Висновок комітету 12.02.2008

Скорочений текст: (Протокол № 5)Рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект Закону про внесення зміни до підпункту “б” підпункту 9.1.4. пункту 9.1. статті 9 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб” (щодо нотаріального посвідчення договору оренди нерухомого майна).

Формалізований текст: Відхилити