Висновок комітету 08.11.2017

Скорочений текст: За результатами обговорення Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування" за результатами його розгляду в першому читанні прийняти за основу з врахуванням доповнень Комітету до тексту зареєстрованого законопроекту: "Пункт 6 законопроекту доповнити підпунктом 1-1 такого змісту: 1-1) у статті 32: в абзаці першому частини п'ятої після слів "усі об'єкти" доповнити словами "відповідно до будівельних норм, стандартів, нормативних документів і правил, затверджених згідно із законодавством"; доповнити частиною дев'ятою такого змісту: 9. За заниження класу наслідків (відповідальності) проектна організація та замовник несуть відповідальність згідно із законодавством".

Формалізований текст: Прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету