Додаток № 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Доходи Державного бюджету України на 2005 рік
тис. грн.
Код   Найменування показників
згідно з бюджетною класифікацією
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього доходів 105994585,4 80 688 275,0 25 306 310,4
40000000   Офіційні трансферти 1 322 801,4 1 322 801,4  
41010100   Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів 1 322 801,4 1 322 801,4  
Разом доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 104671784 79365473,6 25306310,4
10000000   Податкові надходження 73 180 893,9 64 246 759,5 8 934 134,4
11000000   Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 21 085 692,5 19 605 187,5 1 480 505,0
11010000   Податок з доходів фізичних осіб 759 600,0 759 600,0  
11020000   Податок на прибуток підприємств 20 326 092,5 18 845 587,5 1 480 505,0
13000000   Збори за спеціальне використання природних ресурсів 1 391 147,0 993 715,0 397 432,0
13010000   Збір за  спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 60 840,0 60 840,0  
13010100   Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення 60 840,0 60 840,0  
13020000   Збір за спеціальне водокористування 529 832,0 505 150,0 24 682,0
13030000   Платежі за користування надрами 299 575,0 299 575,0  
13030100   Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 299 575,0 299 575,0  
13040000   Збір за  геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок  державного бюджету 500 000,0 127 250,0 372 750,0
13070000   Плата за використання інших природних ресурсів 900,0 900,0  
14000000   Внутрішні податки на товари та послуги 42 563 961,0 36 292 359,0 6 271 602,0
14010000   Податок на додану вартість 33 702 686,0 30 099 995,0 3 602 691,0
14010100   Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 26 704 366,0 23 101 675,0 3 602 691,0
14010200   Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами -13 158 820,0 -13 158 820,0  
14010300   Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів 20 157 140,0 20 157 140,0  
14020000   Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 7 483 553,0 5 379 953,0 2 103 600,0
14030000   Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 911 788,0 346 477,0 565 311,0
14060000   Плата за ліцензії на певні види господарської  діяльності 465 934,0 465 934,0  
14060200   Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 73 425,0 73 425,0  
14060400   Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності 1 868,0 1 868,0  
14060500   Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 57 544,0 57 544,0  
14060600   Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової  торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 850,0 850,0  
14060700   Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними  напоями та тютюновими виробами 18 250,0 18 250,0  
14060900   Плата за державну реєстрацію, крім плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 4 758,0 4 758,0  
14061000   Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 75 500,0 75 500,0  
14061200   Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 15 302,0 15 302,0  
14061400   Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій 195 902,0 195 902,0  
14061500   Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 8 535,0 8 535,0  
14061700   Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій 14 000,0 14 000,0  
15000000   Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 7 933 859,4 7 324 264,0 609 595,4
15010000   Ввізне мито 6 370 250,0 5 790 450,0 579 800,0
15010100   Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 5 363 250,0 5 363 250,0  
15010200   Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами 178 000,0 178 000,0  
15010500   Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб"єктами підприємницької діяльності та громадянами 829 000,0 249 200,0 579 800,0
15020000   Вивізне мито 1 262 072,0 1 262 072,0  
15020100   Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької  діяльності 1 262 072,0 1 262 072,0  
15030000   Кошти, отримані за вчинення консульських дій 301 537,4 271 742,0 29 795,4
16000000   Інші податки 206 234,0 31 234,0 175 000,0
16030000   Податки, не віднесені до інших категорій 31 234,0 31 234,0  
16060000   Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 175 000,0   175 000,0
20000000   Неподаткові надходження 30 391 414,3 14 758 902,2 15 632 512,1
21000000   Доходи від власності та підприємницької діяльності 13 060 485,2 12 100 387,7 960 097,5
21010000   Частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету 5 882 700,0 5 599 300,0 283 400,0
21020000   Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 1 209 497,1 1 209 497,1  
21030000   Надходження від грошово-речових лотерей 62 500,0 62 500,0  
21050000   Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 533 233,1 533 233,1  
21050100   Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 533 233,1 533 233,1  
21060000   Рентна плата 4 811 657,5 4 681 657,5 130 000,0
21060100   Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 876 375,0 876 375,0  
21060200   Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні 558 468,9 558 468,9  
21060500   Рентна плата за транзитне транспортування природного газу 2 762 000,0 2 632 000,0 130 000,0
21060600   Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами 291 902,0 291 902,0  
21060700   Рентна плата за транзитне транспортування аміаку 47 356,6 47 356,6  
21060800   Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні 275 555,0 275 555,0  
21080000   Інші надходження 560 897,5 14 200,0 546 697,5
22000000   Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 1 432 937,0 1 379 937,0 53 000,0
22060000   Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 3 000,0 3 000,0  
22070000   Виконавчий збір 106 000,0 53 000,0 53 000,0
22080000   Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 158 000,0 158 000,0  
22080100   Плата за оренду цілісних майнових комплексів 158 000,0 158 000,0  
22090000   Державне мито 198 697,0 198 697,0  
22100000   Митні збори 888 000,0 888 000,0  
22110000   Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 78 800,0 78 800,0  
22120000   Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах   річок загальнодержавного значення 440,0 440,0  
24000000   Інші неподаткові надходження 9 077 689,4 1 278 577,5 7 799 111,9
24010000   Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна 24 386,0 24 386,0  
24010100   Надходження коштів від реаліазції конфіскованого майна за матеріалами митних органів 24 386,0 24 386,0  
24030000   Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 4 282,0 4 282,0  
24040000   Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України 50,0   50,0
24050000   Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених згідно з законодавством  військових формувань і правоохоронних органів 793 909,3 499 970,0 293 939,3
24060000   Інші надходження 1 728 029,0 686 107,0 1 041 922,0
24060100   Надходження частини виручки від реалізації газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України 1 005 422,0   1 005 422,0
24060200   Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну власність 14 400,0   14 400,0
24060300   Інші надходження 455 080,0 455 080,0  
24060400   Надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами 2 000,0   2 000,0
24060500   Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 3 427,0 3 427,0  
24060800   Надходження від збору за проведення гастрольних заходів 700,0   700,0
24060900   Надходження коштів від продажу на аукціонах спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та збору за видачу таких дозволів 150 000,0 150 000,0  
24061000   Плата за виділення номерного ресурсу 31 300,0 31 300,0  
24061400   Збір за користування радіочастотним ресурсом 42 000,0 42 000,0  
24061500   Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 21 500,0 4 300,0 17 200,0
24061700   Плата за оформлення посвідчення закордонного українця 2 000,0   2 000,0
24061800   Надходження до страхового фонду безпеки авіації 200,0   200,0
24080000   Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 11 000,0 11 000,0  
24081000   Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 11 000,0 11 000,0  
24090000   Портовий (адміністративний) збір 24 956,0 2 495,6 22 460,4
24110000   Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 50 336,9 50 336,9  
24110100   Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії 18 336,9 18 336,9  
24110200   Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 32 000,0 32 000,0  
24120000   Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію 2 080 000,0   2 080 000,0
24130000   Надходження коштів від погашення заборгованості ДП "НАЕК  "Енергоатом" перед галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994-1999 років ядерне паливо 120 000,0   120 000,0
24140000   Додаткові збори на виплату пенсій 3 961 540,2   3 961 540,2
24140100   Сплата збору з купівлі-продажу валюти 2 413 823,1   2 413 823,1
24140200   Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 15 533,7   15 533,7
24140300   Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 683 599,3   683 599,3
24140500   Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 338 310,0   338 310,0
24140600   Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку 510 274,1   510 274,1
24150000   Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності 279 200,0   279 200,0
25000000   Власні надходження бюджетних установ 6 820 302,7   6 820 302,7
25010000   Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 6 753 977,8   6 753 977,8
25020000   Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 66 324,9   66 324,9
25020100   Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами 66 324,9   66 324,9
30000000   Доходи від операцій з капіталом 719 311,9 207 611,9 511 700,0
31000000   Надходження від продажу основного капіталу 59 682,0 59 682,0  
31010000   Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна,  майна, що  за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  44 682,0 44 682,0  
31020000   Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 15 000,0 15 000,0  
32000000   Надходження від реалізації державних запасів товарів 611 700,0 100 000,0 511 700,0
32010000   Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 311 700,0   311 700,0
32020000   Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 300 000,0 100 000,0 200 000,0
33000000   Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 47 929,9 47 929,9  
40000000   Офіційні трансферти 161 496,0 152 200,0 9 296,0
42000000   Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 161 496,0 152 200,0 9 296,0
42010000   Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 161 496,0 152 200,0 9 296,0
50000000   Цільові фонди 218 667,9   218 667,9
50070000   Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 120 000,0   120 000,0
50080000   Збір за забруднення навколишнього природного середовища 98 667,9   98 667,9