Висновок комітету 09.10.2013

Скорочений текст: Рекомендувати Верховній Раді України поданий Кабінетом Міністрів України законопроект прийняти за основу.

Формалізований текст: Прийняти за основу