Висновок Головного науково-експертного управління 08.02.2016

Скорочений текст: Поданий законопроект системно пов’язаний з проектами законів України «Про електронні комунікації» (реєстр. № 3549-1) та «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо електронних комунікацій) (реєстр. № 3644), Головне управління пропонує розглядати ці законопроекти одночасно, оскільки неприйняття одного із цих законопроектів не дозволить вирішити порушені в них питання.

Формалізований текст: Не зазначено