Висновок Головного науково-експертного управління 17.01.2001

Скорочений текст: Узагальнюючий висновок. Враховуючи зазначене, пропонуємо прийняти проект Закону України “Про погашення заборгованості із заробітної плати та інших грошових виплат” у першому читанні з наступним врахуванням висловлених зауважень та пропозицій. Керівник Головного управління А.МАЦЮК Виконавці: В.Тімофеєв, тел. 235-79-07, Е.Ковжарова, тел. 235-79-12.

Формалізований текст: Не зазначено