Висновок Головного науково-експертного управління 09.11.2015

Скорочений текст: Поданий законопроект системно пов’язаний з проектом Закону України «Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо надання державних гарантій» (реєстр. № 3388), Головне управління вважає, що рішення щодо внесеного законопроекту має прийматися за результатами розгляду законопроекту № 3388.

Формалізований текст: Не зазначено