Якщо Microsoft Word не запустився:
  • На Вашому компьютері не встановлено Microsoft Word.
  • Перевірте наступну опцію Internet Explorer'a: Tools(Сервис)>Internet Options(Свойства обозревателя)>Sequrity(Безопасность)>Iternet(Интернет)>Sequrity level(Уровень безопасности)>Low(Низкий), якщо ні, встановіть її."