Порівняльна таблиця змін фінансування Державного бюджету України на  2005 рік
(тис. грн.)
Коди Найменування фінансування згідно з бюджетною класифікацією Затверджено Проект з урахуванням запропонованих змін Відхілення (+/-)
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
                     
400000 Фінансування за борговими операціями 3 027 422,2 2 841 098,9 186 323,3 68 026,3 68 026,3 -2 959 395,9 -2 841 098,9 -118 297,0  
401000 Запозичення 12 433 243,6 11 729 822,8 703 420,8 9 473 847,7 8 888 723,9 585 123,8 -2 959 395,9 -2 841 098,9 -118 297,0
401100 Внутрішні запозичення 4 000 000,0 4 000 000,0   6 243 723,9 6 243 723,9   2 243 723,9 2 243 723,9  
401200 Зовнішні запозичення 8 433 243,6 7 729 822,8 703 420,8 3 230 123,8 2 645 000,0 585 123,8 -5 203 119,8 -5 084 822,8 -118 297,0
500000 Надходження від приватизації державного майна 5 023 891,1 4 933 954,8 89 936,3 5 423 891,1 5 349 762,5 74 128,6 400 000,0 415 807,7 -15 807,7
501000 Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуван 4 999 760,1 4 933 954,8 65 805,3 5 399 760,1 5 349 762,5 49 997,6 400 000,0 415 807,7 -15 807,7
600000 Фінансування за активними операціями 518 518,6 518 518,6         -518 518,6 -518 518,6  
601000 Зміни обсягів  депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 18 518,6 18 518,6         -18 518,6 -18 518,6  
601200 Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів -378 898,7 -378 898,7   -397 417,3 -397 417,3   -18 518,6 -18 518,6  
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 500 000,0 500 000,0         -500 000,0 -500 000,0  
602100 На початок періоду 500 000,0 500 000,0         -500 000,0 -500 000,0  
                     
Всього фінансування   8 569 831,9 8 293 572,3 276 259,6 5 491 917,4 5 349 762,5 142 154,9 -3 077 914,5 -2 943 809,8 -134 104,7