Висновок комітету 17.01.2018

Скорочений текст: Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проекту у першому читанні прийняти його за основу, звернувши увагу на те, що цей проект дублює положення законопроекту (реєстр. № 6052, доопр.), який спрямований на врегулювання того самого питання, але більш комплексно, тому вбачається доцільним при голосуванні надати перевагу прийняттю проекту (реєстр. № 6052, доопр.).

Формалізований текст: Прийняти за основу