Додаток № 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Зміни до додатку №7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік"
"Показники міжбюджетних взаємовідносин  державного бюджету з  місцевими бюджетами  на 2005 рік"
    тис.грн.
Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці  Додаткова дотація з державного бюджету на: Субвенції з державного бюджету
Субвенція загального фонду на:
   зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність  мережі бюджетних установ  виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам надання пільг ветеранам війни, ветеранам праці, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранам військової служби,  ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам ветеранів військової служби, ветеранів ор соціально-економічний розвиток міста  та збереження історико-архітектурної спадщини    на будівництво метрополітенів
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям ( до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв"язку з виконанням службових обов"язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг
    передбачених пунктом "Ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров"я, частиною другою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу
01100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим 44046,4 145968,0 30745,6    
04201000000 Міський бюджет міста Дніпропетровська         10000
05201000000 Міський бюджет міста Донецька         10000
20201000000 Міський бюджет міста Харкова         15000
01210000000 Міський бюджет міста Феодосія       5000  
24201000000 Міський бюджет міста Чернівці       5000  
25201000000 Міський бюджет міста Чернігова       15000  
26000000000 Міський бюджет  міста Києва         15000
  ВСЬОГО 445664,9 3356246,7 797777,3 25000 50000