Порівняльна таблиця змін до додатку № 3  до Закону України "Про Державний бюджет України на  2005 рік"
(тис. грн.)
Коди Найменування видатків та надання кредитів                                                 згідно з бюджетною класифікацією  Затверджено, зі змінами Зміни, що пропонуються Проект з урахуванням запропонованих змін
Всього загальний   фонд спеціальний фонд Всього загальний фонд спеціальний   фонд Bсього загальний   фонд спеціальний   фонд
  Всього     114 564 163,3 88 834 735,6 25 729 427,7 1 500 000,0 1 500 000,0 0,0 116 064 163,3 90 334 735,60 25 729 427,70
1000000 Міністерство  внутрішніх справ України     3 840 159,9 2 839 345,5 1 000 814,4 100 000,0 100 000,0   3 940 159,9 2 939 345,50 1 000 814,40
1001000 Апарат Міністерства  внутрішніх справ України     3 415 497,8 2 455 243,5 960 254,3 100 000,0 100 000,0   3 515 497,8 2 555 243,50 960 254,30
1001020 Створення та функціонування Державної інформаційної системи реєстраційного обліку  та документування населення     37 267,0 37 267,0 0,0       37 267,0 37 267,00  
1001030 Кошти на оплату праці  у зв'язку з реформуванням органів внутрішніх справ та інших соціальних виплат (в тому числі вихідної допомоги)           100 000,0 100 000,0   100 000,0 100 000,0  
2200000 Міністерство освіти і науки України     7 487 220,4 4 979 494,3 2 507 726,1 35 000,0 35 000,0   7 522 220,4 5 014 494,30 2 507 726,10
2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України     7 219 836,3 4 810 475,8 2 409 360,5 20 000,0 20 000,0   7 239 836,3 4 830 475,80 2 409 360,50
2201810 Будівництво навчального корпусу Таврійського національного університету імені Вернадського у місті  Сімферополь           20 000,0 20 000,0   20 000,0 20 000,00  
2206000 Київський національний університет імені Тараса Шевченка     246 131,1 162 165,5 83 965,6 15 000,0 15 000,0   261 131,1 177 165,50 83 965,60
2206060 Завершення будівництва та ввод в експлуатацію корпусу Інституту міжнародних відносин по вул. Мельнікова, 36/1           15 000,0 15 000,0   15 000,0 15 000,00  
3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)     28 454 815,2 21 987 215,2 6 467 600,0 1 340 000,0 1 340 000,0   29 794 815,2 23 327 215,20 6 467 600,00
3511000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)     28 454 815,2 21 987 215,2 6 467 600,0 1 340 000,0 1 340 000,0   29 794 815,2 23 327 215,20 6 467 600,00
3511030 Резервний фонд     245 000,0 245 000,0   -135 000,0 -135 000,0   110 000,0 110 000,00    
3511060 Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам     454 664,9 454 664,9   1 424 000,0 1 424 000,0   1 878 664,9 1 878 664,90  
3511070 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам     7 589 686,5 7 589 686,5   51 000,0 51 000,0   7 640 686,50 7 640 686,50  
5000000 Державний комітет України по водному господарству     586 106,1 481 649,0 104 457,1 20 000,0 20 000,0   606 106,1 501 649,00 104 457,1
5001000 Апарат Державного комітету України по водному господарству     586 106,1 481 649,0 104 457,1 20 000,0 20 000,0   606 106,1 501 649,00 104 457,1
5001050 Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем     518 099,7 414 388,8 103 710,9 20 000,0 20 000,0   538 099,7 434 388,80 103 710,9
6520000 Служба безпеки України     1 142 481,9 1 102 040,0 40 441,9 5 000,0 5 000,0   1 147 481,9 1 107 040,00 40 441,9
6524000 Антитерористичний центр Служби безпеки України     17 824,3 17824,3   5 000,0 5 000,0   22 824,3 22 824,30  
6524010 Боротьба з тероризмом на теріторії України     17 824,3 17824,3   5 000,0 5 000,0   22 824,3 22 824,30