Висновок комітету 15.07.2015

Скорочений текст: Рекомендувати Верховній Раді України погодитись з пропозицією Президента України та відхилити Закон.

Формалізований текст: Не зазначено