Додаток № 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Фінансування Державного бюджету України на 2005 рік
тис. грн.
Код   Найменування Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Загальне фінансування 6 817 020,9 6 674 866,0 142 154,9
400000   Фінансування за борговими операціями 68 026,3   68 026,3
401000   Запозичення 9 473 847,7 8 888 723,9 585 123,8
401100   Внутрішні запозичення 6 243 723,9 6 243 723,9  
401200   Зовнішні запозичення 3 230 123,8 2 645 000,0 585 123,8
402000   Погашення -9 405 821,4 -8 888 723,9 -517 097,5
402100   Внутрішні зобов'язання -3 137 731,0 -3 137 731,0  
402200   Зовнішні зобов'язання -6 268 090,4 -5 750 992,9 -517 097,5
500000   Надходження від приватизації державного майна 6 748 994,6 6 674 866,0 74 128,6
501000   Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств 6 724 863,6 6 674 866,0 49 997,6
502000   Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми 131,0   131,0
503000   Надходження від приватизації, отримані від продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 24 000,0   24 000,0
600000   Фінансування за активними операціями      
601000   Зміни обсягів  депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю      
601100   Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів 397 417,3 397 417,3  
601200   Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів -397 417,3 -397 417,3