Висновок комітету 17.12.2008

Скорочений текст: Рекомендувати Верховній Раді України поданий проект Постанови відхилити.

Формалізований текст: Відхилити