"Додаток №3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
    Розподіл видатків Державного бюджету України на  2005 рік тис.грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Найменування показників
згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
                         
    ВСЬОГО: 88 339 637,0 76 409 521,7 16 405 264,6 1 119 958,0 11 680 115,3 25 438 627,7 16 363 635,3 744 932,2 206 158,6 9 074 992,4 113 778 264,7
0110000   Апарат Верховної Ради України 431 704,6 325 214,4 151 851,5 2 713,0 106 490,2 36 909,0 32 048,0 10 229,2 3 773,4 4 861,0 468 613,6
0111000   Апарат Верховної Ради України 431 704,6 325 214,4 151 851,5 2 713,0 106 490,2 36 909,0 32 048,0 10 229,2 3 773,4 4 861,0 468 613,6
0111010 0111 Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України 265 725,4 184 686,0 93 529,9   81 039,4           265 725,4
0111020 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України 73 157,7 65 281,5 41 378,4   7 876,2           73 157,7
0111030 0111 Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України 1 600,0 1 600,0                 1 600,0
0111040 0113 Візити народних депутатів України за кордон 9 000,0 9 000,0                 9 000,0
0111050 0111 Обслуговування діяльності Верховної Ради України 55 743,3 46 627,3 15 747,1 2 713,0 9 116,0 2 680,0 2 330,0 950,0   350,0 58 423,3
    в тому числі на розробку методів та інформаційно-програмних засобів лінгвістичної підтримки та експертизи законодавчих процесів 1 850,0       1 850,0           1 850,0
0111060 0111 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади 6 217,6       6 217,6           6 217,6
0111070 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України 4 700,0 4 700,0       34 229,0 29 718,0 9 279,2 3 773,4 4 511,0 38 929,0
0111080 0831 Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення 7 320,0 5 829,0 1 196,1   1 491,0           7 320,0
0111090 0832 Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче" 7 490,6 7 490,6                 7 490,6
0111100 0610 Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України 750,0       750,0           750,0
0300000   Державне управління справами 460 759,1 324 927,4 110 020,3 17 469,7 135 831,7 40 872,5 33 618,7 10 973,7 2 430,4 7 253,8 501 631,6
0301000   Апарат Державного управління справами 368 528,4 300 183,8 106 321,6 17 149,6 68 344,6 40 872,5 33 618,7 10 973,7 2 430,4 7 253,8 409 400,9
0301010 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Президента України 59 121,4 53 101,4 30 823,3 74,3 6 020,0           59 121,4
0301020 0111 Організація та здійснення офіційних заходів за участю  Президента України 6 467,0 6 467,0                 6 467,0
0301030 0111 Обслуговування діяльності Президента України 40 572,8 36 972,8 15 236,0 5 088,0 3 600,0 7 583,0 7 122,3 3 243,6 204,2 460,7 48 155,8
0301040 0113 Візити Президента України за кордон 7 071,7 7 071,7                 7 071,7
0301050 0133 Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків 40 000,0 40 000,0                 40 000,0
0301060 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами 22 633,0 22 633,0 8 776,6 6 538,2   3 409,3 3 209,3 528,0 816,7 200,0 26 042,3
0301070 0140 Фундаментальні дослідження у сфері державного управління 2 200,9       2 200,9           2 200,9
0301080 0140 Фундаментальні дослідження Національного інституту стратегічних досліджень  із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 8 289,1       8 289,1           8 289,1
0301090 0150 Прикладні розробки у сфері державного управління 846,1       846,1           846,1
0301110 0960 Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек" 28 669,9 28 109,9 537,6 111,1 560,0 2 103,0 1 605,5 216,0 58,5 497,5 30 772,9
0301120 0942 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Острозька академія" 5 949,5 5 749,5     200,0 3 907,7 2 501,3     1 406,4 9 857,2
0301130 0950 Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Національною академією державного управління при Президентові України 29 821,6 27 972,9 13 561,2 1 306,2 1 848,7 18 307,5 15 163,7 6 521,8 1 065,8 3 143,8 48 129,1
0301140 0520 Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сиваському національному природному парку та Кримському природному заповіднику 4 641,8 4 316,8 2 625,4 184,6 325,0 700,0 638,6 120,0 78,6 61,4 5 341,8
0301160 0111 Створення автоматизованої системи інформаційно-аналітичного забезпечення Секретаріату Президента України 3 340,0 340,0     3 000,0           3 340,0
0301170 0731 Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 37 926,5 37 676,5 18 592,3 2 701,5 250,0 1 972,0 1 622,0 109,3 206,6 350,0 39 898,5
0301190 0721 Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади 27 204,9 25 392,4 14 114,0 858,5 1 812,5 1 970,0 1 208,0     762,0 29 174,9
0301200 0740 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в  лікувально-оздоровчих закладах Державного управління справами та на об'єктах органів державної влади 2 275,7 1 675,7 1 005,9 55,0 600,0 920,0 548,0 235,0   372,0 3 195,7
0301220 0763 Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 220,0 220,0                 220,0
0301230 0950 Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі лікувально-оздоровчих закладів Державного управління справами 35,6 35,6 26,0               35,6
0301260 0422 Ведення лісового та мисливського господарства 2 434,7 2 284,7 989,1 232,2 150,0           2 434,7
0301280 0150 Виконання загальнодержавних організаційних, інформаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів Цільового плану Україна-НАТО 3 097,0       3 097,0           3 097,0
0301330 0150 Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики 201,4 163,9 34,2   37,5           201,4
0301810 0960 Реконструкція Міжнародного дитячого центру "Артек" 20 000,0       20 000,0           20 000,0
0301820 0734 Реконструкція корпусу № 1 Державного підприємства "Санаторій "Кришталевий палац" 1 000,0       1 000,0           1 000,0
0301840 0950 Завершення реконструкції  навчального корпусу Національної академії державного управління при Президентові України 1 000,0       1 000,0           1 000,0
0301850 0111 Реконструкція будинку для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим, Ради представників кримськотатарського народу у м.Сімферополі 500,0       500,0           500,0
0301860 0829 Реконструкція та реставрація Маріїнського палацу 10 007,8       10 007,8           10 007,8
0301880 0731 Капітальний ремонт та облаштування корпусу № 2 та інших будівель клінічної лікарні "Феофанія" 3 000,0       3 000,0           3 000,0
0303000   Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 2 283,9 1 633,9 609,9 200,0 650,0           2 283,9
0303010 0111 Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим 2 283,9 1 633,9 609,9 200,0 650,0           2 283,9
0304000   Національна служба посередництва і примирення України 4 670,0 4 457,9 2 625,8 104,3 212,1           4 670,0
0304010 0412 Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) 4 497,9 4 347,9 2 625,8 104,3 150,0           4 497,9
0304020 0481 Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) 62,1       62,1           62,1
0304030 0950 Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів 110,0 110,0                 110,0
0306000   Національний комплекс "Експоцентр України" 1 776,1 1 676,1     100,0           1 776,1
0306020 0822 Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти" 1 776,1 1 676,1     100,0           1 776,1
0307000   Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України 912,2 887,2 463,0 15,8 25,0           912,2
0307010 0133 Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування 912,2 887,2 463,0 15,8 25,0           912,2
0309000   Державне авіапідприємство "Україна" 82 588,5 16 088,5     66 500,0           82 588,5
0309010 0133 Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом 82 588,5 16 088,5     66 500,0           82 588,5
0410000   Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 166 466,2 144 998,4 60 444,4 3 181,9 21 467,8 4 740,9 4 671,9 1 974,6 281,0 69,0 171 207,1
0411000   Секретаріат Кабінету Міністрів України 166 466,2 144 998,4 60 444,4 3 181,9 21 467,8 4 740,9 4 671,9 1 974,6 281,0 69,0 171 207,1
0411010 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України 80 387,7 76 987,7 44 059,5 243,0 3 400,0           80 387,7
0411020 0111 Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України 5 000,0 5 000,0                 5 000,0
0411030 0111 Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України 39 860,0 34 260,0 13 616,5 2 883,9 5 600,0 4 240,9 4 171,9 1 740,6 274,0 69,0 44 100,9
0411040 0111 Створення спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, розвиток та інтеграція інформаційних ресурсів і технологій органів державної влади 2 067,8       2 067,8           2 067,8
0411050 0113 Візити урядових делегацій та відрядження працівників органів державної влади за кордон  за рішенням Кабінету Міністрів України 13 500,0 13 500,0                 13 500,0
0411060 0950 Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України 67,9 67,9                 67,9
0411070 0832 Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робітнича газета" 3 481,7 3 481,7                 3 481,7
0411080 0422 Ведення лісового і мисливського господарства 2 101,1 1 701,1 1 078,2 55,0 400,0 500,0 500,0 234,0 7,0   2 601,1
0411090 0133 Центр комунікації населення і влади 20 000,0 10 000,0 1 690,2   10 000,0           20 000,0
0500000   Державна судова адміністрація України 844 051,0 788 643,3 420 721,0 19 556,9 55 407,7           844 051,0
0501000   Апарат Державної судової адміністрації України 844 051,0 788 643,3 420 721,0 19 556,9 55 407,7           844 051,0
0501010 0330 Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи 15 747,8 14 747,8 8 465,1 265,1 1 000,0           15 747,8
0501020 0330 Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами 81 077,3 79 577,3 43 513,6 1 552,0 1 500,0           81 077,3
0501030 0330 Здійснення правосуддя Апеляційним судом України та апеляційними судами 195 789,2 175 789,2 88 573,8 2 469,3 20 000,0           195 789,2
0501040 0330 Здійснення правосуддя місцевими судами 436 052,2 426 052,2 234 792,5 12 203,2 10 000,0           436 052,2
0501050 0330 Здійснення правосуддя військовими судами 14 716,8 14 597,2 9 359,1 232,1 119,6           14 716,8
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 708,3 708,3 708,3               708,3
0501080 0330 Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами 48 332,1 46 832,1 25 804,0 1 222,8 1 500,0           48 332,1
0501110 0950 Підготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Академією суддів України 1 310,1 1 310,1 760,5 15,2             1 310,1
0501150 0330 Виконання рішень судів на користь суддів 9 500,0 9 500,0                 9 500,0
0501160 0330 Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами 5 204,8 4 804,2 2 265,1 366,4 400,6           5 204,8
0501170 0330 Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами 16 820,7 15 433,2 7 187,3 1 230,8 1 387,5           16 820,7
0501810 0330 Будівництво та реконструкція Київського Апеляційного суду 19 500,0       19 500,0           19 500,0
0600000   Верховний Суд України 159 194,4 49 194,4 22 264,7 757,5 110 000,0           159 194,4
0601000    Апарат Верховного Суду України 159 194,4 49 194,4 22 264,7 757,5 110 000,0           159 194,4
0601010 0330 Здійснення правосуддя Верховним Судом України 61 597,7 49 097,7 22 264,7 757,5 12 500,0           61 597,7
0601020 0950 Підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Верховного Суду України 96,7 96,7                 96,7
0601800 0330 Реконструкція будинку для розміщення Верховного Суду України 97 500,0       97 500,0           97 500,0
0700000   Вищий господарський суд України 51 951,4 40 086,3 19 968,8 1 380,0 11 865,1           51 951,4
0701000   Вищий господарський суд України 51 951,4 40 086,3 19 968,8 1 380,0 11 865,1           51 951,4
0701010 0330 Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України 51 951,4 40 086,3 19 968,8 1 380,0 11 865,1           51 951,4
0750000   Вищий адміністративний суд України 4 900,0 4 400,0 2 550,2 123,7 500,0           4 900,0
0751000   Апарат Вищого адміністративного суду України 4 900,0 4 400,0 2 550,2 123,7 500,0           4 900,0
0751010 0330 Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України 4 900,0 4 400,0 2 550,2 123,7 500,0           4 900,0
0800000   Конституційний Суд України 29 610,6 26 882,9 14 498,4 340,0 2 727,7           29 610,6
0801000    Конституційний Суд України 29 610,6 26 882,9 14 498,4 340,0 2 727,7           29 610,6
0801010 0330 Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні 29 610,6 26 882,9 14 498,4 340,0 2 727,7           29 610,6
0900000   Генеральна прокуратура України 419 766,3 418 266,3 292 742,8 9 454,2 1 500,0 22 786,9 9 208,3 15,0 96,3 13 578,6 442 553,2
0901000   Генеральна прокуратура України 419 766,3 418 266,3 292 742,8 9 454,2 1 500,0 22 786,9 9 208,3 15,0 96,3 13 578,6 442 553,2
0901010 0360 Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді 414 003,4 413 003,4 289 298,2 9 130,2 1 000,0 22 586,9 9 098,3 15,0 96,3 13 488,6 436 590,3
0901020 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Академією прокуратури України 5 762,9 5 262,9 3 444,6 324,0 500,0 200,0 110,0     90,0 5 962,9
1000000   Міністерство внутрішніх справ України 2 839 345,5 2 753 009,3 2 319 161,8 110 625,6 86 336,2 1 000 814,4 754 637,3 239 471,1 37 553,5 246 177,1 3 840 159,9
1001000   Апарат Міністерства внутрішніх справ України 2 455 243,5 2 380 846,5 2 051 232,5 93 622,1 74 397,0 960 254,3 719 716,7 221 937,7 37 246,3 240 537,6 3 415 497,8
1001010 0310 Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ 67 543,9 67 543,9 64 655,4               67 543,9
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 7 038,7 7 038,7 7 038,7               7 038,7
1001020 0310 Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача 37 267,0 25 000,0     12 267,0           37 267,0
1001040 0310 Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією 3 000,0 3 000,0                 3 000,0
1001050 0310 Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку 2 004 238,6 1 991 569,1 1 784 862,8 70 042,7 12 669,5 825 201,8 606 770,1 178 789,0 31 292,7 218 431,7 2 829 440,4
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 192 421,7 192 421,7 192 421,7     17 482,8 17 482,8 17 482,8     209 904,5
1001070 0380 Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях 15 179,0 14 303,0 13 163,0   876,0 9 296,0 5 691,9 3 458,1 32,0 3 604,1 24 475,0
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 1 513,7 1 513,7 1 513,7     397,7 397,7 397,7     1 911,4
1001080 0942 Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації 125 830,3 125 830,3 90 425,9 11 635,9   85 135,5 68 440,9 30 612,9 2 633,5 16 694,6 210 965,8
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 7 620,6 7 620,6 7 620,6     116,9 116,9 116,9     7 737,5
1001100 0721 Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 109 646,2 109 646,2 61 444,5 10 860,1   36 776,4 35 092,6 8 829,2 2 905,9 1 683,8 146 422,6
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 433,0 433,0 433,0     40,4 40,4 40,4     473,4
1001130 0910 Дошкільна, позашкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників,  осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ 14 849,3 14 849,3 8 174,6 1 050,3   3 292,0 3 172,6 152,5 373,5 119,4 18 141,3
1001160 0310 Забезпечення заходів спеціальними підрозділами  по боротьбі  з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України 1 444,5 170,0     1 274,5           1 444,5
1001170 0370 Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією 1 139,7 1 139,7 984,3 33,1             1 139,7
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 90,7 90,7 90,7               90,7
1001180 0310 Забезпечення особистої безпеки суддів і членів їх сімей, охорони приміщень суду, громадського порядку під час здійснення правосуддя 27 795,0 27 795,0 27 522,0     552,6 548,6 96,0 8,7 4,0 28 347,6
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 3 133,4 3 133,4 3 133,4     11,0 11,0 11,0     3 144,4
1001190 1062 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 47 310,0       47 310,0           47 310,0
1003000   Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 379 788,3 367 849,1 267 929,3 17 003,5 11 939,2 40 560,1 34 920,6 17 533,4 307,2 5 639,5 420 348,4
1003010 0310 Керівництво та управління внутрішніми військами 13 078,7 13 078,7 10 048,4               13 078,7
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 1 110,3 1 110,3 1 110,3               1 110,3
1003020 0310 Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю,  конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів 293 643,0 292 706,1 208 236,7 14 424,5 936,9 15 456,3 11 536,4 551,4 169,1 3 919,9 309 099,3
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 20 631,2 20 631,2 20 631,2     58,4 58,4 58,4     20 689,6
1003030 0380 Охорона особливо важливих державних об'єктів, дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України, супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України 33 592,9 33 592,9 30 119,7 697,4   21 972,1 20 642,8 16 617,7 40,0 1 329,3 55 565,0
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 2 994,3 2 994,3 2 994,3     1 910,4 1 910,4 1 910,4     4 904,7
1003070 0942 Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 22 678,1 22 505,8 16 183,7 1 355,0 172,3 900,2 820,1 238,0   80,1 23 578,3
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 1 182,6 1 182,6 1 182,6               1 182,6
1003080 0731 Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах 5 965,6 5 965,6 3 340,8 526,6   2 231,5 1 921,3 126,3 98,1 310,2 8 197,1
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 113,2 113,2 113,2               113,2
1003090 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України 10 830,0       10 830,0           10 830,0
1005000   Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" 4 313,7 4 313,7                 4 313,7
1005020 0810 Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників  і військовослужбовців правоохоронних органів 4 313,7 4 313,7                 4 313,7
1010000   Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні видатки) 1 363 426,6 1 363 426,6                 1 363 426,6
1011000   Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні видатки) 1 363 426,6 1 363 426,6                 1 363 426,6
1011020 1020 Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ 1 363 426,6 1 363 426,6                 1 363 426,6
1100000   Міністерство палива та енергетики України 1 985 084,8 173 781,7 9 328,2 484,8 1 811 303,1 2 458 903,1 264 963,1     2 193 940,0 4 443 987,9
1101000   Апарат Міністерства палива та енергетики України 1 985 084,8 173 781,7 9 328,2 484,8 1 811 303,1 2 458 903,1 264 963,1     2 193 940,0 4 443 987,9
1101010 0434 Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу 15 997,3 15 247,3 9 328,2 484,8 750,0           15 997,3
1101030 0483 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері паливно-енергетичного комплексу 1 515,0       1 515,0           1 515,0
1101040 0483 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері паливно-енергетичного комплексу 6 709,8       6 709,8           6 709,8
1101070 0513 Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації           283 400,0 251 400,0     32 000,0 283 400,0
1101080 0434 Заходи по реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні 20 000,0       20 000,0 70 000,0       70 000,0 90 000,0
1101090 0942 Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості 8 146,9 8 146,9       17 003,1 13 563,1     3 440,0 25 150,0
1101100 0513 Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SIP 34 687,0 22 728,4     11 958,6           34 687,0
1101130 0483 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу 200,0       200,0           200,0
1101140 0434 Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів 11 192,0 2 000,0     9 192,0           11 192,0
1101150 0433 Будівництво енергоблоків, атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських та сільських ліній електропередач           600 000,0       600 000,0 600 000,0
1101170 0483 Прикладні розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу 2 588,9       2 588,9           2 588,9
1101180 0431 Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості 370 787,6       370 787,6 426 656,5       426 656,5 797 444,1
1101190 0320 Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах 165 659,1 125 659,1     40 000,0 20 000,0       20 000,0 185 659,1
1101200 0431 Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик 698 751,0       698 751,0 72 000,0       72 000,0 770 751,0
1101210 0431 Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу 487 325,2       487 325,2 909 843,5       909 843,5 1 397 168,7
1101220 0431 Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних пластів 65 505,0       65 505,0           65 505,0
1101230 0431 Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного та електротехнічного обладнання для оснащення вугільних шахт 21 000,0       21 000,0           21 000,0
1101240 0431 Придбання експериментальної партії азотно-мембранних станцій для гасіння пожеж на вугледобувних шахтах 50 000,0       50 000,0           50 000,0
1101260 0431 Створення уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах для підвищення техніки безпеки 25 000,0       25 000,0           25 000,0
1101300 0483 Розробка державних науково-технічних програм для забезпечення екологічної безпеки у сфері паливно-енергетичного комплексу 20,0       20,0           20,0
1101330 0441 Державна підтримка на часткове покриття витрат із собівартості продукції уранодобувного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат           30 000,0       30 000,0 30 000,0
1101360 0433 Здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій           30 000,0       30 000,0 30 000,0
1200000   Міністерство економіки  та з питань європейської інтеграції України 101 419,4 90 435,1 47 495,2 2 732,9 10 984,3 25 099,2 11 506,2 2 089,5 476,2 13 593,0 126 518,6
1201000   Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 67 273,5 61 252,2 28 761,2 2 199,7 6 021,3 17 199,2 7 127,9 1 864,5 279,0 10 071,3 84 472,7
1201010 0132 Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки 40 306,6 39 806,6 25 138,2 1 860,0 500,0 3 284,4 344,5     2 939,9 43 591,0
1201020 0411 Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ 2 163,4 2 163,4                 2 163,4
1201030 0411 Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями 3 983,1 3 983,1                 3 983,1
1201040 0411 Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках 2 400,0 2 400,0                 2 400,0
1201050 0481 Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі 1 974,4       1 974,4 80,0       80,0 2 054,4
1201060 0487 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування 518,8       518,8           518,8
1201070 0481 Розробки найважливіших новітніх технологій  та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі 1 608,8 257,2     1 351,6           1 608,8
1201080 0487 Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем 69,5 69,5                 69,5
1201090 0950 Підготовка та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки 5 160,0 5 160,0 2 097,4 239,7   3 693,0 3 388,7 1 864,5 279,0 304,3 8 853,0
1201110 0950 Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва 3 848,2 3 848,2                 3 848,2
1201120 0832 Фінансова підтримка журналу "Економіка України" 347,8 347,8                 347,8
1201130 0411 Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства 2 540,2 2 330,2 1 525,6 100,0 210,0           2 540,2
1201150 0113 Забезпечення діяльності Організаційної групи ЄЕП 702,0 702,0                 702,0
1201600 0460 Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет 1 327,5 81,1     1 246,4 4 715,9 3 394,7     1 321,2 6 043,4
1201610 0481 Заходи щодо зміцнення інформаційної бази для прийняття рішень і прогнозування 320,1 100,0     220,1 1 720,6       1 720,6 2 040,7
1201620 0133 Покращення прозорості та підзвітності державного сектору, зміцнення прав власності 3,1 3,1       3 705,3       3 705,3 3 708,4
1204000   Державна інспекція з контролю за цінами 21 319,8 20 389,8 12 653,3 476,2 930,0           21 319,8
1204010 0411 Керівництво та управління у сфері контролю за цінами 21 189,8 20 389,8 12 653,3 476,2 800,0           21 189,8
1204020 0481 Прикладні розробки у сфері державного контролю за цінами 130,0       130,0           130,0
1205000   Державний комітет України з енергозбереження 12 826,1 8 793,1 6 080,7 57,0 4 033,0 7 900,0 4 378,3 225,0 197,2 3 521,7 20 726,1
1205010 0434 Керівництво та управління у сфері енергозбереження 9 003,7 8 793,1 6 080,7 57,0 210,6 7 900,0 4 378,3 225,0 197,2 3 521,7 16 903,7
1205020 0483 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері енергозбереження 1 646,4       1 646,4           1 646,4
1205030 0483 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергозбереження 340,0       340,0           340,0
1205040 0434 Міжгалузеві енергозберігаючі заходи 1 836,0       1 836,0           1 836,0
1400000   Міністерство закордонних справ України 608 256,6 569 781,8 21 051,8 16 485,0 38 474,8 35 480,0 15 487,4 1 721,7 321,0 19 992,6 643 736,6
1401000   Апарат Міністерства закордонних справ України 608 256,6 569 781,8 21 051,8 16 485,0 38 474,8 35 480,0 15 487,4 1 721,7 321,0 19 992,6 643 736,6
1401010 0113 Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин 28 684,5 25 434,5 14 480,5 485,0 3 250,0           28 684,5
1401020 0113 Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 104 390,0 104 390,0                 104 390,0
1401030 0113 Функціонування закордонних дипломатичних установ України 391 278,6 373 766,6 5 568,5 16 000,0 17 512,0 33 258,0 13 268,4 1 652,9 321,0 19 989,6 424 536,6
1401040 0113 Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України 16 812,8 300,0     16 512,8           16 812,8
1401050 0113 Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України 5 464,7 5 464,7                 5 464,7
1401070 0113 Внески до установ і організацій СНД 6 144,8 6 144,8                 6 144,8
1401080 0113 Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами 5 335,1 5 335,1                 5 335,1
1401090 0113 Виконання зобов'язань Уряду України щодо функціонування бюро інформації Ради Європи та інформаційного офісу ГУУАМ 379,7 379,7                 379,7
1401100 0950 Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов 2 913,5 1 913,5 1 002,8   1 000,0 222,0 219,0 68,8   3,0 3 135,5
1401110 0113 Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій, в тому числі здійснення заходів Українським фондом миру по програмі "Народна дипломатія" 20 443,0 20 443,0                 20 443,0
1401120 0950 Підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до посад  п'ятої-сьомої категорій державних службовців 319,6 319,6                 319,6
1401130 0113 Виготовлення службових документів, що засвідчують особу, для виїзду за кордон 1 110,3 910,3     200,0           1 110,3
1401140 0113 Забезпечення представництва України під час розгляду справ у Міжнародному Cуді ООН 5 000,0 5 000,0                 5 000,0
1401150 0829 Заходи щодо встановлення зв'язків з українцями, які проживають за межами України 19 980,0 19 980,0       2 000,0 2 000,0       21 980,0
1700000   Державний комітет телебачення і радіомовлення України 392 805,3 277 908,8 82 221,1 7 123,9 114 896,5 74 204,2 57 728,4 24 127,0 1 356,1 16 475,8 467 009,5
1701000   Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України 392 805,3 277 908,8 82 221,1 7 123,9 114 896,5 74 204,2 57 728,4 24 127,0 1 356,1 16 475,8 467 009,5
1701010 0831 Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення 4 444,6 4 444,6 2 581,7 168,4   300,0 300,0   45,0   4 744,6
1701020 0840 Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації 179,9       179,9           179,9
1701040 0950 Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті 1 570,4 1 130,4 621,3 36,7 440,0 348,1 149,3 36,9 6,0 198,8 1 918,5
1701050 0824 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації 120,0 120,0                 120,0
1701060 0840 Прикладні розробки у сфері книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності 1 700,8       1 700,8 840,0       840,0 2 540,8
1701070 0834 Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму 337,9 296,9 186,4 3,4 41,0 25,0 25,0 3,0     362,9
1701080 0831 Виробництво телерадіопрограм для державних потреб 75 492,2 73 892,2 39 722,4 4 226,6 1 600,0 22 750,3 18 914,3 7 132,0 1 249,9 3 836,0 98 242,5
1701090 0831 Заходи з розвитку супутникового мовлення 10 384,7 9 634,7 2 359,9 161,7 750,0 650,0 647,7 240,1   2,3 11 034,7
1701100 0832 Фінансова підтримка преси 500,0 500,0                 500,0
1701110 0833 Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" 20 000,0       20 000,0           20 000,0
1701120 0834 Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції 11 777,1 11 777,1                 11 777,1
1701130 0829 Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків  та премії в інформаційній галузі 394,5 394,5                 394,5
1701140 0831 Виробництво та розповсюдження телепрограм Національною телекомпанією України 49 277,9 46 733,9 20 937,1 1 704,5 2 544,0 32 790,8 25 807,1 14 434,0 5,2 6 983,7 82 068,7
1701150 0831 Трансляція телерадіопрограм, вироблених для державних потреб 48 832,4 48 832,4       4 500,0 4 500,0       53 332,4
1701160 0850 Здійснення контролю у сфері захисту суспільної моралі 1 993,8 1 550,5 1 083,4   443,3           1 993,8
1701170 0850 Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках 1 796,0 1 796,0                 1 796,0
1701180 0829 Підготовка та проведення сьомої Європейської міністерської конференції з питань засобів масової інформації 4 740,3       4 740,3           4 740,3
1701190 0831 Виробництво та розповсюдження радіопрограм Національною радіокомпанією України 46 256,2 44 956,2 14 728,9 822,6 1 300,0 12 000,0 7 385,0 2 281,0 50,0 4 615,0 58 256,2
    в тому числі погашення заборгованості за виконане у минулі роки державне замовлення на трансляцію радіопрограм 22 000,0 22 000,0                 22 000,0
1701200 0829 Проведення пісенного конкурсу "Євробачення - 2005" в Україні 67 006,6 30 849,4     36 157,2           67 006,6
1701210 0831 Технічне переоснащення обласних державних телерадіокомпаній 45 000,0       45 000,0           45 000,0
1701230 0822 Фінансова підтримка державних музичних колективів 1 000,0 1 000,0                 1 000,0
1800000   Міністерство культури і мистецтв України 555 185,9 415 464,0 59 184,6 4 309,4 139 721,9 70 624,6 61 186,5 8 192,3 432,8 9 438,1 625 810,5
1801000   Апарат Міністерства культури і мистецтв України 501 373,7 383 832,7 41 607,1 3 079,2 117 541,0 63 439,4 54 171,3 4 824,1 312,2 9 268,1 564 813,1
1801010 0829 Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв 5 519,7 4 669,7 2 482,7 77,0 850,0           5 519,7
1801020 0840 Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва 2 520,3       2 520,3 200,0       200,0 2 720,3
1801030 0921 Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т.Г.Шевченка 2 650,8 2 400,8 1 326,5 200,0 250,0           2 650,8
1801040 0922 Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах 14 573,3 13 410,6 8 345,1 765,2 1 162,7 333,9 322,6 103,3 14,3 11,3 14 907,2
1801050 0941 Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 2 214,1 1 964,1     250,0 532,8 268,4     264,4 2 746,9
1801060 0942 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 76 684,8 75 084,8     1 600,0 21 606,3 17 842,2     3 764,1 98 291,1
1801070 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв 2 515,7 2 365,7 1 361,8 156,8 150,0 6 863,5 6 313,5 4 080,2 106,5 550,0 9 379,2
1801080 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва 458,7 408,7 131,9   50,0           458,7
1801090 0990 Підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів 530,0 480,0 293,7 15,8 50,0 6,0 6,0       536,0
1801100 0824 Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва 5 811,1 5 811,1                 5 811,1
1801110 0821 Фінансова підтримка національних театрів 66 771,8 61 421,8     5 350,0           66 771,8
1801120 0822 Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій 60 370,3 59 270,3     1 100,0           60 370,3
1801130 0829 Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів 1 000,0 1 000,0                 1 000,0
1801140 0829 Державні та галузеві премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва 1 553,0 1 553,0                 1 553,0
1801150 0829 Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій 11 494,2 1 900,0     9 594,2           11 494,2
    в тому числі викуп колекції образотворчого мистецтва Акціонерного товариства "Градобанк" у державну власність 9 497,1       9 497,1           9 497,1
1801160 0829 Фінансова підтримка гастрольної діяльності 1 700,0 1 700,0       700,0 700,0       2 400,0
1801170 0829 Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва 20 758,6 20 758,6                 20 758,6
1801180 0829 Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв України 10 797,4       10 797,4           10 797,4
1801190 0825 Бібліотечна справа 21 607,3 21 007,7 12 881,5 738,9 599,6 719,6 624,6 83,7 22,5 95,0 22 326,9
1801200 0826 Музейна справа та виставкова діяльність 23 468,5 22 643,5 14 000,0 1 002,5 825,0 1 979,2 1 642,9 357,7 149,6 336,3 25 447,7
1801220 0960 Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім.Вірського 149,3 149,3 108,9     151,8 151,8 107,0     301,1
1801230 0823 Створення і розповсюдження національних фільмів 49 250,0 5 000,0     44 250,0 750,0 650,0     100,0 50 000,0
1801240 0829 Здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності 1 976,1 1 084,3 675,0 123,0 891,8 225,9 225,9 92,2 19,3   2 202,0
1801260 0829 Заходи з відтворення культури національних меншин 1 500,0 1 500,0                 1 500,0
1801270 0829 Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою 5 144,8 5 144,8                 5 144,8
1801290 0829 Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" 3 000,0 3 000,0                 3 000,0
1801300 0832 Фінансова підтримка культурологічних видань та видань літературно-художнього напрямку 11 000,0 11 000,0                 11 000,0
1801310 0825 Забезпечення розвитку та застосування української мови 30 000,0 4 000,0     26 000,0           30 000,0
1801320 0829 Заходи з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді 15 000,0 15 000,0                 15 000,0
    в тому числі на підготовку та реалізацію програми "Крок до зірок" 5 000,0 5 000,0                 5 000,0
1801330 0942 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва Київським національним університетом культури і мистецтв 41 353,9 40 103,9     1 250,0 29 370,4 25 423,4     3 947,0 70 724,3
1801800 0826 Реконструкція та реставрація комплексу споруд Національного художнього музею України 10 000,0       10 000,0           10 000,0
1802000   Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 546,2 496,2 222,5 10,0 50,0           546,2
1802010 0829 Керівництво та управління у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України 430,9 380,9 222,5 10,0 50,0           430,9
1802020 0829 Заходи щодо запобігання незаконному переміщенню культурних цінностей через державний кордон України, сприяння їх поверненню державам, яким вони належали 115,3 115,3                 115,3
1803000   Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка 1 139,3 1 128,3 132,8 7,0 11,0           1 139,3
1803010 0829 Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 224,0 213,0 132,8 7,0 11,0           224,0
1803020 0829 Національні премії імені Тараса Шевченка у галузі культури, літератури і мистецтва 915,3 915,3                 915,3
1804000   Академія мистецтв України 7 769,6 5 216,2 1 654,3 93,0 2 553,4           7 769,6
1804020 0840 Наукова і організаційна діяльність президії Академії мистецтв України 5 816,2 5 216,2 1 654,3 93,0 600,0           5 816,2
1804030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства 1 953,4       1 953,4           1 953,4
1805000   Державна служба охорони культурної спадщини 44 357,1 24 790,6 15 567,9 1 120,2 19 566,5 7 185,2 7 015,2 3 368,2 120,6 170,0 51 542,3
1805010 0829 Керівництво та управління у сфері збереження культурної спадщини 1 181,1 981,1 630,8 8,5 200,0           1 181,1
1805020 0827 Збереження історико-культурної спадщини в заповідниках 42 076,0 23 509,5 14 937,1 1 111,7 18 566,5 7 185,2 7 015,2 3 368,2 120,6 170,0 49 261,2
    в тому числі на проведення ремонтно-реставраційних робіт у Національному заповіднику "Хортиця" 5 000,0       5 000,0           5 000,0
1805030 0829 Заходи з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток культурної спадщини 1 100,0 300,0     800,0           1 100,0
1900000   Державний комітет лісового господарства України 204 829,0 185 672,0 116 126,2 1 110,3 19 157,0 11 521,9 8 159,9 725,1 100,6 3 362,0 216 350,9
1901000   Апарат Державного комітету лісового господарства України 204 829,0 185 672,0 116 126,2 1 110,3 19 157,0 11 521,9 8 159,9 725,1 100,6 3 362,0 216 350,9
1901010 0422 Керівництво та управління у сфері лісового господарства 20 719,8 20 301,6 10 410,4 577,4 418,2 55,0 55,0   35,0   20 774,8
1901020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві 277,0       277,0           277,0
1901030 0482 Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства 2 370,0       2 370,0 1 540,0       1 540,0 3 910,0
1901040 0482 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства 104,6 104,6 27,9 9,9             104,6
1901050 0941 Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 12 278,7 12 278,7       4 525,0 4 147,0     378,0 16 803,7
1901060 0422 Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді 145 150,2 142 818,4 98 782,2 446,3 2 331,8 2 320,0 1 506,5 132,2 15,5 813,5 147 470,2
1901070 0511 Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг 13 100,0       13 100,0           13 100,0
1901080 0520 Збереження природно-заповідного фонду 10 828,7 10 168,7 6 905,7 76,7 660,0 3 081,9 2 451,4 592,9 50,1 630,5 13 910,6
2100000   Міністерство оборони України 5 294 059,1 4 046 072,4 2 905 801,0 282 827,3 1 247 986,7 501 594,0 220 354,8 40 139,9 24 275,3 281 239,2 5 795 653,1
2101000   Апарат Міністерства оборони України 5 294 059,1 4 046 072,4 2 905 801,0 282 827,3 1 247 986,7 501 594,0 220 354,8 40 139,9 24 275,3 281 239,2 5 795 653,1
2101010 0210 Керівництво та військове управління Збройними Силами України 80 726,1 80 526,1 68 543,4 1 314,2 200,0 1 134,0 1 121,5     12,5 81 860,1
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 5 320,2 5 320,2 5 320,2               5 320,2
2101020 0210 Утримання особового складу Збройних Сил України 2 365 442,1 2 365 442,1 2 166 454,5     4 000,0 4 000,0       2 369 442,1
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 203 968,2 203 968,2 203 968,2               203 968,2
2101030 0210 Матеріально-технічне забезпечення бойової, оперативної та фізичної підготовки військ 4 160,0 535,0     3 625,0 10 644,0 4 546,5     6 097,5 14 804,0
2101040 0113 Верифікаційна діяльність за кордоном 240,0 240,0                 240,0
2101050 0210 Тилове забезпечення Збройних Сил України 442 324,5 401 600,0     40 724,5 23 630,5 18 739,8     4 890,7 465 955,0
2101060 0210 Утримання, експлуатація, обслуговування казармено-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України 287 780,4 287 780,4   280 311,9   52 670,0 46 870,0   10 500,0 5 800,0 340 450,4
2101070 0210 Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління 20 849,6 12 849,6     8 000,0 2 660,0 1 000,0     1 660,0 23 509,6
2101080 0260 Медичне лікування та обслуговування особового складу Збройних Сил України 226 809,3 226 709,3 163 463,7   100,0 18 632,0 15 246,0 4 142,8   3 386,0 245 441,3
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 6 969,9 6 969,9 6 969,9               6 969,9
2101090 0260 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та утримання реабілітаційних центрів Міністерства оборони 22 809,7 22 809,7 15 296,6 1 191,4   100 925,0 93 213,4 28 310,1 13 735,2 7 711,6 123 734,7
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 169,4 169,4 169,4               169,4
2101100 0240 Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді 322 718,9 319 836,0 284 409,8   2 882,9 18 321,0 13 381,0 7 226,5   4 940,0 341 039,9
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 21 874,8 21 874,8 21 874,8               21 874,8
2101110 0210 Проведення мобілізаційної роботи, забезпечення діяльності військкоматів, організація і проведення призову молодого поповнення на військову службу 6 011,1 4 411,1     1 600,0 400,0 400,0       6 411,1
2101120 0260 Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України 36 373,1 36 373,1 28 399,5     11 364,0 10 802,6 460,5 40,1 561,4 47 737,1
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 1 441,1 1 441,1 1 441,1               1 441,1
2101140 0210 Реформування та розвиток Збройних Сил України 356 514,2 52 800,0     303 714,2 840,0       840,0 357 354,2
2101150 0210 Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України 60 100,0       60 100,0 800,0       800,0 60 900,0
2101160 0250 Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави 33 000,0       33 000,0 1 173,5 973,5     200,0 34 173,5
2101170 0210 Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки 20 373,4 960,0     19 413,4 21 200,0 8 860,5     12 339,5 41 573,4
2101180 0210 Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів 16 200,0       16 200,0 1 200,0 100,0     1 100,0 17 400,0
2101190 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України 350 700,0       350 700,0 229 600,0 1 000,0     228 600,0 580 300,0
2101200 0210 Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України 75 015,4       75 015,4 800,0       800,0 75 815,4
2101210 0512 Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання 50 264,8       50 264,8 1 200,0       1 200,0 51 464,8
2101230 0210 Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях 349 355,7 206 561,3 177 541,3   142 794,4           349 355,7
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 20 417,2 20 417,2 20 417,2               20 417,2
2101240 0210 Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері 16 210,4 8 560,4 977,4   7 650,0 100,0 100,0       16 310,4
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 112,4 112,4 112,4               112,4
2101250 0240 Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань Товариством сприяння обороні України 11 606,1 11 606,1                 11 606,1
2101270 0210 Підготовка курсантів льотних спеціалізацій для Збройних Сил України Харківським аероклубом Товариства сприяння обороні України 1 300,0 1 100,0     200,0           1 300,0
2101280 0210 Створення та закупівля літака АН-70 106 702,1       106 702,1           106 702,1
2101330 1050 Відшкодування Фонду соціального страхування на випадок безробіття додаткових витрат, пов'язаних з виплатою військовослужбовцям, звільненим у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад розмір, встановлений законодавством 4 400,0 4 400,0                 4 400,0
2101340 0210 Захист важливих державних об'єктів 20 000,0       20 000,0           20 000,0
2101350 1070 Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку 2 072,2 972,2 714,8 9,8 1 100,0 300,0       300,0 2 372,2
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 10,6 10,6 10,6               10,6
2101360 0442 Конверсія колишніх військових об'єктів 4 000,0       4 000,0           4 000,0
2110000   Міністерство оборони України (загальнодержавні видатки) 4 750 808,7 4 750 808,7                 4 750 808,7
2111000   Міністерство оборони України (загальнодержавні видатки) 4 750 808,7 4 750 808,7                 4 750 808,7
2111020 1020 Пенсійне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту 4 750 808,7 4 750 808,7                 4 750 808,7
2200000   Міністерство освіти і науки України 5 012 432,4 4 531 934,8 647 389,7 138 041,4 480 497,6 2 513 537,0 1 991 018,1 56 710,8 15 648,1 522 518,9 7 525 969,4
2201000   Апарат Міністерства освіти і науки України 4 810 475,8 4 373 793,9 639 246,9 137 033,0 436 681,9 2 409 360,5 1 933 178,8 55 327,1 15 461,5 476 181,7 7 219 836,3
2201010 0990 Керівництво та управління у сфері освіти і науки 8 548,5 8 548,5 4 847,6 80,0   60,0 60,0       8 608,5
2201020 0140 Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах 65 108,8       65 108,8           65 108,8
2201030 0140 Забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень 8 985,7 493,7 306,5 5,7 8 492,0           8 985,7
2201040 0980 Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності  вищих навчальних закладів 24 335,7       24 335,7 35 000,0       35 000,0 59 335,7
2201050 0150 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 7 798,0       7 798,0           7 798,0
2201060 0150 Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами 4 907,6       4 907,6           4 907,6
2201070 0150 Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва 12 717,2       12 717,2           12 717,2
2201080 0150 Державні стипендії в галузі науки і техніки 1 731,3 1 731,3                 1 731,3
2201090 0980 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури вищих навчальних закладів 8 340,0       8 340,0           8 340,0
2201100 0922 Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами 24 005,0 21 005,0 9 266,2 1 894,8 3 000,0 4 057,0 1 867,0   127,2 2 190,0 28 062,0
2201110 0923 Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації 14 791,1 13 491,1 6 231,1 2 156,2 1 300,0 1 222,1 1 099,1 264,8 59,3 123,0 16 013,2
2201120 0960 Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 18 203,3 18 153,3 5 125,2 647,4 50,0 3 637,0 3 079,5 801,6 323,1 557,5 21 840,3
2201130 0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах 1 448 548,2 1 444 048,2 576 962,2 129 371,7 4 500,0 175 580,5 159 864,1 52 146,6 14 014,5 15 716,4 1 624 128,7
2201140 0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації 22 820,2 21 120,2 12 868,3 902,3 1 700,0 256,4 225,4 27,5 27,7 31,0 23 076,6
2201150 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 561 441,7 557 196,7     4 245,0 198 552,7 166 067,7     32 485,0 759 994,4
2201160 0942 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1 848 202,3 1 835 237,3     12 965,0 1 856 078,6 1 502 055,1     354 023,5 3 704 280,9
2201170 0970 Виготовлення випускних документів про освіту 28 500,0 28 500,0                 28 500,0
2201180 0990 Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти 1 350,0 1 350,0                 1 350,0
2201190 0970 Інформатизація загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, комп'ютеризація загальноосвітніх шкіл, у першу чергу сільських, забезпечення навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін 98 000,0       98 000,0           98 000,0
2201200 0990 Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті 21 900,0 21 900,0                 21 900,0
2201220 0240 Підготовка призовників військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у професійно-технічних навчальних закладах 1 931,4 1 931,4 1 311,4               1 931,4
2201230 0970 Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів 88 174,0 4 000,0     84 174,0 573,3 573,3       88 747,3
2201240 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 22 388,1 21 813,1 11 953,6 434,1 575,0 4 928,6 3 604,6 1 425,8 191,6 1 324,0 27 316,7
2201260 0721 Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії 101,3 101,3 61,9 4,4             101,3
2201270 0826 Функціонування музеїв 572,2 572,2 294,0 32,0   55,0 41,6 23,0   13,4 627,2
2201280 0832 Фінансова підтримка науково-освітянської преси 28,1 28,1                 28,1
2201290 0473 Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" 7 308,6       7 308,6           7 308,6
2201300 0350 Спецінформації 1 750,0       1 750,0           1 750,0
2201310 0810 Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді 26 886,8 26 386,8 7 450,2 1 185,0 500,0 1 767,5 1 341,5 96,8 452,1 426,0 28 654,3
2201320 0950 Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 2 331,1 2 331,1 1 625,7 99,7   1 721,5 1 651,5 441,0 241,0 70,0 4 052,6
2201330 0140 Фундаментальні дослідження в наукових установах 7 047,1       7 047,1 1 834,4       1 834,4 8 881,5
2201340 0150 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукових установ 5 247,6 1 403,5 920,8 117,0 3 844,1 258,0 248,0 100,0 25,0 10,0 5 505,6
2201350 0150 Прикладні розробки в наукових установах 4 125,8       4 125,8 2 324,3       2 324,3 6 450,1
2201370 0942 Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого 34 500,9 34 350,9     150,0 33 199,9 16 180,9     17 019,0 67 700,8
2201400 0481 Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру 1 134,5 1 134,5 22,2 102,7             1 134,5
2201410 0942 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 13 487,4 13 387,4     100,0 9 245,3 7 861,1     1 384,2 22 732,7
2201420 0980 Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська Академія" 465,0       465,0           465,0
2201430 0942 Підготовка кадрів Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут" 165 512,8 165 012,8     500,0 77 008,4 65 358,4     11 650,0 242 521,2
2201440 0970 Придбання шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл 68 000,0       68 000,0           68 000,0
2201450 0990 Виплати на реалізацію положень Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" 127 942,5 127 942,5                 127 942,5
2201600 0921 Заходи щодо модернізації системи загальної середньої освіти 706,0 623,0     83,0 2 000,0 2 000,0       2 706,0
2201800 0942 Добудова до навчального корпусу НТУ "Київський політехнічний інститут" 600,0       600,0           600,0
2202000   Державний департамент інтелектуальної власності 1 622,0 1 622,0 1 019,0 174,5   14 400,0       14 400,0 16 022,0
2202010 0411 Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності 1 622,0 1 622,0 1 019,0 174,5             1 622,0
2202020 0411 Заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності           14 400,0       14 400,0 14 400,0
2203000   Академія педагогічних наук України 32 938,1 14 418,6 6 162,6 833,9 18 519,5 5 810,9 3 341,9 1 383,7 186,6 2 469,0 38 749,0
2203020 0980 Наукова і організаційна діяльність президії Академії педагогічних наук України 5 742,1 5 674,3 1 504,6 74,7 67,8 362,4 310,6 56,2 14,4 51,8 6 104,5
2203030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук 16 725,6       16 725,6 986,8       986,8 17 712,4
2203040 0980 Прикладні розробки у сфері педагогіки та психології 146,8       146,8           146,8
2203050 0980 Підготовка наукових кадрів у системі Академії педагогічних наук України 1 480,5 1 480,5 496,0     465,5 465,5 254,0     1 946,0
2203060 0950 Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації 4 655,6 4 255,6 2 807,1 359,3 400,0 3 782,0 2 479,6 1 073,5 165,4 1 302,4 8 437,6
2203070 0930 Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України 2 736,5 2 736,5 1 263,7 374,9   214,2 86,2   6,8 128,0 2 950,7
2203080 0980 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії педагогічних наук України 171,3 111,3     60,0           171,3
2203090 0980 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері педагогіки та психології 1 094,3       1 094,3           1 094,3
2203100 0826 Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики 185,4 160,4 91,2 25,0 25,0           185,4
2204000   Державна інспекція навчальних закладів 1 318,4 1 318,4 828,1               1 318,4
2204010 0990 Керівництво та управління у сфері навчальних закладів 1 318,4 1 318,4 828,1               1 318,4
2205000   Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки 3 912,6 3 912,6 133,1               3 912,6
2205010 0150 Присудження державних премій в галузі науки і техніки 227,5 227,5 133,1               227,5
2205020 0150 Відзначення державними преміями і  державними стипендіями в галузі науки і техніки 3 685,1 3 685,1                 3 685,1
2206000   Київський національний університет імені Тараса Шевченка 162 165,5 136 869,3     25 296,2 83 965,6 54 497,4     29 468,2 246 131,1
2206010 0140 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук 22 093,3       22 093,3 870,0       870,0 22 963,3
2206020 0980 Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 2 037,4       2 037,4 1 730,0       1 730,0 3 767,4
2206030 0980 Державна підтримка технічного оснащення наукової бази  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 450,0       450,0           450,0
2206040 0980 Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 115,5       115,5           115,5
2206050 0942 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 137 469,3 136 869,3     600,0 81 365,6 54 497,4     26 868,2 218 834,9
2300000   Міністерство охорони здоров'я України 2 377 453,4 1 964 570,2 570 576,2 70 540,3 412 883,2 738 794,0 500 537,2 69 770,9 22 100,4 238 256,8 3 116 247,4
2301000   Апарат Міністерства охорони здоров'я України 1 921 852,5 1 640 141,6 469 335,5 52 202,2 281 710,9 717 108,2 493 673,1 69 116,3 21 424,9 223 435,1 2 638 960,7
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я 7 392,7 6 292,7 3 664,7 615,0 1 100,0 2 387,2 2 082,2 477,8 8,1 305,0 9 779,9
2301020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини 3 297,5       3 297,5           3 297,5
2301030 0750 Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини 9 662,6       9 662,6 8 122,4       8 122,4 17 785,0
2301040 0750 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини 2 300,6       2 300,6           2 300,6
2301050 0750 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я 277,5       277,5           277,5
2301060 0750 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері профілактичної та клінічної медицини 517,5 117,5 45,9 11,7 400,0           517,5
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 185 796,7 184 496,7     1 300,0 347 034,9 264 824,2     82 210,7 532 831,6
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів  та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 33 252,2 33 252,2 21 828,3 1 084,5   14 155,2 11 602,3 4 049,1 1 722,1 2 552,9 47 407,4
2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 253,7 253,7 184,0               253,7
2301100 0731 Стаціонарне медичне обслуговування  працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості 27 193,0 26 943,0 13 910,8 1 997,2 250,0 5 043,5 3 559,0 897,8 95,0 1 484,5 32 236,5
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 149 904,3 142 323,7 66 475,1 12 765,8 7 580,6 5 511,8 5 117,2 497,6 276,2 394,6 155 416,1
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань  із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України 58 260,1 50 060,1 19 164,8 3 640,8 8 200,0 4 611,2 3 619,6 1 628,7 125,5 991,6 62 871,3
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз 73 727,0 69 627,0 21 237,2 10 313,1 4 100,0 11 134,6 9 718,4 954,8 2 132,7 1 416,2 84 861,6
2301190 0734 Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу) 49 240,1 48 340,1 18 467,9 7 446,7 900,0 18 515,4 14 628,8 1 470,1 2 410,0 3 886,6 67 755,5
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я 10 157,7 9 807,7 5 577,6 447,2 350,0 1 661,9 1 505,4 487,2 57,5 156,5 11 819,6
2301230 0723 Надання послуг у стоматологічних поліклініках вищих навчальних медичних закладів та інших загальнодержавних стоматологічних закладах 10 460,1 10 160,1 5 611,0 556,3 300,0 3 211,5 2 545,7 899,9 133,2 665,8 13 671,6
2301250 0740 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи 424 512,9 424 512,9 287 799,5 12 990,5   185 333,9 162 995,4 52 234,5 14 282,5 22 338,5 609 846,8
2301260 0740 Заходи по боротьбі з епідеміями 5 000,0       5 000,0           5 000,0
2301270 0740 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики 104 900,0 102 093,5     2 806,5           104 900,0
2301280 0763 Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення 35 900,0 35 900,0                 35 900,0
2301290 0763 Централізована закупівля обладнання для закладів охорони здоров'я 40 000,0       40 000,0           40 000,0
2301310 0763 Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин 18 315,1 7 640,1     10 675,0           18 315,1
2301340 0763 Державний контроль за якістю лікарських засобів 2 481,4 2 481,4 1 421,1 151,1   11 981,4 11 156,9 5 452,7 170,6 824,5 14 462,8
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 6 737,8 6 737,8 2 301,4 92,2   25,0 12,0     13,0 6 762,8
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 1 856,9 1 856,9                 1 856,9
2301370 0763 Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих 251 250,0 182 981,4     68 268,6           251 250,0
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 104 686,6 85 119,6     19 567,0           104 686,6
2301410 0825 Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки 2 575,9 1 725,9 948,6 40,0 850,0 140,0 117,0 30,0 7,5 23,0 2 715,9
2301420 0826 Збереження та популяризація історії медицини 3 417,6 1 417,6 697,6 50,1 2 000,0 212,0 189,0 36,1 4,0 23,0 3 629,6
2301450 0763 Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет" 163 000,0 156 000,0     7 000,0           163 000,0
2301470 0763 Централізоване придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров'я 20 000,0       20 000,0           20 000,0
2301480 0763 Компенсація виробникам додаткових витрат, пов'язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів 50 000,0 50 000,0                 50 000,0
2301510 0725 Оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів 38 000,0       38 000,0           38 000,0
2301600 0763 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу 18 525,0       18 525,0 98 026,3       98 026,3 116 551,3
2301850 0732 Реконструкція та закупівля обладнання Медичного центру надзвичайних екологічних ситуацій хімічного походження та масового отруєння 9 000,0       9 000,0           9 000,0
2302000   Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення 1 169,8 1 169,8 729,7 28,0   97,0       97,0 1 266,8
2302010 0763 Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення 1 169,8 1 169,8 729,7 28,0   97,0       97,0 1 266,8
2303000   Академія медичних наук України 435 977,5 304 805,2 100 511,0 18 310,1 131 172,3 21 588,8 6 864,1 654,6 675,5 14 724,7 457 566,3
2303020 0140 Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини 24 345,6       24 345,6           24 345,6
2303030 0750 Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб людини 32 862,4       32 862,4 13 594,5       13 594,5 46 456,9
2303040 0750 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини 7 164,3       7 164,3           7 164,3
2303050 0750 Підготовка наукових кадрів Академією медичних наук України 1 010,2 1 010,2 83,7               1 010,2
2303060 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук України 301 514,4 293 514,4 97 531,0 18 056,4 8 000,0 7 814,5 6 756,3 638,9 667,4 1 058,2 309 328,9
2303070 0722 Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук України 4 475,3 4 325,3 1 741,4 200,1 150,0 179,8 107,8 15,7 8,1 72,0 4 655,1
2303080 0763 Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для клінік науково-дослідних установ Академії медичних наук України 19 872,5 1 872,5     18 000,0           19 872,5
2303090 0750 Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук України 3 968,8 3 948,8 1 154,9 26,6 20,0           3 968,8
2303100 0750 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Академії медичних наук України 164,0 134,0   27,0 30,0           164,0
2303820 0732 Реконструкція споруд та оснащення Інституту невідкладної і відновної хірургії Академії медичних наук України 10 000,0       10 000,0           10 000,0
2303830 0732 Будівництво хірургічного корпусу Інституту онкології Академії медичних наук України 15 600,0       15 600,0           15 600,0
2303840 0732 Завершення будівництва "Дитячого корпусу" Інституту фтизіатрії і пульмонології 5 000,0       5 000,0           5 000,0
2303850 0732 Будівництво поліклінічного корпусу Інституту травматології та ортопедії 10 000,0       10 000,0           10 000,0
2304000   Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 18 453,6 18 453,6                 18 453,6
2304020 0763 Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 18 453,6 18 453,6                 18 453,6
2400000   Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 127 462,3 120 636,4 81 840,5 2 135,1 6 825,9 139 590,4 51 570,6 3 182,7 1 871,5 88 019,8 267 052,7
2401000   Апарат Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 123 405,7 116 771,4 79 373,4 2 058,0 6 634,3 139 590,4 51 570,6 3 182,7 1 871,5 88 019,8 262 996,1
2401010 0540 Загальне керівництво та управління у сфері охорони навколишнього природного середовища 5 604,8 5 604,8 3 616,2 155,0   1 870,1 1 650,1 236,0 255,0 220,0 7 474,9
2401020 0540 Управління та контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища на регіональному рівні 44 055,8 44 055,8 30 233,9 660,4   12 660,9 10 069,4   930,2 2 591,5 56 716,7
2401030 0530 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього природного середовища 1 164,9       1 164,9           1 164,9
2401040 0530 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері природоохоронної діяльності 802,4       802,4           802,4
2401050 0530 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері гідрометеорології 2 191,6       2 191,6 989,0       989,0 3 180,6
2401070 0530 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 87,6 28,3     59,3           87,6
2401080 0530 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та досліджень клімату 663,6       663,6           663,6
2401090 0950 Підвищення кваліфікації у сфері охорони навколишнього природного середовища 273,2 273,2 199,4     249,3 169,3 57,3 28,8 80,0 522,5
2401120 0511 Гідрометеорологічна діяльність 51 108,4 50 855,4 34 884,1 1 080,2 253,0 15 758,2 10 778,7 2 449,0 549,8 4 979,5 66 866,6
2401140 0511 Розвиток споруд і засобів гідрометеорологічних спостережень і прогнозування на річках і водоймах 786,4 556,4     230,0           786,4
2401160 0520 Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги 15 469,5 15 223,0 10 439,8 162,4 246,5 2 250,0 2 023,9 440,4 107,7 226,1 17 719,5
2401170 0540 Забезпечення вимірів речовин та аналіз проб під час проведення інспекцій Організацією по забороні хімічної зброї 247,5 174,5     73,0           247,5
2401180 0540 Розробка та впровадження заходів і механізмів формування умов екологічно-збалансованого (сталого) розвитку           2 700,0       2 700,0 2 700,0
2401190 0540 Сприяння екологічній освіті, випуску та поширенню екологічної інформації           2 100,0 1 930,0     170,0 2 100,0
2401200 0540 Забезпечення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства           12 417,0       12 417,0 12 417,0
2401210 0511 Моніторинг навколишнього природного середовища, створення систем і банків екологічної інформації           6 455,0       6 455,0 6 455,0
2401220 0511 Запобігання та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища           2 950,0       2 950,0 2 950,0
2401230 0513 Очистка стічних вод           20 333,0       20 333,0 20 333,0
2401240 0540 Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища           4 100,0 3 890,0     210,0 4 100,0
2401250 0512 Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами           10 567,0       10 567,0 10 567,0
2401260 0520 Формування національної екологічної мережі           2 000,0       2 000,0 2 000,0
2401290 0511 Підвищення якості атмосферного повітря           18 145,9       18 145,9 18 145,9
2401310 0530 Експертно-аналітичне супроводження та моніторинг наукових проектів з екологічної безпеки 950,0       950,0           950,0
2401320 0513 Фінансова підтримка природоохоронної діяльності через механізм здешевлення кредитів комерційних банків           16 000,0 16 000,0       16 000,0
2401600 0520 Збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі           8 045,0 5 059,2     2 985,8 8 045,0
2402000   Державна екологічна інспекція 2 022,5 1 942,5 1 241,0 68,0 80,0           2 022,5
2402010 0511 Керівництво та управління у сфері екологічного контролю 2 022,5 1 942,5 1 241,0 68,0 80,0           2 022,5
2403000   Державна служба заповідної справи 487,3 483,7 318,2   3,6           487,3
2403010 0520 Керівництво та управління у сфері заповідної справи 487,3 483,7 318,2   3,6           487,3
2405000   Державна гідрометеорологічна служба 707,1 707,1 445,6               707,1
2405010 0540 Керівництво та управління у сфері гідрометеорології 707,1 707,1 445,6               707,1
2407000   Національна комісія радіаційного захисту населення 269,6 261,6 166,7   8,0           269,6
2407010 0513 Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення 269,6 261,6 166,7   8,0           269,6
2408000   Державна інспекція з контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів

518,9 418,9 270,6 5,5 100,0           518,9
2408010 0540 Керівництво та управління у сфері з контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів 518,9 418,9 270,6 5,5 100,0           518,9
2409000   Державний фонд стимулювання і фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища 51,2 51,2 25,0 3,6             51,2
2409010 0540 Забезпечення діяльності Державного фонду стимулювання і фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища 51,2 51,2 25,0 3,6             51,2
2500000   Міністерство праці та соціальної політики України 1 933 340,8 1 653 479,4 36 670,7 7 824,3 279 861,4 424 664,3 42 671,9 152,0 1 147,3 381 992,4 2 358 005,1
2501000   Апарат Міністерства праці та соціальної політики України 1 607 981,7 1 553 702,3 17 630,0 6 330,8 54 279,4 60 905,8 7 319,4 92,9 985,3 53 586,4 1 668 887,5
2501010 0412 Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики 14 378,1 13 378,1 8 207,2 382,7 1 000,0 808,3 808,3   605,8   15 186,4
2501020 0481 Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики 7 608,7       7 608,7 558,8       558,8 8 167,5
2501030 1080 Прикладні розробки у сфері адаптації сліпих 83,0       83,0           83,0
2501040 1080 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері виробництва засобів реабілітації інвалідів 650,0       650,0           650,0
2501050 0941 Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 5 030,2 4 830,0     200,2 330,3 112,1     218,2 5 360,5
2501060 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення 265,6 253,6 134,9 43,0 12,0 24,0 20,0     4,0 289,6
2501070 0732 Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності 3 948,5 3 175,3 1 218,6 545,4 773,2 26,0 26,0   14,8   3 974,5
2501080 0734 Санаторне лікування інвалідів та ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз) 29 247,6 28 776,7 8 069,3 5 359,7 470,9 1 703,5 1 597,0 92,9 364,7 106,5 30 951,1
2501090 1090 Виготовлення бланків посвідчень для інвалідів, ветеранів війни та праці, нагрудних знаків та посвідчень до них для працівників системи соціального захисту 545,2 545,2                 545,2
2501100 1090 Видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань 1 925,0 1 925,0                 1 925,0
2501110 1040 Заходи із соціального захисту дітей 500,0 500,0                 500,0
2501120 1010 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів 14 798,0 14 798,0                 14 798,0
2501130 1020 Одноразова грошова допомога непрацюючим малозабезпеченим особам 1 474,4 1 474,4                 1 474,4
2501140 1090 Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки та інформаційно-методичне забезпечення установ системи Міністерства праці та соціальної політики України 17 000,0 2 464,2     14 535,8           17 000,0
2501150 1030 Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни 424 819,5 424 819,5                 424 819,5
2501160 1030 Довічні державні стипендії 1 215,9 1 215,9                 1 215,9
2501170 1010 Розробка нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах 8 426,3 3 103,3     5 323,0           8 426,3
2501180 1070 Соціальний захист працівників, що  вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС 1 156,7 1 156,7                 1 156,7
2501190 0481 Соціологічні дослідження у сфері трудових відносин та соціальної політики 400,0       400,0           400,0
2501200 1070 Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижчеоплачувану роботу та у зв'язку з відселенням, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 257 206,2 257 206,2                 257 206,2
    в тому числі погашення заборгованості 22 453,7 22 453,7                 22 453,7
2501220 1070 Забезпечення автомобілями громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 450,0       450,0           450,0
2501230 1070 Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 535 827,0 535 827,0                 535 827,0
    в тому числі погашення заборгованості 28 090,5 28 090,5                 28 090,5
2501240 1070 Компенсації за втрачене майно та оплата витрат у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 35 787,8 35 787,8                 35 787,8
2501250 1070 Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 47 431,3 47 431,3                 47 431,3
2501270 1010 Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 9 432,1 9 432,1                 9 432,1
    в тому числі погашення заборгованості 2 432,1 2 432,1                 2 432,1
2501300 1070 Обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 200,0 2 200,0                 2 200,0
2501550 0942 Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації 4 501,8 4 219,5     282,3 1 822,0 1 547,5     274,5 6 323,8
2501560 1040 Відшкодування витрат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату допомоги при народженні дитини 158 878,7 158 878,7                 158 878,7
2501570 1090 Здійснення ремонтних робіт в органах праці та соціального захисту населення для впровадження єдиної технології прийому громадян, що потребують соціального захисту 7 761,4       7 761,4           7 761,4
2501580 1062 Придбання житла для інвалідів-сліпих та інвалідів глухих 5 000,0       5 000,0           5 000,0
2501600 1090 Розробка та впровадження моделей соціального інвестування 9 000,0       9 000,0 48 000,0       48 000,0 57 000,0
2501610 1090 Підвищення  ефективності  управління реформою системи соціального захисту 1 027,7 303,8     723,9 5 276,5 1 928,1     3 348,4 6 304,2
2501620 1090 Створення єдиної системи збору та обліку внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та подальше формування системи накопичувального пенсійного забезпечення 5,0       5,0 2 356,4 1 280,4     1 076,0 2 361,4
2503000   Державний департамент  нагляду за додержанням законодавства про працю 16 670,1 16 242,3 10 356,9 121,3 427,8           16 670,1
2503010 0412 Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю 16 670,1 16 242,3 10 356,9 121,3 427,8           16 670,1
2505000   Державний комітет України у справах ветеранів 16 028,0 7 803,8 1 570,2 1 026,9 8 224,2 458,5 448,5 59,1 162,0 10,0 16 486,5
2505010 1030 Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів 1 327,5 1 327,5 816,2 91,7             1 327,5
2505020 0734 Санаторне лікування ветеранів та інвалідів війни, хворих на туберкульоз 12 128,8 3 904,6 754,0 935,2 8 224,2 458,5 448,5 59,1 162,0 10,0 12 587,3
2505030 1030 Відвідування військових поховань та військових пам'ятників 102,6 102,6                 102,6
2505050 1030 Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів 2 469,1 2 469,1                 2 469,1
2507000   Фонд України соціального захисту інвалідів 292 661,0 75 731,0 7 113,6 345,3 216 930,0 363 300,0 34 904,0     328 396,0 655 961,0
2507010 1010 Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів 11 663,6 11 463,6 7 113,6 345,3 200,0           11 663,6
2507030 1010 Забезпечення інвалідів автомобілями 59 668,8       59 668,8 243 300,0       243 300,0 302 968,8
2507040 1010 Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування 16 000,0 16 000,0                 16 000,0
2507050 0734 Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів 35 251,4 35 251,4                 35 251,4
2507060 1010 Встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп 6 956,0 6 956,0                 6 956,0
2507070 1010 Одноразова матеріальна допомога інвалідам 6 000,0 6 000,0                 6 000,0
2507080 1010 Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів 60,0 60,0       120 000,0 34 904,0     85 096,0 120 060,0
    в тому числі на створення Національного центру параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів           29 500,0       29 500,0 29 500,0
2507090 1010 Забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації 157 061,2       157 061,2           157 061,2
2600000   Міністерство  промислової політики України 100 650,4 32 475,0 7 179,1 422,2 68 175,4 28 485,0 475,0   130,0 28 010,0 129 135,4
2601000   Апарат Міністерства промислової політики України 100 650,4 32 475,0 7 179,1 422,2 68 175,4 28 485,0 475,0   130,0 28 010,0 129 135,4
2601010 0442 Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики 12 608,2 12 021,0 6 942,3 400,0 587,2 450,0 450,0   130,0   13 058,2
2601020 0484 Прикладні розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловості 2 555,6       2 555,6           2 555,6
2601030 0484 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості 3 256,5       3 256,5           3 256,5
2601040 0484 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері промисловості 505,9 505,9                 505,9
2601050 0825 Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки 281,3 281,3 183,8 17,0   35,0 25,0     10,0 316,3
2601060 0826 Функціонування Державного металургійного музею України 87,9 87,9 53,0 5,2             87,9
2601070 0442 Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу 1 370,8       1 370,8           1 370,8
2601080 0513 Консервація виробничих потужностей промислових підприємств 2 500,0 2 500,0                 2 500,0
2601090 0441 Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди 15 000,0       15 000,0           15 000,0
2601100 0513 Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності 21 000,0 15 000,0     6 000,0           21 000,0
2601110 0442 Заходи  спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу 5 000,0       5 000,0           5 000,0
2601130 0484 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості 8 414,7       8 414,7           8 414,7
2601140 0484 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції 1 310,7       1 310,7           1 310,7
2601160 0442 Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 679,9       679,9           679,9
2601180 0433 Заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій           28 000,0       28 000,0 28 000,0
2601190 0441 Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та відновлення будівництва його об'єктів 5 000,0       5 000,0           5 000,0
2601210 0260 Забезпечення міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій і військово-технічній сферах 1 000,0 1 000,0                 1 000,0
2601230 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері промисловості 78,9 78,9                 78,9
2601240 0411 Презентація українськими підприємствами вітчизняних товарів на міжнародній виставці "Ганновер Мессе" 1 000,0 1 000,0                 1 000,0
2601250 0490 Заходи по виконанню програм розвитку підприємств суднобудівної, літакобудівної промисловості, підприємств концерну "Бронетехніка України" та підприємств і організацій, які виготовляють і розробляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії 9 000,0       9 000,0           9 000,0
2601810 0210 Підготовка виробництва літака  АН-70 та створення літака АН-148 10 000,0       10 000,0           10 000,0
2800000   Міністерство аграрної політики України 4 259 863,5 1 084 089,9 295 419,7 16 596,0 3 175 773,6 1 163 171,0 511 756,8 85 307,8 9 167,4 651 414,2 5 423 034,5
2801000   Апарат Міністерства аграрної політики України 3 406 597,0 532 778,1 81 647,4 3 359,6 2 873 818,9 770 250,6 272 795,5 17 760,2 1 941,8 497 455,1 4 176 847,6
2801010 0421 Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу 14 006,9 12 102,9 5 682,4 400,0 1 904,0           14 006,9
2801030 0482 Прикладні розробки у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва 4 745,0       4 745,0           4 745,0
2801050 0482 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів 3 009,1       3 009,1           3 009,1
2801060 0482 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції 40 913,0       40 913,0           40 913,0
2801070 0960 Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу 4 750,0 4 750,0                 4 750,0
2801080 0941 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 195 541,8 191 165,3     4 376,5 78 848,3 64 989,3     13 859,0 274 390,1
2801100 0942 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 189 534,3 185 084,3     4 450,0 219 100,2 167 610,2     51 490,0 408 634,5
2801110 0990 Методичне забезпечення діяльності аграрних навчальних закладів 2 996,1 2 446,1 1 269,0 187,0 550,0 4 885,5 4 295,5 134,1 102,6 590,0 7 881,6
2801130 0930 Підготовка, перепідготовка  та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу 4 750,0 4 750,0                 4 750,0
2801140 0950 Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти 3 140,6 3 040,6 1 921,7 205,3 100,0 1 305,5 1 250,5 454,3 131,2 55,0 4 446,1
2801150 0828 Заходи, пов'язані з передачею культурно-освітніх установ у комунальну власність 650,0 650,0 474,5               650,0
2801170 0421 Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу 10 000,0       10 000,0           10 000,0
2801180 0421 Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення 5 000,0       5 000,0           5 000,0
2801190 0421 Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу 124 000,0       124 000,0           124 000,0
2801200 0421 Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин 5 000,0       5 000,0           5 000,0
2801210 0421 Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 689 500,0       689 500,0           689 500,0
2801220 0421 Селекція в рослинництві 100 000,0       100 000,0           100 000,0
2801230 0421 Фінансова підтримка фермерських господарств 17 250,0       17 250,0           17 250,0
2801240 0421 Здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення короткострокових та довгострокових кредитів 350 000,0       350 000,0           350 000,0
2801250 0421 Погашення заборгованості із закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рр.           5 000,0       5 000,0 5 000,0
2801260 0422 Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам 15 500,0       15 500,0           15 500,0
2801270 0482 Розробка зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості 1 500,0       1 500,0           1 500,0
2801280 0421 Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах 20 000,0       20 000,0           20 000,0
2801290 0421 Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу 6 250,0       6 250,0           6 250,0
2801300 0620 Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості 17 000,0       17 000,0           17 000,0
2801310 0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу 128 548,9 125 403,9 70 799,8 2 227,3 3 145,0 48 270,0 34 650,0 17 171,8 1 708,0 13 620,0 176 818,9
2801320 0482 Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу 42 630,1       42 630,1 6 923,4       6 923,4 49 553,5
2801330 0421 Створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння 5 000,0       5 000,0 20 917,7       20 917,7 25 917,7
2801340 0421 Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин 15 000,0       15 000,0           15 000,0
2801350 0421 Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками           153 880,0       153 880,0 153 880,0
2801360 0482 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері сільського господарства 1 981,2       1 981,2           1 981,2
2801420 0490 Впровадження енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі           10 000,0       10 000,0 10 000,0
2801430 0421 Компенсація ставки за банківськими кредитами для придбання складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва 70 000,0       70 000,0 200 000,0       200 000,0 270 000,0
2801480 0421 Здійснення фінансової підтримки розвитку підприємств молочної переробки 10 000,0       10 000,0           10 000,0
2801510 0421 Фінансова підтримка розвитку хмелярства           21 120,0       21 120,0 21 120,0
2801540 0421 Компенсація Пенсійному фонду втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки по сплаті збору на обов'язкове пенсійне страхування 1 207 400,0       1 207 400,0           1 207 400,0
2801570 0421 Забезпечення діяльності Аграрного фонду 6 000,0 3 385,0 1 500,0 340,0 2 615,0           6 000,0
2801580 0421 Здешевлення вартості страхових премій (внесків) фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку 54 000,0       54 000,0           54 000,0
2801590 0421 Засновницький внесок до статутного фонду (капіталу) аграрної біржі 36 000,0       36 000,0           36 000,0
2801800 0513 Заходи з ліквідації наслідків затоплення шахти № 9 та аварійного ствола шахти № 8 Солотвинського солерудника Тячівського району Закарпатської області 5 000,0       5 000,0           5 000,0
2802000   Державний департамент ветеринарної медицини 388 967,4 318 172,4 170 508,2 7 280,2 70 795,0 200 000,0 145 900,0 55 000,0 6 350,0 54 100,0 588 967,4
2802010 0421 Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини 63 210,9 60 760,9 36 289,7 2 044,0 2 450,0           63 210,9
2802020 0421 Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро 111 445,3 56 600,3 2 732,2 71,2 54 845,0           111 445,3
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 299,1 299,1 299,1               299,1
2802030 0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини 214 311,2 200 811,2 131 486,3 5 165,0 13 500,0 200 000,0 145 900,0 55 000,0 6 350,0 54 100,0 414 311,2
2803000   Державний департамент продовольства 1 931,7 1 846,8 1 148,6 62,1 84,9 6,2 6,2       1 937,9
2803010 0442 Керівництво та управління у сфері продовольства 1 258,5 1 258,5 763,9 50,0             1 258,5
2803020 0484 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку харчової промисловості 66,9       66,9           66,9
2803040 0828 Заходи, пов'язані з передачею культурно-освітніх установ Державного департаменту продовольства у комунальну власність 350,0 350,0 256,0               350,0
2803050 0829 Методично-бібліотечне забезпечення переробної промисловості 256,3 238,3 128,7 12,1 18,0 6,2 6,2       262,5
2804000   Державний департамент рибного господарства 104 072,9 80 271,2 27 094,3 4 268,8 23 801,7 15 595,0 11 406,4     4 188,6 119 667,9
2804010 0423 Керівництво та управління у сфері рибного господарства 1 811,5 1 736,5 859,5 46,0 75,0           1 811,5
2804030 0482 Прикладні розробки у сфері рибного господарства 2 144,7       2 144,7           2 144,7
2804040 0941 Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 7 917,7 7 767,7     150,0 5 843,7 4 701,0     1 142,7 13 761,4
2804050 0942 Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 7 008,5 6 416,5     592,0 7 451,3 5 045,4     2 405,9 14 459,8
2804070 0423 Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства 78 690,5 64 350,5 26 234,8 4 222,8 14 340,0 600,0 600,0       79 290,5
2804080 0423 Селекція у рибному господарстві 6 500,0       6 500,0           6 500,0
2804090 0423 Міжнародна діяльність у галузі рибного  господарства           1 700,0 1 060,0     640,0 1 700,0
2805000   Українська академія аграрних наук 186 169,5 16 487,1 5 605,1 540,6 169 682,4 58 723,0 890,0 167,1 125,5 57 833,0 244 892,5
2805020 0482 Наукова і організаційна діяльність президії Української академії аграрних наук 8 382,6 8 382,6 2 150,4 165,0   160,0 160,0   11,0   8 542,6
2805030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних наук 108 434,7       108 434,7 17 901,0       17 901,0 126 335,7
2805040 0482 Прикладні розробки Української академії аграрних наук у сфері сільськогосподарських наук 44 221,8       44 221,8 39 777,0       39 777,0 83 998,8
2805050 0482 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва та застосування нових технологій у рослинництві 2 000,9       2 000,9           2 000,9
2805060 0482 Фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів агропромислового комплексу 3 987,0 3 938,0 1 376,6   49,0           3 987,0
2805070 0421 Докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств 149,5       149,5           149,5
2805080 0421 Селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах 5 601,9       5 601,9           5 601,9
2805090 0421 Селекція сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва 6 714,6       6 714,6           6 714,6
2805100 0520 Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" 5 379,3 2 879,3 1 624,9 184,0 2 500,0 535,0 380,0 50,1 0,5 155,0 5 914,3
2805110 0482 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури Української академії аграрних наук 1 297,2 1 287,2 453,2 191,6 10,0 350,0 350,0 117,0 114,0   1 647,2
2806000   Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"           7 200,0       7 200,0 7 200,0
2806060 0421 Ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у лізингоотримувачів, визначених банкрутами або такими, що порушили договір лізингу           7 200,0       7 200,0 7 200,0
2807000   Фізкультурно-спортивне товариство "Колос" 6 128,9 5 128,9     1 000,0           6 128,9
2807020 0810 Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення 6 128,9 5 128,9     1 000,0           6 128,9
2808000   Державна служба з охорони прав на сорти рослин 20 279,1 14 729,1 8 773,3 1 014,7 5 550,0 43 995,0 32 975,0 12 300,0 744,0 11 020,0 64 274,1
2808010 0421 Керівництво та управління у сфері охорони прав на сорти рослин 592,2 592,2 379,8 12,0             592,2
2808020 0421 Організація і регулювання діяльності установ в системі охорони прав на сорти рослин 15 201,9 13 951,9 8 393,5 1 002,7 1 250,0 43 995,0 32 975,0 12 300,0 744,0 11 020,0 59 196,9
2808030 0421 Докорінне поліпшення земель сортодослідних станцій та опорних пунктів 1 000,0       1 000,0           1 000,0
2808040 0421 Селекція в галузі сортовипробування 3 300,0       3 300,0           3 300,0
2808050 0421 Участь у міжнародному Союзі з охорони прав нових сортів рослин (УПОВ) 185,0 185,0                 185,0
2809000   Національний аграрний університет 145 717,0 114 676,3 642,8 70,0 31 040,7 67 401,2 47 783,7 80,5 6,1 19 617,5 213 118,2
2809020 0140 Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 1 141,0       1 141,0           1 141,0
2809030 0482 Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук 6 299,7       6 299,7 2 000,0       2 000,0 8 299,7
2809040 0941 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації Національного аграрного університету 26 405,7 25 405,7     1 000,0 17 126,1 13 310,1     3 816,0 43 531,8
2809050 0942 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом 88 267,5 86 267,5     2 000,0 48 019,2 34 255,2     13 764,0 136 286,7
2809060 0950 Підвищення кваліфікації кадрів Інститутом післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу Національного аграрного університету 1 103,1 1 103,1 642,8 70,0   255,9 218,4 80,5 6,1 37,5 1 359,0
2809800 0482 Створення Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу 22 500,0 1 900,0     20 600,0           22 500,0
3000000   Державний комітет статистики України 207 420,8 201 240,9 133 140,5 3 425,9 6 179,9 17 610,5 10 828,1 1 432,5 2 431,5 6 782,4 225 031,3
3001000   Апарат Державного комітету статистики України 207 420,8 201 240,9 133 140,5 3 425,9 6 179,9 17 610,5 10 828,1 1 432,5 2 431,5 6 782,4 225 031,3
3001010 0132 Керівництво та управління у сфері статистики 189 557,1 189 029,5 130 883,5 3 425,9 527,6 12 610,5 10 828,1 1 432,5 2 431,5 1 782,4 202 167,6
3001020 0132 Статистичні спостереження та переписи 10 373,8 10 171,8 2 257,0   202,0           10 373,8
3001030 1090 Обстеження умов життя домогосподарств 2 195,6       2 195,6           2 195,6
3001040 0150 Прикладні розробки у сфері державної статистики 535,6       535,6           535,6
3001060 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики 18,2 18,2                 18,2
3001070 0132 Створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики 3 045,0 977,6     2 067,4           3 045,0
3001080 0150 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері державної статистики 34,2 34,2                 34,2
3001600 0132 Реформування державної статистики 1 661,3 1 009,6     651,7 5 000,0       5 000,0 6 661,3
3100000   Міністерство транспорту та зв'язку України 370 043,5 318 571,0 171 051,0 11 480,1 51 472,5 158 166,6 117 300,1 3 684,2 1 018,5 40 866,5 528 210,1
3101000   Апарат Міністерства транспорту та зв'язку України 38 139,6 36 905,8 3 370,2 253,0 1 233,8 62 456,1 51 022,2     11 433,9 100 595,7
3101010 0455 Загальне керівництво та управління у сфері транспорту та зв'язку 5 089,2 5 047,7 3 370,2 253,0 41,5           5 089,2
3101020 0485 Прикладні розробки у сфері функціонування транспортної системи 616,8       616,8 5 882,0       5 882,0 6 498,8
3101030 0485 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку національної транспортної мережі 495,5       495,5           495,5
3101040 0485 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері транспортного комплексу 80,0       80,0           80,0
3101050 0941 Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 1 653,9 1 653,9       1 114,5 914,5     200,0 2 768,4
3101060 0942 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 30 159,8 30 159,8       55 459,6 50 107,7     5 351,9 85 619,4
3101090 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері транспорту 44,4 44,4                 44,4
3102000   Державний департамент автомобільного транспорту 796,2 796,2 455,9 100,0             796,2
3102010 0451 Керівництво та управління у сфері автомобільного транспорту 796,2 796,2 455,9 100,0             796,2
3103000   Державний департамент морського і річкового транспорту 28 980,0       28 980,0 20 760,4 4 370,4 955,7 225,0 16 390,0 49 740,4
3103010 0452 Керівництво та управління у сфері морського і річкового транспорту           20 760,4 4 370,4 955,7 225,0 16 390,0 20 760,4
3103020 0452 Навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавства у водах України 9 230,0       9 230,0           9 230,0
3103030 0452 Підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів 19 750,0       19 750,0           19 750,0
3104000   Державна адміністрація залізничного транспорту 173 676,3 173 676,3 107 667,1 7 515,8   24 926,2 23 798,3 1 164,0 710,1 1 127,9 198 602,5
3104020 0941 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 16 070,0 16 070,0       19 770,9 18 999,4     771,5 35 840,9
3104030 0990 Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту 178,3 178,3 127,3 2,5             178,3
3104040 0731 Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 139 394,2 139 394,2 95 543,3 7 050,5   4 539,9 4 196,9 1 059,2 664,5 343,0 143 934,1
3104050 0762 Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту 1 960,7 1 960,7 1 338,7     116,0 114,6 1,0 9,0 1,4 2 076,7
3104060 0721 Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту 16 073,1 16 073,1 10 657,8 462,8   499,4 487,4 103,8 36,6 12,0 16 572,5
3105000   Державна спеціальна служба транспорту 60 546,4 60 046,4 42 363,0 3 233,3 500,0 10 257,3 5 257,3     5 000,0 70 803,7
3105010 0220 Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту 60 546,4 60 046,4 42 363,0 3 233,3 500,0 10 257,3 5 257,3     5 000,0 70 803,7
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 4 341,2 4 341,2 4 341,2               4 341,2
3106000   Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації 42 259,3 22 500,6 2 566,1 147,0 19 758,7 33 366,6 27 717,1     5 649,5 75 625,9
3106010 0460 Керівництво та управління у сфері зв'язку та інформатизації 3 828,2 3 828,2 2 566,1 147,0             3 828,2
3106020 0150 Прикладні дослідження у сфері сучасних інформаційних систем та зв'язку 985,5       985,5           985,5
3106030 0486 Проведення наукових виставок і конференцій у сфері зв'язку та інформатизації 651,0       651,0           651,0
3106040 0941 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами І та ІІ рівнів акредитації 5 937,2 5 789,7     147,5 3 209,9 2 808,9     401,0 9 147,1
3106050 0942 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами ІІІ та ІV рівнів акредитації 13 107,5 12 155,7     951,8 30 156,7 24 908,2     5 248,5 43 264,2
3106060 0460 Спецоб'єкти 2 404,0       2 404,0           2 404,0
3106070 0460 Забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу 6 524,4 700,0     5 824,4           6 524,4
3106080 0473 Національна програма інформатизації 8 619,0       8 619,0           8 619,0
3106090 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої - сьомої категорій у сфері зв'язку та інформатизації 27,0 27,0                 27,0
3106100 0486 Розробка найважливіших новітніх технологій у сфері зв'язку та інформатизації 175,5       175,5           175,5
3107000   Головне управління Державної фельд'єгерської  служби України 15 672,1 15 672,1 9 538,5 231,0   6 400,0 5 134,8 1 564,5 83,4 1 265,2 22 072,1
3107010 0113 Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну 2 911,8 2 911,8                 2 911,8
3107020 0460 Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади 12 760,3 12 760,3 9 538,5 231,0   6 400,0 5 134,8 1 564,5 83,4 1 265,2 19 160,3
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 971,7 971,7 971,7     157,9 157,9 157,9     1 129,6
3108000   Головна державна інспекція на автомобільному транспорті 9 973,6 8 973,6 5 090,2   1 000,0           9 973,6
3108010 0451 Здійснення контролю у сфері автомобільного транспорту та державного нагляду за забезпеченням безпеки автомобільних перевезень 9 973,6 8 973,6 5 090,2   1 000,0           9 973,6
3110000   Державна служба автомобільних доріг України 4 127,9 4 000,9 2 165,5 200,0 127,0 3 248 711,0 355 372,1     2 893 338,9 3 252 838,9
3111000   Апарат Державної служби автомобільних доріг України 4 127,9 4 000,9 2 165,5 200,0 127,0 3 248 711,0 355 372,1     2 893 338,9 3 252 838,9
3111010 0456 Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг 4 127,9 4 000,9 2 165,5 200,0 127,0           4 127,9
3111020 0456 Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування           2 988 711,0 95 372,1     2 893 338,9 2 988 711,0
    в тому числі будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжі           80 000,0       80 000,0 80 000,0
3111030 0456 Погашення зобов'язань за кредитом, отриманим під гарантію Кабінету Міністрів України для реконструкції автомобільної дороги Київ-Одеса на дільниці від Жашкова до Червонознам'янки           260 000,0 260 000,0       260 000,0
3200000   Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій 1 816 451,1 1 562 264,0 728 802,9 36 886,4 254 187,1 262 206,7 197 391,8 98 077,0 4 235,9 64 814,9 2 078 657,8
3201000   Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 1 013 642,6 899 033,1 722 712,3 36 643,4 114 609,5 258 596,2 194 034,2 96 570,6 4 102,1 64 562,0 1 272 238,8
3201010 0320 Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій 19 923,3 19 923,3 14 533,7 333,0   50,0 50,0       19 973,3
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 1 144,8 1 144,8 1 144,8               1 144,8
3201130 0832 Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та цивільного захисту населення 1 800,0       1 800,0           1 800,0
3201190 0512 Будівництво пускового комплексу "Вектор"           29 600,0       29 600,0 29 600,0
3201240 0512 Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій           15 900,0 15 900,0       15 900,0
3201260 0320 Авіаційні роботи з пошуку та рятування 13 049,1 7 809,7 1 553,3 13,0 5 239,4           13 049,1
3201270 0320 Створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій 2 290,0       2 290,0           2 290,0
3201280 0320 Забезпечення заходів у сфері цивільного захисту 822 277,8 816 174,8 674 482,8 34 288,0 6 103,0 201 761,2 171 249,2 93 729,6 4 022,6 30 512,0 1 024 039,0
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 61 493,8 61 493,8 61 493,8     9 212,7 9 212,7 9 212,7     70 706,5
3201300 0721 Медичне забезпечення та санаторно-курортне лікування працівників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та членів їх сімей,  здійснення санітарних та протиепідемічних заходів 4 841,2 4 841,2                 4 841,2
3201340 0250 Прикладні дослідження і розробки та науково-дослідні роботи у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки 7 557,9 7 137,9 5 625,1 181,3 420,0 1 600,0 1 500,0 630,0 13,5 100,0 9 157,9
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 512,2 512,2 512,2     17,3 17,3 17,3     529,5
3201350 0512 Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі 1 935,0 1 935,0                 1 935,0
3201360 0942 Підготовка і перепідготовка керівних кадрів і спеціалістів у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки 37 435,2 37 405,2 26 517,4 1 828,1 30,0 7 685,0 5 335,0 2 211,0 66,0 2 350,0 45 120,2
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 2 128,9 2 128,9 2 128,9     9,2 9,2 9,2     2 138,1
3201430 0763 Матеріально-технічне забезпечення мобільного госпіталю 513,0 26,0     487,0           513,0
3201440 0512 Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України 1 980,0 1 980,0                 1 980,0
3201450 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 14 687,1       14 687,1 2 000,0       2 000,0 16 687,1
3201470 0433 Реалізація комплексної програми розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 4 500,0 1 800,0     2 700,0           4 500,0
3201490 0320 Придбання спеціальної пожежної автомобільної техніки 5 000,0       5 000,0           5 000,0
3201510 0513 Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення 75 853,0       75 853,0           75 853,0
3202000   Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення 622,7 622,7 392,5               622,7
3202010 0513 Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення 622,7 622,7 392,5               622,7
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 6,7 6,7 6,7               6,7
3203000   Державний департамент страхового фонду документації 9 410,6 8 830,1 5 487,6 226,5 580,5 3 492,6 3 357,6 1 506,4 133,8 135,0 12 903,2
3203010 0320 Керівництво та управління діяльністю у сфері створення страхового фонду документації 2 960,0 2 915,5 1 513,2 97,8 44,5 0,1 0,1       2 960,1
3203020 0320 Створення і зберігання страхового фонду документації 6 450,6 5 914,6 3 974,4 128,7 536,0 3 492,5 3 357,5 1 506,4 133,8 135,0 9 943,1
3204000   Державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба 25 523,8 25 523,8                 25 523,8
3204020 0320 Аварійно-рятувальні заходи на загальнодержавному і регіональному рівнях при надзвичайних ситуаціях 25 523,8 25 523,8                 25 523,8
3205000   Державний комітет України з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 767 251,4 628 254,3 210,5 16,5 138 997,1 117,9       117,9 767 369,3
3205020 1070 Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 72 292,3 72 292,3                 72 292,3
    в тому числі погашення заборгованості 1 421,3 1 421,3                 1 421,3
3205030 1070 Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 210 181,7 210 181,7                 210 181,7
    в тому числі погашення заборгованості 7 955,4 7 955,4                 7 955,4
3205040 1070 Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 345 300,3 345 300,3                 345 300,3
    в тому числі погашення заборгованості 19 219,9 19 219,9                 19 219,9
3205050 1062 Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 50 000,0       50 000,0           50 000,0
3205070 0763 Комплексне медико-санітарне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 53 390,0       53 390,0           53 390,0
3205080 0513 Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення 12 000,0       12 000,0           12 000,0
3205090 0530 Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 8 107,1 480,0 210,5 16,5 7 627,1           8 107,1
    в тому числі погашення заборгованості 2 787,1       2 787,1           2 787,1
3205100 0490 Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми 14 980,0       14 980,0 117,9       117,9 15 097,9
3205110 0763 Здійснення окремих заходів Всеукраїнською громадською організацією "Союз Чорнобиль України" та іншими громадськими організаціями по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 000,0       1 000,0           1 000,0
3210000   Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій (загальнодержавні видатки) 27 254,5 27 254,5                 27 254,5
3211000   Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій (загальнодержавні видатки) 27 254,5 27 254,5                 27 254,5
3211020 1020 Пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 27 254,5 27 254,5                 27 254,5
3400000   Міністерство  України у справах молоді та спорту 526 486,7 350 422,4 37 578,4 802,7 176 064,3 20 190,5 15 796,1 20,6 15,2 4 394,4 546 677,2
3401000   Апарат Міністерства України у справах молоді та спорту 255 219,1 158 533,8 6 557,3 394,4 96 685,3 20 190,5 15 796,1 20,6 15,2 4 394,4 275 409,6
3401010 1040 Керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики, фізичної культури і спорту 8 405,9 7 942,9 4 464,4 168,0 463,0           8 405,9
3401020 0960 Надання позашкільної освіти в МДЦК "Золотий ключик" 1 512,8 1 262,8 779,7 148,1 250,0 282,8 247,8 20,6 15,2 35,0 1 795,6
3401030 0941 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами І і IІ рівнів акредитації 7 432,6 7 125,1     307,5 868,9 504,9     364,0 8 301,5
3401040 0942 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами ІІІ і IV рівнів акредитації 40 241,6 36 161,4     4 080,2 18 709,8 14 893,4     3 816,4 58 951,4
3401050 0950 Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, жінок, молоді та дітей 561,4 561,4 105,1 3,5   150,0 150,0       711,4
3401060 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері спорту 163,9 163,9 99,4 15,8             163,9
3401070 1040 Здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї 37 319,7 37 319,7                 37 319,7
3401170 1040 Державна підтримка громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї 11 500,0 11 500,0                 11 500,0
3401180 1080 Прикладні розробки у сфері сім'ї та молоді 1 043,4       1 043,4 100,0       100,0 1 143,4
3401190 1040 Здійснення державними органами централізованих заходів по організації відпочинку та оздоровлення дітей 20 000,0 20 000,0                 20 000,0
3401210 1040 Державна підтримка дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей 500,0 500,0                 500,0
3401220 1040 Здійснення заходів, спрямованих на подолання дитячої бездоглядності і безпритульності 70 000,0 20 000,0     50 000,0           70 000,0
3401230 0826 Функціонування музею спортивної слави України 206,6 206,6 65,1 15,0             206,6
3401240 0810 Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій 2 612,6 2 612,6 1 043,6 44,0             2 612,6
3401250 0810 Розвиток матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень 20 969,7 2 700,0     18 269,7           20 969,7
3401260 0840 Прикладні розробки у сфері розвитку окремих видів спорту та методики підготовки спортсменів 1 271,5       1 271,5 79,0       79,0 1 350,5
3401270 0810 Розвиток авіаційних видів спорту 2 407,0 2 407,0                 2 407,0
3401280 0810 Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування 8 070,4 8 070,4                 8 070,4
3401290 0810 Видатки на облаштування спортивних та футбольних майданчиків 20 000,0       20 000,0           20 000,0
3401800 1040 Проведення ремонтно-реставраційних робіт будинку по вул. Десятинній, 14 1 000,0       1 000,0           1 000,0
3402000   Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді 14 135,0 12 206,0 621,0 15,0 1 929,0           14 135,0
3402010 1040 Керівництво та управління у сфері соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю 1 314,6 1 208,6 621,0 15,0 106,0           1 314,6
3402020 1040 Реалізація програм та здійснення  заходів Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді 12 820,4 10 997,4     1 823,0           12 820,4
3403000   Управління "Укрспортзабезпечення" 130 443,6 123 443,6 25 330,0 351,4 7 000,0           130 443,6
3403020 0810 Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень 69 411,8 62 411,8 25 094,5 351,4 7 000,0           69 411,8
3403030 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 49 244,2 49 244,2                 49 244,2
3403040 0810 Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських іграх 4 466,5 4 466,5                 4 466,5
3403050 0810 Проведення заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури 7 321,1 7 321,1 235,5               7 321,1
3404000   Національний комітет спорту інвалідів України 56 639,0 51 639,0 5 070,1 41,9 5 000,0           56 639,0
3404020 0810 Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів 21 706,3 21 246,3 5 070,1 41,9 460,0           21 706,3
3404030 0810 Підготовка і участь національних збірних команд в Параолімпійських  і Дефлімпійських іграх 26 352,7 26 352,7                 26 352,7
3404040 0810 Фінансова підтримка параолімпійського руху в Україні 8 580,0 4 040,0     4 540,0           8 580,0
3408000   Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 70 050,0 4 600,0     65 450,0           70 050,0
3408040 1062 Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву 5 050,0 4 600,0     450,0           5 050,0
3408050 1062 Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 65 000,0       65 000,0           65 000,0
3500000   Міністерство фінансів України 4 918 402,5 4 716 852,9 428 383,9 16 074,2 201 549,6 58 777,5 36 532,5 2 157,9 196,8 22 245,0 4 977 180,0
3501000   Апарат Міністерства фінансів України 4 396 944,2 4 219 245,1 116 505,8 4 591,1 177 699,1 56 571,7 34 927,0 2 142,3 53,9 21 644,7 4 453 515,9
3501010 0112 Керівництво та управління у сфері фінансів 273 268,5 193 043,2 115 381,7 4 236,6 80 225,3 58,4 53,4   4,3 5,0 273 326,9
3501020 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових і фіскальних органів 38 682,8 4 432,8     34 250,0           38 682,8
3501030 0150 Прикладні наукові розробки у сфері розвитку державних фінансів 6 965,0       6 965,0           6 965,0
3501040 0941 Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 2 370,6 2 097,6     273,0 750,0 699,2     50,8 3 120,6
3501050 0942 Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 30 362,4 27 151,5     3 210,9 11 652,1 9 197,5     2 454,6 42 014,5
3501060 0950 Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи 450,0 450,0                 450,0
3501070 0826 Функціонування Музею коштовного і декоративного каміння 192,1 168,1 70,7 6,0 24,0 6,0 6,0 2,9     198,1
3501080 0832 Фінансова підтримка журналу "Фінанси України" 135,0 135,0                 135,0
3501090 0829 Підтримка культурно-оздоровчих заходів фінансової системи 4 043,4 2 043,4 511,6 269,9 2 000,0 252,9 212,9 44,6 31,2 40,0 4 296,3
3501100 0490 Забезпечення державних виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні 10 030,1 744,6 98,8 36,6 9 285,5 2 000,0 423,0 148,3 7,0 1 577,0 12 030,1
3501110 0150 Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів 356,7 342,3 147,8   14,4 150,0 140,0 46,5 11,4 10,0 506,7
3501120 0150 Прикладні розробки у сфері фінансів, кредиту і грошового обігу 5 333,8       5 333,8 419,8       419,8 5 753,6
3501140 0113 Внески до міжнародних організацій 52 030,0 52 030,0                 52 030,0
3501160 1070 Заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень 500 000,0 500 000,0                 500 000,0
3501170 0171 Обслуговування внутрішнього державного боргу 1 335 059,7 1 335 059,7                 1 335 059,7
3501180 0172 Обслуговування зовнішнього державного боргу 2 099 719,9 2 099 719,9                 2 099 719,9
3501190 0360 Оплата послуг юридичних осіб, які залучаються для стягнення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками, а також банкрутством позичальника           20 000,0 20 000,0       20 000,0
3501200 0150 Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння 1 272,6 642,6 295,2 42,0 630,0 3 067,0 3 055,5 1 900,0   11,5 4 339,6
3501210 0487 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері технології, матеріалів і устаткування для виробництва бланків цінних паперів і документів суворого обліку 900,0       900,0           900,0
3501220 0487 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння 150,0 100,0     50,0           150,0
3501340 0411 Державна програма розвитку Національної депозитарної системи України 32 000,0       32 000,0           32 000,0
3501600 0411 Розвиток муніципального кредитного ринку 1 503,5       1 503,5 7 500,0 632,0     6 868,0 9 003,5
3501610 0411 Заходи щодо розвитку фінансових послуг у сільськогосподарських регіонах 2 008,1 1 016,2     991,9 9 790,0       9 790,0 11 798,1
3501630 0112 Модернізація, удосконалення та раціоналізація  механізмів збору даних для статистики державних фінансів 60,0 18,2     41,8 600,0 182,0     418,0 660,0
3501640 0112 Забезпечення діяльності Наглядової Ради по впровадженню проекту модернізації податкових інспекцій 50,0 50,0       325,5 325,5       375,5
3503000   Державна пробірна служба 2 714,5 2 489,0 1 276,5 47,9 225,5 1 031,6 593,5 15,6 27,0 438,1 3 746,1
3503010 0411 Керівництво та управління у сфері державного пробірного контролю 2 584,5 2 489,0 1 276,5 47,9 95,5 726,6 413,5 15,6 27,0 313,1 3 311,1
3503020 0487 Наукове забезпечення державного пробірного контролю 130,0       130,0           130,0
3503030 0411 Фінансова підтримка державного пробірного контролю           305,0 180,0     125,0 305,0
3504000   Державне казначейство України 311 361,8 290 911,8 172 990,7 8 301,3 20 450,0 930,1 771,1   80,4 159,0 312 291,9
3504010 0112 Керівництво та управління казначейським обслуговуванням бюджету 299 381,8 287 931,8 172 990,7 8 301,3 11 450,0 930,1 771,1   80,4 159,0 300 311,9
3504020 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів Державного казначейства України 1 300,0 1 300,0                 1 300,0
3504600 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів Державного казначейства 10 680,0 1 680,0     9 000,0           10 680,0
3505000   Головне контрольно-ревізійне управління України 207 382,0 204 207,0 137 610,9 3 133,9 3 175,0 244,1 240,9   35,5 3,2 207 626,1
3505010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів 203 857,0 201 757,0 137 610,9 3 133,9 2 100,0 244,1 240,9   35,5 3,2 204 101,1
3505020 0950 Підвищення кваліфікації працівників контрольно-ревізійної служби України 300,0 300,0                 300,0
3505030 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів контрольно-ревізійної служби України 3 225,0 2 150,0     1 075,0           3 225,0
3510000   Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 21 979 762,9 21 121 203,5 1 081 072,0 997,8 608 559,4 6 326 800,0 6 279 200,0     47 600,0 28 306 562,9
3511000   Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) ########### ########### 1 081 072,0 997,8 608 559,4 6 326 800,0 6 279 200,0     47 600,0 28 306 562,9
3511030 0133 Резервний фонд 250 000,0                   250 000,0
3511040 0220 Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України 16 477,1 12 156,2 3 013,2 997,8 4 320,9           16 477,1
3511050 0180 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 11 083 242,7 11 083 242,7                 11 083 242,7
3511060 0180 Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 454 664,9 454 664,9                 454 664,9
3511070 0180 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 7 602 234,2 7 427 995,7     174 238,5 47 600,0       47 600,0 7 649 834,2
3511090 0180 Субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам на  соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів 400 000,0       400 000,0           400 000,0
3511100 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" 531 203,5 531 203,5                 531 203,5
3511110 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи щодо погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень           6 000 000,0 6 000 000,0       6 000 000,0
3511130 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст, об'єктів історико-культурної спадщини України 100 000,0 100 000,0                 100 000,0
3511250 1070 Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду 15 000,0 15 000,0                 15 000,0
3511280 0133 Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України 20 000,0 20 000,0                 20 000,0
3511290 1062 Будівництво та придбання соціального житла 20 000,0       20 000,0           20 000,0
3511300 0133 Запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери 1 476 940,5 1 476 940,5 1 078 058,8               1 476 940,5
3511310 0827 Підтримка розвитку державних історико-культурних заповідників та територій і об'єктів природно-заповідного фонду України 10 000,0       10 000,0           10 000,0
3511320 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських           279 200,0 279 200,0       279 200,0
3600000   Міністерство юстиції України 398 355,8 353 755,1 236 515,2 4 937,1 44 600,7 169 587,1 129 461,4 20 395,5 5 038,0 40 125,7 567 942,9
3601000   Апарат Міністерства юстиції України 387 384,4 347 821,0 234 508,6 4 884,4 39 563,4 166 924,5 129 273,4 20 375,1 5 038,0 37 651,1 554 308,9
3601010 0380 Керівництво та управління у сфері юстиції 336 855,2 334 972,4 228 518,6 4 648,7 1 882,8 156 958,9 120 372,8 15 851,0 4 825,5 36 586,1 493 814,1
3601020 0380 Заходи по виконанню робіт з адаптації законодавства України до законодавства ЄС та проведенню в Україні правової реформи і законопроектних робіт 2 731,8 2 270,7 821,9   461,1 366,4 246,4     120,0 3 098,2
3601030 0380 Керівництво та управління у сфері адаптації законодавства 7 847,9 1 985,9 1 204,1 2,5 5 862,0           7 847,9
3601070 0330 Проведення судової експертизи 6 532,9 5 856,3 3 511,6 190,0 676,6 9 500,0 8 560,0 4 500,0 180,0 940,0 16 032,9
3601080 0370 Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз 8 131,3       8 131,3           8 131,3
3601090 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції 774,8 774,8 452,4 43,2   99,2 94,2 24,1 32,5 5,0 874,0
3601150 0133 Забезпечення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах 22 549,6       22 549,6           22 549,6
3601160 0380 Надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави 1 960,9 1 960,9                 1 960,9
3603000   Державний комітет України у справах релігій 1 071,5 1 071,5 683,3 16,1             1 071,5
3603010 0850 Керівництво та управління у сфері релігій 995,2 995,2 683,3 16,1             995,2
3603020 0829 Заходи, пов'язані із забезпеченням свободи совісті та релігії 76,3 76,3                 76,3
3604000   Академія правових наук України 9 899,9 4 862,6 1 323,3 36,6 5 037,3 2 662,6 188,0 20,4   2 474,6 12 562,5
3604020 0370 Наукова і організаційна діяльність президії Академії правових наук України 4 888,4 4 799,9 1 323,3 36,6 88,5 210,0 137,0 4,0   73,0 5 098,4
3604030 0140 Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права 4 231,2       4 231,2 2 388,9       2 388,9 6 620,1
3604040 0370 Підготовка наукових кадрів у сфері законодавства 62,7 62,7       63,7 51,0 16,4   12,7 126,4
3604050 0370 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері удосконалення законодавства 225,7       225,7           225,7
3604060 0370 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм  у сфері боротьби зі злочинністю 491,9       491,9           491,9
5000000   Державний комітет України по водному господарству 471 649,0 408 625,2 200 841,7 91 238,1 63 023,8 104 457,1 88 828,7 12 737,3 34 844,0 15 628,4 576 106,1
5001000   Апарат Державного комітету України по водному господарству 471 649,0 408 625,2 200 841,7 91 238,1 63 023,8 104 457,1 88 828,7 12 737,3 34 844,0 15 628,4 576 106,1
5001010 0421 Керівництво та управління у сфері водного господарства 3 040,3 2 880,3 1 832,3 32,0 160,0           3 040,3
5001020 0482 Прикладні розробки у сфері розвитку водного господарства 492,6       492,6           492,6
5001030 0530 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері екологічного оздоровлення водних ресурсів 54,1       54,1           54,1
5001040 0950 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства 805,5 805,5 512,6 29,2   746,2 727,2 263,7 144,0 19,0 1 551,7
5001050 0421 Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 414 388,8 402 259,4 198 496,8 91 176,9 12 129,4 103 710,9 88 101,5 12 473,6 34 700,0 15 609,4 518 099,7
5001060 0511 Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами 4 002,4 2 680,0     1 322,4           4 002,4
5001070 0511 Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь 28 865,3       28 865,3           28 865,3
5001080 0511 Комплексний протипаводковий захист в басейні р.Тиса у Закарпатській області 10 000,0       10 000,0           10 000,0
5001090 0620 Будівництво Кілійського і Татарбунарського групових водопроводів Одеської області 10 000,0       10 000,0           10 000,0
5020000   Державний комітет природних ресурсів України 36 756,6 3 628,4 2 432,0 90,0 33 128,2 374 250,0 1 040,0   80,0 373 210,0 411 006,6
5021000   Апарат Державного комітету природних ресурсів України 36 756,6 3 628,4 2 432,0 90,0 33 128,2 374 250,0 1 040,0   80,0 373 210,0 411 006,6
5021010 0540 Загальне керівництво та управління у сфері природних ресурсів 3 628,4 3 628,4 2 432,0 90,0   1 500,0 1 040,0   80,0 460,0 5 128,4
5021020 0530 Державні науково-технічні програми  та наукові частини державних цільових програм у сфері природних ресурсів 1 200,0       1 200,0           1 200,0
5021030 0444 Розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі дорозвідка відкритих в Україні родовищ мідьвмісних руд           372 750,0       372 750,0 372 750,0
5021040 0411 Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи 13 528,2       13 528,2           13 528,2
5021050 0511 Геолого-екологічні дослідження та заходи 5 500,0       5 500,0           5 500,0
5021060 0490 Демаркація та делімітація державного кордону 12 900,0       12 900,0           12 900,0
5100000   Державний комітет України по земельних ресурсах 174 766,1 146 280,4 99 513,8 288,9 28 485,7 45 000,0 25 200,0   1 240,0 19 800,0 219 766,1
5101000   Апарат Державного комітету України по земельних ресурсах 174 766,1 146 280,4 99 513,8 288,9 28 485,7 45 000,0 25 200,0   1 240,0 19 800,0 219 766,1
5101010 0421 Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів 137 047,4 137 047,4 99 513,8 278,9   15 000,0 10 200,0   1 200,0 4 800,0 152 047,4
5101020 0950 Підвищення кваліфікації працівників Держкомзему 18,0 18,0                 18,0
5101030 0421 Проведення земельної реформи 28 053,0 9 205,0     18 848,0           28 053,0
5101040 0511 Збереження, відтворення та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів 5 000,0       5 000,0           5 000,0
5101600 0421 Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості 4 647,7 10,0   10,0 4 637,7 30 000,0 15 000,0   40,0 15 000,0 34 647,7
5120000   Державний комітет України з державного матеріального резерву 28 289,0 18 929,0 11 192,0 2 470,8 9 360,0 597 350,0 134 678,0 3 750,0 2 530,0 462 672,0 625 639,0
5121000   Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 28 289,0 18 929,0 11 192,0 2 470,8 9 360,0 597 350,0 134 678,0 3 750,0 2 530,0 462 672,0 625 639,0
5121010 0220 Керівництво та управління у сфері державного матеріального резерву 4 759,3 4 699,3 2 532,0 135,3 60,0           4 759,3
5121020 0220 Обслуговування державного матеріального резерву організаціями Державного комітету України з державного матеріального резерву 23 529,7 14 229,7 8 660,0 2 335,5 9 300,0 29 250,0 23 678,0 3 750,0 2 530,0 5 572,0 52 779,7
5121030 0220 Відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву           36 400,0 36 400,0       36 400,0
5121040 0220 Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву           531 700,0 74 600,0     457 100,0 531 700,0
5160000   Державна митна служба України 859 388,2 805 480,3 546 600,8 13 572,5 53 907,9 3 623,1 2 552,5 265,4 156,9 1 070,6 863 011,3
5161000   Апарат Державної митної служби України 859 388,2 805 480,3 546 600,8 13 572,5 53 907,9 3 623,1 2 552,5 265,4 156,9 1 070,6 863 011,3
5161010 0112 Керівництво та управління у сфері митної справи 791 306,9 785 306,9 535 295,9 12 813,3 6 000,0 2 340,6 1 477,3   2,3 863,3 793 647,5
5161020 0112 Розбудова та модернізація об'єктів митної системи 43 126,5       43 126,5           43 126,5
5161030 0942 Підготовка кадрів для митної служби 16 940,5 16 802,4 9 233,1 634,0 138,1 1 282,5 1 075,2 265,4 154,6 207,3 18 223,0
5161040 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби 3 514,3 3 371,0 2 071,8 125,2 143,3           3 514,3
5161050 0150 Прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби 4 500,0       4 500,0           4 500,0
5270000   Державний комітет ядерного регулювання України 8 341,5 6 480,3 4 197,9 90,1 1 861,2           8 341,5
5271000   Апарат Державного комітету ядерного регулювання України 8 341,5 6 480,3 4 197,9 90,1 1 861,2           8 341,5
5271010 0434 Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання 7 006,3 6 461,7 4 197,9 90,1 544,6           7 006,3
5271020 0530 Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання 666,6       666,6           666,6
5271030 0950 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері ядерного регулювання 18,6 18,6                 18,6
5271040 0540 Створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання 650,0       650,0           650,0
5300000   Державний комітет України з будівництва та архітектури 42 229,4 13 182,5 5 895,6 265,8 29 046,9 3 537,2 3 155,7 1 221,0 342,5 381,5 45 766,6
5301000   Апарат Державного комітету України з будівництва та архітектури 41 776,7 12 729,8 5 798,4 254,8 29 046,9 3 537,2 3 155,7 1 221,0 342,5 381,5 45 313,9
5301010 0443 Керівництво та управління у сфері будівництва та архітектури 3 799,4 3 346,2 2 068,4 38,0 453,2           3 799,4
5301020 0484 Прикладні розробки у сфері будівництва 586,8       586,8           586,8
5301040 0484 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері  будівництва 102,7       102,7           102,7
5301050 0484 Наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва 1 000,0       1 000,0           1 000,0
5301060 0824 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері архітектури 15,0 15,0                 15,0
5301070 0825 Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки 597,2 367,2 183,5 30,4 230,0 60,0 58,4 30,0   1,6 657,2
5301080 0827 Збереження архітектурної спадщини в заповідниках 5 203,0 5 203,0 3 546,5 186,4   3 477,2 3 097,3 1 191,0 342,5 379,9 8 680,2
5301090 0829 Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури 25 700,0       25 700,0           25 700,0
5301100 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 800,0       800,0           800,0
5301110 0484 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку нових будівельних матеріалів та виробів 174,2       174,2           174,2
5301120 0829 Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій 3 798,4 3 798,4                 3 798,4
5302000   Комітет із Державної премії України у галузі архітектури 452,7 452,7 97,2 11,0             452,7
5302010 0829 Присудження Державної премії в галузі архітектури 152,7 152,7 97,2 11,0             152,7
5302020 0829 Відзначення Державною премією в галузі архітектури 300,0 300,0                 300,0
5310000   Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства 60 230,1 3 838,1 2 105,8 48,7 56 392,0 406,5 306,0 145,0 3,0 100,5 60 636,6
5311000   Апарат Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 60 230,1 3 838,1 2 105,8 48,7 56 392,0 406,5 306,0 145,0 3,0 100,5 60 636,6
5311010 0610 Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства 4 329,9 3 629,9 1 964,8 40,8 700,0           4 329,9
5311020 0630 Прикладні розробки у сфері житлової політики 988,2       988,2           988,2
5311030 0630 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку житлово-комунального господарства 3 783,8       3 783,8           3 783,8
5311040 0620 Державний насіннєвий контроль у сфері зеленого будівництва та квітникарства 70,3 70,3 46,9 6,1   376,5 276,0 130,0 2,0 100,5 446,8
5311050 0520 Збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників 137,9 137,9 94,1 1,8   30,0 30,0 15,0 1,0   167,9
5311060 0630 Наукові розробки із стандартизації у сфері житлової політики 800,0       800,0           800,0
5311070 0630 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку житлово-комунального господарства 120,0       120,0           120,0
5311800 0610 Розвиток та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення 50 000,0       50 000,0           50 000,0
5320000   Державний комітет України у справах національностей та міграції 89 151,5 17 514,7 4 013,7 825,3 71 636,8           89 151,5
5321000   Апарат Державного комітету України у справах національностей та міграції 89 151,5 17 514,7 4 013,7 825,3 71 636,8           89 151,5
5321010 0380 Керівництво та управління у сфері національностей та міграції 4 903,3 4 403,3 2 800,7 109,0 500,0           4 903,3
5321020 1070 Надання допомоги біженцям 5 137,5 1 125,7 610,0 105,4 4 011,8           5 137,5
5321030 0829 Заходи щодо відтворення культури національних менших та фінансова підтримка газет мовами національних меншин 2 020,0 2 020,0                 2 020,0
5321040 1070 Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були  депортовані з території України 71 400,0 6 775,0     64 625,0           71 400,0
5321050 0829 Заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради 600,0 600,0                 600,0
5321060 0113 Внески до Міжнародної організації міграції 115,0 115,0                 115,0
5321070 0380 Створення та утримання пунктів розміщення незаконних мігрантів та інформаційної системи обліку та аналізу міграційних потоків 4 075,7 1 575,7 603,0 610,9 2 500,0           4 075,7
5321080 1090 Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 900,0 900,0                 900,0
5340000   Адміністрація Державної прикордонної служби України 870 477,4 700 347,4 548 275,6 33 135,4 170 130,0 14 584,6 6 744,2 176,6 1 511,5 7 840,4 885 062,0
5341000   Апарат Адміністрації Державної прикордонної служби України 856 343,4 690 744,3 539 519,9 33 135,4 165 599,1 14 584,6 6 744,2 176,6 1 511,5 7 840,4 870 928,0
5341010 0310 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України 19 422,9 19 422,9 18 297,4               19 422,9
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 1 861,1 1 861,1 1 861,1               1 861,1
5341020 0310 Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України 624 418,2 624 418,2 491 279,9 33 135,4   5 294,3 5 294,3 176,6 1 511,5   629 712,5
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 49 474,2 49 474,2 49 474,2               49 474,2
5341030 0310 Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України 128 378,8 14 014,8     114 364,0 9 290,3 1 449,9     7 840,4 137 669,1
5341040 0310 Участь у виконанні заходів з делімітації та демаркації державного кордону України 801,5 189,8     611,7           801,5
5341060 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України 32 698,6 32 698,6 29 942,6               32 698,6
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 2 485,2 2 485,2 2 485,2               2 485,2
5341070 1062 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України 26 123,4       26 123,4           26 123,4
5341080 0310 Створення автоматизованої інформаційної системи перетину державного кордону України і банку даних міжвідомчого користування 9 500,0       9 500,0           9 500,0
5341800 0310 Комплекс заходів з укріплення державного кордону 15 000,0       15 000,0           15 000,0
5342000   Розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України 14 134,0 9 603,1 8 755,7   4 530,9           14 134,0
5342010 0310 Функціонування розвідувального органу 14 134,0 9 603,1 8 755,7   4 530,9           14 134,0
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 807,8 807,8 807,8               807,8
5360000   Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики 31 950,7 16 116,5 9 093,2 640,6 15 834,2           31 950,7
5361000   Апарат Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 31 950,7 16 116,5 9 093,2 640,6 15 834,2           31 950,7
5361010 0411 Керівництво та управління у сфері технічного регулювання та споживчої політики 14 616,5 14 616,5 9 093,2 640,6             14 616,5
5361020 0481 Прикладні розробки у сфері стандартизації, сертифікації та метрології 1 047,0       1 047,0           1 047,0
5361030 0481 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері стандартизації продукції і послуг 203,9       203,9           203,9
5361040 0481 Наукові програми у сфері стандартизації, сертифікації і еталонної бази 3 297,7       3 297,7           3 297,7
5361050 0487 Збереження та функціонування національної еталонної бази 68,0       68,0           68,0
5361060 0473 Державний нагляд за додержанням стандартів, державний метрологічний нагляд та заходи, пов'язані з виконанням державних завдань у сфері метрології 2 717,6       2 717,6           2 717,6
5361080 0411 Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими 8 500,0       8 500,0           8 500,0
5361090 0411 Виробництво та розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та зловживання алкогольних напоїв 1 500,0 1 500,0                 1 500,0
5380000   Державна туристична адміністрація України 6 056,4 2 226,0 1 149,4 38,0 3 830,4           6 056,4
5381000   Апарат Державної туристичної адміністрації України 6 056,4 2 226,0 1 149,4 38,0 3 830,4           6 056,4
5381010 0472 Керівництво та управління у сфері туризму 2 476,0 2 226,0 1 149,4 38,0 250,0           2 476,0
5381020 0472 Фінансова підтримка розвитку туризму в Україні 3 492,0       3 492,0           3 492,0
5381030 0840 Прикладні розробки у сфері туризму 88,4       88,4           88,4
5480000   Державний комітет України з нагляду за охороною праці 65 984,9 62 199,8 40 061,7 1 002,4 3 785,1 400,0       400,0 66 384,9
5481000   Апарат Державного комітету України з нагляду за охороною праці 65 984,9 62 199,8 40 061,7 1 002,4 3 785,1 400,0       400,0 66 384,9
5481010 0412 Керівництво та управління у сфері нагляду за охороною праці 64 676,4 62 136,2 40 061,7 1 002,4 2 540,2           64 676,4
5481030 0950 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони праці та наглядової діяльності 63,6 63,6                 63,6
5481040 0481 Прикладні розробки у сфері охорони праці 1 244,9       1 244,9 400,0       400,0 1 644,9
5500000   Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 9 368,9 8 936,9 5 606,7 462,4 432,0           9 368,9
5501000   Апарат Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 9 368,9 8 936,9 5 606,7 462,4 432,0           9 368,9
5501010 0112 Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг 9 368,9 8 936,9 5 606,7 462,4 432,0           9 368,9
5530000   Державний комітет фінансового моніторингу 46 476,6 28 838,6 13 422,7 404,5 17 638,0           46 476,6
5531000   Апарат Державного комітету фінансового моніторингу 46 476,6 28 838,6 13 422,7 404,5 17 638,0           46 476,6
5531010 0112 Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу 45 803,0 28 165,0 13 229,2 372,0 17 638,0           45 803,0
5531020 0950 Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму 673,6 673,6 193,5 32,5             673,6
5560000   Національна комісія з питань регулювання зв'язку 3 678,4 2 177,1 1 078,9   1 501,3           3 678,4
5561000   Національна комісія з питань регулювання зв'язку 3 678,4 2 177,1 1 078,9   1 501,3           3 678,4
5561010 0460 Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку 3 678,4 2 177,1 1 078,9   1 501,3           3 678,4
5960000   Головне управління розвідки Міністерства оборони України 141 850,3 86 114,7 78 673,5 4 021,2 55 735,6 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 142 781,3
5961000   Головне управління розвідки Міністерства оборони України 141 850,3 86 114,7 78 673,5 4 021,2 55 735,6 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 142 781,3
5961010 0260 Розвідувальна діяльність у сфері оборони 141 850,3 86 114,7 78 673,5 4 021,2 55 735,6 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 142 781,3
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 8 081,8 8 081,8 8 081,8               8 081,8
5980000   Вища рада юстиції 7 994,4 6 244,4 3 214,8 70,0 1 750,0           7 994,4
5981000   Апарат Вищої ради юстиції 7 994,4 6 244,4 3 214,8 70,0 1 750,0           7 994,4
5981010 0330 Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю 7 994,4 6 244,4 3 214,8 70,0 1 750,0           7 994,4
5990000   Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 15 298,7 9 793,7 5 759,5 75,0 5 505,0           15 298,7
5991000   Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 15 298,7 9 793,7 5 759,5 75,0 5 505,0           15 298,7
5991010 0111 Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини 15 298,7 9 793,7 5 759,5 75,0 5 505,0           15 298,7
6010000   Антимонопольний комітет України 21 988,7 20 336,6 11 736,3 1 722,4 1 652,1 1 817,3 774,8     1 042,5 23 806,0
6011000   Апарат Антимонопольного комітету України 21 988,7 20 336,6 11 736,3 1 722,4 1 652,1 1 817,3 774,8     1 042,5 23 806,0
6011010 0411 Керівництво та управління  у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції 21 311,6 20 336,6 11 736,3 1 722,4 975,0 1 773,9 774,8     999,1 23 085,5
6011020 0481 Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права 677,1       677,1 43,4       43,4 720,5
6020000   Вища атестаційна комісія України 1 708,1 1 656,6 1 063,0 36,0 51,5           1 708,1
6021000   Апарат Вищої атестаційної комісії України 1 708,1 1 656,6 1 063,0 36,0 51,5           1 708,1
6021010 0990 Керівництво та управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів 1 421,3 1 369,8 901,3 36,0 51,5           1 421,3
6021020 0990 Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 286,8 286,8 161,7               286,8
6070000   Державний департамент України з питань виконання покарань 810 992,4 760 344,7 515 792,8 61 824,6 50 647,7 154 688,9 130 230,1 20 694,9 19 718,1 24 458,8 965 681,3
6071000   Апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань 810 992,4 760 344,7 515 792,8 61 824,6 50 647,7 154 688,9 130 230,1 20 694,9 19 718,1 24 458,8 965 681,3
6071010 0340 Керівництво та управління у сфері виконання покарань 46 987,4 46 987,4 42 820,0 667,4   108,0 106,0 15,0 10,0 2,0 47 095,4
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 4 464,8 4 464,8 4 464,8               4 464,8
6071020 0340 Утримання спецконтингенту в установах кримінально-виконавчої системи 141 487,8 138 687,8   45 597,8 2 800,0 94 273,3 91 483,2   16 742,0 2 790,1 235 761,1
6071030 0340 Здійснення виконання покарань та утримання персоналу установ і органів кримінально-виконавчої системи 532 371,2 529 771,2 472 797,8 8 428,1 2 600,0 38 179,0 36 602,3 20 515,9 2 851,2 1 576,7 570 550,2
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 42 426,4 42 426,4 42 426,4     123,4 123,4 123,4     42 549,8
6071040 0734 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного департаменту України з питань виконання покарань 530,0 530,0 175,0 50,0   781,8 691,8 164,0 77,0 90,0 1 311,8
6071060 0340 Утримання спецконтингенту, хворого на туберкульоз, в установах кримінально-виконавчої системи 44 802,3 41 802,3   6 252,3 3 000,0 1 346,8 1 346,8   37,9   46 149,1
6071070 0340 Заходи щодо впровадження Кримінально-виконавчого кодексу та приведення умов тримання засуджених до вимог європейських стандартів 24 805,1       24 805,1           24 805,1
6071080 1062 Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи 6 840,0       6 840,0           6 840,0
6071090 0930 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної реабілітації при установах виконання покарань 4 833,0 2 566,0   829,0 2 267,0           4 833,0
6071600 0763 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу в установах кримінально-виконавчої системи 8 335,6       8 335,6 20 000,0       20 000,0 28 335,6
6080000   Державний департамент України з питань виконання покарань (загальнодержавні видатки) 70 019,3 70 019,3                 70 019,3
6081000   Державний департамент України з питань виконання покарань (загальнодержавні видатки) 70 019,3 70 019,3                 70 019,3
6081020 1020 Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи 70 019,3 70 019,3                 70 019,3
6100000   Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації 2 822,0 2 822,0 1 273,6     18 590,0 16 874,0 6 953,7 2 084,0 1 716,0 21 412,0
6101000   Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації 2 822,0 2 822,0 1 273,6     18 590,0 16 874,0 6 953,7 2 084,0 1 716,0 21 412,0
6101010 0454 Керівництво та управління у сфері нагляду за забезпеченням безпеки авіації           17 200,0 15 970,0 6 780,7 1 885,0 1 230,0 17 200,0
6101020 0731 Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту 1 827,8 1 827,8 1 273,6     1 190,0 874,0 173,0 199,0 316,0 3 017,8
6101030 0721 Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 994,2 994,2                 994,2
6101040 0454 Страховий фонд безпеки авіації           200,0 30,0     170,0 200,0
6110000   Державний комітет архівів України 13 562,7 7 060,2 4 581,6 271,8 6 502,5 1 114,6 852,6 322,1 56,0 262,0 14 677,3
6111000   Апарат Державного комітету архівів України 13 562,7 7 060,2 4 581,6 271,8 6 502,5 1 114,6 852,6 322,1 56,0 262,0 14 677,3
6111010 0133 Керівництво та управління у сфері архівної справи 1 076,4 1 076,4 683,0 7,0             1 076,4
6111020 0150 Прикладні розробки у сфері архівної справи 614,9       614,9 26,0       26,0 640,9
6111030 0133 Архівна справа 11 871,4 5 983,8 3 898,6 264,8 5 887,6 1 088,6 852,6 322,1 56,0 236,0 12 960,0
6120000   Головне управління державної служби України 18 913,8 15 060,4 5 516,4 65,3 3 853,4 600,0 377,3   108,3 222,7 19 513,8
6121000   Апарат Головного управління державної служби України 15 538,7 13 247,1 4 887,5 52,8 2 291,6 600,0 377,3   108,3 222,7 16 138,7
6121010 0131 Керівництво та  функціональне управління у сфері державної служби 11 777,9 9 486,3 4 887,5 52,8 2 291,6 600,0 377,3   108,3 222,7 12 377,9
6121030 0950 Підготовка магістрів державної служби та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією 3 760,8 3 760,8                 3 760,8
6122000   Центр сприяння інституційному розвитку державної служби 3 375,1 1 813,3 628,9 12,5 1 561,8           3 375,1
6122020 0150 Забезпечення інституційного розвитку державної служби та організація проведення функціональних обстежень органів виконавчої влади 2 163,3 1 813,3 628,9 12,5 350,0           2 163,3
6122030 0150 Дослідження і розробки у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу 1 211,8       1 211,8           1 211,8
6140000   Державна податкова адміністрація України 2 169 724,4 2 033 341,3 1 398 293,1 39 822,5 136 383,1 198 220,2 181 935,9 195,9 200,3 16 284,3 2 367 944,6
6141000   Апарат Державної податкової адміністрації України 2 169 724,4 2 033 341,3 1 398 293,1 39 822,5 136 383,1 198 220,2 181 935,9 195,9 200,3 16 284,3 2 367 944,6
6141010 0112 Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства 2 055 931,9 1 983 873,4 1 397 498,6 39 609,5 72 058,5 157 624,6 151 598,0   173,3 6 026,6 2 213 556,5
6141020 0150 Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби 3 216,5       3 216,5 125,0       125,0 3 341,5
6141030 0941 Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 1 998,4 1 998,4       1 161,1 861,1     300,0 3 159,5
6141040 0942 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією державної податкової служби 52 081,2 30 081,2     22 000,0 20 119,2 16 619,2     3 500,0 72 200,4
6141050 0950 Підвищення кваліфікації Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби 1 992,8 1 892,8 794,5 213,0 100,0 734,3 634,3 195,9 27,0 100,0 2 727,1
6141060 0950 Підвищення кваліфікації працівників органів податкової служби 4 325,0 4 325,0                 4 325,0
6141080 0112 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи податкових органів 41 696,3 9 133,0     32 563,3           41 696,3
6141600 0112 Модернізація податкової служби 8 482,3 2 037,5     6 444,8 18 456,0 12 223,3     6 232,7 26 938,3
6150000   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 20 608,6 18 083,6 11 365,1 500,1 2 525,0           20 608,6
6151000   Апарат Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України 20 608,6 18 083,6 11 365,1 500,1 2 525,0           20 608,6
6151010 0411 Керівництво та управління у сфері фондового ринку 19 056,1 18 031,1 11 365,1 500,1 1 025,0           19 056,1
6151020 0411 Створення cистеми моніторингу фондового ринку 1 500,0       1 500,0           1 500,0
6151030 0950 Підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління 52,5 52,5                 52,5
6160000   Державна податкова адміністрація України (загальнодержавні видатки) 31 264,4 31 264,4                 31 264,4
6161000   Державна податкова адміністрація України (загальнодержавні видатки) 31 264,4 31 264,4                 31 264,4
6161020 1020 Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції 31 264,4 31 264,4                 31 264,4
6170000   Державна служба експортного контролю України 3 165,1 2 646,9 1 834,9 104,9 518,2           3 165,1
6171000   Апарат Державної служби експортного контролю України 3 165,1 2 646,9 1 834,9 104,9 518,2           3 165,1
6171010 0411 Керівництво та управління у сфері експортного контролю 2 916,9 2 646,9 1 834,9 104,9 270,0           2 916,9
6171020 0481 Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю 248,2       248,2           248,2
6370000   Національна комісія регулювання електроенергетики України 9 574,1 8 773,1 5 180,6 155,8 801,0 50,0 50,0   20,0   9 624,1
6371000   Апарат Національної комісії регулювання електроенергетики України 9 574,1 8 773,1 5 180,6 155,8 801,0 50,0 50,0   20,0   9 624,1
6371010 0433 Керівництво та управління у сфері регулювання електроенергетики 9 574,1 8 773,1 5 180,6 155,8 801,0 50,0 50,0   20,0   9 624,1
6380000   Національне космічне агентство України 238 368,7 61 345,9 47 050,2 4 787,2 177 022,8 3 531,2 409,4 82,5 52,0 3 121,8 241 899,9
6381000   Апарат Національного космічного агентства України 238 368,7 61 345,9 47 050,2 4 787,2 177 022,8 3 531,2 409,4 82,5 52,0 3 121,8 241 899,9
6381010 0473 Керівництво та управління у сфері космічної діяльності 5 879,7 5 679,7 3 866,1 126,6 200,0           5 879,7
6381020 0487 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері космічної галузі 200,0       200,0           200,0
6381030 0960 Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України 2 084,1 2 084,1 841,3 170,5   439,4 409,4 82,5 52,0 30,0 2 523,5
6381040 0473 Загальнодержавна (Національна) космічна програма 59 500,0       59 500,0 50,0       50,0 59 550,0
6381050 0473 Управління та випробування космічних засобів 58 490,1 53 525,1 42 342,8 4 490,1 4 965,0 3 041,8       3 041,8 61 531,9
    в тому числі компенсація податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 4 020,0 4 020,0 4 020,0               4 020,0
6381060 0473 Функціонування і розвиток національної системи сейсмічних спостережень