Додаток № 2 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Зміни до Додатка №4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" - "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в  2005 році"
тис.грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Найменування показників
згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
    ВСЬОГО: 1 190 149,4 1 320 955,3 2 511 104,7 -1 192 145,4 -1 311 117,7 -2 503 263,1 -1 996,0 9 837,6 7 841,6
2800000   Міністерство аграрної політики України 927 750,0 576 800,0 1 504 550,0 0,0 -809 917,7 -809 917,7 927 750,0 -233 117,7 694 632,3
2801000   Апарат Міністерства аграрної політики України 927 750,0 344 000,0 1 271 750,0 0,0 -569 917,7 -569 917,7 927 750,0 -225 917,7 701 832,3
2801560 0421 Формування державного продовольчого резерву Аграрним фондом 900 000,0 335 000,0 1 235 000,0 0,0 0,0 0,0 900 000,0 335 000,0 1 235 000,0