Зауваження Головного юридичного управління 06.07.2009

Скорочений текст: Відповідно до пункту 4 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України законопроект може бути прийнятий у другому читанні, за винятком його статей 17, 23 - 25, 38, які потребують доопрацювання з метою приведення їх у відповідність з Конституцією України та узгодження з іншими законами, з наступним поданням його на повторне друге читання.

Формалізований текст: Не зазначено