Висновок Головного науково-експертного управління 20.10.2009

Скорочений текст: За результатами розгляду в першому читанні проект Закону України «Про основні засади взаємодії держави з приватними партнерами» може бути прийнятий за основу з наступним врахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Формалізований текст: Прийняти за основу у першому читанні з урахуванням викладених зауважень