Висновок комітету 16.11.2016

Скорочений текст: керуючись частиною восьмою статті 48 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення запропонувати Верховній Раді України визначитись шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення проекту Постанови № 2418а-П

Формалізований текст: Визначитися щодо законопроекту шляхом голосування