Висновок комітету 04.12.2013

Скорочений текст: рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проекту у першому читанні прийняти його за основу та в цілому як Закон, внісши до тексту проекту зміни техніко-юридичного характеру, а саме: прибрати поділ проекту на розділи, змінивши нумерацію пунктів та передбачивши набрання чинності Законом останнім пунктом; у пункті першому проекту слова «157 456 осіб, у тому числі 119 166 військовослужбовців» замінити словами «до 157 456 осіб, у тому числі до 119 166 військовослужбовців».

Формалізований текст: Прийняти за основу і в цілому