Висновок комітету 05.04.2017

Скорочений текст: внести на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати за результатами розгляду у першому читанні прийняти його за основу та в цілому як Закон з відповідним техніко-юридичним опрацюванням з наступними змінами

Формалізований текст: Прийняти за основу і в цілому