 027 422,2 2 841 098,9 186 323,3
401000 Запозичення 12 433 243,6 11 729 822,8 703 420,8
401100 Внутрішні запозичення 4 000 000,0 4 000 000,0
401200 Зовнішні запозичення 8 433 243,6 7 729 822,8 703 420,8
402000 Погашення -9 405 821,4 -8 888 723,9 -517 097,5
402100 Внутрішні зобов'язання -3 137 731,0 -3 137 731,0
402200 Зовнішні зобов'язання -6 268 090,4 -5 750 992,9 -517 097,5
500000 Надходження від приватизації державного майна 5 323 891,1 5 233 954,8 89 936,3
501000 Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуван 5 299 760,1 5 233 954,8 65 805,3
502000 Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми 131,0 131,0
503000 Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 24 000,0 24 000,0
600000 Фінансування за активними операціями 518 518,6 518 518,6
601000 Зміни обсягів  депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 18 518,6 18 518,6
601100 Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів 397 417,3 397 417,3
601200 Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів -378 898,7 -378 898,7
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 500 000,0 500 000,0
602100 На початок періоду 500 000,0 500 000,0