Висновок комітету 02.09.2015

Скорочений текст: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за олснову та в цілому як закон з урахуванням пропозицій викладених у листі-висновку Комітету з питань бюджету

Формалізований текст: Прийняти за основу і в цілому