Висновок Головного науково-експертного управління 15.02.2011

Скорочений текст: За результатами розгляду в першому читанні проект Закону України ««Про внесення доповнень до статті 7 Закону України «Про передачу об‘єктів права державної та комунальної власності» (щодо об‘єктів інженерної інфраструктури водопровідного господарства)» може бути прийнятий за основу з наступним врахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Формалізований текст: Прийняти за основу у першому читанні з урахуванням викладених зауважень