Висновок комітету 08.10.2015

Скорочений текст: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту за реєстр. № 2434а від 23.07.2015 р. у першому читанні врахувати окремі його положення під час підготовки Комітетом до другого читання законопроекту реєстр. № 1076 (доопрацьованино).

Формалізований текст: Підтримати проект Постанови