Висновок комітету 23.05.2018

Скорочений текст: Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні» та прийняти його за основу і в цілому.

Формалізований текст: Прийняти за основу і в цілому