Висновок комітету 20.06.2013

Скорочений текст: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду відхилити проект Постанови.

Формалізований текст: Не зазначено