Висновок комітету 15.05.2013

Скорочений текст: Рекомендувати Верховній Раді України законопроект про внесення змін до статті 42 Закону України «Про зайнятість населення» (щодо плати за видачу роботодавцям дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства на тимчасове працевлаштування) прийняти за основу.

Формалізований текст: Прийняти за основу