Висновок Головного науково-експертного управління 01.06.2004

Скорочений текст: За результатами розгляду у першому читанні проект Закону України “Про особливості ліцензування та провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордон” може бути взятий за основу з наступним врахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Формалізований текст: Прийняти за основу у першому читанні з урахуванням викладених зауважень