Висновок Головного науково-експертного управління 02.09.2003

Скорочений текст: Даний проект може бути взятий за основу у першому читанні із врахуванням висловлених до нього зауважень і пропозицій.

Формалізований текст: Прийняти за основу у першому читанні з урахуванням викладених зауважень