Висновок Головного науково-експертного управління 12.07.2017

Скорочений текст: Поданий законопроект системно пов’язаний з низкою базових законопроектів, спрямованих на удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні, Головне управління вважає, що усі проекти, з метою прийняття зваженого рішення щодо зазначеного питання, мають розглядатися одночасно.

Формалізований текст: Не зазначено