Висновок комітету 16.09.2015

Скорочений текст: внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його за основу та в цілому як Закон виключивши з його тексту слова "неприбуткових організацій, створених для здійснення діяльності без отримання прибутку" з внесенням техніко-юридичних правок

Формалізований текст: Прийняти за основу і в цілому