Порівняльна таблиця змін доходів Державного бюджету України на 2005  рік
(тис. грн.)
Код Найменування  Затверджено Проект з урахуванням запропонованих змін Зміни, що пропонуються
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
10000000 Податкові надходження 61 819 779,9 52 360 191,5 9 459 588,4 73 844 893,9 65 258 509,5 8 586 384,4 12 025 114,0 12 898 318,0 -873 204,0
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 17 329 822,5 14 869 337,5 2 460 485,0 21 291 692,5 19 811 187,5 1 480 505,0 3 961 870,0 4 941 850,0 -979 980,0
11010000 Податок з доходів фізичних осіб 626 900,0 626 900,0   759 600,0 759 600,0   132 700,0 132 700,0  
11020000 Податок на прибуток підприємств 16 702 922,5 14 242 437,5 2 460 485,0 20 532 092,5 19 051 587,5 1 480 505,0 3 829 170,0 4 809 150,0 -979 980,0
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 1 069 940,0 663 540,0 406 400,0 1 291 147,0 1 066 465,0 224 682,0 221 207,0 402 925,0 -181 718,0
13010000 Збір за  спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 60 840,0 60 840,0   60 840,0 60 840,0        
13020000 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 388 200,0 280 000,0 108 200,0 529 832,0 505 150,0 24 682,0 141 632,0 225 150,0 -83 518,0
13030000 Платежі за користування надрами 220 000,0 220 000,0   299 575,0 299 575,0   79 575,0 79 575,0  
13030100 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 220 000,0 220 000,0   299 575,0 299 575,0   79 575,0 79 575,0  
13040000 Збір за  геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок  державного бюджету 400 000,0 101 800,0 298 200,0 400 000,0 200 000,0 200 000,0   98 200,0 -98 200,0
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 37 458 646,0 31 273 738,0 6 184 908,0 43 121 961,0 36 850 359,0 6 271 602,0 5 663 315,0 5 576 621,0 86 694,0
14010000 Податок на додану вартість 30 055 080,0 26 593 765,0 3 461 315,0 34 259 686,0 30 656 995,0 3 602 691,0 4 204 606,0 4 063 230,0 141 376,0
14010100 Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 26 046 715,0 22 585 400,0 3 461 315,0 27 261 366,0 23 658 675,0 3 602 691,0 1 214 651,0 1 073 275,0 141 376,0
14010200 Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами -13 589 700,0 -13 589 700,0   -13 158 820,0 -13 158 820,0   430 880,0 430 880,0  
14010300 Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів 17 598 065,0 17 598 065,0   20 157 140,0 20 157 140,0   2 559 075,0 2 559 075,0  
14020000 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 6 165 971,0 4 083 513,0 2 082 458,0 7 483 553,0 5 379 953,0 2 103 600,0 1 317 582,0 1 296 440,0 21 142,0
14030000 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 907 540,0 266 405,0 641 135,0 911 788,0 346 477,0 565 311,0 4 248,0 80 072,0 -75 824,0
14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської  діяльності 330 055,0 330 055,0   466 934,0 466 934,0   136 879,0 136 879,0  
14060200 Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 57 846,0 57 846,0   73 425,0 73 425,0   15 579,0 15 579,0  
14060500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 11 291,0 11 291,0   58 544,0 58 544,0   47 253,0 47 253,0  
14060700 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними  напоями та тютюновими виробами 11 110,0 11 110,0   18 250,0 18 250,0   7 140,0 7 140,0  
14061000 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 43 250,0 43 250,0   75 500,0 75 500,0   32 250,0 32 250,0  
14061200 Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 14 339,0 14 339,0   15 302,0 15 302,0   963,0 963,0  
14061400 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій 159 812,0 159 812,0   195 902,0 195 902,0   36 090,0 36 090,0  
14061500 Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 10 931,0 10 931,0   8 535,0 8 535,0   -2 396,0 -2 396,0  
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 5 755 137,4 5 347 342,0 407 795,4 7 933 859,4 7 324 264,0 609 595,4 2 178 722,0 1 976 922,0 201 800,0
15010000 Ввізне мито 4 476 000,0 4 098 000,0 378 000,0 6 370 250,0 5 790 450,0 579 800,0 1 894 250,0 1 692 450,0 201 800,0
15010100 Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 3 828 000,0 3 828 000,0   5 363 250,0 5 363 250,0   1 535 250,0 1 535 250,0  
15010200 Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 175 000,0 175 000,0   178 000,0 178 000,0   3 000,0 3 000,0  
15010500 Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб"єктами підприємницької діяльності та громадянами 473 000,0 95 000,0 378 000,0 829 000,0 249 200,0 579 800,0 356 000,0 154 200,0 201 800,0
15020000 Вивізне мито 977 600,0 977 600,0   1 262 072,0 1 262 072,0   284 472,0 284 472,0  
15020100 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької  діяльності 977 600,0 977 600,0   1 262 072,0 1 262 072,0   284 472,0 284 472,0  
16000000 Інші податки 206 234,0 206 234,0   206 234,0 206 234,0        
20000000 Неподаткові надходження 22 298 531,7 9 032 156,9 13 266 374,8 30 112 098,3 15 042 302,2 15 069 796,1 7 813 566,6 6 010 145,3 1 803 421,3
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 7 213 242,9 6 566 145,4 647 097,5 13 060 485,2 12 383 787,7 676 697,5 5 847 242,3 5 817 642,3 29 600,0
21010000 Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету 615 500,0 615 500,0   5 882 700,0 5 882 700,0   5 267 200,0 5 267 200,0  
21050000 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 300 625,4 300 625,4   533 233,1 533 233,1   232 607,7 232 607,7  
21050100 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 300 625,4 300 625,4   533 233,1 533 233,1   232 607,7 232 607,7  
21060000 Рентна плата 4 493 822,9 4 363 822,9 130 000,0 4 811 657,5 4 681 657,5 130 000,0 317 834,6 317 834,6  
21060100 Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 819 000,0 819 000,0   876 375,0 876 375,0   57 375,0 57 375,0  
21060200 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 526 320,0 526 320,0   558 468,9 558 468,9   32 148,9 32 148,9  
21060700 Рентна плата за транзитне транспортування аміаку 21 770,9 21 770,9   47 356,6 47 356,6   25 585,7 25 585,7  
21060800 Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні 72 830,0 72 830,0   275 555,0 275 555,0   202 725,0 202 725,0  
21080000 Інші надходження 531 297,5 14 200,0 517 097,5 560 897,5 14 200,0 546 697,5 29 600,0   29 600,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 1 366 106,0 1 313 106,0 53 000,0 1 432 937,0 1 379 937,0 53 000,0 66 831,0 66 831,0  
22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 158 000,0 158 000,0   158 000,0 158 000,0        
22090000 Державне мито 156 866,0 156 866,0   198 697,0 198 697,0   41 831,0 41 831,0  
22100000 Митні збори 863 000,0 863 000,0   888 000,0 888 000,0   25 000,0 25 000,0  
24000000 Інші неподаткові надходження 7 322 375,4 1 152 905,5 6 169 469,9 8 798 489,4 1 278 577,5 7 519 911,9 1 476 114,0 125 672,0 1 350 442,0
24010000 Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 23 273,0 23 273,0   24 386,0 24 386,0   1 113,0 1 113,0  
24010100 Надходження коштів від реаліазції конфіскованого майна за матеріалами митних органів 23 273,0 23 273,0   24 386,0 24 386,0   1 113,0 1 113,0  
24050000 Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених згідно з законодавством  військових формувань і правоохоронних органів 568 889,3 499 970,0 68 919,3 793 909,3 499 970,0 293 939,3 225 020,0   225 020,0
24060000 Інші надходження 598 048,0 561 548,0 36 500,0 1 728 029,0 686 107,0 1 041 922,0 1 129 981,0 124 559,0 1 005 422,0
24060100 Надходження частини виручки від реалізації газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України       1 005 422,0   1 005 422,0 1 005 422,0   1 005 422,0
24060300 Інші надходження 442 521,0 442 521,0   455 080,0 455 080,0   12 559,0 12 559,0  
24060900 Надходження коштів від продажу на аукціонах спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та збору за видачу таких дозволів 50 000,0 50 000,0   150 000,0 150 000,0   100 000,0 100 000,0  
24061400 Збір за користування радіочастотним ресурсом 30 000,0 30 000,0   42 000,0 42 000,0   12 000,0 12 000,0  
24080000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 11 000,0 11 000,0   11 000,0 11 000,0        
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 50 336,9 50 336,9   50 336,9 50 336,9        
24130000 Надходження коштів від погашення заборгованості ДП "НАЕК  "Енергоатом" за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне паливо       120 000,0   120 000,0 120 000,0   120 000,0
24140000 Додаткові збори на виплату пенсій 3 961 540,2   3 961 540,2 3 961 540,2   3 961 540,2      
25000000 Власні надходження бюджетних установ 6 396 807,4   6 396 807,4 6 820 186,7   6 820 186,7 423 379,3   423 379,3
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 6 345 803,3   6 345 803,3 6 753 861,8   6 753 861,8 408 058,5   408 058,5
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 51 004,1   51 004,1 66 324,9   66 324,9 15 320,8   15 320,8
30000000 Доходи від операцій з капіталом 716 711,9 205 011,9 511 700,0 719 311,9 207 611,9 511 700,0 2 600,0 2 600,0  
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 57 082,0 57 082,0   59 682,0 59 682,0   2 600,0 2 600,0  
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 611 700,0 100 000,0 511 700,0 611 700,0 100 000,0 511 700,0      
40000000 Офіційні трансферти 161 496,0 152 200,0 9 296,0 161 496,0 152 200,0 9 296,0      
42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 161 496,0 152 200,0 9 296,0 161 496,0 152 200,0 9 296,0      
50000000 Цільові фонди 213 667,9   213 667,9 218 667,9   218 667,9 5 000,0   5 000,0
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 93 667,9   93 667,9 98 667,9   98 667,9 5 000,0   5 000,0
                     
РАЗОМ ДОХОДІВ (без урахування міжбюджетних трансфертів)   85 210 187,4 61 749 560,3 23 460 627,1 105 056 468,0 80 660 623,6 24 395 844,4 19 846 280,6 18 911 063,3 935 217,3
                     
40000000 Офіційні трансферти 1 306 729,5 1 306 729,5   1 322 801,4 1 322 801,4   16 071,9 16 071,9  
                     
41010100 Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 1 306 729,5 1 306 729,5   1 322 801,4 1 322 801,4   16 071,9 16 071,9  
                     
Всього доходів   86 516 916,9 63 056 289,8 23 460 627,1 106 379 269,4 81 983 425,0 24 395 844,4 19 862 352,5 18 927 135,2 935 217,3