Висновок Головного науково-експертного управління 26.05.2003

Скорочений текст: Законопроект за результатами розгляду може бути прийнятий за основу за умови його подальшого доопрацювання з врахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Формалізований текст: Не зазначено