Порівняльна таблиця видатків та надання кредитів Закону України "Про Державний бюджет України на  2005 рік"
  (тис. грн.)
Коди Найменування видатків та надання кредитів згідно з бюджетною класифікацією Затверджено Проект з урахуванням запропонованих змін Зміни, що пропонуються
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
0110000 Апарат Верховної Ради України 411 629,0 374 720,0 36 909,0 439 263,6 402 354,6 36 909,0 27 634,6 27 634,6  
0111000 Апарат Верховної Ради України 411 629,0 374 720,0 36 909,0 439 263,6 402 354,6 36 909,0 27 634,6 27 634,6  
0111010 Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 232 926,2 232 926,2   240 725,4 240 725,4   7 799,2 7 799,2  
0111020 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 56 928,0 56 928,0   70 657,7 70 657,7   13 729,7 13 729,7  
0111050 Обслуговування діяльності Верховної Ради України 50 467,6 47 787,6 2 680,0 56 573,3 53 893,3 2 680,0 6 105,7 6 105,7  
0300000 Державне управління справами 472 676,4 435 753,5 36 922,9 451 631,6 410 759,1 40 872,5 -21 044,8 -24 994,4 3 949,6
0301000 Апарат Державного управління справами 432 737,9 395 815,0 36 922,9 409 400,9 368 528,4 40 872,5 -23 337,0 -27 286,6 3 949,6
0301010 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента України 54 883,2 54 883,2   59 121,4 59 121,4   4 238,2 4 238,2  
0301030 Обслуговування діяльності Президента України 46 741,3 39 158,3 7 583,0 48 155,8 40 572,8 7 583,0 1 414,5 1 414,5  
0301050 Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків 25 925,0 25 925,0   40 000,0 40 000,0   14 075,0 14 075,0  
0301060 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 24 595,2 21 185,9 3 409,3 26 042,3 22 633,0 3 409,3 1 447,1 1 447,1  
0301070 Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 1 941,9 1 941,9   2 200,9 2 200,9   259,0 259,0  
0301080 Фундаментальні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень  із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 7 875,0 7 875,0   8 289,1 8 289,1   414,1 414,1  
0301090 Прикладні розробки у сфері державного управління 749,9 749,9   846,1 846,1   96,2 96,2  
0301110 Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" 29 352,7 28 579,7 773,0 30 772,9 28 669,9 2 103,0 1 420,2 90,2 1 330,0
0301120 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія" 8 825,6 5 545,8 3 279,8 9 857,2 5 949,5 3 907,7 1 031,6 403,7 627,9
0301130 Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України 41 747,5 25 431,7 16 315,8 48 129,1 29 821,6 18 307,5 6 381,6 4 389,9 1 991,7
0301140 Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 5 231,4 4 531,4 700,0 5 341,8 4 641,8 700,0 110,4 110,4  
0301160 Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Адміністрації Президента України 6 200,0 6 200,0   3 340,0 3 340,0   -2 860,0 -2 860,0  
0301170 Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 37 043,5 35 071,5 1 972,0 39 898,5 37 926,5 1 972,0 2 855,0 2 855,0  
0301190 Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 49 825,4 47 855,4 1 970,0 29 174,9 27 204,9 1 970,0 -20 650,5 -20 650,5  
0301200 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в  лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади 3 628,2 2 708,2 920,0 3 195,7 2 275,7 920,0 -432,5 -432,5  
0301230 Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 31,1 31,1   35,6 35,6   4,5 4,5  
0301260 Ведення лісового та мисливського господарства 2 418,9 2 418,9   2 434,7 2 434,7   15,8 15,8  
0301280 Виконання загальнодержавних організаційних, інформаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів Цільового плану Україна-НАТО 3 260,0 3 260,0   3 097,0 3 097,0   -163,0 -163,0  
0301330 Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 195,6 195,6   201,4 201,4   5,8 5,8  
0301800 Проведення капітального ремонту та реконструкції поліклініки № 1 Державного управління справами 13 000,0 13 000,0         -13 000,0 -13 000,0  
0301810 Реконструкція Міжнародного дитячого центру "Артек" 30 000,0 30 000,0   20 000,0 20 000,0   -10 000,0 -10 000,0  
0301820 Реконструкція корпусу № 1 Державного підприємства "Санаторій "Кришталевий палац" 2 500,0 2 500,0   1 000,0 1 000,0   -1 500,0 -1 500,0  
0301840 Завершення реконструкції  навчального корпусу Національної академії державного управління при Президентові України 2 000,0 2 000,0   1 000,0 1 000,0   -1 000,0 -1 000,0  
0301850 Реконструкція будинку для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим, Ради представників кримськотатарського народу у м.Сімферополі 1 000,0 1 000,0   500,0 500,0   -500,0 -500,0  
0301880 Капітальний ремонт та облаштування корпусу № 2 та інших будівель клінічної лікарні "Феофанія" 10 000,0 10 000,0   3 000,0 3 000,0   -7 000,0 -7 000,0  
0303000 Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 2 763,9 2 763,9   2 283,9 2 283,9   -480,0 -480,0  
0303010 Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 2 763,9 2 763,9   2 283,9 2 283,9   -480,0 -480,0  
0304000 Національна служба посередництва і примирення України 3 802,0 3 802,0   4 670,0 4 670,0   868,0 868,0  
0304010 Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 3 629,9 3 629,9   4 497,9 4 497,9   868,0 868,0  
0306000 Національний комплекс "Експоцентр України"       1 776,1 1 776,1   1 776,1 1 776,1  
0306020 Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти"       1 776,1 1 776,1   1 776,1 1 776,1  
0307000 Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України 784,1 784,1   912,2 912,2   128,1 128,1  
0307010 Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 784,1 784,1   912,2 912,2   128,1 128,1  
0309000 Державне авіапідприємство "Україна" 32 588,5 32 588,5   32 588,5 32 588,5        
0410000 Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 141 616,0 136 875,1 4 740,9 171 207,1 166 466,2 4 740,9 29 591,1 29 591,1  
0411000 Секретаріат Кабінету Міністрів України 141 616,0 136 875,1 4 740,9 171 207,1 166 466,2 4 740,9 29 591,1 29 591,1  
0411010 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 64 049,8 64 049,8   80 387,7 80 387,7   16 337,9 16 337,9  
0411030 Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 45 834,8 41 593,9 4 240,9 44 100,9 39 860,0 4 240,9 -1 733,9 -1 733,9  
0411040 Створення спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, розвиток та інтеграція інформаційних ресурсів і технологій органів державної влади 4 135,5 4 135,5   2 067,8 2 067,8   -2 067,7 -2 067,7  
0411080 Ведення лісового і мисливського господарства 2 820,3 2 320,3 500,0 2 601,1 2 101,1 500,0 -219,2 -219,2  
0411090 Центр комунікації населення і влади       20 000,0 20 000,0   20 000,0 20 000,0  
0411800 Погашення заборгованості з реконструкції будинку клубу Кабінету Міністрів України 2 726,0 2 726,0         -2 726,0 -2 726,0  
0500000 Державна судова адміністрація України 745 849,1 745 849,1   844 051,0 844 051,0   98 201,9 98 201,9  
0501000 Апарат Державної судової адміністрації України 745 849,1 745 849,1   844 051,0 844 051,0   98 201,9 98 201,9  
0501010 Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи 12 758,3 12 758,3   15 747,8 15 747,8   2 989,5 2 989,5  
0501020 Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 63 730,4 63 730,4   81 077,3 81 077,3   17 346,9 17 346,9  
0501030 Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами 185 530,8 185 530,8   195 789,2 195 789,2   10 258,4 10 258,4  
0501040 Здійснення правосуддя місцевими судами 334 682,5 334 682,5   436 052,2 436 052,2   101 369,7 101 369,7  
0501050 Здійснення правосуддя військовими судами 12 753,8 12 753,8   14 716,8 14 716,8   1 963,0 1 963,0  
0501080 Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 37 189,3 37 189,3   48 332,1 48 332,1   11 142,8 11 142,8  
0501110 Підготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України 1 313,8 1 313,8   1 310,1 1 310,1   -3,7 -3,7  
0501160 Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами 4 409,3 4 409,3   5 204,8 5 204,8   795,5 795,5  
0501170 Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами 13 980,9 13 980,9   16 820,7 16 820,7   2 839,8 2 839,8  
0501810 Будівництво та реконструкція Київського Апеляційного суду 70 000,0 70 000,0   19 500,0 19 500,0   -50 500,0 -50 500,0  
0600000 Верховний Суд України 150 516,3 150 516,3   105 024,4 105 024,4   -45 491,9 -45 491,9  
0601000  Апарат Верховного Суду України 150 516,3 150 516,3   105 024,4 105 024,4   -45 491,9 -45 491,9  
0601010 Здійснення правосуддя Верховним Судом України 52 919,6 52 919,6   54 927,7 54 927,7   2 008,1 2 008,1  
0601800 Реконструкція будинку для розміщення Верховного Суду України 97 500,0 97 500,0   50 000,0 50 000,0   -47 500,0 -47 500,0  
0700000 Вищий господарський суд України 56 118,6 56 118,6   51 951,4 51 951,4   -4 167,2 -4 167,2  
0701000 Вищий господарський суд України 56 118,6 56 118,6   51 951,4 51 951,4   -4 167,2 -4 167,2  
0701010 Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 56 118,6 56 118,6   51 951,4 51 951,4   -4 167,2 -4 167,2  
0750000 Вищий адміністративний суд України 3 335,2 3 335,2   4 900,0 4 900,0   1 564,8 1 564,8  
0751000 Апарат Вищого адміністративного суду України 3 335,2 3 335,2   4 900,0 4 900,0   1 564,8 1 564,8  
0751010 Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України 3 335,2 3 335,2   4 900,0 4 900,0   1 564,8 1 564,8  
0800000 Конституційний Суд України 24 251,7 24 251,7   29 610,6 29 610,6   5 358,9 5 358,9  
0801000  Конституційний Суд України 24 251,7 24 251,7   29 610,6 29 610,6   5 358,9 5 358,9  
0801010 Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 24 251,7 24 251,7   29 610,6 29 610,6   5 358,9 5 358,9  
0900000 Генеральна прокуратура України 341 053,2 318 266,3 22 786,9 442 553,2 419 766,3 22 786,9 101 500,0 101 500,0  
0901000 Генеральна прокуратура України 341 053,2 318 266,3 22 786,9 442 553,2 419 766,3 22 786,9 101 500,0 101 500,0  
0901010 Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 335 717,3 313 130,4 22 586,9 436 590,3 414 003,4 22 586,9 100 873,0 100 873,0  
0901020 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України 5 335,9 5 135,9 200,0 5 962,9 5 762,9 200,0 627,0 627,0  
1000000 Міністерство внутрішніх справ України 3 430 830,1 2 430 015,7 1 000 814,4 3 840 159,9 2 839 345,5 1 000 814,4 409 329,8 409 329,8  
1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України 3 042 451,9 2 082 197,6 960 254,3 3 415 497,8 2 455 243,5 960 254,3 373 045,9 373 045,9  
1001010 Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ 40 531,6 40 531,6   67 543,9 67 543,9   27 012,3 27 012,3  
1001020 Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача 72 267,0 72 267,0   37 267,0 37 267,0   -35 000,0 -35 000,0  
1001050 Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 2 470 546,6 1 645 344,8 825 201,8 2 829 440,4 2 004 238,6 825 201,8 358 893,8 358 893,8  
1001070 Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 24 699,0 15 403,0 9 296,0 24 475,0 15 179,0 9 296,0 -224,0 -224,0  
1001080 Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації 203 324,2 118 188,7 85 135,5 210 965,8 125 830,3 85 135,5 7 641,6 7 641,6  
1001100 Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 137 589,6 100 813,2 36 776,4 146 422,6 109 646,2 36 776,4 8 833,0 8 833,0  
1001130 Дошкільна, позашкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників,  осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 14 316,3 11 024,3 3 292,0 18 141,3 14 849,3 3 292,0 3 825,0 3 825,0  
1001160 Забезпечення заходів спеціальними підрозділами  по боротьбі  з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України 1 605,0 1 605,0   1 444,5 1 444,5   -160,5 -160,5  
1001170 Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією 689,0 689,0   1 139,7 1 139,7   450,7 450,7  
1001180 Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя 26 573,6 26 021,0 552,6 28 347,6 27 795,0 552,6 1 774,0 1 774,0  
1003000 Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 384 628,2 344 068,1 40 560,1 420 348,4 379 788,3 40 560,1 35 720,2 35 720,2  
1003010 Керівництво та управління внутрішніми військами 11 044,7 11 044,7   13 078,7 13 078,7   2 034,0 2 034,0  
1003020 Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю,  конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 285 999,3 270 543,0 15 456,3 309 099,3 293 643,0 15 456,3 23 100,0 23 100,0  
1003030 Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 50 306,0 28 333,9 21 972,1 55 565,0 33 592,9 21 972,1 5 259,0 5 259,0  
1003070 Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 19 198,5 18 298,3 900,2 23 578,3 22 678,1 900,2 4 379,8 4 379,8  
1003080 Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 7 249,7 5 018,2 2 231,5 8 197,1 5 965,6 2 231,5 947,4 947,4  
1005000 Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" 3 750,0 3 750,0   4 313,7 4 313,7   563,7 563,7  
1005020 Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників  і військовослужбовців правоохоронних органів 3 750,0 3 750,0   4 313,7 4 313,7   563,7 563,7  
1010000 Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні видатки) 865 319,1 865 319,1   1 363 426,6 1 363 426,6   498 107,5 498 107,5  
1011000 Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні видатки) 865 319,1 865 319,1   1 363 426,6 1 363 426,6   498 107,5 498 107,5  
1011020 Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 865 319,1 865 319,1   1 363 426,6 1 363 426,6   498 107,5 498 107,5  
1100000 Міністерство палива та енергетики України 4 747 169,3 2 596 483,4 2 150 685,9 4 431 989,4 2 235 041,3 2 196 948,1 -315 179,9 -361 442,1 46 262,2
1101000 Апарат Міністерства палива та енергетики України 4 747 169,3 2 596 483,4 2 150 685,9 4 431 989,4 2 235 041,3 2 196 948,1 -315 179,9 -361 442,1 46 262,2
1101010 Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 13 350,8 13 350,8   15 997,3 15 997,3   2 646,5 2 646,5  
1101040 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері паливно-енергетичного комплексу 7 063,0 7 063,0   6 709,8 6 709,8   -353,2 -353,2  
1101050 Фінансова підтримка закладів охорони здоров'я державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"       2 000,0 2 000,0   2 000,0 2 000,0  
1101080 Заходи по реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні 24 200,0   24 200,0 90 000,0 20 000,0 70 000,0 65 800,0 20 000,0 45 800,0
1101090 Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості 23 263,2 8 022,3 15 240,9 25 150,0 8 146,9 17 003,1 1 886,8 124,6 1 762,2
1101180 Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 797 444,1 697 444,1 100 000,0 797 444,1 618 744,1 178 700,0   -78 700,0 78 700,0
1101190 Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 185 659,1 185 659,1   185 659,1 165 659,1 20 000,0   -20 000,0 20 000,0
1101210 Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 1 432 348,7 722 505,2 709 843,5 1 468 168,7 558 325,2 909 843,5 35 820,0 -164 180,0 200 000,0
1101230 Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного та електротехнічного обладнання для оснащення вугільних шахт 21 000,0 21 000,0         -21 000,0 -21 000,0  
1101240 Придбання експериментальної партії азотно-мембранних станцій для гасіння пожеж на вугледобувних шахтах 50 000,0 50 000,0         -50 000,0 -50 000,0  
1101260 Створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки 75 000,0 75 000,0   25 000,0 25 000,0   -50 000,0 -50 000,0  
1101280 Заходи  та наукові розробки по підвищенню безпеки видобутку вугілля, у тому числі створення і впровадження теплоенергетичних когенераційних установок вітчизняного виробництва з утилізації вугільного метану 50 000,0   50 000,0       -50 000,0   -50 000,0
1101300 Розробка державних науково-технічних програм для забезпечення екологічної безпеки у сфері паливно-енергетичного комплексу 2 000,0 2 000,0   20,0 20,0   -1 980,0 -1 980,0  
1101330 Державна підтримка на часткове покриття витрат із собівартості продукції уранодобувного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат 50 000,0   50 000,0 30 000,0   30 000,0 -20 000,0   -20 000,0
1101360 Здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій 280 000,0   280 000,0 30 000,0   30 000,0 -250 000,0   -250 000,0
1101380 Надання кредитів на оплату екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню       20 000,0   20 000,0 20 000,0   20 000,0
1200000 Міністерство економіки  та з питань європейської інтеграції України 107 553,1 86 306,8 21 246,3 126 518,6 101 419,4 25 099,2 18 965,5 15 112,6 3 852,9
1201000 Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 72 723,3 59 377,0 13 346,3 84 472,7 67 273,5 17 199,2 11 749,4 7 896,5 3 852,9
1201010 Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 33 852,5 32 683,6 1 168,9 43 591,0 40 306,6 3 284,4 9 738,5 7 623,0 2 115,5
1201040 Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках 4 800,0 4 800,0   2 400,0 2 400,0   -2 400,0 -2 400,0  
1201050 Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі 2 005,7 1 925,7 80,0 2 054,4 1 974,4 80,0 48,7 48,7  
1201090 Підготовка та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки 482,5 365,5 117,0 8 853,0 5 160,0 3 693,0 8 370,5 4 794,5 3 576,0
1201110 Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва 4 050,0 4 050,0   3 848,2 3 848,2   -201,8 -201,8  
1201130 Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства 2 174,4 2 174,4   2 540,2 2 540,2   365,8 365,8  
1201160 Розбудова системи управління проектами розвитку міжнародних фінансових організацій 2 336,8 2 336,8         -2 336,8 -2 336,8  
1201600 Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет 11 587,3 1 327,5 10 259,8 6 043,4 1 327,5 4 715,9 -5 543,9   -5 543,9
1201620 Покращення прозорості та підзвітності державного сектору, зміцнення прав власності       3 708,4 3,1 3 705,3 3 708,4 3,1 3 705,3
1204000 Державна інспекція з контролю за цінами 16 413,7 16 413,7   21 319,8 21 319,8   4 906,1 4 906,1  
1204010 Керівництво та управління у сфері контролю за цінами 16 283,7 16 283,7   21 189,8 21 189,8   4 906,1 4 906,1  
1205000 Державний комітет України з енергозбереження 18 416,1 10 516,1 7 900,0 20 726,1 12 826,1 7 900,0 2 310,0 2 310,0  
1205010 Керівництво та управління у сфері енергозбереження 14 593,7 6 693,7 7 900,0 16 903,7 9 003,7 7 900,0 2 310,0 2 310,0  
1400000 Міністерство закордонних справ України 591 584,3 558 116,3 33 468,0 643 736,6 608 256,6 35 480,0 52 152,3 50 140,3 2 012,0
1401000 Апарат Міністерства закордонних справ України 591 584,3 558 116,3 33 468,0 643 736,6 608 256,6 35 480,0 52 152,3 50 140,3 2 012,0
1401010 Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 27 388,8 27 388,8   28 684,5 28 684,5   1 295,7 1 295,7  
1401020 Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 78 390,0 78 390,0   104 390,0 104 390,0   26 000,0 26 000,0  
1401030 Функціонування закордонних дипломатичних установ України 406 527,6 373 269,6 33 258,0 424 536,6 391 278,6 33 258,0 18 009,0 18 009,0  
1401100 Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов 3 767,9 3 557,9 210,0 3 135,5 2 913,5 222,0 -632,4 -644,4 12,0
1401130 Виготовлення службових документів, що засвідчують особу, для виїзду за кордон 610,3 610,3   1 110,3 1 110,3   500,0 500,0  
1401150 Заходи щодо встановлення зв'язків з українцями, які проживають за межами України       21 980,0 19 980,0 2 000,0 21 980,0 19 980,0 2 000,0
1401810 Будівництво службово-житлового комплексу для працівників Посольства України в Російській Федерації 15 000,0 15 000,0         -15 000,0 -15 000,0  
1700000 Державний комітет телебачення і радіомовлення України 348 568,0 293 270,5 55 297,5 431 809,5 357 605,3 74 204,2 83 241,5 64 334,8 18 906,7
1701000 Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України 348 568,0 293 270,5 55 297,5 431 809,5 357 605,3 74 204,2 83 241,5 64 334,8 18 906,7
1701010 Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення 3 825,4 3 525,4 300,0 4 744,6 4 444,6 300,0 919,2 919,2  
1701040 Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті 1 807,6 1 615,9 191,7 1 918,5 1 570,4 348,1 110,9 -45,5 156,4
1701060 Прикладні розробки у сфері книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності 1 600,7 760,7 840,0 2 540,8 1 700,8 840,0 940,1 940,1  
1701070 Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 337,9 312,9 25,0 362,9 337,9 25,0 25,0 25,0  
1701080 Виробництво телерадіопрограм для державних потреб 85 622,3 68 122,3 17 500,0 98 242,5 75 492,2 22 750,3 12 620,2 7 369,9 5 250,3
1701090 Заходи з розвитку супутникового мовлення 11 417,7 10 767,7 650,0 11 034,7 10 384,7 650,0 -383,0 -383,0  
1701140 Виробництво та розповсюдження телепрограм Національною телекомпанією України 64 909,7 45 618,9 19 290,8 82 068,7 49 277,9 32 790,8 17 159,0 3 659,0 13 500,0
1701160 Здійснення контролю у сфері захисту суспільної моралі 2 016,9 2 016,9   1 993,8 1 993,8   -23,1 -23,1  
1701190 Виробництво та розповсюдження радіопрограм Національною радіокомпанією України 33 540,2 21 540,2 12 000,0 58 256,2 46 256,2 12 000,0 24 716,0 24 716,0  
1701200 Проведення пісенного конкурсу "Євробачення - 2005" в Україні 30 849,4 30 849,4   67 006,6 67 006,6   36 157,2 36 157,2  
1701210 Технічне переоснащення обласних державних телерадіокомпаній 45 000,0 45 000,0   36 000,0 36 000,0   -9 000,0 -9 000,0  
1800000 Міністерство культури і мистецтв України 513 694,8 455 557,0 58 137,8 615 810,5 545 185,9 70 624,6 102 115,7 89 628,9 12 486,8
1801000 Апарат Міністерства культури і мистецтв України 462 419,1 410 877,7 51 541,4 554 813,1 491 373,7 63 439,4 92 394,0 80 496,0 11 898,0
1801010 Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв 5 539,5 5 539,5   5 519,7 5 519,7   -19,8 -19,8  
1801020 Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва 2 420,8 2 220,8 200,0 2 720,3 2 520,3 200,0 299,5 299,5  
1801030 Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т.Г.Шевченка 2 667,6 2 667,6   2 650,8 2 650,8   -16,8 -16,8  
1801040 Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 14 633,4 14 317,6 315,8 14 907,2 14 573,3 333,9 273,8 255,7 18,1
1801050 Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 2 573,2 2 393,2 180,0 2 746,9 2 214,1 532,8 173,7 -179,1 352,8
1801060 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 88 872,9 73 375,0 15 497,9 98 291,1 76 684,8 21 606,3 9 418,2 3 309,8 6 108,4
1801070 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 8 424,9 2 424,9 6 000,0 9 379,2 2 515,7 6 863,5 954,3 90,8 863,5
1801080 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 436,5 436,5   458,7 458,7   22,2 22,2  
1801090 Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів 481,6 475,6 6,0 536,0 530,0 6,0 54,4 54,4  
1801110 Фінансова підтримка національних театрів 61 937,0 61 937,0   66 771,8 66 771,8   4 834,8 4 834,8  
1801120 Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 56 545,4 56 545,4   60 370,3 60 370,3   3 824,9 3 824,9  
1801160 Фінансова підтримка гастрольної діяльності 3 400,0 2 700,0 700,0 2 400,0 1 700,0 700,0 -1 000,0 -1 000,0  
1801170 Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 26 158,6 26 158,6   20 758,6 20 758,6   -5 400,0 -5 400,0  
1801180 Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв України 15 797,4 15 797,4   10 797,4 10 797,4   -5 000,0 -5 000,0  
1801190 Бібліотечна справа 19 427,3 18 722,3 705,0 22 326,9 21 607,3 719,6 2 899,6 2 885,0 14,6
1801200 Музейна справа та виставкова діяльність 20 420,0 18 503,2 1 916,8 25 447,7 23 468,5 1 979,2 5 027,7 4 965,3 62,4
1801220 Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім.Вірського 265,5 132,3 133,2 301,1 149,3 151,8 35,6 17,0 18,6
1801230 Створення і розповсюдження національних фільмів 23 250,0 22 500,0 750,0 50 000,0 49 250,0 750,0 26 750,0 26 750,0  
1801240 Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 2 077,1 1 867,1 210,0 2 202,0 1 976,1 225,9 124,9 109,0 15,9
1801270 Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 144,8 144,8   5 144,8 5 144,8   5 000,0 5 000,0  
1801300 Фінансова підтримка культурологічних видань та видань літературно-художнього напрямку 1 000,0 1 000,0   11 000,0 11 000,0   10 000,0 10 000,0  
1801320 Заходи з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді 5 000,0 5 000,0   15 000,0 15 000,0   10 000,0 10 000,0  
1801330 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва Київським національним університетом культури і мистецтв 64 587,3 39 660,6 24 926,7 70 724,3 41 353,9 29 370,4 6 137,0 1 693,3 4 443,7
1801340 Всеукраїнські заходи щодо підтримки розвитку мистецтв "Українські акценти" 2 000,0 2 000,0         -2 000,0 -2 000,0  
1801350 Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"       20 000,0 20 000,0   20 000,0 20 000,0  
1802000 Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 467,2 467,2   546,2 546,2   79,0 79,0  
1802010 Керівництво та управління у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 351,9 351,9   430,9 430,9   79,0 79,0  
1803000 Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 690,5 690,5   1 139,3 1 139,3   448,8 448,8  
1803010 Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 175,2 175,2   224,0 224,0   48,8 48,8  
1803020 Національні премії імені Тараса Шевченка у галузі культури, літератури і мистецтва 515,3 515,3   915,3 915,3   400,0 400,0  
1804000 Академія мистецтв України 8 300,0 8 300,0   7 769,6 7 769,6   -530,4 -530,4  
1804020 Наукова і організаційна діяльність президії Академії мистецтв України 5 430,5 5 430,5   5 816,2 5 816,2   385,7 385,7  
1804030 Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства 2 869,5 2 869,5   1 953,4 1 953,4   -916,1 -916,1  
1805000 Державна служба охорони культурної спадщини 41 818,0 35 221,6 6 596,4 51 542,3 44 357,1 7 185,2 9 724,3 9 135,5 588,8
1805010 Керівництво та управління у сфері збереження культурної спадщини 472,6 472,6   1 181,1 1 181,1   708,5 708,5  
1805020 Збереження історико-культурної спадщини в заповідниках 40 245,4 33 649,0 6 596,4 49 261,2 42 076,0 7 185,2 9 015,8 8 427,0 588,8
1900000 Державний комітет лісового господарства України 185 057,6 173 780,2 11 277,4 216 350,9 204 829,0 11 521,9 31 293,3 31 048,8 244,5
1901000 Апарат Державного комітету лісового господарства України 185 057,6 173 780,2 11 277,4 216 350,9 204 829,0 11 521,9 31 293,3 31 048,8 244,5
1901010 Керівництво та управління у сфері лісового господарства 17 763,7 17 708,7 55,0 20 774,8 20 719,8 55,0 3 011,1 3 011,1  
1901020 Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 242,7 242,7   277,0 277,0   34,3 34,3  
1901030 Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 3 634,3 2 094,3 1 540,0 3 910,0 2 370,0 1 540,0 275,7 275,7  
1901040 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 100,0 100,0   104,6 104,6   4,6 4,6  
1901050 Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 15 233,4 10 952,9 4 280,5 16 803,7 12 278,7 4 525,0 1 570,3 1 325,8 244,5
1901060 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді 132 226,7 129 906,7 2 320,0 147 470,2 145 150,2 2 320,0 15 243,5 15 243,5  
1901070 Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг 3 100,0 3 100,0   13 100,0 13 100,0   10 000,0 10 000,0  
1901080 Збереження природно-заповідного фонду 12 756,8 9 674,9 3 081,9 13 910,6 10 828,7 3 081,9 1 153,8 1 153,8  
2100000 Міністерство оборони України 5 540 552,1 5 266 758,1 273 794,0 5 835 653,1 5 334 059,1 501 594,0 295 101,0 67 301,0 227 800,0
2101000 Апарат Міністерства оборони України 5 540 552,1 5 266 758,1 273 794,0 5 835 653,1 5 334 059,1 501 594,0 295 101,0 67 301,0 227 800,0
2101010 Керівництво та військове управління Збройними Силами України 54 502,9 53 368,9 1 134,0 81 860,1 80 726,1 1 134,0 27 357,2 27 357,2  
2101020 Утримання особового складу Збройних Сил України 2 153 166,2 2 149 166,2 4 000,0 2 369 442,1 2 365 442,1 4 000,0 216 275,9 216 275,9  
2101080 Медичне лікування та обслуговування особового складу Збройних Сил України 192 272,5 173 640,5 18 632,0 245 441,3 226 809,3 18 632,0 53 168,8 53 168,8  
2101090 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та утримання реабілітаційних центрів Міністерства оборони 122 724,5 21 799,5 100 925,0 123 734,7 22 809,7 100 925,0 1 010,2 1 010,2  
2101100 Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді 325 460,7 307 139,7 18 321,0 341 039,9 322 718,9 18 321,0 15 579,2 15 579,2  
2101120 Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України 41 841,6 30 477,6 11 364,0 47 737,1 36 373,1 11 364,0 5 895,5 5 895,5  
2101140 Реформування та розвиток Збройних Сил України 365 940,0 365 100,0 840,0 357 354,2 356 514,2 840,0 -8 585,8 -8 585,8  
2101150 Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України 80 100,0 80 100,0   60 900,0 60 100,0 800,0 -19 200,0 -20 000,0 800,0
2101160 Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави 64 173,5 63 000,0 1 173,5 34 173,5 33 000,0 1 173,5 -30 000,0 -30 000,0  
2101170 Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки 42 573,4 21 373,4 21 200,0 41 573,4 20 373,4 21 200,0 -1 000,0 -1 000,0  
2101190 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 503 300,0 500 700,0 2 600,0 580 300,0 350 700,0 229 600,0 77 000,0 -150 000,0 227 000,0
2101200 Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України 108 815,4 108 015,4 800,0 75 815,4 75 015,4 800,0 -33 000,0 -33 000,0  
2101210 Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання 71 464,8 70 264,8 1 200,0 51 464,8 50 264,8 1 200,0 -20 000,0 -20 000,0  
2101240 Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері 17 310,4 17 210,4 100,0 16 310,4 16 210,4 100,0 -1 000,0 -1 000,0  
2101280 Створення та закупівля літака АН-70 129 702,1 129 702,1   106 702,1 106 702,1   -23 000,0 -23 000,0  
2101290 Модернізація танків Т-64 до вимог БМ "Булат"       40 000,0 40 000,0   40 000,0 40 000,0  
2101350 Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку 2 772,2 2 472,2 300,0 2 372,2 2 072,2 300,0 -400,0 -400,0  
2101360 Конверсія колишніх військових об'єктів 9 000,0 9 000,0   4 000,0 4 000,0   -5 000,0 -5 000,0  
2110000 Міністерство оборони України (загальнодержавні видатки) 2 667 510,2 2 667 510,2   4 750 808,7 4 750 808,7   2 083 298,5 2 083 298,5  
2111000 Міністерство оборони України (загальнодержавні видатки) 2 667 510,2 2 667 510,2   4 750 808,7 4 750 808,7   2 083 298,5 2 083 298,5  
2111020 Пенсійне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту 2 667 510,2 2 667 510,2   4 750 808,7 4 750 808,7   2 083 298,5 2 083 298,5  
2200000 Міністерство освіти і науки України 6 904 174,8 4 648 364,2 2 255 810,6 7 566 869,4 5 053 332,4 2 513 537,0 662 694,6 404 968,2 257 726,4
2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України 6 619 385,5 4 460 701,4 2 158 684,1 7 261 336,3 4 851 975,8 2 409 360,5 641 950,8 391 274,4 250 676,4
2201010 Керівництво та управління у сфері освіти і науки 6 931,3 6 871,3 60,0 8 608,5 8 548,5 60,0 1 677,2 1 677,2  
2201020 Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах 51 257,2 51 257,2   65 108,8 65 108,8   13 851,6 13 851,6  
2201030 Забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень 8 978,8 8 978,8   8 985,7 8 985,7   6,9 6,9  
2201040 Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності  вищих навчальних закладів 55 000,0 20 000,0 35 000,0 59 335,7 24 335,7 35 000,0 4 335,7 4 335,7  
2201090 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури вищих навчальних закладів 13 340,0 13 340,0   8 340,0 8 340,0   -5 000,0 -5 000,0  
2201100 Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 23 997,2 22 440,2 1 557,0 28 062,0 24 005,0 4 057,0 4 064,8 1 564,8 2 500,0
2201110 Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації 14 121,4 12 945,6 1 175,8 16 013,2 14 791,1 1 222,1 1 891,8 1 845,5 46,3
2201120 Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 20 840,0 17 393,2 3 446,8 21 840,3 18 203,3 3 637,0 1 000,3 810,1 190,2
2201130 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 1 464 892,1 1 298 430,0 166 462,1 1 624 128,7 1 448 548,2 175 580,5 159 236,6 150 118,2 9 118,4
2201140 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації 19 629,7 19 378,1 251,6 23 076,6 22 820,2 256,4 3 446,9 3 442,1 4,8
2201150 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 686 483,1 502 040,6 184 442,5 757 994,4 559 441,7 198 552,7 71 511,3 57 401,1 14 110,2
2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 3 301 993,2 1 673 003,2 1 628 990,0 3 708 280,9 1 852 202,3 1 856 078,6 406 287,7 179 199,1 227 088,6
2201170 Виготовлення випускних документів про освіту 30 000,0 30 000,0   28 500,0 28 500,0   -1 500,0 -1 500,0  
2201190 Інформатизація загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, комп'ютеризація загальноосвітніх шкіл, у першу чергу сільських, забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних 82 176,0 82 176,0   98 000,0 98 000,0   15 824,0 15 824,0  
2201200 Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті 61 900,0 61 900,0   21 900,0 21 900,0   -40 000,0 -40 000,0  
2201220 Підготовка призовників військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у професійно-технічних навчальних закладах 1 711,4 1 711,4   1 931,4 1 931,4   220,0 220,0  
2201230 Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 83 947,3 83 374,0 573,3 88 747,3 88 174,0 573,3 4 800,0 4 800,0  
2201240 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 25 686,5 21 007,2 4 679,3 27 316,7 22 388,1 4 928,6 1 630,2 1 380,9 249,3
2201260 Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 91,4 91,4   101,3 101,3   9,9 9,9  
2201270 Функціонування музеїв 522,2 522,2   627,2 572,2 55,0 105,0 50,0 55,0
2201310 Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 27 917,5 26 150,0 1 767,5 28 654,3 26 886,8 1 767,5 736,8 736,8  
2201320 Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 3 702,5 2 058,1 1 644,4 4 052,6 2 331,1 1 721,5 350,1 273,0 77,1
2201330 Фундаментальні дослідження в наукових установах 8 669,0 6 834,6 1 834,4 8 881,5 7 047,1 1 834,4 212,5 212,5  
2201350 Прикладні розробки в наукових установах 6 077,8 3 753,5 2 324,3 6 450,1 4 125,8 2 324,3 372,3 372,3  
2201370 Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого 60 885,5 30 785,5 30 100,0 67 700,8 34 500,9 33 199,9 6 815,3 3 715,4 3 099,9
2201400 Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру 1 130,7 1 130,7   1 134,5 1 134,5   3,8 3,8  
2201410 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 20 704,4 12 842,3 7 862,1 22 732,7 13 487,4 9 245,3 2 028,3 645,1 1 383,2
2201420 Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 424,5 424,5   465,0 465,0   40,5 40,5  
2201430 Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут" 220 282,4 155 367,4 64 915,0 238 521,2 161 512,8 77 008,4 18 238,8 6 145,4 12 093,4
2201440 Придбання шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл 68 450,0 68 450,0   68 000,0 68 000,0   -450,0 -450,0  
2201450 Виплати на реалізацію положень Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" 149 000,0 149 000,0   127 942,5 127 942,5   -21 057,5 -21 057,5  
2201460 Забезпечення розвитку та застосування української мови 20 000,0 20 000,0   30 000,0 30 000,0   10 000,0 10 000,0  
2201600 Заходи щодо модернізації системи загальної середньої освіти 22 046,0 706,0 21 340,0 2 706,0 706,0 2 000,0 -19 340,0   -19 340,0
2201800 Добудова до навчального корпусу НТУ "Київський політехнічний інститут"       600,0 600,0   600,0 600,0  
2202000 Державний департамент інтелектуальної власності 15 626,9 1 226,9 14 400,0 16 022,0 1 622,0 14 400,0 395,1 395,1  
2202010 Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності 1 226,9 1 226,9   1 622,0 1 622,0   395,1 395,1  
2203000 Академія педагогічних наук України 35 219,4 30 127,2 5 092,2 38 149,0 32 338,1 5 810,9 2 929,6 2 210,9 718,7
2203020 Наукова і організаційна діяльність президії Академії педагогічних наук України 5 138,5 4 907,1 231,4 6 104,5 5 742,1 362,4 966,0 835,0 131,0
2203030 Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук 16 368,5 15 381,7 986,8 17 112,4 16 125,6 986,8 743,9 743,9  
2203040 Прикладні розробки у сфері педагогіки та психології 130,8 130,8   146,8 146,8   16,0 16,0  
2203050 Підготовка наукових кадрів у системі Академії педагогічних наук України 1 863,5 1 398,0 465,5 1 946,0 1 480,5 465,5 82,5 82,5  
2203060 Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації 7 777,9 4 583,6 3 194,3 8 437,6 4 655,6 3 782,0 659,7 72,0 587,7
2203070 Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України 2 681,0 2 466,8 214,2 2 950,7 2 736,5 214,2 269,7 269,7  
2203090 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері педагогіки та психології 965,5 965,5   1 094,3 1 094,3   128,8 128,8  
2203100 Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики 122,4 122,4   185,4 185,4   63,0 63,0  
2204000 Державна інспекція навчальних закладів 997,3 997,3   1 318,4 1 318,4   321,1 321,1  
2204010 Керівництво та управління у сфері навчальних закладів 997,3 997,3   1 318,4 1 318,4   321,1 321,1  
2205000 Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки 3 366,0 3 366,0   3 912,6 3 912,6   546,6 546,6  
2205010 Присудження державних премій в галузі науки і техніки 180,9 180,9   227,5 227,5   46,6 46,6  
2205020 Відзначення державними преміями і  державними стипендіями в галузі науки і техніки 3 185,1 3 185,1   3 685,1 3 685,1   500,0 500,0  
2206000 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 229 579,7 151 945,4 77 634,3 246 131,1 162 165,5 83 965,6 16 551,4 10 220,1 6 331,3
2206010 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 21 175,1 20 305,1 870,0 22 963,3 22 093,3 870,0 1 788,2 1 788,2  
2206020 Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 3 528,1 1 798,1 1 730,0 3 767,4 2 037,4 1 730,0 239,3 239,3  
2206030 Державна підтримка технічного оснащення наукової бази  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 900,0 900,0   450,0 450,0   -450,0 -450,0  
2206050 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 203 861,0 128 826,7 75 034,3 218 834,9 137 469,3 81 365,6 14 973,9 8 642,6 6 331,3
2300000 Міністерство охорони здоров'я України 3 103 090,3 2 443 516,6 659 573,7 3 108 747,4 2 369 953,4 738 794,0 5 657,1 -73 563,2 79 220,3
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України 2 620 666,7 1 982 778,8 637 887,9 2 631 460,7 1 914 352,5 717 108,2 10 794,0 -68 426,3 79 220,3
2301010 Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 9 441,6 7 054,4 2 387,2 9 779,9 7 392,7 2 387,2 338,3 338,3  
2301020 Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 2 895,5 2 895,5   3 297,5 3 297,5   402,0 402,0  
2301030 Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 16 603,3 8 480,9 8 122,4 17 785,0 9 662,6 8 122,4 1 181,7 1 181,7  
2301040 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини 2 026,9 2 026,9   2 300,6 2 300,6   273,7 273,7  
2301050 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 267,8 267,8   277,5 277,5   9,7 9,7  
2301060 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини 909,7 909,7   517,5 517,5   -392,2 -392,2  
2301070 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 492 565,5 172 077,8 320 487,7 532 831,6 185 796,7 347 034,9 40 266,1 13 718,9 26 547,2
2301080 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів  та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 42 603,7 29 156,5 13 447,2 47 407,4 33 252,2 14 155,2 4 803,7 4 095,7 708,0
2301090 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 222,6 222,6   253,7 253,7   31,1 31,1  
2301100 Стаціонарне медичне обслуговування  працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 30 182,2 25 138,7 5 043,5 32 236,5 27 193,0 5 043,5 2 054,3 2 054,3  
2301110 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 150 574,6 145 062,8 5 511,8 155 416,1 149 904,3 5 511,8 4 841,5 4 841,5  
2301170 Діагностика і лікування захворювань  із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України 57 896,3 53 285,1 4 611,2 59 871,3 55 260,1 4 611,2 1 975,0 1 975,0  
2301180 Санаторне лікування хворих на туберкульоз 76 231,0 65 096,4 11 134,6 84 861,6 73 727,0 11 134,6 8 630,6 8 630,6  
2301190 Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 65 596,1 47 080,7 18 515,4 67 755,5 49 240,1 18 515,4 2 159,4 2 159,4  
2301200 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 11 246,1 9 584,2 1 661,9 11 819,6 10 157,7 1 661,9 573,5 573,5  
2301230 Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах 13 042,2 9 830,7 3 211,5 13 671,6 10 460,1 3 211,5 629,4 629,4  
2301250 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи 575 188,0 396 819,2 178 368,8 609 846,8 424 512,9 185 333,9 34 658,8 27 693,7 6 965,1
2301280 Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення 85 900,0 85 900,0   35 900,0 35 900,0   -50 000,0 -50 000,0  
2301290 Централізована закупівля обладнання для закладів охорони здоров'я 73 000,0 73 000,0   40 000,0 40 000,0   -33 000,0 -33 000,0  
2301310 Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин 8 315,1 8 315,1   18 315,1 18 315,1   10 000,0 10 000,0  
2301340 Державний контроль за якістю лікарських засобів 14 226,9 2 245,5 11 981,4 14 462,8 2 481,4 11 981,4 235,9 235,9  
2301350 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 6 400,3 6 375,3 25,0 6 762,8 6 737,8 25,0 362,5 362,5  
2301370 Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих 54 851,1 54 851,1   251 250,0 251 250,0   196 398,9 196 398,9  
2301380 Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу 34 198,9 34 198,9         -34 198,9 -34 198,9  
2301390 Забезпечення медичних заходів державної програми "Онкологія" 192 200,0 192 200,0         -192 200,0 -192 200,0  
2301400 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 134 686,6 134 686,6   104 686,6 104 686,6   -30 000,0 -30 000,0  
2301410 Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки 2 561,9 2 421,9 140,0 2 715,9 2 575,9 140,0 154,0 154,0  
2301420 Збереження та популяризація історії медицини 1 524,6 1 312,6 212,0 3 629,6 3 417,6 212,0 2 105,0 2 105,0  
2301500 Централізовані заходи із забезпечення діагностики та лікування хворих на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання 10 000,0 10 000,0         -10 000,0 -10 000,0  
2301510 Оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів       38 000,0 38 000,0   38 000,0 38 000,0  
2301600 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу 71 551,3 18 525,0 53 026,3 116 551,3 18 525,0 98 026,3 45 000,0   45 000,0
2301830 Капітальний ремонт та реконструкція учбового та анатомічного корпусів та будівель університетської клініки Одеського державного медичного університету 5 000,0 5 000,0         -5 000,0 -5 000,0  
2301840 Будівництво навчально-лабораторного корпусу Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця 5 000,0 5 000,0         -5 000,0 -5 000,0  
2301850 Реконструкція та закупівля обладнання Медичного центру надзвичайних екологічних ситуацій хімічного походження та масового отруєння 9 000,0 9 000,0   4 500,0 4 500,0   -4 500,0 -4 500,0  
2301860 Будівництво Республіканської клінічної лікарні у м. Києві 20 000,0 20 000,0         -20 000,0 -20 000,0  
2302000 Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення 999,4 902,4 97,0 1 266,8 1 169,8 97,0 267,4 267,4  
2302010 Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 999,4 902,4 97,0 1 266,8 1 169,8 97,0 267,4 267,4  
2303000 Академія медичних наук України 465 136,6 443 547,8 21 588,8 457 566,3 435 977,5 21 588,8 -7 570,3 -7 570,3  
2303020 Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини 22 167,2 22 167,2   24 345,6 24 345,6   2 178,4 2 178,4  
2303030 Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб людини 43 728,7 30 134,2 13 594,5 46 456,9 32 862,4 13 594,5 2 728,2 2 728,2  
2303040 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини 6 720,5 6 720,5   7 164,3 7 164,3   443,8 443,8  
2303050 Підготовка наукових кадрів Академією медичних наук України 996,1 996,1   1 010,2 1 010,2   14,1 14,1  
2303060 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук України 303 172,1 295 357,6 7 814,5 309 328,9 301 514,4 7 814,5 6 156,8 6 156,8  
2303070 Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук України 4 367,2 4 187,4 179,8 4 655,1 4 475,3 179,8 287,9 287,9  
2303080 Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для клінік науково-дослідних установ Академії медичних наук України 29 872,5 29 872,5   19 872,5 19 872,5   -10 000,0 -10 000,0  
2303090 Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук України 3 348,3 3 348,3   3 968,8 3 968,8   620,5 620,5  
2303840 Завершення будівництва "Дитячого корпусу" Інституту фтизіатрії і пульмонології 10 000,0 10 000,0   5 000,0 5 000,0   -5 000,0 -5 000,0  
2303850 Будівництво поліклінічного корпусу Інституту травматології та ортопедії 15 000,0 15 000,0   10 000,0 10 000,0   -5 000,0 -5 000,0  
2304000 Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 16 287,6 16 287,6   18 453,6 18 453,6   2 166,0 2 166,0  
2304020 Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 16 287,6 16 287,6   18 453,6 18 453,6   2 166,0 2 166,0  
2400000 Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 247 316,4 112 736,0 134 580,4 267 052,7 127 462,3 139 590,4 19 736,3 14 726,3 5 010,0
2401000 Апарат Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 239 450,4 109 287,0 130 163,4 262 996,1 123 405,7 139 590,4 23 545,7 14 118,7 9 427,0
2401010 Загальне керівництво та управління у сфері охорони навколишнього природного середовища 6 127,8 4 257,7 1 870,1 7 474,9 5 604,8 1 870,1 1 347,1 1 347,1  
2401020 Управління та контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища на регіональному рівні 51 665,4 39 004,5 12 660,9 56 716,7 44 055,8 12 660,9 5 051,3 5 051,3  
2401050 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері гідрометеорології 2 818,8 1 829,8 989,0 3 180,6 2 191,6 989,0 361,8 361,8  
2401070 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 84,9 84,9   87,6 87,6   2,7 2,7  
2401090 Підвищення кваліфікації у сфері охорони навколишнього природного середовища 479,0 239,7 239,3 522,5 273,2 249,3 43,5 33,5 10,0
2401120 Гідрометеорологічна діяльність 61 288,5 45 530,3 15 758,2 66 866,6 51 108,4 15 758,2 5 578,1 5 578,1  
2401160 Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 15 975,3 13 725,3 2 250,0 17 719,5 15 469,5 2 250,0 1 744,2 1 744,2  
2401200 Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства 8 000,0   8 000,0 12 417,0   12 417,0 4 417,0   4 417,0
2401230 Очистка стічних вод 17 833,0   17 833,0 20 333,0   20 333,0 2 500,0   2 500,0
2401250 Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами 8 067,0   8 067,0 10 567,0   10 567,0 2 500,0   2 500,0
2402000 Державна екологічна інспекція 1 560,8 1 560,8   2 022,5 2 022,5   461,7 461,7  
2402010 Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 1 560,8 1 560,8   2 022,5 2 022,5   461,7 461,7  
2403000 Державна служба заповідної справи 369,5 369,5   487,3 487,3   117,8 117,8  
2403010 Керівництво та управління у сфері заповідної справи 369,5 369,5   487,3 487,3   117,8 117,8  
2405000 Державна гідрометеорологічна служба 545,1 545,1   707,1 707,1   162,0 162,0  
2405010 Керівництво та управління у сфері гідрометеорології 545,1 545,1   707,1 707,1   162,0 162,0  
2407000 Національна комісія радіаційного захисту населення 209,6 209,6   269,6 269,6   60,0 60,0  
2407010 Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення 209,6 209,6   269,6 269,6   60,0 60,0  
2408000 Державна інспекція з контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів  414,0 414,0   518,9 518,9   104,9 104,9  
2408010 Керівництво та управління у сфері з контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів  414,0 414,0   518,9 518,9   104,9 104,9  
2409000 Державний фонд стимулювання і фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища 4 767,0 350,0 4 417,0 51,2 51,2   -4 715,8 -298,8 -4 417,0
2409010 Забезпечення діяльності Державного фонду стимулювання і фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища 350,0 350,0   51,2 51,2   -298,8 -298,8  
2409030 Надання пільгових кредитів на здійснення природоохоронних заходів 4 417,0   4 417,0       -4 417,0   -4 417,0
2500000 Міністерство праці та соціальної політики України 2 104 312,7 1 807 232,2 297 080,5 2 358 005,1 1 933 340,8 424 664,3 253 692,4 126 108,6 127 583,8
2501000 Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 1 421 635,9 1 355 013,9 66 622,0 1 668 887,5 1 607 981,7 60 905,8 247 251,6 252 967,8 -5 716,2
2501010 Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 13 672,4 12 864,1 808,3 15 186,4 14 378,1 808,3 1 514,0 1 514,0  
2501020 Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики 8 128,3 7 569,5 558,8 8 167,5 7 608,7 558,8 39,2 39,2  
2501050 Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 4 991,1 4 944,6 46,5 5 360,5 5 030,2 330,3 369,4 85,6 283,8
2501060 Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення 266,8 242,8 24,0 289,6 265,6 24,0 22,8 22,8  
2501070 Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 3 772,9 3 746,9 26,0 3 974,5 3 948,5 26,0 201,6 201,6  
2501080 Санаторне лікування інвалідів та ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 29 624,6 27 921,1 1 703,5 30 951,1 29 247,6 1 703,5 1 326,5 1 326,5  
2501110 Заходи із соціального захисту дітей 3 500,0 3 500,0   500,0 500,0   -3 000,0 -3 000,0  
2501140 Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України 23 000,0 23 000,0   17 000,0 17 000,0   -6 000,0 -6 000,0  
2501200 Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок 201 315,0 201 315,0   257 206,2 257 206,2   55 891,2 55 891,2  
2501230 Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 507 736,5 507 736,5   535 827,0 535 827,0   28 090,5 28 090,5  
2501250 Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 46 090,0 46 090,0   47 431,3 47 431,3   1 341,3 1 341,3  
2501270 Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 7 000,0 7 000,0   9 432,1 9 432,1   2 432,1 2 432,1  
2501550 Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації 5 940,9 4 118,9 1 822,0 6 323,8 4 501,8 1 822,0 382,9 382,9  
2501560 Відшкодування витрат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги при народженні дитини       158 878,7 158 878,7   158 878,7 158 878,7  
2501570 Здійснення ремонтних робіт в органах праці та соціального захисту населення для впровадження єдиної технології прийому громадян, що потребують соціального захисту       7 761,4 7 761,4   7 761,4 7 761,4  
2501580 Придбання житла для інвалідів-сліпих та інвалідів глухих       5 000,0 5 000,0   5 000,0 5 000,0  
2501600 Розробка та впровадження моделей соціального інвестування 58 000,0 10 000,0 48 000,0 57 000,0 9 000,0 48 000,0 -1 000,0 -1 000,0  
2501610 Підвищення  ефективності  управління реформою системи соціального захисту 12 304,2 1 027,7 11 276,5 6 304,2 1 027,7 5 276,5 -6 000,0   -6 000,0
2503000 Державний департамент  нагляду за додержанням законодавства про працю 12 921,5 12 921,5   16 670,1 16 670,1   3 748,6 3 748,6  
2503010 Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю 12 921,5 12 921,5   16 670,1 16 670,1   3 748,6 3 748,6  
2505000 Державний комітет України у справах ветеранів 15 970,1 15 511,6 458,5 16 486,5 16 028,0 458,5 516,4 516,4  
2505010 Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів 1 024,1 1 024,1   1 327,5 1 327,5   303,4 303,4  
2505020 Санаторне лікування ветеранів та інвалідів війни, хворих на туберкульоз 12 374,3 11 915,8 458,5 12 587,3 12 128,8 458,5 213,0 213,0  
2507000 Фонд України соціального захисту інвалідів 653 785,2 423 785,2 230 000,0 655 961,0 292 661,0 363 300,0 2 175,8 -131 124,2 133 300,0
2507010 Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів 9 487,8 9 487,8   11 663,6 11 663,6   2 175,8 2 175,8  
2507030 Забезпечення інвалідів автомобілями 302 968,8 192 968,8 110 000,0 302 968,8 59 668,8 243 300,0   -133 300,0 133 300,0
2600000 Міністерство  промислової політики України 244 252,8 165 767,8 78 485,0 119 135,4 90 650,4 28 485,0 -125 117,4 -75 117,4 -50 000,0
2601000 Апарат Міністерства промислової політики України 244 252,8 165 767,8 78 485,0 119 135,4 90 650,4 28 485,0 -125 117,4 -75 117,4 -50 000,0
2601010 Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 11 187,9 10 737,9 450,0 13 058,2 12 608,2 450,0 1 870,3 1 870,3  
2601030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості 3 427,9 3 427,9   3 256,5 3 256,5   -171,4 -171,4  
2601050 Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки 286,3 251,3 35,0 316,3 281,3 35,0 30,0 30,0  
2601060 Функціонування Державного металургійного музею України 79,9 79,9   87,9 87,9   8,0 8,0  
2601070 Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу 10 000,0 10 000,0   1 370,8 1 370,8   -8 629,2 -8 629,2  
2601090 Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди 34 755,0 34 755,0   15 000,0 15 000,0   -19 755,0 -19 755,0  
2601130 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості 6 414,7 6 414,7   8 414,7 8 414,7   2 000,0 2 000,0  
2601150 Фінансова підтримка вітчизняного виробника калійних добрив 3 650,0 3 650,0         -3 650,0 -3 650,0  
2601160 Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 5 000,0 5 000,0   679,9 679,9   -4 320,1 -4 320,1  
2601180 Заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій 78 000,0   78 000,0 28 000,0   28 000,0 -50 000,0   -50 000,0
2601190 Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та відновлення будівництва його об'єктів 7 000,0 7 000,0   5 000,0 5 000,0   -2 000,0 -2 000,0  
2601210 Забезпечення міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій і військово-технічній сферах 2 500,0 2 500,0   1 000,0 1 000,0   -1 500,0 -1 500,0  
2601220 Фінансова підтримка виробництва та створення нових вітчизняних засобів захисту рослин і регуляторів росту рослин, їх державне випробування та реєстрація 8 000,0 8 000,0         -8 000,0 -8 000,0  
2601250 Заходи по виконанню програм розвитку підприємств суднобудівної, літакобудівної промисловості, підприємств концерну "Бронетехніка України" та підприємств і організацій, які виготовляють і розробляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії 20 000,0 20 000,0   9 000,0 9 000,0   -11 000,0 -11 000,0  
2601800 Заходи по завершенню будівництва транспортних рефрижераторних суден з високим ступенем готовності 20 000,0 20 000,0         -20 000,0 -20 000,0  
2800000 Міністерство аграрної політики України 5 961 148,0 4 389 937,4 1 571 210,6 5 752 584,5 4 157 613,5 1 594 971,0 -208 563,5 -232 323,9 23 760,4
2801000 Апарат Міністерства аграрної політики України 4 386 514,4 3 431 811,7 954 702,7 4 201 097,6 3 311 847,0 889 250,6 -185 416,8 -119 964,7 -65 452,1
2801010 Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу 14 113,4 14 113,4   14 006,9 14 006,9   -106,5 -106,5  
2801050 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 3 161,5 3 161,5   3 009,1 3 009,1   -152,4 -152,4  
2801060 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 1 213,0 1 213,0   8 413,0 8 413,0   7 200,0 7 200,0  
2801070 Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу 5 000,0 5 000,0   4 750,0 4 750,0   -250,0 -250,0  
2801080 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 250 103,5 179 622,0 70 481,5 274 390,1 195 541,8 78 848,3 24 286,6 15 919,8 8 366,8
2801100 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 376 647,2 183 625,2 193 022,0 408 634,5 189 534,3 219 100,2 31 987,3 5 909,1 26 078,2
2801110 Методичне забезпечення діяльності аграрних навчальних закладів 8 195,0 3 332,9 4 862,1 7 881,6 2 996,1 4 885,5 -313,4 -336,8 23,4
2801130 Підготовка, перепідготовка  та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу 5 000,0 5 000,0   4 750,0 4 750,0   -250,0 -250,0  
2801140 Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти 4 029,9 2 803,9 1 226,0 4 446,1 3 140,6 1 305,5 416,2 336,7 79,5
2801150 Заходи, пов'язані з передачею культурно-освітніх установ у комунальну власність 1 150,0 1 150,0   650,0 650,0   -500,0 -500,0  
2801160 Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників 31 000,0 25 000,0 6 000,0 21 000,0 15 000,0 6 000,0 -10 000,0 -10 000,0  
2801210 Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 619 500,0 619 500,0   529 500,0 529 500,0   -90 000,0 -90 000,0  
2801240 Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та довгострокових кредитів 100 000,0 100 000,0   350 000,0 350 000,0   250 000,0 250 000,0  
2801270 Розробка зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості 5 000,0 5 000,0   1 500,0 1 500,0   -3 500,0 -3 500,0  
2801280 Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах 50 000,0 50 000,0   20 000,0 20 000,0   -30 000,0 -30 000,0  
2801290 Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу 8 000,0 8 000,0   6 250,0 6 250,0   -1 750,0 -1 750,0  
2801300 Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості 19 000,0 19 000,0   17 000,0 17 000,0   -2 000,0 -2 000,0  
2801310 Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу 175 246,3 126 976,3 48 270,0 176 818,9 128 548,9 48 270,0 1 572,6 1 572,6  
2801320 Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу 44 746,7 37 823,3 6 923,4 49 553,5 42 630,1 6 923,4 4 806,8 4 806,8  
2801340 Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин 20 000,0 20 000,0   15 000,0 15 000,0   -5 000,0 -5 000,0  
2801350 Здешевлення кредитів для закладення і нагляду за молодими садами, виноградниками та ягідниками 144 000,0 144 000,0   102 000,0 102 000,0   -42 000,0 -42 000,0  
2801360 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері сільського господарства 1 845,2 1 845,2   1 981,2 1 981,2   136,0 136,0  
2801450 Здійснення фінансової підтримки інтервенційних операцій з зерном       285 000,0   285 000,0 285 000,0   285 000,0
2801480 Здійснення фінансової підтримки розвитку підприємств молочної переробки 8 000,0 8 000,0         -8 000,0 -8 000,0  
2801500 Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення довгострокових кредитів 120 000,0 120 000,0         -120 000,0 -120 000,0  
2801510 Фінансова підтримка розвитку хмелярства 16 000,0 16 000,0   14 000,0 14 000,0   -2 000,0 -2 000,0  
2801530 Компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків для індивідуальних сільських забудовників       10 000,0 10 000,0   10 000,0 10 000,0  
2801560 Формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом 435 000,0 50 000,0 385 000,0       -435 000,0 -50 000,0 -385 000,0
2801570 Забезпечення діяльності Аграрного фонду 10 000,0 10 000,0   6 000,0 6 000,0   -4 000,0 -4 000,0  
2801590 Засновницький внесок до статутного фонду (капіталу) аграрної біржі 36 000,0 36 000,0         -36 000,0 -36 000,0  
2801800 Заходи з ліквідації наслідків затоплення шахти № 9 та аварійного ствола шахти № 8 Солотвинського солерудника Тячівського району Закарпатської області 15 000,0 15 000,0   5 000,0 5 000,0   -10 000,0 -10 000,0  
2802000 Державний департамент ветеринарної медицини 569 060,1 369 060,1 200 000,0 588 967,4 388 967,4 200 000,0 19 907,3 19 907,3  
2802010 Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини 52 590,0 52 590,0   63 210,9 63 210,9   10 620,9 10 620,9  
2802020 Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро 111 423,1 111 423,1   111 445,3 111 445,3   22,2 22,2  
2802030 Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини 405 047,0 205 047,0 200 000,0 414 311,2 214 311,2 200 000,0 9 264,2 9 264,2  
2803000 Державний департамент продовольства 1 637,4 1 631,2 6,2 1 937,9 1 931,7 6,2 300,5 300,5  
2803010 Керівництво та управління у сфері продовольства 980,3 980,3   1 258,5 1 258,5   278,2 278,2  
2803050 Методично-бібліотечне забезпечення переробної промисловості 240,2 234,0 6,2 262,5 256,3 6,2 22,3 22,3  
2804000 Державний департамент рибного господарства 181 523,1 167 611,3 13 911,8 119 667,9 104 072,9 15 595,0 -61 855,2 -63 538,4 1 683,2
2804010 Керівництво та управління у сфері рибного господарства 1 610,2 1 610,2   1 811,5 1 811,5   201,3 201,3  
2804040 Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 12 795,2 7 326,7 5 468,5 13 761,4 7 917,7 5 843,7 966,2 591,0 375,2
2804050 Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 13 467,5 7 324,2 6 143,3 14 459,8 7 008,5 7 451,3 992,3 -315,7 1 308,0
2804070 Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства 86 805,5 86 205,5 600,0 79 290,5 78 690,5 600,0 -7 515,0 -7 515,0  
2804080 Селекція у рибному господарстві 7 000,0 7 000,0   6 500,0 6 500,0   -500,0 -500,0  
2804100 Заходи по операціях фінансового лізингу суден рибопромислового флоту 50 000,0 50 000,0         -50 000,0 -50 000,0  
2804800 Будівництво суден для органів рибоохорони 6 000,0 6 000,0         -6 000,0 -6 000,0  
2805000 Українська академія аграрних наук 233 316,2 174 593,2 58 723,0 244 892,5 186 169,5 58 723,0 11 576,3 11 576,3  
2805020 Наукова і організаційна діяльність президії Української академії аграрних наук 7 328,7 7 168,7 160,0 8 542,6 8 382,6 160,0 1 213,9 1 213,9  
2805030 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних наук 120 631,2 102 730,2 17 901,0 126 335,7 108 434,7 17 901,0 5 704,5 5 704,5  
2805040 Прикладні розробки Української академії аграрних наук у сфері сільськогосподарських наук 80 173,7 40 396,7 39 777,0 83 998,8 44 221,8 39 777,0 3 825,1 3 825,1  
2805050 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва та застосування нових технологій у рослинництві 3 250,1 3 250,1   2 000,9 2 000,9   -1 249,2 -1 249,2  
2805060 Фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів агропромислового комплексу 3 753,4 3 753,4   3 987,0 3 987,0   233,6 233,6  
2805100 Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" 4 142,8 3 607,8 535,0 5 914,3 5 379,3 535,0 1 771,5 1 771,5  
2805110 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Української академії аграрних наук 1 570,3 1 220,3 350,0 1 647,2 1 297,2 350,0 76,9 76,9  
2806000 Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 320 000,0 80 000,0 240 000,0 320 000,0   320 000,0   -80 000,0 80 000,0
2806020 Заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки  274 000,0 80 000,0 194 000,0 274 000,0   274 000,0   -80 000,0 80 000,0
2807000 Фізкультурно-спортивне товариство "Колос" 15 006,0 15 006,0   6 128,9 6 128,9   -8 877,1 -8 877,1  
2807020 Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення 15 006,0 15 006,0   6 128,9 6 128,9   -8 877,1 -8 877,1  
2808000 Державна служба з охорони прав на сорти рослин 63 532,7 19 537,7 43 995,0 64 274,1 20 279,1 43 995,0 741,4 741,4  
2808010 Керівництво та управління у сфері охорони прав на сорти рослин 393,2 393,2   592,2 592,2   199,0 199,0  
2808020 Організація і регулювання діяльності установ в системі охорони прав на сорти рослин 58 654,5 14 659,5 43 995,0 59 196,9 15 201,9 43 995,0 542,4 542,4  
2809000 Національний аграрний університет 190 558,1 130 686,2 59 871,9 205 618,2 138 217,0 67 401,2 15 060,1 7 530,8 7 529,3
2809020 Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 1 022,2 1 022,2   1 141,0 1 141,0   118,8 118,8  
2809030 Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 7 693,1 5 693,1 2 000,0 8 299,7 6 299,7 2 000,0 606,6 606,6  
2809040 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації Національного аграрного університету 39 918,9 24 683,6 15 235,3 43 531,8 26 405,7 17 126,1 3 612,9 1 722,1 1 890,8
2809050 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом 125 387,6 82 992,8 42 394,8 136 286,7 88 267,5 48 019,2 10 899,1 5 274,7 5 624,4
2809060 Підвищення кваліфікації кадрів Інститутом післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу Національного аграрного університету 1 236,3 994,5 241,8 1 359,0 1 103,1 255,9 122,7 108,6 14,1
2809800 Створення Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу 15 300,0 15 300,0   15 000,0 15 000,0   -300,0 -300,0  
3000000 Державний комітет статистики України 187 222,8 157 530,7 29 692,1 225 031,3 207 420,8 17 610,5 37 808,5 49 890,1 -12 081,6
3001000 Апарат Державного комітету статистики України 187 222,8 157 530,7 29 692,1 225 031,3 207 420,8 17 610,5 37 808,5 49 890,1 -12 081,6
3001010 Керівництво та управління у сфері статистики 151 918,6 139 308,1 12 610,5 202 167,6 189 557,1 12 610,5 50 249,0 50 249,0  
3001020 Статистичні спостереження та переписи 9 498,6 9 498,6   10 373,8 10 373,8   875,2 875,2  
3001030 Обстеження умов життя домогосподарств 1 176,6 1 176,6   2 195,6 2 195,6   1 019,0 1 019,0  
3001070 Створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики 4 646,4 4 646,4   3 045,0 3 045,0   -1 601,4 -1 601,4  
3001600 Реформування державної статистики 19 394,6 2 313,0 17 081,6 6 661,3 1 661,3 5 000,0 -12 733,3 -651,7 -12 081,6
3100000 Міністерство транспорту та зв'язку України 472 031,9 326 640,4 145 391,5 545 094,1 387 043,5 158 050,6 73 062,2 60 403,1 12 659,1
3101000 Апарат Міністерства транспорту та зв'язку України 88 655,8 31 437,7 57 218,1 120 595,7 58 139,6 62 456,1 31 939,9 26 701,9 5 238,0
3101010 Загальне керівництво та управління у сфері транспорту та зв'язку 3 782,5 3 782,5   5 089,2 5 089,2   1 306,7 1 306,7  
3101020 Прикладні розробки у сфері функціонування транспортної системи 6 428,3 546,3 5 882,0 6 498,8 616,8 5 882,0 70,5 70,5  
3101050 Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 2 342,0 1 276,5 1 065,5 2 768,4 1 653,9 1 114,5 426,4 377,4 49,0
3101060 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 75 483,1 25 212,5 50 270,6 85 619,4 30 159,8 55 459,6 10 136,3 4 947,3 5 189,0
3101110 Розвиток і облаштування інфраструктури автомобільних доріг загального користування       20 000,0 20 000,0   20 000,0 20 000,0  
3102000 Державний департамент автомобільного транспорту 627,4 627,4   796,2 796,2   168,8 168,8  
3102010 Керівництво та управління у сфері автомобільного транспорту 627,4 627,4   796,2 796,2   168,8 168,8  
3103000 Державний департамент морського і річкового транспорту 61 740,4 40 980,0 20 760,4 49 740,4 28 980,0 20 760,4 -12 000,0 -12 000,0  
3103020 Навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавства у водах України 10 230,0 10 230,0   9 230,0 9 230,0   -1 000,0 -1 000,0  
3103030 Підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів 14 750,0 14 750,0   19 750,0 19 750,0   5 000,0 5 000,0  
3103040 Державна підтримка будівництва суден для Українського Дунайського пароплавства на Кілійському суднобудівному-судноремонтному заводі 16 000,0 16 000,0         -16 000,0 -16 000,0  
3104000 Державна адміністрація залізничного транспорту 153 053,0 132 084,6 20 968,4 198 486,5 173 676,3 24 810,2 45 433,5 41 591,7 3 841,8
3104020 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 29 374,5 13 445,4 15 929,1 35 840,9 16 070,0 19 770,9 6 466,4 2 624,6 3 841,8
3104030 Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту 146,9 146,9   178,3 178,3   31,4 31,4  
3104040 Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 106 879,3 102 339,4 4 539,9 143 934,1 139 394,2 4 539,9 37 054,8 37 054,8  
3104050 Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту       1 960,7 1 960,7   1 960,7 1 960,7  
3104060 Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 16 652,3 16 152,9 499,4 16 572,5 16 073,1 499,4 -79,8 -79,8  
3105000 Державна спеціальна служба транспорту 70 257,3 60 000,0 10 257,3 70 803,7 60 546,4 10 257,3 546,4 546,4  
3105010 Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту 70 257,3 60 000,0 10 257,3 70 803,7 60 546,4 10 257,3 546,4 546,4  
3106000 Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації 70 808,8 41 021,5 29 787,3 75 625,9 42 259,3 33 366,6 4 817,1 1 237,8 3 579,3
3106010 Керівництво та управління у сфері зв'язку та інформатизації 2 851,7 2 851,7   3 828,2 3 828,2   976,5 976,5  
3106030 Проведення наукових виставок і конференцій у сфері зв'язку та інформатизації 251,0 251,0   651,0 651,0   400,0 400,0  
3106040 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами І та ІІ рівнів акредитації 7 502,4 4 630,4 2 872,0 9 147,1 5 937,2 3 209,9 1 644,7 1 306,8 337,9
3106050 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації 39 214,7 12 299,4 26 915,3 43 264,2 13 107,5 30 156,7 4 049,5 808,1 3 241,4
3106060 Спецоб'єкти 3 904,0 3 904,0   2 404,0 2 404,0   -1 500,0 -1 500,0  
3106070 Забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу 6 824,4 6 824,4   6 524,4 6 524,4   -300,0 -300,0  
3106080 Національна програма інформатизації 9 072,6 9 072,6   8 619,0 8 619,0   -453,6 -453,6  
3107000 Головне управління Державної фельд'єгерської  служби України 21 889,2 15 489,2 6 400,0 22 072,1 15 672,1 6 400,0 182,9 182,9  
3107020 Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади 18 977,4 12 577,4 6 400,0 19 160,3 12 760,3 6 400,0 182,9 182,9  
3108000 Головна державна інспекція на автомобільному транспорті 5 000,0 5 000,0   6 973,6 6 973,6   1 973,6 1 973,6  
3108010 Здійснення контролю у сфері автомобільного транспорту та державного нагляду за забезпеченням безпеки автомобільних перевезень 5 000,0 5 000,0   6 973,6 6 973,6   1 973,6 1 973,6  
3110000 Державна служба автомобільних доріг України 3 104 973,9 3 380,9 3 101 593,0 3 252 838,9 4 127,9 3 248 711,0 147 865,0 747,0 147 118,0
3111000 Апарат Державної служби автомобільних доріг України 3 104 973,9 3 380,9 3 101 593,0 3 252 838,9 4 127,9 3 248 711,0 147 865,0 747,0 147 118,0
3111010 Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг 3 380,9 3 380,9   4 127,9 4 127,9   747,0 747,0  
3111020 Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування 2 866 011,3   2 866 011,3 2 988 711,0   2 988 711,0 122 699,7   122 699,7
3111030 Погашення зобов'язань за кредитом, отриманим під гарантію Кабінету Міністрів України для реконструкції автомобільної дороги Київ-Одеса на дільниці від Жашкова до Червонознам'янки 235 581,7   235 581,7 260 000,0   260 000,0 24 418,3   24 418,3
3200000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій 1 921 815,4 1 705 108,7 216 706,7 2 078 657,8 1 816 451,1 262 206,7 156 842,4 111 342,4 45 500,0
3201000 Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 1 137 232,1 924 135,9 213 096,2 1 272 238,8 1 013 642,6 258 596,2 135 006,7 89 506,7 45 500,0
3201010 Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій 16 286,3 16 236,3 50,0 19 973,3 19 923,3 50,0 3 687,0 3 687,0  
3201130 Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та цивільного захисту населення 2 000,0 2 000,0   1 800,0 1 800,0   -200,0 -200,0  
3201190 Будівництво пускового комплексу "Вектор" 29 600,0 29 600,0   29 600,0   29 600,0   -29 600,0 29 600,0
3201240 Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій 15 900,0 15 900,0   15 900,0   15 900,0   -15 900,0 15 900,0
3201260 Авіаційні роботи з пошуку та рятування 13 704,4 13 704,4   13 049,1 13 049,1   -655,3 -655,3  
3201270 Створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій 3 100,0 3 100,0   2 290,0 2 290,0   -810,0 -810,0  
3201280 Забезпечення заходів у сфері цивільного захисту 895 287,9 693 526,7 201 761,2 1 024 039,0 822 277,8 201 761,2 128 751,1 128 751,1  
3201300 Медичне забезпечення та санаторно-курортне лікування працівників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та членів їх сімей,  здійснення санітарних та протиепідемічних заходів 5 268,0 5 268,0   4 841,2 4 841,2   -426,8 -426,8  
3201340 Прикладні дослідження і розробки та науково-дослідні роботи у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки 7 056,8 5 456,8 1 600,0 9 157,9 7 557,9 1 600,0 2 101,1 2 101,1  
3201350 Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі 2 150,0 2 150,0   1 935,0 1 935,0   -215,0 -215,0  
3201360 Підготовка і перепідготовка керівних кадрів і спеціалістів у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки 35 506,7 27 821,7 7 685,0 45 120,2 37 435,2 7 685,0 9 613,5 9 613,5  
3201430 Матеріально-технічне забезпечення мобільного госпіталю 1 000,0 1 000,0   513,0 513,0   -487,0 -487,0  
3201440 Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України 2 200,0 2 200,0   1 980,0 1 980,0   -220,0 -220,0  
3201450 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 18 319,0 16 319,0 2 000,0 16 687,1 14 687,1 2 000,0 -1 631,9 -1 631,9  
3201470 Реалізація комплексної програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 15 000,0 15 000,0   4 500,0 4 500,0   -10 500,0 -10 500,0  
3201510 Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення 69 853,0 69 853,0   75 853,0 75 853,0   6 000,0 6 000,0  
3202000 Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення 622,7 622,7   622,7 622,7        
3203000 Державний департамент страхового фонду документації 12 177,5 8 684,9 3 492,6 12 903,2 9 410,6 3 492,6 725,7 725,7  
3203010 Керівництво та управління діяльністю у сфері створення страхового фонду документації 2 907,8 2 907,7 0,1 2 960,1 2 960,0 0,1 52,3 52,3  
3203020 Створення і зберігання страхового фонду документації 9 269,7 5 777,2 3 492,5 9 943,1 6 450,6 3 492,5 673,4 673,4  
3204000 Державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба 35 523,8 35 523,8   25 523,8 25 523,8   -10 000,0 -10 000,0  
3204020 Аварійно-рятувальні заходи на загальнодержавному і регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях 35 523,8 35 523,8   25 523,8 25 523,8   -10 000,0 -10 000,0  
3205000 Державний комітет України з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 736 259,3 736 141,4 117,9 767 369,3 767 251,4 117,9 31 110,0 31 110,0  
3205020 Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 70 871,0 70 871,0   72 292,3 72 292,3   1 421,3 1 421,3  
3205030 Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 155 500,0 155 500,0   210 181,7 210 181,7   54 681,7 54 681,7  
3205040 Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 326 080,4 326 080,4   345 300,3 345 300,3   19 219,9 19 219,9  
3205070 Комплексне медико-санітарне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 95 390,0 95 390,0   53 390,0 53 390,0   -42 000,0 -42 000,0  
3205090 Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 5 320,0 5 320,0   8 107,1 8 107,1   2 787,1 2 787,1  
3205100 Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми 20 097,9 19 980,0 117,9 15 097,9 14 980,0 117,9 -5 000,0 -5 000,0  
3210000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій (загальнодержавні видатки) 13 636,1 13 636,1   27 254,5 27 254,5   13 618,4 13 618,4  
3211000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій (загальнодержавні видатки) 13 636,1 13 636,1   27 254,5 27 254,5   13 618,4 13 618,4  
3211020 Пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 13 636,1 13 636,1   27 254,5 27 254,5   13 618,4 13 618,4  
3400000 Міністерство  України у справах молоді та спорту 539 139,8 539 139,8 25 204,1 545 877,2 516 486,7 29 390,5 -18 466,7 -22 653,1 4 186,4
3401000 Апарат Міністерства України у справах молоді та спорту 195 461,8 195 461,8 16 004,1 225 409,6 205 219,1 20 190,5 13 943,7 9 757,3 4 186,4
3401010 Керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики, фізичної культури і спорту 6 506,5 6 506,5   8 405,9 8 405,9   1 899,4 1 899,4  
3401020 Надання позашкільної освіти в МДЦК "Золотий ключик" 1 910,8 1 631,6 279,2 1 795,6 1 512,8 282,8 -115,2 -118,8 3,6
3401030 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами І і IІ рівнів акредитації 7 515,2 6 968,6 546,6 8 301,5 7 432,6 868,9 786,3 464,0 322,3
3401040 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами ІІІ і IV рівнів акредитації 52 078,2 37 228,9 14 849,3 58 951,4 40 241,6 18 709,8 6 873,2 3 012,7 3 860,5
3401050 Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, жінок, молоді та дітей 693,7 543,7 150,0 711,4 561,4 150,0 17,7 17,7  
3401060 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері спорту 147,1 147,1   163,9 163,9   16,8 16,8  
3401070 Здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї 58 089,7 58 089,7   37 319,7 37 319,7   -20 770,0 -20 770,0  
3401170 Державна підтримка молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, в тому числі громадських організацій 11 000,0 11 000,0   11 500,0 11 500,0   500,0 500,0  
3401180 Прикладні розробки у сфері сім'ї та молоді 1 083,0 983,0 100,0 1 143,4 1 043,4 100,0 60,4 60,4  
3401210 Державна підтримка дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей       500,0 500,0   500,0 500,0  
3401220 Здійснення заходів, спрямованих на подолання дитячої бездоглядності і безпритульності       20 000,0 20 000,0   20 000,0 20 000,0  
3401230 Функціонування музею спортивної слави України 197,6 197,6   206,6 206,6   9,0 9,0  
3401240 Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій 2 438,2 2 438,2   2 612,6 2 612,6   174,4 174,4  
3401250 Розвиток матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень 40 969,7 40 969,7   20 969,7 20 969,7   -20 000,0 -20 000,0  
3401260 Прикладні розробки у сфері розвитку окремих видів спорту та методики підготовки спортсменів 1 213,2 1 134,2 79,0 1 350,5 1 271,5 79,0 137,3 137,3  
3401270 Розвиток авіаційних видів спорту 2 120,0 2 120,0   2 407,0 2 407,0   287,0 287,0  
3401280 Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування 2 503,0 2 503,0   8 070,4 8 070,4   5 567,4 5 567,4  
3401290 Видатки на облаштування футбольних майданчиків       20 000,0 20 000,0   20 000,0 20 000,0  
3401800 Проведення ремонтно-реставраційних робіт будинку по вул. Десятинній, 14 3 000,0 3 000,0   1 000,0 1 000,0   -2 000,0 -2 000,0  
3402000 Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді 14 038,4 14 038,4   14 135,0 14 135,0   96,6 96,6  
3402010 Керівництво та управління у сфері соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю 1 218,0 1 218,0   1 314,6 1 314,6   96,6 96,6  
3403000 Управління "Укрспортзабезпечення" 143 747,5 143 747,5   130 443,6 130 443,6   -13 303,9 -13 303,9  
3403020 Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень 82 325,5 82 325,5   69 411,8 69 411,8   -12 913,7 -12 913,7  
3403040 Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських іграх 4 896,5 4 896,5   4 466,5 4 466,5   -430,0 -430,0  
3403050 Проведення заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури 7 281,3 7 281,3   7 321,1 7 321,1   39,8 39,8  
3404000 Національний комітет спорту інвалідів України 55 892,1 55 892,1   56 639,0 56 639,0   746,9 746,9  
3404020 Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів 20 959,4 20 959,4   21 706,3 21 706,3   746,9 746,9  
3408000 Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 139 200,0 130 000,0 9 200,0 119 250,0 110 050,0 9 200,0 -19 950,0 -19 950,0  
3408020 Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 123 700,0 114 500,0 9 200,0 49 200,0 40 000,0 9 200,0 -74 500,0 -74 500,0  
3408040 Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву 5 500,0 5 500,0   5 050,0 5 050,0   -450,0 -450,0  
3408050 Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 10 000,0 10 000,0   65 000,0 65 000,0   55 000,0 55 000,0  
3500000 Міністерство фінансів України 5 385 385,2 5 255 501,7 129 883,5 5 035 850,0 4 965 072,5 70 777,5 -349 535,2 -290 429,2 -59 106,0
3501000 Апарат Міністерства фінансів України 4 945 912,2 4 818 234,5 127 677,7 4 512 185,9 4 443 614,2 68 571,7 -433 726,3 -374 620,3 -59 106,0
3501010 Керівництво та управління у сфері фінансів 237 019,8 236 961,4 58,4 273 326,9 273 268,5 58,4 36 307,1 36 307,1  
3501020 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових і фіскальних органів 31 647,6 31 647,6   38 682,8 38 682,8   7 035,2 7 035,2  
3501030 Прикладні наукові розробки у сфері розвитку державних фінансів 10 000,0 10 000,0   6 965,0 6 965,0   -3 035,0 -3 035,0  
3501040 Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 3 171,1 2 535,8 635,3 3 120,6 2 370,6 750,0 -50,5 -165,2 114,7
3501050 Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 111 934,5 97 207,0 14 727,5 42 014,5 30 362,4 11 652,1 -69 920,0 -66 844,6 -3 075,4
3501070 Функціонування Музею коштовного і декоративного каміння 187,1 181,1 6,0 198,1 192,1 6,0 11,0 11,0  
3501090 Підтримка культурно-оздоровчих заходів фінансової системи 8 217,3 7 964,4 252,9 4 296,3 4 043,4 252,9 -3 921,0 -3 921,0  
3501110 Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів 481,7 331,7 150,0 506,7 356,7 150,0 25,0 25,0  
3501120 Прикладні розробки у сфері фінансів, кредиту і грошового обігу 6 889,0 6 469,2 419,8 5 753,6 5 333,8 419,8 -1 135,4 -1 135,4  
3501180 Обслуговування зовнішнього державного боргу 2 357 389,9 2 357 389,9   2 156 389,9 2 156 389,9   -201 000,0 -201 000,0  
3501200 Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння 4 289,6 1 222,6 3 067,0 4 339,6 1 272,6 3 067,0 50,0 50,0  
3501240 Заходи по боротьбі з корупцією 1 000,0 1 000,0         -1 000,0 -1 000,0  
3501300 Створення потужностей по переробці відходів виробництва та споживання 17 000,0 17 000,0         -17 000,0 -17 000,0  
3501330 Трьохстороння зустріч представників офіційних установ та учасників фінансових ринків України, Польщі та Білорусі 500,0 500,0         -500,0 -500,0  
3501340 Державна програма розвитку Національної депозитарної системи України 144 500,0 144 500,0   22 000,0 22 000,0   -122 500,0 -122 500,0  
3501600 Розвиток муніципального кредитного ринку 7 323,5 1 503,5 5 820,0 9 003,5 1 503,5 7 500,0 1 680,0   1 680,0
3501610 Заходи щодо розвитку фінансових послуг у сільськогосподарських регіонах 23 328,8 3 000,0 20 328,8 11 798,1 2 008,1 9 790,0 -11 530,7 -991,9 -10 538,8
3501620 Надання кредитів на реалізацію муніципальних проектів розвитку міст України 23 396,0   23 396,0 2 000,0   2 000,0 -21 396,0   -21 396,0
3501640 Забезпечення діяльності Наглядової Ради по впровадженню проекту модернізації податкових інспекцій 65,9 5,5 60,4 375,5 50,0 325,5 309,6 44,5 265,1
3501650 Надання кредитів в рамках Проекту "Фінансування розвитку села" 36 155,6   36 155,6 10 000,0   10 000,0 -26 155,6   -26 155,6
3503000 Державна пробірна служба 3 328,0 2 296,4 1 031,6 3 746,1 2 714,5 1 031,6 418,1 418,1  
3503010 Керівництво та управління у сфері державного пробірного контролю 2 893,0 2 166,4 726,6 3 311,1 2 584,5 726,6 418,1 418,1  
3504000 Державне казначейство України 272 676,6 271 746,5 930,1 312 291,9 311 361,8 930,1 39 615,3 39 615,3  
3504010 Керівництво та управління казначейським обслуговуванням бюджету 252 696,6 251 766,5 930,1 300 311,9 299 381,8 930,1 47 615,3 47 615,3  
3504600 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів Державного казначейства 18 680,0 18 680,0   10 680,0 10 680,0   -8 000,0 -8 000,0  
3505000 Головне контрольно-ревізійне управління України 163 468,4 163 224,3 244,1 207 626,1 207 382,0 244,1 44 157,7 44 157,7  
3505010 Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів 158 718,4 158 474,3 244,1 204 101,1 203 857,0 244,1 45 382,7 45 382,7  
3505030 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів контрольно-ревізійної служби України 4 450,0 4 450,0   3 225,0 3 225,0   -1 225,0 -1 225,0  
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 24 377 066,7 18 100 208,7 6 276 858,0 28 465 620,3 22 159 162,3 6 306 458,0 4 088 553,6 4 058 953,6 29 600,0
3511000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 24 377 066,7 18 100 208,7 6 276 858,0 28 465 620,3 22 159 162,3 6 306 458,0 4 088 553,6 4 058 953,6 29 600,0
3511030 Резервний фонд 250 000,0 250 000,0   600 000,0 600 000,0   350 000,0 350 000,0  
3511040 Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України 18 588,5 18 588,5   16 477,1 16 477,1   -2 111,4 -2 111,4  
3511050 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 9 585 580,0 9 585 580,0   11 083 242,7 11 083 242,7   1 497 662,7 1 497 662,7  
3511060 Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 224 711,6 224 711,6   254 664,9 254 664,9   29 953,3 29 953,3  
3511070 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 6 356 529,2 6 338 529,2 18 000,0 7 649 834,2 7 602 234,2 47 600,0 1 293 305,0 1 263 705,0 29 600,0
3511090 Субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам на  соціально-економічний розвиток регіонів, у тому числі на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних о 450 000,0 450 000,0   400 000,0 400 000,0   -50 000,0 -50 000,0  
3511100 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям пра 541 000,0 541 000,0   531 203,5 531 203,5   -9 796,5 -9 796,5  
3511120 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження і розвиток історичних пам'яток культури, заповідників, на реалізацію заходів інших загальнодержавних програм розвитку 485 000,0 485 000,0         -485 000,0 -485 000,0  
3511280 Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України 30 000,0 30 000,0   20 000,0 20 000,0   -10 000,0 -10 000,0  
3511300 Запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери       1 476 940,5 1 476 940,5   1 476 940,5 1 476 940,5  
3511310 Підтримка розвитку державних історико-культурних заповідників та територій і об'єктів природно-заповідного фонду України       10 000,0 10 000,0   10 000,0 10 000,0  
3511580 Гранти учасникам Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 12 400,0 12 400,0         -12 400,0 -12 400,0  
3600000 Міністерство юстиції України 491 344,5 321 761,6 169 582,9 567 942,9 398 355,8 169 587,1 76 598,4 76 594,2 4,2
3601000 Апарат Міністерства юстиції України 478 887,1 311 966,8 166 920,3 554 308,9 387 384,4 166 924,5 75 421,8 75 417,6 4,2
3601010 Керівництво та управління у сфері юстиції 413 131,3 256 172,4 156 958,9 493 814,1 336 855,2 156 958,9 80 682,8 80 682,8  
3601020 Заходи по виконанню робіт з адаптації законодавства України до законодавства ЄС та проведенню в Україні правової реформи і законопроектних робіт 11 552,4 11 186,0 366,4 3 098,2 2 731,8 366,4 -8 454,2 -8 454,2  
3601030 Керівництво та управління у сфері адаптації законодавства       7 847,9 7 847,9   7 847,9 7 847,9  
3601070 Проведення судової експертизи 16 108,0 6 608,0 9 500,0 16 032,9 6 532,9 9 500,0 -75,1 -75,1  
3601080 Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз 12 791,0 12 791,0   8 131,3 8 131,3   -4 659,7 -4 659,7  
3601090 Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції 793,9 698,9 95,0 874,0 774,8 99,2 80,1 75,9 4,2
3603000 Державний комітет України у справах релігій 810,9 810,9   1 071,5 1 071,5   260,6 260,6  
3603010 Керівництво та управління у сфері релігій 734,6 734,6   995,2 995,2   260,6 260,6  
3604000 Академія правових наук України 11 646,5 8 983,9 2 662,6 12 562,5 9 899,9 2 662,6 916,0 916,0  
3604020 Наукова і організаційна діяльність президії Академії правових наук України 4 354,7 4 144,7 210,0 5 098,4 4 888,4 210,0 743,7 743,7  
3604030 Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права 6 447,8 4 058,9 2 388,9 6 620,1 4 231,2 2 388,9 172,3 172,3  
5000000 Державний комітет України по водному господарству 567 182,8 462 771,9 104 410,9 576 106,1 471 649,0 104 457,1 8 923,3 8 877,1 46,2
5001000 Апарат Державного комітету України по водному господарству 567 182,8 462 771,9 104 410,9 576 106,1 471 649,0 104 457,1 8 923,3 8 877,1 46,2
5001010 Керівництво та управління у сфері водного господарства 2 527,4 2 527,4   3 040,3 3 040,3   512,9 512,9  
5001040 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства 1 419,3 719,3 700,0 1 551,7 805,5 746,2 132,4 86,2 46,2
5001050 Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 489 821,7 386 110,8 103 710,9 518 099,7 414 388,8 103 710,9 28 278,0 28 278,0  
5001070 Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь 38 865,3 38 865,3   28 865,3 28 865,3   -10 000,0 -10 000,0  
5001090 Будівництво Кілійського і Татарбунарського групових водопроводів Одеської області 20 000,0 20 000,0   10 000,0 10 000,0   -10 000,0 -10 000,0  
5020000 Державний комітет природних ресурсів України 381 036,5 81 336,5 299 700,0 238 256,6 36 756,6 201 500,0 -142 779,9 -44 579,9 -98 200,0
5021000 Апарат Державного комітету природних ресурсів України 381 036,5 81 336,5 299 700,0 238 256,6 36 756,6 201 500,0 -142 779,9 -44 579,9 -98 200,0
5021010 Загальне керівництво та управління у сфері природних ресурсів 4 208,3 2 708,3 1 500,0 5 128,4 3 628,4 1 500,0 920,1 920,1  
5021030 Розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі дорозвідка відкритих в Україні родовищ мідьвмісних руд 298 200,0   298 200,0 200 000,0   200 000,0 -98 200,0   -98 200,0
5021050 Геолого-екологічні дослідження та заходи 6 000,0 6 000,0   5 500,0 5 500,0   -500,0 -500,0  
5021070 Регіональне геологічне і спеціальне вивчення надр та інші геологічні роботи, пов'язані із загальним вивченням надр за допомогою сучасних методів геофізичних досліджень 5 000,0 5 000,0         -5 000,0 -5 000,0  
5021080 Вивчення перспектив нафтогазоносності свердловин, користувачів яких не встановлено, та підготовка їх до повторного використання 10 000,0 10 000,0         -10 000,0 -10 000,0  
5021090 Переоснащення підприємств геологічної галузі 30 000,0 30 000,0         -30 000,0 -30 000,0  
5100000 Державний комітет України по земельних ресурсах 253 013,6 146 433,6 106 580,0 250 346,1 179 766,1 70 580,0 -2 667,5 33 332,5 -36 000,0
5101000 Апарат Державного комітету України по земельних ресурсах 253 013,6 146 433,6 106 580,0 250 346,1 179 766,1 70 580,0 -2 667,5 33 332,5 -36 000,0
5101010 Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів 113 462,2 98 462,2 15 000,0 152 047,4 137 047,4 15 000,0 38 585,2 38 585,2  
5101030 Проведення земельної реформи 28 803,0 28 803,0   28 053,0 28 053,0   -750,0 -750,0  
5101600 Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості 53 150,4 7 150,4 46 000,0 34 647,7 4 647,7 30 000,0 -18 502,7 -2 502,7 -16 000,0
5101610 Надання кредитів на розвиток системи кадастру 52 580,0 7 000,0 45 580,0 30 580,0 5 000,0 25 580,0 -22 000,0 -2 000,0 -20 000,0
5120000 Державний комітет України з державного матеріального резерву 1 132 576,7 135 226,7 997 350,0 1 025 639,0 28 289,0 997 350,0 -106 937,7 -106 937,7  
5121000 Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 1 132 576,7 135 226,7 997 350,0 1 025 639,0 28 289,0 997 350,0 -106 937,7 -106 937,7  
5121010 Керівництво та управління у сфері державного матеріального резерву 3 897,0 3 897,0   4 759,3 4 759,3   862,3 862,3  
5121020 Обслуговування державного матеріального резерву організаціями Державного комітету України з державного матеріального резерву 60 579,7 31 329,7 29 250,0 52 779,7 23 529,7 29 250,0 -7 800,0 -7 800,0  
5121040 Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву 631 700,0 100 000,0 531 700,0 531 700,0   531 700,0 -100 000,0 -100 000,0  
5160000 Державна митна служба України 476 173,3 472 550,2 3 623,1 863 011,3 859 388,2 3 623,1 386 838,0 386 838,0  
5161000 Апарат Державної митної служби України 476 173,3 472 550,2 3 623,1 863 011,3 859 388,2 3 623,1 386 838,0 386 838,0  
5161010 Керівництво та управління у сфері митної справи 402 990,1 400 649,5 2 340,6 793 647,5 791 306,9 2 340,6 390 657,4 390 657,4  
5161020 Розбудова та модернізація об'єктів митної системи 50 126,5 50 126,5   43 126,5 43 126,5   -7 000,0 -7 000,0  
5161030 Підготовка кадрів для митної служби 14 743,4 13 460,9 1 282,5 18 223,0 16 940,5 1 282,5 3 479,6 3 479,6  
5161040 Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби 3 313,3 3 313,3   3 514,3 3 514,3   201,0 201,0  
5161050 Прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби 5 000,0 5 000,0   4 500,0 4 500,0   -500,0 -500,0  
5270000 Державний комітет ядерного регулювання України 6 935,5 6 935,5   8 341,5 8 341,5   1 406,0 1 406,0  
5271000 Апарат Державного комітету ядерного регулювання України 6 935,5 6 935,5   8 341,5 8 341,5   1 406,0 1 406,0  
5271010 Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання 5 450,3 5 450,3   7 006,3 7 006,3   1 556,0 1 556,0  
5271040 Створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання 800,0 800,0   650,0 650,0   -150,0 -150,0  
5300000 Державний комітет України з будівництва та архітектури 34 080,9 30 751,9 3 329,0 45 766,6 42 229,4 3 537,2 11 685,7 11 477,5 208,2
5301000 Апарат Державного комітету України з будівництва та архітектури 33 665,8 30 336,8 3 329,0 45 313,9 41 776,7 3 537,2 11 648,1 11 439,9 208,2
5301010 Керівництво та управління у сфері будівництва та архітектури 3 448,5 3 448,5   3 799,4 3 799,4   350,9 350,9  
5301070 Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки 634,2 574,2 60,0 657,2 597,2 60,0 23,0 23,0  
5301080 Збереження архітектурної спадщини в заповідниках 7 406,0 4 137,0 3 269,0 8 680,2 5 203,0 3 477,2 1 274,2 1 066,0 208,2
5301090 Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури 15 700,0 15 700,0   25 700,0 25 700,0   10 000,0 10 000,0  
5302000 Комітет із Державної премії України у галузі архітектури 415,1 415,1   452,7 452,7   37,6 37,6  
5302010 Присудження Державної премії в галузі архітектури 115,1 115,1   152,7 152,7   37,6 37,6  
5310000 Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства 110 468,3 110 061,8 406,5 10 636,6 10 230,1 406,5 -99 831,7 -99 831,7  
5311000 Апарат Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 110 468,3 110 061,8 406,5 10 636,6 10 230,1 406,5 -99 831,7 -99 831,7  
5311010 Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства 4 190,0 4 190,0   4 329,9 4 329,9   139,9 139,9  
5311040 Державний насіннєвий контроль у сфері зеленого будівництва та квітникарства 434,1 57,6 376,5 446,8 70,3 376,5 12,7 12,7  
5311050 Збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників 152,2 122,2 30,0 167,9 137,9 30,0 15,7 15,7  
5311800 Розвиток та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення 100 000,0 100 000,0         -100 000,0 -100 000,0  
5320000 Державний комітет України у справах національностей та міграції 85 320,8 83 320,8 2 000,0 79 151,5 79 151,5   -6 169,3 -4 169,3 -2 000,0
5321000 Апарат Державного комітету України у справах національностей та міграції 85 320,8 83 320,8 2 000,0 79 151,5 79 151,5   -6 169,3 -4 169,3 -2 000,0
5321010 Керівництво та управління у сфері національностей та міграції 3 867,7 3 867,7   4 903,3 4 903,3   1 035,6 1 035,6  
5321020 Надання допомоги біженцям 5 031,1 5 031,1   5 137,5 5 137,5   106,4 106,4  
5321030 Заходи щодо відтворення культури національних менших та фінансова підтримка газет мовами національних меншин  6 116,3 4 116,3 2 000,0 2 020,0 2 020,0   -4 096,3 -2 096,3 -2 000,0
5321060 Внески до Міжнародної організації міграції 130,0 130,0   115,0 115,0   -15,0 -15,0  
5321070 Створення та утримання пунктів розміщення незаконних мігрантів та інформаційної системи обліку та аналізу міграційних потоків 7 075,7 7 075,7   4 075,7 4 075,7   -3 000,0 -3 000,0  
5321090 Державна підтримка ВГО "Українська взаємодопомога" 200,0 200,0         -200,0 -200,0  
5340000 Адміністрація Державної прикордонної служби України 800 404,5 785 819,9 14 584,6 880 062,0 865 477,4 14 584,6 79 657,5 79 657,5  
5341000 Апарат Адміністрації Державної прикордонної служби України 785 721,0 771 136,4 14 584,6 865 928,0 851 343,4 14 584,6 80 207,0 80 207,0  
5341010 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України 16 442,9 16 442,9   19 422,9 19 422,9   2 980,0 2 980,0  
5341020 Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України 526 605,0 521 310,7 5 294,3 629 712,5 624 418,2 5 294,3 103 107,5 103 107,5  
5341030 Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України 163 717,0 154 426,7 9 290,3 137 669,1 128 378,8 9 290,3 -26 047,9 -26 047,9  
5341060 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України 24 128,6 24 128,6   32 698,6 32 698,6   8 570,0 8 570,0  
5341070 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України 29 026,0 29 026,0   26 123,4 26 123,4   -2 902,6 -2 902,6  
5341080 Створення автоматизованої інформаційної системи перетину державного кордону України і банку даних міжвідомчого користування 5 000,0 5 000,0   4 500,0 4 500,0   -500,0 -500,0  
5341800 Комплекс заходів з укріплення державного кордону 20 000,0 20 000,0   15 000,0 15 000,0   -5 000,0 -5 000,0  
5342000 Розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України 14 683,5 14 683,5   14 134,0 14 134,0   -549,5 -549,5  
5342010 Функціонування розвідувального органу 14 683,5 14 683,5   14 134,0 14 134,0   -549,5 -549,5  
5360000 Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики 31 445,9 31 445,9   31 950,7 31 950,7   504,8 504,8  
5361000 Апарат Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 31 445,9 31 445,9   31 950,7 31 950,7   504,8 504,8  
5361010 Керівництво та управління у сфері технічного регулювання та споживчої політики 11 259,5 11 259,5   14 616,5 14 616,5   3 357,0 3 357,0  
5361020 Прикладні розробки у сфері стандартизації, сертифікації та метрології 953,4 953,4   1 047,0 1 047,0   93,6 93,6  
5361040 Наукові програми у сфері стандартизації, сертифікації і еталонної бази 4 363,5 4 363,5   3 297,7 3 297,7   -1 065,8 -1 065,8  
5361090 Виробництво та розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та зловживання алкогольних напоїв 3 380,0 3 380,0   1 500,0 1 500,0   -1 880,0 -1 880,0  
5380000 Державна туристична адміністрація України 36 689,7 36 689,7   6 056,4 6 056,4   -30 633,3 -30 633,3  
5381000 Апарат Державної туристичної адміністрації України 36 689,7 36 689,7   6 056,4 6 056,4   -30 633,3 -30 633,3  
5381010 Керівництво та управління у сфері туризму 2 098,4 2 098,4   2 476,0 2 476,0   377,6 377,6  
5381020 Фінансова підтримка розвитку туризму в Україні 19 765,3 19 765,3   3 492,0 3 492,0   -16 273,3 -16 273,3  
5381030 Прикладні розробки у сфері туризму 334,2 334,2   88,4 88,4   -245,8 -245,8  
5381040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку туризму 291,8 291,8         -291,8 -291,8  
5381050 Фінансова підтримка створення умов для забезпечення безпеки туристів та розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні 14 200,0 14 200,0         -14 200,0 -14 200,0  
5420000 Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту 16 000,0 16 000,0         16 000,0 16 000,0  
5421000 Апарат Державного  комітету України з питань фізичної культури і спорту 16 000,0 16 000,0         16 000,0 16 000,0  
5421800 Реконструкція будинку для розміщення Національного Олімпійського комітету України 3 000,0 3 000,0         3 000,0 3 000,0  
5421810 Будівництво об'єктів фізкультурно-спортивного призначення 13 000,0 13 000,0         13 000,0 13 000,0  
5480000 Державний комітет України з нагляду за охороною праці 53 632,4 53 232,4 400,0 66 384,9 65 984,9 400,0 12 752,5 12 752,5  
5481000 Апарат Державного комітету України з нагляду за охороною праці 53 632,4 53 232,4 400,0 66 384,9 65 984,9 400,0 12 752,5 12 752,5  
5481010 Керівництво та управління у сфері нагляду за охороною праці 52 058,6 52 058,6   64 676,4 64 676,4   12 617,8 12 617,8  
5481040 Прикладні розробки у сфері охорони праці 1 510,2 1 110,2 400,0 1 644,9 1 244,9 400,0 134,7 134,7  
5500000 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 7 908,7 7 908,7   9 368,9 9 368,9   1 460,2 1 460,2  
5501000 Апарат Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 7 908,7 7 908,7   9 368,9 9 368,9   1 460,2 1 460,2  
5501010 Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг 7 908,7 7 908,7   9 368,9 9 368,9   1 460,2 1 460,2  
5530000 Державний комітет фінансового моніторингу 54 763,3 54 763,3   46 476,6 46 476,6   -8 286,7 -8 286,7  
5531000 Апарат Державного комітету фінансового моніторингу 54 763,3 54 763,3   46 476,6 46 476,6   -8 286,7 -8 286,7  
5531010 Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу 54 763,3 54 763,3   45 803,0 45 803,0   -8 960,3 -8 960,3  
5531020 Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму       673,6 673,6   673,6 673,6  
5560000 Національна комісія з питань регулювання зв'язку 6 960,6 6 960,6   3 678,4 3 678,4   -3 282,2 -3 282,2  
5561000 Національна комісія з питань регулювання зв'язку 6 960,6 6 960,6   3 678,4 3 678,4   -3 282,2 -3 282,2  
5561010 Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку 6 960,6 6 960,6   3 678,4 3 678,4   -3 282,2 -3 282,2  
5960000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України 130 264,4 129 333,4 931,0 142 781,3 141 850,3 931,0 12 516,9 12 516,9  
5961000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України 130 264,4 129 333,4 931,0 142 781,3 141 850,3 931,0 12 516,9 12 516,9  
5961010 Розвідувальна діяльність у сфері оборони 130 264,4 129 333,4 931,0 142 781,3 141 850,3 931,0 12 516,9 12 516,9  
5980000 Вища рада юстиції 8 943,0 8 943,0   7 994,4 7 994,4   -948,6 -948,6  
5981000 Апарат Вищої ради юстиції 8 943,0 8 943,0   7 994,4 7 994,4   -948,6 -948,6  
5981010 Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю 8 943,0 8 943,0   7 994,4 7 994,4   -948,6 -948,6  
5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 18 933,8 18 933,8   15 298,7 15 298,7   -3 635,1 -3 635,1  
5991000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 18 933,8 18 933,8   15 298,7 15 298,7   -3 635,1 -3 635,1  
5991010 Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини 18 933,8 18 933,8   15 298,7 15 298,7   -3 635,1 -3 635,1  
6010000 Антимонопольний комітет України 20 455,9 18 638,6 1 817,3 23 806,0 21 988,7 1 817,3 3 350,1 3 350,1  
6011000 Апарат Антимонопольного комітету України 20 455,9 18 638,6 1 817,3 23 806,0 21 988,7 1 817,3 3 350,1 3 350,1  
6011010 Керівництво та управління  у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції 19 791,6 18 017,7 1 773,9 23 085,5 21 311,6 1 773,9 3 293,9 3 293,9  
6011020 Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права 664,3 620,9 43,4 720,5 677,1 43,4 56,2 56,2  
6020000 Вища атестаційна комісія України 1 373,2 1 373,2   1 708,1 1 708,1   334,9 334,9  
6021000 Апарат Вищої атестаційної комісії України 1 373,2 1 373,2   1 708,1 1 708,1   334,9 334,9  
6021010 Керівництво та управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів 1 113,6 1 113,6   1 421,3 1 421,3   307,7 307,7  
6021020 Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 259,6 259,6   286,8 286,8   27,2 27,2  
6070000 Державний департамент України з питань виконання покарань 858 817,0 699 621,5 159 195,5 965 681,3 810 992,4 154 688,9 106 864,3 111 370,9 -4 506,6
6071000 Апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань 858 817,0 699 621,5 159 195,5 965 681,3 810 992,4 154 688,9 106 864,3 111 370,9 -4 506,6
6071010 Керівництво та управління у сфері виконання покарань 35 595,4 35 487,4 108,0 47 095,4 46 987,4 108,0 11 500,0 11 500,0  
6071030 Здійснення виконання покарань та утримання персоналу установ і органів кримінально-виконавчої системи 466 997,1 428 818,1 38 179,0 570 550,2 532 371,2 38 179,0 103 553,1 103 553,1  
6071070 Заходи щодо впровадження Кримінально-виконавчого кодексу та приведення умов тримання засуджених до вимог європейських стандартів 20 294,1 20 294,1   24 805,1 24 805,1   4 511,0 4 511,0  
6071080 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи 11 840,0 11 840,0   6 840,0 6 840,0   -5 000,0 -5 000,0  
6071090 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної реабілітації при установах виконання покарань 7 100,0 7 100,0   4 833,0 4 833,0   -2 267,0 -2 267,0  
6071600 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу в установах кримінально-виконавчої системи 33 768,4 9 261,8 24 506,6 28 335,6 8 335,6 20 000,0 -5 432,8 -926,2 -4 506,6
6080000 Державний департамент України з питань виконання покарань (загальнодержавні видатки) 30 921,7 30 921,7   70 019,3 70 019,3   39 097,6 39 097,6  
6081000 Державний департамент України з питань виконання покарань (загальнодержавні видатки) 30 921,7 30 921,7   70 019,3 70 019,3   39 097,6 39 097,6  
6081020 Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи 30 921,7 30 921,7   70 019,3 70 019,3   39 097,6 39 097,6  
6100000 Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації 21 154,4 2 564,4 18 590,0 21 412,0 2 822,0 18 590,0 257,6 257,6  
6101000 Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації 21 154,4 2 564,4 18 590,0 21 412,0 2 822,0 18 590,0 257,6 257,6  
6101020 Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту 2 806,1 1 616,1 1 190,0 3 017,8 1 827,8 1 190,0 211,7 211,7  
6101030 Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 948,3 948,3   994,2 994,2   45,9 45,9  
6110000 Державний комітет архівів України 11 432,3 10 373,6 1 058,7 14 677,3 13 562,7 1 114,6 3 245,0 3 189,1 55,9
6111000 Апарат Державного комітету архівів України 11 432,3 10 373,6 1 058,7 14 677,3 13 562,7 1 114,6 3 245,0 3 189,1 55,9
6111010 Керівництво та управління у сфері архівної справи 811,5 811,5   1 076,4 1 076,4   264,9 264,9  
6111020 Прикладні розробки у сфері архівної справи 577,4 551,4 26,0 640,9 614,9 26,0 63,5 63,5  
6111030 Архівна справа 10 043,4 9 010,7 1 032,7 12 960,0 11 871,4 1 088,6 2 916,6 2 860,7 55,9
6120000 Головне управління державної служби України 21 112,0 20 512,0 600,0 19 513,8 18 913,8 600,0 -1 598,2 -1 598,2  
6121000 Апарат Головного управління державної служби України 17 077,8 16 477,8 600,0 16 138,7 15 538,7 600,0 -939,1 -939,1  
6121010 Керівництво та  функціональне управління у сфері державної служби 13 078,2 12 478,2 600,0 12 377,9 11 777,9 600,0 -700,3 -700,3  
6121030 Підготовка магістрів державної служби та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією 3 999,6 3 999,6   3 760,8 3 760,8   -238,8 -238,8  
6122000 Центр сприяння інституційному розвитку державної служби 4 034,2 4 034,2   3 375,1 3 375,1   -659,1 -659,1  
6122020 Забезпечення інституційного розвитку державної служби та організація проведення функціональних обстежень органів виконавчої влади 2 514,0 2 514,0   2 163,3 2 163,3   -350,7 -350,7  
6122030 Дослідження і розробки у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу 1 520,2 1 520,2   1 211,8 1 211,8   -308,4 -308,4  
6140000 Державна податкова адміністрація України 2 045 317,6 1 843 312,0 202 005,6 2 367 944,6 2 169 724,4 198 220,2 322 627,0 326 412,4 -3 785,4
6141000 Апарат Державної податкової адміністрації України 2 045 317,6 1 843 312,0 202 005,6 2 367 944,6 2 169 724,4 198 220,2 322 627,0 326 412,4 -3 785,4
6141010 Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства 1 810 079,3 1 652 454,7 157 624,6 2 213 556,5 2 055 931,9 157 624,6 403 477,2 403 477,2  
6141020 Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби 2 957,4 2 832,4 125,0 3 341,5 3 216,5 125,0 384,1 384,1  
6141030 Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 2 901,5 1 801,5 1 100,0 3 159,5 1 998,4 1 161,1 258,0 196,9 61,1
6141040 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією державної податкової служби 89 949,5 72 949,5 17 000,0 72 200,4 52 081,2 20 119,2 -17 749,1 -20 868,3 3 119,2
6141050 Підвищення кваліфікації Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби 2 558,8 1 858,8 700,0 2 727,1 1 992,8 734,3 168,3 134,0 34,3
6141060 Підвищення кваліфікації працівників органів податкової служби 4 500,0 4 500,0   4 325,0 4 325,0   -175,0 -175,0  
6141080 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи податкових органів 92 848,2 92 848,2   41 696,3 41 696,3   -51 151,9 -51 151,9  
6141600 Модернізація податкової служби 39 522,9 14 066,9 25 456,0 26 938,3 8 482,3 18 456,0 -12 584,6 -5 584,6 -7 000,0
6150000 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 14 384,6 14 384,6   20 608,6 20 608,6   6 224,0 6 224,0  
6151000 Апарат Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України 14 384,6 14 384,6   20 608,6 20 608,6   6 224,0 6 224,0  
6151010 Керівництво та управління у сфері фондового ринку 12 832,1 12 832,1   19 056,1 19 056,1   6 224,0 6 224,0  
6160000 Державна податкова адміністрація України (загальнодержавні видатки) 26 941,8 26 941,8   31 264,4 31 264,4   4 322,6 4 322,6  
6161000 Державна податкова адміністрація України (загальнодержавні видатки) 26 941,8 26 941,8   31 264,4 31 264,4   4 322,6 4 322,6  
6161020 Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції 26 941,8 26 941,8   31 264,4 31 264,4   4 322,6 4 322,6  
6170000 Державна служба експортного контролю України 2 619,4 2 619,4   3 165,1 3 165,1   545,7 545,7  
6171000 Апарат Державної служби експортного контролю України 2 619,4 2 619,4   3 165,1 3 165,1   545,7 545,7  
6171010 Керівництво та управління у сфері експортного контролю 2 371,2 2 371,2   2 916,9 2 916,9   545,7 545,7  
6370000 Національна комісія регулювання електроенергетики України 8 585,3 8 535,3 50,0 9 624,1 9 574,1 50,0 1 038,8 1 038,8  
6371000 Апарат Національної комісії регулювання електроенергетики України 8 585,3 8 535,3 50,0 9 624,1 9 574,1 50,0 1 038,8 1 038,8  
6371010 Керівництво та управління у сфері регулювання електроенергетики 8 585,3 8 535,3 50,0 9 624,1 9 574,1 50,0 1 038,8 1 038,8  
6380000 Національне космічне агентство України 265 313,2 261 796,4 3 516,8 241 899,9 238 368,7 3 531,2 -23 413,3 -23 427,7 14,4
6381000 Апарат Національного космічного агентства України 265 313,2 261 796,4 3 516,8 241 899,9 238 368,7 3 531,2 -23 413,3 -23 427,7 14,4
6381010 Керівництво та управління у сфері космічної діяльності 4 648,7 4 648,7   5 879,7 5 879,7   1 231,0 1 231,0  
6381030 Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України 2 367,8 1 942,8 425,0 2 523,5 2 084,1 439,4 155,7 141,3 14,4
6381050 Управління та випробування космічних засобів 63 331,9 60 290,1 3 041,8 61 531,9 58 490,1 3 041,8 -1 800,0 -1 800,0  
6381120 Утилізація твердого ракетного палива 60 000,0 60 000,0   40 000,0 40 000,0   -20 000,0 -20 000,0  
6381140 Реконструкція і відновлення обладнання ТЕЦ ДП "ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" 5 000,0 5 000,0   2 000,0 2 000,0   -3 000,0 -3 000,0  
6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 4 370,4 4 370,4   5 744,9 5 744,9   1 374,5 1 374,5  
6441000 Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 4 370,4 4 370,4   5 744,9 5 744,9   1 374,5 1 374,5  
6441010 Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення 4 370,4 4 370,4   5 744,9 5 744,9   1 374,5 1 374,5  
6480000 Пенсійний фонд України 9 871 540,2 5 910 000,0 3 961 540,2 17 406 281,6 13 444 741,4 3 961 540,2 7 534 741,4 7 534 741,4  
6481000 Пенсійний фонд України 9 871 540,2 5 910 000,0 3 961 540,2 17 406 281,6 13 444 741,4 3 961 540,2 7 534 741,4 7 534 741,4  
6481020 Відшкодування на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби 233 353,5   233 353,5 375 927,8   375 927,8 142 574,3   142 574,3
6481030 Відшкодування на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд 1 820 209,6   1 820 209,6 3 039 447,7 785 051,6 2 254 396,1 1 219 238,1 785 051,6 434 186,5
6481040 Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників 237 699,6   237 699,6 339 746,9   339 746,9 102 047,3   102 047,3
6481050 Відшкодування на виплату пенсій  особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС 4 078,2   4 078,2 4 755,1   4 755,1 676,9   676,9
6481060 Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І 280 464,1   280 464,1 307 274,9   307 274,9 26 810,8   26 810,8
6481070 Відшкодування на виплату пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій ІІ, ІІІ і ІV, та непрацездатним пенсіонерам, які проживають у зонах радіоактивного забруднення 470 445,3   470 445,3 564 149,5   564 149,5 93 704,2   93 704,2
6481100 Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій 6 000 000,0 5 200 000,0 800 000,0 11 949 689,8 11 949 689,8   5 949 689,8 6 749 689,8 -800 000,0
6500000 Рада національної безпеки і оборони України 16 553,1 14 763,1 1 790,0 22 086,0 20 296,0 1 790,0 5 532,9 5 532,9  
6501000 Апарат Ради національної безпеки і оборони України 16 553,1 14 763,1 1 790,0 22 086,0 20 296,0 1 790,0 5 532,9 5 532,9  
6501010 Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони 8 729,8 8 729,8   13 532,4 13 532,4   4 802,6 4 802,6  
6501020 Фундаментальні дослідження у сфері національної безпеки 1 539,7 1 349,7 190,0 1 741,7 1 551,7 190,0 202,0 202,0  
6501030 Прикладні розробки у сфері національної безпеки 6 189,3 4 589,3 1 600,0 6 710,0 5 110,0 1 600,0 520,7 520,7  
6501040 Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів у сфері національної безпеки 94,3 94,3   101,9 101,9   7,6 7,6  
6510000 Рахункова палата 27 078,8 27 078,8   28 608,3 28 608,3   1 529,5 1 529,5  
6511000 Апарат Рахункової палати 27 078,8 27 078,8   28 608,3 28 608,3   1 529,5 1 529,5  
6511010 Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету 23 321,8 23 321,8   26 729,8 26 729,8   3 408,0 3 408,0  
6511020 Створення інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати 3 757,0 3 757,0   1 878,5 1 878,5   -1 878,5 -1 878,5  
6520000 Служба безпеки України 1 025 617,1 985 175,2 40 441,9 1 140 481,9 1 100 040,0 40 441,9 114 864,8 114 864,8  
6521000 Центральне управління Служби безпеки України 1 006 156,2 965 714,3 40 441,9 1 122 657,6 1 082 215,7 40 441,9 116 501,4 116 501,4  
6521010 Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України 852 634,8 844 884,1 7 750,7 967 734,3 959 983,6 7 750,7 115 099,5 115 099,5  
6521050 Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби безпеки України 64 183,0 33 304,6 30 878,4 67 492,9 36 614,5 30 878,4 3 309,9 3 309,9  
6521070 Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації 50 158,5 48 790,2 1 368,3 51 610,9 50 242,6 1 368,3 1 452,4 1 452,4  
6521100 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України 18 954,0 18 954,0   17 058,6 17 058,6   -1 895,4 -1 895,4  
6521120 Захист інформаційних ресурсів держави 6 150,0 6 150,0   5 535,0 5 535,0   -615,0 -615,0  
6521200 Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України 8 500,0 8 500,0   7 650,0 7 650,0   -850,0 -850,0  
6524000 Антитерористичний центр Служби безпеки України 19 460,9 19 460,9   17 824,3 17 824,3   -1 636,6 -1 636,6  
6524010 Боротьба з тероризмом на території України 19 460,9 19 460,9   17 824,3 17 824,3   -1 636,6 -1 636,6  
6530000 Служба безпеки України (загальнодержавні видатки) 255 782,2 255 782,2   371 329,0 371 329,0   115 546,8 115 546,8  
6531000 Служба безпеки України (загальнодержавні видатки) 255 782,2 255 782,2   371 329,0 371 329,0   115 546,8 115 546,8  
6531020 Пенсійне забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України та Управління державної охорони 255 782,2 255 782,2   371 329,0 371 329,0   115 546,8 115 546,8  
6540000 Національна академія наук України 1 183 645,9 938 081,1 245 564,8 1 159 902,1 913 285,8 246 616,3 -23 743,8 -24 795,3 1 051,5
6541000 Апарат Національної академії наук України 1 183 645,9 938 081,1 245 564,8 1 159 902,1 913 285,8 246 616,3 -23 743,8 -24 795,3 1 051,5
6541020 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України 25 333,7 23 496,2 1 837,5 27 721,8 25 884,3 1 837,5 2 388,1 2 388,1  
6541030 Фундаментальні дослідження наукових установ Національної академії наук України 709 474,3 516 310,6 193 163,7 739 440,4 546 276,7 193 163,7 29 966,1 29 966,1  
6541040 Прикладні розробки у сфері розвитку галузей економіки 201 148,0 162 924,6 38 223,4 198 656,3 159 398,8 39 257,5 -2 491,7 -3 525,8 1 034,1
6541050 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку галузей економіки 45 593,0 45 593,0   21 740,8 21 740,8   -23 852,2 -23 852,2  
6541060 Фінансова підтримка технічного забезпечення Національної академії наук України 76 253,6 76 253,6   76 073,7 76 073,7   -179,9 -179,9  
6541080 Підготовка кадрів фізико-технічного напряму вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 3 201,9 2 979,0 222,9 1 541,7 1 445,7 96,0 -1 660,2 -1 533,3 -126,9
6541090 Методичне забезпечення викладення народознавства та  української мови як іноземної Міжнародною школою україністики 156,7 127,7 29,0 172,9 142,5 30,4 16,2 14,8 1,4
6541100 Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України 8 167,3 7 955,8 211,5 8 887,4 8 675,9 211,5 720,1 720,1  
6541130 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Національної академії наук України 14 905,9 14 590,9 315,0 16 589,5 16 274,5 315,0 1 683,6 1 683,6  
6541140 Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України 20 869,8 9 869,8 11 000,0 21 468,1 10 468,1 11 000,0 598,3 598,3  
6541160 Сейсмічні та геофізичні спостереження 2 385,3 2 385,3   2 690,7 2 690,7   305,4 305,4  
6541170 Збереження та розвиток садово-паркового комплексу "Феофанія" 37 894,6 37 894,6   17 894,6 17 894,6   -20 000,0 -20 000,0  
6541180 Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського 21 761,8 21 200,0 561,8 18 547,3 17 985,5 561,8 -3 214,5 -3 214,5  
6541190 Фінансова підтримка оздоровчих закладів Національної академії наук України 5 000,0 5 000,0         -5 000,0 -5 000,0  
6541200 Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України       1 976,9 1 834,0 142,9 1 976,9 1 834,0 142,9
6541830 Забезпечення житлом для вчених Національної академії наук України 10 000,0 10 000,0   5 000,0 5 000,0   -5 000,0 -5 000,0  
6600000 Управління державної охорони України 80 976,4 80 426,4 550,0 86 976,4 86 426,4 550,0 6 000,0 6 000,0  
6601000 Управління державної охорони України 80 976,4 80 426,4 550,0 86 976,4 86 426,4 550,0 6 000,0 6 000,0  
6601020 Державна охорона органів державної влади та посадових осіб 77 327,4 76 777,4 550,0 83 327,4 82 777,4 550,0 6 000,0 6 000,0  
6610000 Фонд державного майна України 107 221,4 34 763,0 72 458,4 104 687,2 48 036,5 56 650,7 -2 534,2 13 273,5 -15 807,7
6611000 Апарат Фонду державного майна України 107 221,4 34 763,0 72 458,4 104 687,2 48 036,5 56 650,7 -2 534,2 13 273,5 -15 807,7
6611010 Керівництво та управління у сфері державного майна 35 403,0 34 763,0 640,0 48 676,5 48 036,5 640,0 13 273,5 13 273,5  
6611020 Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна 71 818,4   71 818,4 56 010,7   56 010,7 -15 807,7   -15 807,7
6620000 Служба зовнішньої розвідки України 109 774,0 109 029,0 745,0 123 158,1 122 393,1 765,0 13 384,1 13 364,1 20,0
6621000 Служба зовнішньої розвідки України 109 774,0 109 029,0 745,0 123 158,1 122 393,1 765,0 13 384,1 13 364,1 20,0
6621010 Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном 108 074,0 107 329,0 745,0 121 458,1 120 693,1 765,0 13 384,1 13 364,1 20,0
6730000 Центральна виборча комісія 84 743,9 84 743,9   82 158,2 82 158,2   -2 585,7 -2 585,7  
6731000 Апарат Центральної виборчої комісії 84 743,9 84 743,9   82 158,2 82 158,2   -2 585,7 -2 585,7  
6731010 Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів 32 843,7 32 843,7   30 258,0 30 258,0   -2 585,7 -2 585,7  
7710000 Рада міністрів Автономної Республіки Крим 19 993,3 19 869,3 124,0 22 943,6 22 819,6 124,0 2 950,3 2 950,3  
7711000 Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим 19 993,3 19 869,3 124,0 22 943,6 22 819,6 124,0 2 950,3 2 950,3  
7711010 Здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим 19 993,3 19 869,3 124,0 22 943,6 22 819,6 124,0 2 950,3 2 950,3  
7720000 Вінницька обласна державна адміністрація 45 561,6 44 317,7 1 243,9 52 885,9 51 642,0 1 243,9 7 324,3 7 324,3  
7721000 Апарат Вінницької обласної державної адміністрації 45 561,6 44 317,7 1 243,9 52 885,9 51 642,0 1 243,9 7 324,3 7 324,3  
7721010 Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області 45 561,6 44 317,7 1 243,9 52 885,9 51 642,0 1 243,9 7 324,3 7 324,3  
7730000 Волинська обласна державна адміністрація 28 357,6 27 427,9 929,7 32 669,1 31 739,4 929,7 4 311,5 4 311,5  
7731000 Апарат Волинської обласної державної адміністрації 28 357,6 27 427,9 929,7 32 669,1 31 739,4 929,7 4 311,5 4 311,5  
7731010 Здійснення виконавчої влади у Волинській області 28 357,6 27 427,9 929,7 32 669,1 31 739,4 929,7 4 311,5 4 311,5  
7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 41 320,9 39 339,3 1 981,6 48 046,9 46 065,3 1 981,6 6 726,0 6 726,0  
7741000 Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації 41 320,9 39 339,3 1 981,6 48 046,9 46 065,3 1 981,6 6 726,0 6 726,0  
7741010 Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області 41 320,9 39 339,3 1 981,6 48 046,9 46 065,3 1 981,6 6 726,0 6 726,0  
7750000 Донецька обласна державна адміністрація 36 666,8 34 875,3 1 791,5 42 566,3 40 774,8 1 791,5 5 899,5 5 899,5  
7751000 Апарат Донецької обласної державної адміністрації 36 666,8 34 875,3 1 791,5 42 566,3 40 774,8 1 791,5 5 899,5 5 899,5  
7751010 Здійснення виконавчої влади у Донецькій області 36 666,8 34 875,3 1 791,5 42 566,3 40 774,8 1 791,5 5 899,5 5 899,5  
7760000 Житомирська обласна державна адміністрація 37 461,5 36 742,9 718,6 43 665,3 42 946,7 718,6 6 203,8 6 203,8  
7761000 Апарат Житомирської обласної державної адміністрації 37 461,5 36 742,9 718,6 43 665,3 42 946,7 718,6 6 203,8 6 203,8  
7761010 Здійснення виконавчої влади у Житомирській області 37 461,5 36 742,9 718,6 43 665,3 42 946,7 718,6 6 203,8 6 203,8  
7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація 29 937,5 29 027,5 910,0 34 365,2 33 455,2 910,0 4 427,7 4 427,7  
7771000 Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації 29 937,5 29 027,5 910,0 34 365,2 33 455,2 910,0 4 427,7 4 427,7  
7771010 Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області 29 937,5 29 027,5 910,0 34 365,2 33 455,2 910,0 4 427,7 4 427,7  
7780000 Запорізька обласна державна адміністрація 33 532,1 32 219,3 1 312,8 38 498,1 37 185,3 1 312,8 4 966,0 4 966,0  
7781000 Апарат Запорізької обласної державної адміністрації 33 532,1 32 219,3 1 312,8 38 498,1 37 185,3 1 312,8 4 966,0 4 966,0  
7781010 Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області 33 532,1 32 219,3 1 312,8 38 498,1 37 185,3 1 312,8 4 966,0 4 966,0  
7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 31 764,7 30 265,9 1 498,8 36 705,1 35 206,3 1 498,8 4 940,4 4 940,4  
7791000 Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації 31 764,7 30 265,9 1 498,8 36 705,1 35 206,3 1 498,8 4 940,4 4 940,4  
7791010 Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області 31 764,7 30 265,9 1 498,8 36 705,1 35 206,3 1 498,8 4 940,4 4 940,4  
7800000 Київська обласна державна адміністрація 43 543,2 42 175,3 1 367,9 50 527,3 49 159,4 1 367,9 6 984,1 6 984,1  
7801000 Апарат Київської обласної державної адміністрації 43 543,2 42 175,3 1 367,9 50 527,3 49 159,4 1 367,9 6 984,1 6 984,1  
7801010 Здійснення виконавчої влади у Київській області 43 543,2 42 175,3 1 367,9 50 527,3 49 159,4 1 367,9 6 984,1 6 984,1  
7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація 32 547,8 31 651,7 896,1 37 647,6 36 751,5 896,1 5 099,8 5 099,8  
7811000 Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації 32 547,8 31 651,7 896,1 37 647,6 36 751,5 896,1 5 099,8 5 099,8  
7811010 Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області 32 547,8 31 651,7 896,1 37 647,6 36 751,5 896,1 5 099,8 5 099,8  
7820000 Луганська обласна державна адміністрація 33 425,6 32 515,5 910,1 38 694,1 37 784,0 910,1 5 268,5 5 268,5  
7821000 Апарат Луганської обласної державної адміністрації 33 425,6 32 515,5 910,1 38 694,1 37 784,0 910,1 5 268,5 5 268,5  
7821010 Здійснення виконавчої влади у Луганській області 33 425,6 32 515,5 910,1 38 694,1 37 784,0 910,1 5 268,5 5 268,5  
7830000 Львівська обласна державна адміністрація 37 759,9 36 470,6 1 289,3 43 951,1 42 661,8 1 289,3 6 191,2 6 191,2  
7831000 Апарат Львівської обласної державної адміністрації 37 759,9 36 470,6 1 289,3 43 951,1 42 661,8 1 289,3 6 191,2 6 191,2  
7831010 Здійснення виконавчої влади у Львівській області 37 759,9 36 470,6 1 289,3 43 951,1 42 661,8 1 289,3 6 191,2 6 191,2  
7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація 30 396,4 29 117,9 1 278,5 35 218,4 33 939,9 1 278,5 4 822,0 4 822,0  
7841000 Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації 30 396,4 29 117,9 1 278,5 35 218,4 33 939,9 1 278,5 4 822,0 4 822,0  
7841010 Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області 30 396,4 29 117,9 1 278,5 35 218,4 33 939,9 1 278,5 4 822,0 4 822,0  
7850000 Одеська обласна державна адміністрація 45 393,3 43 136,5 2 256,8 52 336,8 50 080,0 2 256,8 6 943,5 6 943,5  
7851000 Апарат Одеської обласної державної адміністрації 45 393,3 43 136,5 2 256,8 52 336,8 50 080,0 2 256,8 6 943,5 6 943,5  
7851010 Здійснення виконавчої влади в Одеській області 45 393,3 43 136,5 2 256,8 52 336,8 50 080,0 2 256,8 6 943,5 6 943,5  
7860000 Полтавська обласна державна адміністрація 36 913,5 35 213,6 1 699,9 42 442,8 40 742,9 1 699,9 5 529,3 5 529,3  
7861000 Апарат Полтавської обласної державної адміністрації 36 913,5 35 213,6 1 699,9 42 442,8 40 742,9 1 699,9 5 529,3 5 529,3  
7861010 Здійснення виконавчої влади у Полтавській області 36 913,5 35 213,6 1 699,9 42 442,8 40 742,9 1 699,9 5 529,3 5 529,3  
7870000 Рівненська обласна державна адміністрація 29 244,0 27 806,5 1 437,5 33 507,3 32 069,8 1 437,5 4 263,3 4 263,3  
7871000 Апарат Рівненської обласної державної адміністрації 29 244,0 27 806,5 1 437,5 33 507,3 32 069,8 1 437,5 4 263,3 4 263,3  
7871010 Здійснення виконавчої влади у Рівненській області 29 244,0 27 806,5 1 437,5 33 507,3 32 069,8 1 437,5 4 263,3 4 263,3  
7880000 Сумська обласна державна адміністрація 31 808,8 30 694,9 1 113,9 36 807,4 35 693,5 1 113,9 4 998,6 4 998,6  
7881000 Апарат Сумської обласної державної адміністрації 31 808,8 30 694,9 1 113,9 36 807,4 35 693,5 1 113,9 4 998,6 4 998,6  
7881010 Здійснення виконавчої влади у Сумській області 31 808,8 30 694,9 1 113,9 36 807,4 35 693,5 1 113,9 4 998,6 4 998,6  
7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація 30 795,0 29 849,8 945,2 35 697,7 34 752,5 945,2 4 902,7 4 902,7  
7891000 Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації 30 795,0 29 849,8 945,2 35 697,7 34 752,5 945,2 4 902,7 4 902,7  
7891010 Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області 30 795,0 29 849,8 945,2 35 697,7 34 752,5 945,2 4 902,7 4 902,7  
7900000 Харківська обласна державна адміністрація 46 895,7 45 022,2 1 873,5 54 133,6 52 260,1 1 873,5 7 237,9 7 237,9  
7901000 Апарат Харківської обласної державної адміністрації 46 895,7 45 022,2 1 873,5 54 133,6 52 260,1 1 873,5 7 237,9 7 237,9  
7901010 Здійснення виконавчої влади у Харківській області 46 895,7 45 022,2 1 873,5 54 133,6 52 260,1 1 873,5 7 237,9 7 237,9  
7910000 Херсонська обласна державна адміністрація 28 674,5 27 505,6 1 168,9 33 114,2 31 945,3 1 168,9 4 439,7 4 439,7  
7911000 Апарат Херсонської обласної державної адміністрації 28 674,5 27 505,6 1 168,9 33 114,2 31 945,3 1 168,9 4 439,7 4 439,7  
7911010 Здійснення виконавчої влади у Херсонській області 28 674,5 27 505,6 1 168,9 33 114,2 31 945,3 1 168,9 4 439,7 4 439,7  
7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація 33 423,3 32 721,6 701,7 38 898,7 38 197,0 701,7 5 475,4 5 475,4  
7921000 Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації 33 423,3 32 721,6 701,7 38 898,7 38 197,0 701,7 5 475,4 5 475,4  
7921010 Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області 33 423,3 32 721,6 701,7 38 898,7 38 197,0 701,7 5 475,4 5 475,4  
7930000 Черкаська обласна державна адміністрація 31 940,6 30 826,8 1 113,8 36 881,2 35 767,4 1 113,8 4 940,6 4 940,6  
7931000 Апарат Черкаської обласної державної адміністрації 31 940,6 30 826,8 1 113,8 36 881,2 35 767,4 1 113,8 4 940,6 4 940,6  
7931010 Здійснення виконавчої влади у Черкаській області 31 940,6 30 826,8 1 113,8 36 881,2 35 767,4 1 113,8 4 940,6 4 940,6  
7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація 23 353,1 22 147,1 1 206,0 26 428,9 25 222,9 1 206,0 3 075,8 3 075,8  
7941000 Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації 23 353,1 22 147,1 1 206,0 26 428,9 25 222,9 1 206,0 3 075,8 3 075,8  
7941010 Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області 23 353,1 22 147,1 1 206,0 26 428,9 25 222,9 1 206,0 3 075,8 3 075,8  
7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація 33 798,9 32 766,4 1 032,5 39 163,0 38 130,5 1 032,5 5 364,1 5 364,1  
7951000 Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації 33 798,9 32 766,4 1 032,5 39 163,0 38 130,5 1 032,5 5 364,1 5 364,1  
7951010 Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області 33 798,9 32 766,4 1 032,5 39 163,0 38 130,5 1 032,5 5 364,1 5 364,1  
7960000 Київська міська державна адміністрація 17 072,3   17 072,3 17 072,3   17 072,3      
7961000 Апарат Київської міської державної адміністрації 17 072,3   17 072,3 17 072,3   17 072,3      
7970000 Севастопольська міська державна адміністрація 16 620,5 14 378,6 2 241,9 18 566,3 16 324,4 2 241,9 1 945,8 1 945,8  
7971000 Апарат Севастопольської міської державної адміністрації 16 620,5 14 378,6 2 241,9 18 566,3 16 324,4 2 241,9 1 945,8 1 945,8  
7971010 Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі 16 620,5 14 378,6 2 241,9 18 566,3 16 324,4 2 241,9 1 945,8 1 945,8  
8680000 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва 54 664,1 17 749,3 36 914,8 37 951,7 17 716,5 20 235,2 -16 712,4 -32,8 -16 679,6
8681000 Апарат Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 54 664,1 17 749,3 36 914,8 37 951,7 17 716,5 20 235,2 -16 712,4 -32,8 -16 679,6
8681010 Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та підприємництва 11 940,4 11 540,4 400,0 12 348,5 11 948,5 400,0 408,1 408,1  
8681020 Заходи, пов'язані з веденням Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та Єдиного ліцензійного реєстру 5 275,9 4 408,9 867,0 4 835,0 3 968,0 867,0 -440,9 -440,9  
8681600 Розвиток приватного сектора 35 647,8   35 647,8 18 968,2   18 968,2 -16 679,6   -16 679,6
Всього видатків та надання кредитів   97 678 332,5 72 550 328,1 25 128 004,4 114 404 449,9 88 525 332,9 25 879 117,0 16 726 117,4 15 975 004,8 751 112,6