Висновок комітету 19.05.2015

Скорочений текст: (протокол № 20) рекомендувати Верховній Раді урядовий законопроект за реєстр. № 2898 від 19.05.2015 за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням такої пропозиції: частину першу статті 4 доповнити словами і цифрами «та діє до 1 липня 2016 року».

Формалізований текст: Прийняти за основу і в цілому