Додаток № 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік" 
Зміни до додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2005 рік"
(тис. грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Найменування показників
згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки
споживання
з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
    Всього 90 334 735,6 77 915 839,9 16 500 885,0 1 140 696,0 12 308 895,7 ########## 16 084 435,3 744 932,2 206 158,6 ######### ##########
1000000   Міністерство внутрішніх справ України 2 939 345,5 2 853 009,3 2 419 161,8 110 625,6 86 336,2 1 000 814,4 754 637,3 239 471,1 37 553,5 246 177,1 3 940 159,9
1001000   Апарат Міністерства внутрішніх справ України 2 555 243,5 2 480 846,5 2 151 232,5 93 622,1 74 397,0 960 254,3 719 716,7 221 937,7 37 246,3 240 537,6 3 515 497,8
1001020 0310 Створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку  та документування населення 37 267,0 25 000,0 0,0 0,0 12 267,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 267,0
1001030 0310 Кошти на оплату праці  у зв'язку з реформуванням органів внутрішніх справ та інших соціальних виплат (в тому числі вихідної допомоги) 100 000,0 100 000,0 100 000,0               100 000,0
2200000   Міністерство освіти і науки України 5 014 494,3 4 517 516,2 641 227,1 137 207,5 496 978,1 2 507 726,1 1 987 676,2 55 327,1 15 461,5 520 049,9 7 522 220,4
2201000   Апарат Міністерства освіти і науки України 4 830 475,8 4 373 793,9 639 246,9 137 033,0 456 681,9 2 409 360,5 1 933 178,8 55 327,1 15 461,5 476 181,7 7 239 836,3
2201810 0942 Будівництво навчального корпусу Таврійського національного університету імені Вернадського у м. Сімферополь 20 000,0       20 000,0           20 000,0
2206000   Київський національний університет імені Тараса Шевченка 177 165,5 136 869,3 0,0 0,0 40 296,2 83 965,6 54 497,4 0,0 0,0 29 468,2 261 131,1
2206060 0980 Завершення будівництва та ввод в експлуатацію корпусу Інституту міжнародних відносин по вул. Мельнікова, 36/1 15 000,0       15 000,0           15 000,0
3510000   Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 23 327 215,2 22 426 203,5 1 081 072,0 997,8 791 011,7 6 467 600,0 6 000 000,0     467 600,0 29 794 815,2
3511000   Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) ############ ############ 1 081 072,0 997,8 791 011,7 6 467 600,0 6 000 000,0     467 600,0 29 794 815,2
3511030 0133 Резервний фонд 110 000,0                   110 000,0
3511060 0180 Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 1 878 664,9 1 878 664,9                 1 878 664,9
3511070 0180 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 7 640 686,5 7 403 995,7     236 690,8 47 600,0       47 600,0 7 688 286,5
5000000   Державний комітет України по водному господарству 501 649,0 428 625,2 200 841,7 111 238,1 73 023,8 104 457,1 88 828,7 12 737,3 34 844,0 15 628,4 606 106,1
5001000   Апарат Державного комітету України по водному господарству 501 649,0 428 625,2 200 841,7 111 238,1 73 023,8 104 457,1 88 828,7 12 737,3 34 844,0 15 628,4 606 106,1
5001050 0421 Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 434 388,8 422 259,4 198 496,8 111 176,9 12 129,4 103 710,9 88 101,5 12 473,6 34 700,0 15 609,4 538 099,7
6520000   Служба безпеки України 1 107 040,0 1 024 556,0 844 617,0 25 673,2 82 484,0 40 441,9 30 061,5 4 359,5 4 400,9 10 380,4 1 147 481,9
6524000   Антитерористичний центр Служби безпеки України 22 824,3 4 278,7 3 084,7 0,0 18 545,6           22 824,3
6524010 0350 Боротьба з тероризмом на території України 22 824,3 4 278,7 3 084,7 0,0 18 545,6           22 824,3