"Додаток №4
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в  2005 році
тис.грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Найменування показників
згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
    ВСЬОГО: 215 649,4 1 320 955,3 1 536 604,7 -1 192 145,4 -1 311 117,7 -2 503 263,1 -976 496,0 9 837,6 -966 658,4
1100000   Міністерство палива та енергетики України 0,0 21 445,0 21 445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 445,0 21 445,0
1101000   Апарат Міністерства палива та енергетики України 0,0 21 445,0 21 445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 445,0 21 445,0
1101380 0433 Надання кредитів на оплату екологічної броні електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню 0,0 20 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 20 000,0
1101600 0433 Реконструкція гідроелектростанцій Дніпровського каскаду 0,0 1 445,0 1 445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 445,0 1 445,0
2200000   Міністерство освіти і науки України 13 500,0 0,0 13 500,0 0,0 0,0 0,0 13 500,0 0,0 13 500,0
2201000   Апарат Міністерства освіти і науки України 13 500,0 0,0 13 500,0 0,0 0,0 0,0 13 500,0 0,0 13 500,0
2201210 0990 Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти 13 500,0 0,0 13 500,0 0,0 0,0 0,0 13 500,0 0,0 13 500,0
2800000   Міністерство аграрної політики України 27 750,0 576 800,0 604 550,0 0,0 -809 917,7 -809 917,7 27 750,0 -233 117,7 -205 367,7
2801000   Апарат Міністерства аграрної політики України 27 750,0 344 000,0 371 750,0 0,0 -569 917,7 -569 917,7 27 750,0 -225 917,7 -198 167,7
2801160 1062 Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників 25 000,0 6 000,0 31 000,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 6 000,0 31 000,0
2801380 0421 Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років 0,0 0,0 0,0 0,0 -25 917,7 -25 917,7 0,0 -25 917,7 -25 917,7
2801400 0421 Повернення кредитів, наданих фермерським господарствам 0,0 0,0 0,0 0,0 -3 000,0 -3 000,0 0,0 -3 000,0 -3 000,0
2801410 0421 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників 0,0 0,0 0,0 0,0 -6 000,0 -6 000,0 0,0 -6 000,0 -6 000,0
2801440 0421 Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарювання 0,0 0,0 0,0 0,0 -200 000,0 -200 000,0 0,0 -200 000,0 -200 000,0
2801460 0421 Надання кредитів фермерським господарствам 2 750,0 3 000,0 5 750,0 0,0 0,0 0,0 2 750,0 3 000,0 5 750,0
2801470 0421 Повернення сільськогосподарськими підприємствами бюджетних позичок та заборгованості за кредитами, наданими під гарантію Кабінету Міністрів України 0,0 0,0 0,0 0,0 -50 000,0 -50 000,0 0,0 -50 000,0 -50 000,0
2801490 0421 Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики на заставні та інтервенційні операції із зерном 0,0 0,0 0,0 0,0 -285 000,0 -285 000,0 0,0 -285 000,0 -285 000,0
2801560 0421 Формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом 0,0 335 000,0 335 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 335 000,0 335 000,0
2806000   Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 0,0 232 800,0 232 800,0 0,0 -240 000,0 -240 000,0 0,0 -7 200,0 -7 200,0
2806020 0421 Заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки 0,0 194 000,0 194 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194 000,0 194 000,0
2806030 0421 Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу 0,0 0,0 0,0 0,0 -200 000,0 -200 000,0 0,0 -200 000,0 -200 000,0
2806040 0421 Придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу 0,0 38 800,0 38 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 800,0 38 800,0
2806050 0421 Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарювання 0,0 0,0 0,0 0,0 -40 000,0 -40 000,0 0,0 -40 000,0 -40 000,0
3400000   Міністерство  України у справах молоді та спорту 40 000,0 9 200,0 49 200,0 0,0 -9 200,0 -9 200,0 40 000,0 0,0 40 000,0
3408000   Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 40 000,0 9 200,0 49 200,0 0,0 -9 200,0 -9 200,0 40 000,0 0,0 40 000,0
3408020 1062 Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 40 000,0 9 200,0 49 200,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 9 200,0 49 200,0
3408030 1062 Повернення коштів, наданих для кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 0,0 0,0 0,0 0,0 -9 200,0 -9 200,0 0,0 -9 200,0 -9 200,0
3500000   Міністерство фінансів України 0,0 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 12 000,0
3501000   Апарат Міністерства фінансів України 0,0 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 12 000,0
3501620 0411 Надання кредитів на реалізацію муніципальних проектів розвитку міст України 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0
3501650 0421 Надання кредитів в рамках Проекту "Фінансування розвитку села" 0,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0
3510000   Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 129 399,4 258 858,0 388 257,4 -1 192 145,4 -92 000,0 -1 284 145,4 -1 062 746,0 166 858,0 -895 888,0
3511000   Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 129 399,4 258 858,0 388 257,4 -1 192 145,4 -92 000,0 -1 284 145,4 -1 062 746,0 166 858,0 -895 888,0
3511530 0442 Повернення коштів, наданих підприємствам машинобудування для здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу 0,0 0,0 0,0 -5 664,2 0,0 -5 664,2 -5 664,2 0,0 -5 664,2
3511540 0454 Повернення коштів, наданих для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки 0,0 0,0 0,0 -7 800,0 0,0 -7 800,0 -7 800,0 0,0 -7 800,0
3511550 0490 Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати 0,0 0,0 0,0 -19 679,4 0,0 -19 679,4 -19 679,4 0,0 -19 679,4
3511560 1090 Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу на погашення заборгованості із заробітної плати 0,0 0,0 0,0 0,0 -72 000,0 -72 000,0 0,0 -72 000,0 -72 000,0
3511600 0490 Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії 129 399,4 0,0 129 399,4 0,0 0,0 0,0 129 399,4 0,0 129 399,4
3511620 0490 Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 0,0 258 858,0 258 858,0 0,0 0,0 0,0 0,0 258 858,0 258 858,0
3511630 0490 Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою 0,0 0,0 0,0 -1 159 001,8 -20 000,0 -1 179 001,8 -1 159 001,8 -20 000,0 -1 179 001,8
5100000   Державний комітет України по земельних ресурсах 5 000,0 25 580,0 30 580,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 25 580,0 30 580,0
5101000   Апарат Державного комітету України по земельних ресурсах 5 000,0 25 580,0 30 580,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 25 580,0 30 580,0
5101610 0421 Надання кредитів на розвиток системи кадастру 5 000,0 25 580,0 30 580,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 25 580,0 30 580,0
5120000   Державний комітет України з державного матеріального резерву 0,0 400 000,0 400 000,0 0,0 -400 000,0 -400 000,0 0,0 0,0 0,0
5121000   Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву 0,0 400 000,0 400 000,0 0,0 -400 000,0 -400 000,0 0,0 0,0 0,0
5121050 0220 Повернення коштів, наданих з державного бюджету на закупівлю сільськогосподарської продукції 0,0 0,0 0,0 0,0 -400 000,0 -400 000,0 0,0 -400 000,0 -400 000,0
5121060 0220 Заходи щодо  формування державного замовлення на ринку продовольчих товарів 0,0 400 000,0 400 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400 000,0 400 000,0
7960000   Київська міська державна адміністрація 0,0 17 072,3 17 072,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17 072,3 17 072,3
7961000   Апарат Київської міської державної адміністрації 0,0 17 072,3 17 072,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17 072,3 17 072,3
7961600 0620 Модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і громадських будівлях міста Києва 0,0 17 072,3 17 072,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17 072,3 17 072,3
7961600 0620 Модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і громадських будівлях міста Києва 0,0 17 072,3 17 072,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17 072,3 17 072,3